Arkiv för kategori ‘Miljöpartiet de Gröna’

Nummer 10 på MP-listan till EU-parlamentet

01 november 2013

Jag är hedrad över att Miljöpartiets riksvalberedning föreslår mig till plats nr 10 på Miljöpartiets rikslista i valet till EU-parlamentet. Valsedeln kommer fastställas vid en beslutande medlemsomröstning 20/1-2/2 och EU-valet hålls 25 maj nästa år.

Miljöpartiet har idag 2 av Sveriges 20 mandat i EU-parlamentet, men var ytterst nära 3 mandat i förra valet 2009. Isabella Lövin kandiderar nu till omval, medan Carl Schlyter inte får göra det igen då våra stadgar begränsar hur länge man får ha samma uppdrag.

Riksvalberedningens förslag på MP-lista till EU-valet består av 20 kvinnor och 20 män med spridning från samtliga län i Sverige och med åldrar från 19 till 82 år. Det är många starka kandidater både bland de som är föreslagna och de som inte fick plats, så det ska bli spännande att se vad medlemsomröstningen beslutar.

Min presentation till medlemsomröstningen hittar du här.

Så här ser valberedningens förslag ut i sin helhet:

 1. Isabella Lövin, 50, journalist, Värmdö
 2. Peter Eriksson, 55, riksdagsledamot, Kalix
 3. Bodil Ceballos, 55, riksdagsledamot, Axmar bruk
 4. Max Andersson, 40, biologistuderande, fd riksdagsledamot, Göteborg
 5. Linnéa Engström, 32, statsvetare, Stockholm
 6. Kurdo Baksi, 48, författare, Sundbyberg
 7. Karin Svensson Smith, 57, klimatskribent, Lund
 8. Jakop Dalunde, 29, programchef, Stockholm
 9. Annika Hirvonen, 24, juridikstudent, Sundbyberg
 10. Göran Hådén, 32, partistyrelseledamot, Härnösand
 11. Jenny Lundström, 46, Veterinär, Tierp
 12. Niclas Persson, 24, fd ungdomsrepresentant i EU, Örebro
 13. Ellen Kasimir, 19, studerande, Kävlinge
 14. Bertil Torekull, 82, författare, Brantevik
 15. Eva Hallström, 63, energi- och miljöingenjör, landstingsråd, Sunne
 16. Björn Lindgren, 25, student, Östersund
 17. Lotta Hedström, 58, fd riksdagsledamot, Österlen
 18. Nils Farken, 40, montör, Mariestad
 19. Emma Hult, 25, språkrör Gröna Studenter, Jönköping
 20. Mattias Näsman, 24, student, Umeå
 21. Anneli Vitterskog, 33, fil.kand konfliktlösning, Skänninge
 22. Bruno Kaufmann, 48, statsvetare/journalist, Falun
 23. Akko Karlsson, 44, driftchef, Västervik
 24. Rikard Allvin, 27, politisk assistent, Falkenberg
 25. Terese Askerstedt, 40, kommunalråd, Strängnäs
 26. Erik Josefsson, 50, handläggare, Malmö
 27. Isabel Enström. 38, folkbildare, hållbarhetskonsult, Visby
 28. Linus Petterson, 30, Energiingenjör, Umeå
 29. Anwahr Athahb, 26, socionom, Farsta
 30. Petter Forkstam, 30, regionordförande Skåne/ partiföreträdare, Lund, Lund
 31. Cheryl Jones Fur, 49, zoolog, Tolg
 32. Gabriel Liljenström, 30, politisk sakkunnig, Stockholm
 33. Veronica Ekström, 41, journalist, Norberg
 34. Jonas Eriksson, 46, riksdagsledamot, Örebro
 35. Ingrid Ågård, 57, arbetsförmedlare, Karlshamn
 36. Per-Inge Lidén, 54, kommunalråd, Karlstad
 37. Ulrika Frick, 42, grundskolelärare, Mölndal
 38. Magnus Ehrencrona, 34, riksdagsledamot, Helsingborg
 39. Hanna Bernholdsson, 19, studerande, Borås
 40. Karl Palmås, 36 år, samhällsforskare, Göteborg

Miljöpartiets partiprograms inledningar genom åren

30 oktober 2013

Egentligen antogs det första samlade partiprogrammet 1994, men de idéprogram vi hade innan dess är i sammanhanget jämförbara. 

