Globala opinionen stödjer radikalare klimatpolitik

När drygt 18 000 människor i 19 länder tillfrågades, så var det  fem gånger vanligare med stöd för att prioritera klimatåtgärder högre (60 procent), än stödet för att prioritera klimatåtgärder lägre (12 procent).

I USA
87 procent anser att vi måste behandla planeten som ett levande ekosystem.
73 procent menar att vi har en moralisk plikt att skydda alla Guds djur från utrotning.
70 procent ser sig själva lika mycket som världsmedborgare som amerikan.
55 procent är med på att vi behöver sol- och vindenergi, inte kol och kärnkraft.
51 procent vill jobba ideellt för att rädda planeten.
Men bara 25 procent är beredda att betala mer i skatt för att bidra till minskad global uppvärmning.

I EU
När det gäller vilket problem som är allvarligast för världen just nu, så svarar 82 procent av svenskarna klimatförändringarna, vilket är den högsta siffran av alla EU-länder. Vi är också det enda EU-land där den siffran ökar. Man kunde ange flera alternativ, men endast 33 procent av svenskarna svarade den globala ekonomikrisen, vilket för det är den lägsta siffran i EU.
72 procent av svenskarna, 94 procent av grekerna, 51 procent av britterna och 67 procent i EU totalt, tycker att klimatförändringarna är ett väldigt allvarligt problem.
Övriga 6 procent av grekerna ansåg att klimatförändringarna var ett ganska allvarligt problem. Kanske de återkommande skogsbränderna har bidragit till denna stora uppslutning för klimatoro i Grekland.
9 procent i Sverige tycker inte klimatförändringarna är något allvarligt problem.
Kanske är det den omfattande klimatdebatten i Storbritannien som lett till att endast hälften av britterna verkar tro att vi inte är på väg att lösa klimatkrisen.
Skillnaderna i svaren om klimatet blir större beroende på nationalitet, än på ålder, kön, utbildningsnivå, eller var man står på höger-vänster-skalan.
De skillnader som ändå finns inom Sverige kan du läsa om här och här. De som är minst oroliga för klimatkrisen är sverigedemokrater och äldre män.

Etiketter: , , , ,

23 svar to “Globala opinionen stödjer radikalare klimatpolitik”

 1. Martin Saar Says:

  Att just Storbrittanien ser så alvarligt på hotet kan kanske bero på myntets andra sida- en allt allvarligare energisituation i landet. De egna olje- och gasfyndigheterna peakade redan 1999 och man tappar minst 4 % årligen. Om 10 år kommer Storbrittanien att endast kunna få 20 % av den energi som man får idag från sina olje- och gasfält.
  Den oheliga alliansen med Lybien om leverans av olja/gas är väl ett tecken på detta!
  Transition- rörelsen är också ett tecken på att man upplever klimat- och energiproblematiken betydligt allvarligare än många andra länder.

 2. Göran Hådén Says:

  EU-medborgarna i snitt upplever dock klimathotet som allvarligare än britterna säger sig uppleva det (som sagt).
  Kanske är det som jag spekulerade i, att en väldigt intensiv debatt lett till en motreaktion, alternativt ett stort hopp hos vissa. Även bland de som tycker att klimathotet är extremt allvarligt, så är britterna också underrepresenterade.
  En annan teori är att den stora uppmärksamheten i Storbritannien kring extrema klimatförslag (se t.ex. http://www.optimumpopulation.org), gör att den britt som angav 8/10 kanske hyser samma åsikt som en svensk som angav 10/10 för hur allvarligt man anser att klimathotet är?

 3. Michael Karnerfors Says:

  Heh… om vi hade berättat exakt hur ”bra” sol och vind fungerar, då får vi se snabbt se opinionen svänga. Det är lätt att säga att man stöder intermittenta opålitliga kraftkällor, så länge som man fortfarande har ström i uttaget ifrån kolkraft. Talk is cheap…

 4. Göran Hådén Says:

  Michael: Vi måste givetvis bygga ett energisystem som även är pålitligt. Det går absolut att göra även med mångdubblad andel energi från sol och vind. Generellt sett är det ju mindre sårbart att förlita sig på många mindre enheter, än på ett fåtal stora.

 5. Michael Karnerfors Says:

  Göran: Vi måste givetvis bygga ett energisystem som även är pålitligt. Det går absolut att göra även med mångdubblad andel energi från sol och vind.

  Gör det? Påvisa påståendet. Hur många vindturbiner, med vilken märkeffekt, behövs? Hur lång tid tar det att bygga dem? Vad kommer det att kosta?

  Generellt sett är det ju mindre sårbart att förlita sig på många mindre enheter, än på ett fåtal stora.

  Eh… fel. Väldigt fel. Det påståendet står i rak motsats till verkligheten.