1982
Sverige är ett rikt land med unika möjligheter. Vår materiella standard är jämfört med förr och med de flesta andra länder enastående hög. Kunskap och politisk medvetenhet finns i alla folkgrupper. Vår nationella handlingsfrihet är fortfarande betydande tack vare vår fredliga nutidshistoria och alliansfria utrikespolitik.

De ansträngningar som gjorts för att bygga upp vår välfärd är värda mycken respekt. Men någonstans på vägen förlorades de fina målen om frihet, rättvisa, solidaritet, trygghet och inflytande ur sikte. En ständigt ökande ekonomisk tillväxt kom att bli ett självändamål för att först och främst nå en hög materiell levnadsstandard.

Vår oro för framtiden är stor…

1985, 1987 och 1988
Sverige är ett rikt land med ovanligt stora möjligheter. Vår materiella standard är mycket hög jämfört med förr och med de flesta andra länder. Många människor i Sverige har kunskap och politisk medvetenhet. Vår nationella handlingsfrihet är fortfarande ganska stor tack vare vår fredliga nutidshistoria och alliansfria utrikespolitik.

De ansträngningar som gjorts för att bygga upp vår välfärd är värda all respekt. Men någonstans på vägen förlorade vi de fina målen ur sikte, målen om frihet, rättvisa, solidaritet, trygghet och inflytande. En ständigt ökande ekonomisk tillväxt kom att bli ett självändamål, först och främst för att nå en hög materiell levnadsstandard.

Vår oro för framtiden är stor…

1994
Vår ideologi
Miljöpartiet de grönas vision är långsiktigt uthålliga, demokratiska samhällen som lever och verkar inom naturens ramar, lokalt och globalt. Dessa samhällen lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete.

Miljöpartiet de grönas idé är:
solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
solidaritet med kommande generationer
solidaritet med världens folk
solidaritet med människor i vårt eget land

Vår grundsyn är att människan är aktiv och skapande och vill och kan ta ansvar. Varje människa har positiva utvecklingsmöjligheter.

Vår ideologi…

1997
Vår ideologi
Vår vision är långsiktigt uthålliga, demokratiska samhällen som lever och verkar inom naturens ramar, lokalt och globalt. Dessa samhällen lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete.

Vår politik vilar på en fyrfaldig solidaritet
solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
solidaritet med kommande generationer
solidaritet med världens folk
solidaritet med människor i vårt eget land

Vår grundsyn är att människan är aktiv och skapande och vill och kan ta ansvar. Varje människa har positiva utvecklingsmöjligheter.

Vår ideologi…

2001
Våra grundvärderingar
Vår ideologi

Vår vision är långsiktigt hållbara, demokratiska samhällen som lever och verkar inom de ramar naturen sätter, både lokalt och globalt. Dessa samhällen lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete.

Vår politik vilar på fyra solidariteter:
– solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
– solidaritet med kommande generationer
– solidaritet med världens folk
– solidaritet med människor i vårt eget land

Vår grundsyn är att människan är aktiv och skapande och vill och kan ta ansvar. Varje människa har positiva utvecklingsmöjligheter.

Vår ideologi…

2005
Grön ideologi – solidaritet i handling
I det här första kapitlet presenterar vi vår ideologiska grundsyn, våra grundläggande idéer, hur vi ser på världen och vårt partis historia.

Miljöpartiet de Gröna är en del av en världsomspännande grön politisk rörelse. Tillsammans kämpar vi för långsiktigt hållbara, demokratiska samhällen, där människor tar ansvar, både lokalt och globalt. Vår vision är samhällen som lever i fredlig samexistens, verkar i jämlikt samarbete och där människor, djur och natur respekteras.

Alla människor har samma värde och likvärdiga, grundläggande rättigheter. Människor måste ges frihet att utifrån sina förutsättningar och möjligheter utvecklas till egna individer. Kulturell mångfald och olika livsval ska uppmuntras. Människans frihet att bestämma över sig själv ska bara begränsas av hänsyn till andra människors frihet och säkerhet, hänsyn till kommande generationers rätt till en god livsmiljö och hänsyn till andra kännande varelser.

Människan är en aktiv och skapande varelse som vill och kan ta ansvar. Människors kreativitet och vår ständiga förmåga att finna nya lösningar är en förutsättning för att vi ska nå ett långsiktigt hållbart samhälle. Med aktiva, ansvarstagande medborgare utvecklas och stärks det demokratiska arbetet. Vi anser att individer och grupper har ett ansvar som sträcker sig utöver dem själva.

Värdet av solidaritet vilar på vår övertygelse om att människan förmår se sig själv i andra, känna medkänsla och ta ansvar för allt levande. Vår ideologi vilar på en solidaritet som kan uttryckas trefaldigt:

* solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
* solidaritet med kommande generationer
* solidaritet med världens alla människor

Utifrån vår solidaritet formulerar vi en politik som kan uttryckas i ett antal grundläggande idéer:

2013 (hela kapitel 1)
Grön ideologi – solidaritet i handling

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt:

 • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
 • solidaritet med kommande generationer
 • solidaritet med världens alla människor

En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn – allt hänger ihop och är beroende av varandra. Miljöpartiet de gröna uppstod ur rörelser för miljö, solidaritet, jämställdhet och fred. Vi är ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag.

Vi vill bryta ner alla diskriminerande och ohållbara maktstrukturer i samhället. Vi är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget. Varje människa har rätt att vara och växa till den individ som hen vill vara. Vi är övertygade om att olikheter berikar och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för ett rättvist samhälle. Tillsammans kan vi skapa framtidstro och livskvalitet.

Världen och mänskligheten är mitt i en förändring. Många har redan börjat göra medvetna val för att leva solidariskt och miljövänligt. Människor, företag och organisationer lanserar idéer för en bättre värld. Politikens koppling till forskning är viktig och forskningens resultat bör tas tillvara för att utveckla lösningar på samhälls- och klimatutmaningar. Förändringar kräver engagemang men hela ansvaret kan inte ligga på enskilda individer. Samhället är något människor skapar tillsammans. Politiken är nyckeln till förändring och måste visa vägen till ett hållbart samhälle.

Vi tror på mångfald, och det är en av den gröna rörelsens styrkor. Det finns många sätt att vara grön på. Vi förenas av den gemensamma uppgiften att forma vårt samhälle för en ny tid. Vi välkomnar alla som vill vara med i detta arbete.

Kompromissernas gräns

11 augusti 2013

Följande kapitel om vägval för Miljöpartiet, den gröna rörelsen och dess individer skrev jag till antologin som gavs ut vid Per Gahrtons 70-årsdag i februari i år.

Kompromissernas gräns

- Stå på dig!

Det var de sista orden från en vän till mig. Rösten var lugn, blicken var fast och vi visste båda att det här var slutet av vårt sista möte.

Orden var som ett mentalt testamente, vars intryck på mig växte med tiden. Det är så mycket som faller tillbaka på denna enkla mening. Budskapet är kärnfullt även jämfört med dagens orgie av snuttifieringar i sociala medier och nyhetsförmedlingar. En tidlös uppmaning till engagerade, vars värde givetvis förutsätter en öppenhet att väga in nya fakta.

Min vän var aldrig miljöpartist, men hon var en mormor med lång erfarenhet av livet och föreningar. Hon visste att demokratin aldrig kan tas för given så hon gillade mitt engagemang, även om hon själv röstade på ett annat parti. Hon visste hur centralt det är att stå på sig om  man vill åstadkomma förändringar. Det tar ju ofta lång tid innan förändringsarbete bär frukt och när det väl sker så är det ofta svårt att veta hur mycket ens egen insats egentligen påverkat.

Det är så lätt att bara följa normen och fort backa från konflikter även i viktiga frågor. Det krävs mod för att rakryggat stå upp för att vidga solidariteten i tid, rum och art – även när något annat är modernt.

Självklart genomsyras politiken av kompromisser, men det är svårt att kompromissa om att bevara livsförutsättningarna. När forskarna bedömer att mänskligheten snarast måste börja minska sin klimatpåverkan kraftigt för att undvika att klimatförändringarna börjar skena bortom vår kontroll – kan vi då acceptera att göra mindre än så? Eller är den enda rimliga avvikelsen att göra ännu mer än vad forskarna rekommenderar med tanke på försiktighetsprincipen?