  Elnät består inte av ett antal oberoende enheter som man kopplar in och ur friskt och vågat. Tvärt om: allt hänger ihop, och allt måste samarbeta med varandra. Produktion måste svara mot konsumtion, med sekundpassning. Och varje produktionsenhet måste stämma överens i fas och spänning med allting annat. Det är ett enormt reglertekniskt problem, och då faller ditt påstående med buller och bång. Ju fler enheter man introducerar på nätet, desto sårbarare blir det.

  När det dessutom då gäller vind och solkraft, vilka är i praktiken helt oreglerbara kraftkällor som du inte kan styra, samt är väldigt oförutsägbara som kommer och går inte efter vad du behöver utan vad naturen känner för att tillhandahålla för stunden, då blir problemet farligt stort. Här är ett exempel på hur illa det kan gå.

  Så tyvärr… ditt påstående är helt fel. Alla som säger att vi får säkrare elförsörjning bara var och en har en egen vindsnurra och en solpanel, de har grovt fel.

  /Micke

 6. Aron. Says:

  Kan alla ni som är experter på globala klimatfrågan svara på min fråga.
  Under medeltiden var temperaturen ungefär jämnförbara med vår tid, var det mycket avgaser från hästkärror och koleldning som var bidragande orsak till detta tro? Eller är det ett sätt att göra befolkningen orolig för att ni inte har nåt bättre att komma med. Manipulering av befolkning är ju själva grunden till allt som heter upp och nervända världen. Ni klarar ju inget, varför försöka göra skillnad när ni vet att det är nån annan som dikterar politiken.

  /Aron.

 7. Göran Hådén Says:

  Michael: För det första så handlar det här primärt inte om att få en säkrare elförsörjning, utan om att begränsa klimat- och miljöpåverkan.
  För det andra så är alla riksdagspartier överens om att vi ska mångdubbla andelen energi från sol och vind, det man diskuterar är hur mycket det ska öka och hur snabbt. Menar du att de alla har helt fel?

 8. Göran Hådén Says:

  Aron: Det är globalt varmare idag än på medeltiden.
  http://www.grist.org/article/the-medieval-warm-period-was-just-as-warm-as-today

 9. Michael Karnerfors Says:

  Göran: För det första så handlar det här primärt inte om att få en säkrare elförsörjning, utan om att begränsa klimat- och miljöpåverkan.

  Eh, Göran… förlåt att jag frågar… men tror du på allvar att vi kommer att acceptera att strömmen kommer och går bara för att få ha sol och vind som elkälla? Tror du verkligen att det går att säga till människor ”Du jag bryter din ström nu, för den har för stor klimatpåverkan”? Om du tror detta (notera: om) så igen måste jag igen säga att du är helt fel på det.

  Kraft är ett så grundläggande behov att det i hela världen idag kommer före klimatpåverkan. Vi vet redan om att luftföroreningar dödar ca 3-5 miljoner människor i förtid, varje år, och detta redan innan vi börjar titta på eventuella klimateffekter. Vi snackar exempelvis 20 000 – 50 000 döda bara i USA ifrån deras 2000 TWh kolkraft. Trots detta forsätter vi att producera el, därför att detta anses vara klart viktigare. Vi är så beroende av kraft att vi hellre riskerar detta än att acceptera ständigt återkommande strömavbrott.

  Det är bara att titta vad som hände efter att Gudrun drog fram över Sverige. Det vara ett sabla liv bara för att några abonnenter var utan el och telefon i en vecka. Om du tror för ens en sekund att svenskar, eller andra, kommer att acceptera rullande nedsläckning som en del av vardagen, och detta bara för ”privilegiet” att få ha sol och vind som kraftkälla… förlåt att jag säger detta Göran, inget illa ment… men då har du grovt missuppfattat verkligheten.

  Kraftförsörjningen är helig. Den som tror annat har inte satt sig in i läget.

  För det andra så är alla riksdagspartier överens om att vi ska mångdubbla andelen energi från sol och vind, det man diskuterar är hur mycket det ska öka och hur snabbt. Menar du att de alla har helt fel?

  Fossila bränslen står för 85% av energiförsörjningen. Dessa måste ersättas. Att hopaps på att det bara är att stänga av folks el när man känner för, det är verklighetsfrämmande.

  Det är ju bara att titta på utsläppsstatistiken: Sverige släpper ut 47 gram CO2 per kWh. Vi har vatten och kärnkraft att tacka för det. Frankrike ligger på 86 g/kWh eftersom de använder mer gas. Om vi jämför med några av världens mest kol-eldade nationer: Tyskland ligger på 495 g… UK på 572g… USA på över 600 gram per kWh. Och Kina på skrämmande 771 gram per kWh!

  Vi kommer att behöva varje ren kilowatt-timme som går att få tag på. Kraftbehovet minskar inte. Vi måste kasta precis allt vi kan in i energimixen: effektiviseringar, sol, vind, vatten, vågor, bergvärme. På alla sätt och vis måste förorenande förbränningskällor ersättas med något som är rent.