Jag tror inte att vi ska nöja oss med att vara det bästa miljöpartiet. Det är mänskligt att i första hand jämföra sig med andra, men om vi ska klara de avgörande utmaningarna för mänskligheten behöver vi i första hand jämföra oss med våra ideal. Det behövs krafter som förskjuter debatten och står upp även för obekväma sanningar. Både i samhället i stort och inom varje beslutande grupp.

Vi måste inte välja mellan att vara trogna våra grundläggande ideal eller att bli ett verkligt stort parti. I längden väcker det respekt att konsekvent stå upp för det man tror på. Frågor som miljö, tillväxtkritik och livskvalitet lär knappast bli mindre aktuella framöver heller. Jag tror också att vi kan växa kraftigt utan att urvattna vår politik om vi fördjupar oss i miljöpsykologiska kunskaper om hur vi bäst får människor med oss.

Även en tusenmilafärd startar med ett första steg och även Sveriges viktigaste parti startade med ett mindre möte. Vi miljöpartister har nog extra stor erfarenhet av att en stor majoritet kan landa fel i grundläggande frågor, gång på gång. En rad studier har dock visat att det som framstår som norm eller trend oftast påverkar beteenden mer än argument om etik eller privatekonomi. Det märks.

Schopenhauer lär ha sagt att alla nya idéer genomgår tre stadier: först förlöjligas de, sedan bekämpas de och till slut betraktas de som självklara. Idén att miljöhänsyn ska genomsyra hela samhället har nu tagit sig till det självklara stadiet i den officiella retoriken, men i praktisk politik är miljöns motkrafter fortfarande starkare.

Varje opinionsbildare behöver därför se över sin roll ur ett helhetsperspektiv. Jag tror att effektiviteten skulle öka i den gröna rörelsen om fler aktiva valde att även engagera sig partipolitiskt.

Historien är full av rörelser med goda intentioner som spårat ur eller tynat bort. En levande grön ideologi kräver kontinuerlig koll på den ideologiska kompassen. Ibland måste vi förutsättningslöst våga stanna upp, reflektera och ifrågasätta även våra egna idéer, strukturer och metoder. På så sätt kan vi försäkra oss om att vi fortsätter på rätt väg, förhoppningsvis med minskad friktion.

Miljöpartiets miljöpåverkan

28 juni 2013

Runt om i landet kämpar miljöpartister med att göra sin kommun grönare. Utifrån vår gröna ideologi så fokuserar vi inte bara på vad som är bra för väljarna – vi tar även stor hänsyn till de som inte själva kan göra sin röst hörda, men som ändå påverkas av våra beslut. Kommande generationer, människor i andra länder, djur och natur. Ofta handlar det om miljöfrågor i bred bemärkelse.

Det är svårt att veta i politiken hur mycket man egentligen påverkar. Många försöker påverka åt olika håll, så hur stor roll hade jag eller vi i att andra ändrade sig i vissa frågor? Därför är det uppmuntrande när granskningar tyder på att Miljöpartiet verkligen gör skillnad.

Ett sådant exempel är Miljöaktuellts kommunranking. Diagrammet nedan finns i full skala här och är gjort av statsvetaren Björn Rönnerstrand utifrån 2012 års ranking. Diagrammet visar ett signifikant samband mellan MP-stöd i kommunvalet och kommunens placering i Miljöaktuellts kommunranking, även om det inte går att säga något om kausalitet.
MP-stöd 2010 och Miljöaktuellts kommunranking 2012Efter att själv ha vikarierat som biträdande kommunalråd i Härnösand med ansvar för grön omställning det senaste året, så är det förstås roligt att se att Härnösand nu ökar hela 97 platser i Miljöaktuellts kommunranking, fram till plats 71 av 290. Då är det ändå mycket miljöarbete som är på gång men ännu inte hunnit verkställas, så jag har goda förhoppningar om att Härnösand kan rankas ännu högre nästa år.

Miljöaktuellts kommunranking hittar du här och fler kommentarer från mig här.

Stigfinnarna 2013

15 juni 2013

I samband med Miljöpartiets kongress nyligen antogs det nya partiprogrammet, som ersätter det gamla från 2005. Därmed avslutades också mitt uppdrag som ledamot i partiprogramsgruppen efter drygt två år.