  Att då i det läget säga att kärnkaft inte skall få vara med i mixen… det är ju idioti! Varför skulle vi utesluta en av de stabilaste, säkraste, energirikaste och renaste kraftkällorna på ren pin tjiv för?

  Så när du säger…

  [det här handlar primärt] inte om att få en säkrare elförsörjning

  …så är du helt fel på det. Det handlar i högsta grad om att få en säker energiförsörjning, samtidigt som vi vill miljösäkra den. Att vi i det läget, när 85% av världens energikällor måste ersättas, slänger precis vad som helst rakt in i mixen, det är ju knappast konstigt. Allt som är rent behövs.

  Eller tror du verkligen att vi befinner oss i ett sådant lyxigt läge att vi kan säga ”Näe… vi lämnar kärnkraften utanför… det är ju bara att bygga mer sol och vindkraftverk”? Tror du verkligen på det Göran?

  /Micke

 10. Aron. Says:

  Göran Hådén: Min fråga var, varför var det varmt under medeltiden? Hur kunde tempraturen hamna på de nivåerna?
  Kom ihåg att under sjuttio talet var det livlig debatt i media om kommande istid. Hur har forskarna kommit under fund med, att det är växthusgaser som är orsaken?

  Varför tror du att USA har inte varit med från början om att minska på växthusgaser? Ja! till slut går de med på det och allt ska bli bra säger Obama, men så kommer nästa dråpslag, USA skickar 35000 soldater till Afganistan, tror du det bidrar till mindre förorening? Det kommer inte att hända, pengar styr både i riksdagen och i världen. Sitter man i riksdagen eller i styrelsen i ett företag är frågorna redan spikat och klart (Toppstyrt EU). Spel framför befolkningen.

 11. Göran Hådén Says:

  Michael: Jag noterar att du, kanske omedvetet, använder debattekniken att antyda eller tillskriva andra åsikter och sedan argumentera mot dessa.
  1. Jag har aldrig sagt att vi bara ska använda energi från sol och vind.
  2. Det är självklart viktigt med en pålitlig elförsörjning. Det jag skrev var att det är viktigare att begränsa klimat- och miljöpåverkan, än att få en säkrare elförsörjning.
  3. Med tanke på att du håller med om att (mer?) sol och vind behövs i energimixen, trots att det enligt dig riskerar att bli ett farligt stort problem för sårbarheten, så undrar jag hur du får ihop det med ditt motstånd mot min andra punkt här?
  4. Givetvis ska vi inte ersätta kärnkraft med fossila bränslen.

 12. Göran Hådén Says:

  Aron: Temperaturförändringar har aldrig följt någon rak kurva. Variationer har alltid förekommit och det som inte beror på människan kan bland annat bero på Milankovic-cykler för solen, vulkanutbrott m.m.
  Info om hur man kommit på att t.ex. koldioxid förstärkt växthuseffekten finns bl.a. hos ipcc.ch
  USA:s krigspolitik är jag ingen anhängare av.
  Att pengar styr väldigt mycket håller jag med om.
  Det går dock att påverka ändå.

 13. Michael Karnerfors Says:

  Svar på 2 och 3: om vi säger så här: miljö och klimat-påverkan är inte den alenarådande faktorn som påverkar våra val av energikällor. Sol- och vind får givetvis vara med i mixen, så länge de uppför sig väl, uppfyller kraven vi ställer och inte pajar för något annat. Detta kan medföra att vi kommer att rusta upp elnätet för att kunna ha med dem. En renovering av nätet är ändå påkallat så inte mig emot. det jag ville påpeka är att man får inte stirra sig blind på smala lösningar.

  För att återgå till originalinlägget (så att vi inte tappar bort vad vi egentligen diskuterar) så menade jag att dessa undersökningar du presenterar förmodligen gjordes mot männsikor som inte full insikt över alla kraftkällors olika styrkor och svagheter. Sol och vind marknadsförs ofta som en Magic Bullet som fixar allt, smärtfritt och utan problem, vilket snedvrider allmänbildningen på området rätt rejält. Det är ju lätt att vara positivt inställd till en kraftig ökning av sol och vind när man inte känner till även de negativa konsekvenserna. 😉

  Men som sagt: vi behöver alla rena kilowatt-timmar vi kan få. Sol och vind har givetvis sina nicher att fylla. Jag tror dock inte att baslast är en av dem. Där behövs något annat som kan ta huvud-delen av lasten.

  /Micke

 14. Göran Hådén Says:

  Angående potentialen för sol- och vindkraft, så finns det ju föga förvånande skilda uppfattningar om den. Men en sak är säker – om vi inte ens försöker ställa om energisystemet, så lär vi heller inte lyckas.

  Mycket har dock hänt de senaste åren. Bland annat så planerar ju tjugo tyska industrikoncerner att bygga ett gigantiskt soldrivet kraftverk i Sahara. Investeringen uppgår till mer än 4000 miljarder kronor och ska försörja Europa med minst 15 procent av den