Partiprogramsgruppen har i flera omgångar rest runt i landet, träffat medlemmar, forskare, civilsamhället, dammsugit internet efter allehanda information, diskuterat fram och tillbaka och hanterat tusentals förslag om allt mellan himmel och jord. Än en gång stort tack till alla som deltagit i processen!

Nu har vi en aktuell och bred grund för att forma de politiska förslag som på alla nivåer ska ge valframgångar under supervalåret 2014. Själv ligger jag bakom skrivningar lite här och där – bland annat det mesta av det nya slutkapitlet:

Stigfinnarna
Vi i Miljöpartiet de gröna har tagit på oss dubbla roller. Vi är både stigfinnare och ett politiskt parti i traditionell mening. Vi är både före vår tid och mitt i den. Det är en stor utmaning. Vi får inte vara så långt före att vi tappar kontakten med dem som kommer efter, stigen får inte växa igen.

Samtidigt vet vi att ingen tid finns att förlora. Vi vågar vara steget före. Vi är stigfinnarna i svensk politik – ett alternativ för framtidstro och livsbejakelse. Världen är full av komplexa samband och ömsesidiga beroenden. Att tro att vi begriper hela vår värld vore naivt. Därför ska vi inte betrakta oss som naturens härskare. Vi kan inte veta hur mycket eller hur lite vi har förstått.

Vi hämtar vår kraft i en insikt om att varje enskild handling påverkar vår omvärld och framtid. Det ger oss stora möjligheter, men även ett stort ansvar. Att inte respektera naturens villkor drabbar i längden alla jordens invånare – även oss själva. Det krävs kunskap, tålamod och envishet för att rubba ingrodda tankemönster. Tiden för eftertanke får inte drunkna i en ocean av ytlig information.

Den gröna vägen handlar inte om ”vi och dom”. Den handlar inte heller om egoism. Den handlar om att se till helheten. Därför söker vi samarbete och förståelse för att förverkliga vår gröna vision. Miljöpartiet de gröna är inget självändamål, utan den gröna rörelsens parlamentariska gren. Prestige får inte hindra oss från att förutsättningslöst stanna upp, reflektera och ifrågasätta även våra egna idéer, strukturer och metoder.

Det myllrar av liv under varje liten sten på vår planet. Vi är en del av något oändligt mycket större. Denna insikt frammanar ödmjukhet, men också handling. Kanske är det just när vi själva förmår njuta av livet och naturen som vi påminns om vad det är vi kämpar för.

Omtänksamma och engagerade människor förändrar världen. Varje utveckling tar sin början i den enskilda människans övertygelse och engagemang. Du gör skillnad!

Media om Miljöpartiets nya partiprogram

25 september 2012

Förslaget:
https://partiprogram.mp.se

Nuvarande partiprogram:
http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=166045

Hundratals inlägg på partiprogramsbloggen, även nya:
http://partiprogram.mpbloggar.se

Klippen från partiprogramsgruppens rundabordssamtal:
http://www.youtube.com/user/Sverige2025

Miljöpartiets egna debattartiklar:
http://www.dn.se/debatt/miljopartiet-vill-ta-ansvar-for-jobben-och-ekonomin
http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/24/d-rf-r-l-ter-vi-alla-vara-med-och-skriva-v-rt-partiprogram

Medias rapportering:
http://www.expressen.se/nyheter/sa-blir-mps-nya-partiprogram
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5282614
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article15497394.ab
http://bloggar.aftonbladet.se/ledarbloggen/2012/09/mp-vi-tycker-varken-det-ena-eller-det-andra-om-ditt-eller-datt
http://www.dn.se/nyheter/sverige/birger-schlaug-motsattningarna-star-som-spon-i-backen
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/men-allt-hos-mp-ar-inte-bytt-till-nytt_7526462.svd
http://www.dagensopinion.se/mp-lyfter-fram-f%C3%B6rkortad-arbetstid
http://www.rod.se/mp-tonar-ner-tillv%C3%A4xtkritik

Om ordet hen:
http://www.svt.se/nyheter/sverige/mp-valjer-hen-i-nytt-partiprogram
http://www.expressen.se/nyheter/mps-nya-program-ar-fyllt-av-hen
http://www.dn.se/nyheter/sverige/statsvetare-mp-kan-tappa-valjare-med-hen
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15494169.ab
http://www.spraktidningen.se/blogg/miljopartiet-valjer-hen
http://www.mariawetterstrand.se/artiklar/hendiskussionen-kraftigt-overdramatiserad-2782877

Debatter:
Inger Arenander, Susanna Birgersson och Lennart Fernström i Studio ett:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5282429

Jenny Madestam, Annika Lillemets och Anders Wallner i Godmorgon Sverige:
http://www.svtplay.se/klipp/312459/gomorron-sverige-mp-s-hallbara-tillvaxt

Anders Wallner och Birger Schlaug i P1 Morgon:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5283049

Media inför förslaget:
SVT, DN, DN2, Sydsv, Expr, SchlaugSchlaug2, Schlaugs artikelserie, Eva B, GA, ppg, SVT rapport

Media efter förslaget:
DO, DD, Ekot, DI, AB, Expr2, HP, SvD, BT, Schlaug3, VLT, KA, NA, TA, HD, HNNT, JR, GD, SMP, SS, GP, Fria, FF, BP, FN, NN, UNT, HW, Tankesmedjan i P3, Cogito – Gahrton, Cogito – ledare, Makthavare, Kärnborg, Edenborg, Dagens medicin

Vad tycker du om Miljöpartiets nya partiprogram?

24 september 2012

Äntligen! Från och med nu kan alla – även du som inte är medlem i MP – tycka till om den första offentliga versionen av Miljöpartiets nya partiprogram! Ta chansen direkt här.

Nu hoppas jag och resten av partiprogramsgruppen på massor av arbete med att besvara era frågor och begrunda alla era kloka förslag och synpunkter. Det är fortfarande en lång väg kvar tills de kongressombud medlemmarna väljer slutligen beslutar hur det nya partiprogrammet ska se ut i maj 2013, men ju tidigare du argumenterar och delar med dig av dina genomtänkta förslag, desto större chans lär du ha att påverka.

Miljöpartiets klimatprinciper

20 september 2012

Miljöpartiet de grönas kongress 2012 beslutade om grundläggande principer för en kraftfull klimatpolitik. Beslutet följde i stort partistyrelsens förslag. Resultatet blev att Miljöpartiet som grund för utvecklingen av sin klimatpolitik ska utgå ifrån:

1. De långsiktiga mål som måste nås för att undvika skador till följd av ett förändrat klimat och därefter utforma de reformer och åtgärder som krävs för att ta oss dit och stämma av de kortsiktiga politiska förslagen mot de långsiktiga målen.

2. Klimatåtgärder ska göras med hänsyn till biologisk mångfald och får inte underminera ekosystemtjänster.

3. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka åtgärdernas utformning och genomförande så att jämställdhet, utöver att vara ett mål i sig, även blir ett redskap för att nå klimatmålen.

4. En skarp klimatpolitik kräver många människors delaktighet och måste för att vara lyckosam, kombineras med en aktiv fördelningspolitik.

5. En fortsatt pådrivande roll i internationella klimatförhandlingar för Sverige ska ske genom en kombination av: utveckling av klimatdiplomatin, rollen som föregångare, som visar på lösningar som genomförts i Sverige och solidaritet i handling genom kraftfullt stöd till utvecklingsländers gröna omställning och anpassning till rådande klimatförändringar.

6. Sveriges ekologiska fotavtryck per person ska snarast minska till en globalt hållbar nivå.

7. Ekonomiska styrmedel, som skatter och investeringsstöd, ska i större utsträckning än
hittills kombineras med juridiska styrmedel i form av regler och samhällsplanering.

8. Den totala energi- och resursförbrukande konsumtionen måste minska, särskilt genom en politisk omställning som underlättar en övergång till en mer hållbar livsstil.

9. Arbetet mot klimatförändringarna ska genomsyras av våra tre grundvärderingar om solidaritet med alla människor, med kommande generationer, samt med djur, natur och det ekologiska systemet.

10. Miljöpartiet ska verka för ett moratorium mot all nyexploatering av olja, kol, oljesand, naturgasfyndigheter med fler fossila bränslen.

11. Den ekonomiska politiken ska anpassas till att fungera även när resursbrist gör att tillväxt som metod att skapa arbete och välfärd försvåras.

12. Miljöpartiets klimatpolitik ska se stad och landsbyggd som en helhet för att åstadkomma en hållbar utveckling.

13. Miljöpartiet ska verka för att takytor utnyttjas bättre, till exempel genom att ta tillvara solenergi, genom dagvattenfördröjning, för biologisk mångfald, för att reducera skadliga ämnen, som friyta eller åtminstone som reflekterande istället för absorberande ytor.

14. Forskning och vetenskap, för att förstå klimateffekterna och för att förstå hur man ska få människor att vilja agera mer klimatvänligt, men också för att hitta de mest rationella och effektiva lösningarna på klimatproblematiken.

Det är uppenbart att regeringen inte tar samma ansvar för klimatet i dagens budget: RoD, DA, 2, SvDAb, DN, BTAlDN 12SVTGPSvDExpr2AbSvD 1234SR 123456DAVGP 12

Min presentation inför valet till partistyrelsen

26 april 2012

Här är min skriftliga presentation inför valet till partistyrelsen 26 maj. Samma text här som i kongresshandlingarna. Se även riksvalberedningens motivering till varför de föreslår mig.

Mina politiska hjärtefrågor är miljö, välbefinnande och djur. Jag kan bredda debatterna i partistyrelsen genom radikala, kreativa och konstruktiva förslag.

Sedan 2001 har jag varit aktiv i många olika roller i Miljöpartiet och den gröna rörelsen. Nu är jag med i partiprogramsgruppen och ska vikariera som biträdande kommunalråd på 40 procent fram till 2013 i Härnösand, Västernorrland. Jag är även sammankallande för Miljöpartiet i Härnösand – den stad i Sverige där högst andel av befolkningen är medlemmar i Miljöpartiet.

Det måste bli fler i partistyrelsen som driver olika miljörelaterade frågor utifrån skilda åsikter och perspektiv. Som grönt parti behöver vi driva politik som inte bara närmar sig, utan även klarar miljömålen. Det kräver bland annat en konkret handlingsplan för minskad konsumtion, vilket kan gå hand i hand med ökad livskvalitet när vi ser till att alla kan trygga sina grundbehov.

När ekonomins villkor nu krockar med naturens villkor så är det ekonomin som måste anpassas, eftersom det är omöjligt att kompromissa med naturens villkor. Ju snabbare vi bryter nuvarande tillväxtberoende, desto smidigare blir övergången till en ekonomi som inte sliter ut människor och miljö.

Organisatoriskt vill jag främst verka för att goda idéer, centrala fakta, one-liners, manualer och motioner sprids till fler miljöpartister runt om i landet. Generellt vill jag även satsa mer på kvalitet än kvantitet. Det vi gör ska vi göra riktigt bra.

Vi behöver också en balans mellan behovet av konkreta förslag och en ödmjukhet inför hur oviss framtiden faktiskt är. Prestige får inte hindra oss från att förutsättningslöst stanna upp, reflektera och ifrågasätta även våra egna tankar, strukturer och metoder.

Vår politik bör baseras på grön ideologi, helhetssyn och inte motsägas av forskning om vad som faktiskt fungerar. Det ska också finnas stora möjligheter för alla medlemmar att påverka partiet.

Kontakta mig gärna på goran@mp.se eller 070 95 66 208. Jag bloggar på hallplatshaden.wordpress.com, lyckobloggen.se och enkopfridag.wordpress.com

Föreslagen till partistyrelsen

03 april 2012

Nu är det offentligt att jag av riksvalberedningen föreslås bli ledamot i Miljöpartiet de grönas partistyrelse!

Valet sker på kongressen i Umeå 25-27 maj och förslaget i sin helhet finns här.

Riksvalberedningen skriver att jag har både bredd och spetskompetens, samt är profilerad i partiet som radikal politisk tänkare inom en rad frågor, bland annat klimatpolitik och lyckoforskning.

Om jag blir vald ser jag fram emot att vara med och ta ansvar för Sveriges tredje största parti och bredda partistyrelsens debatter. Utifrån min breda erfarenhet av partiet och föreningslivet tror jag mig också kunna bidra med kreativa och konstruktiva förslag även inom organisatoriska frågor.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller tankar om min kandidatur.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 27 andra följare

%d bloggers like this: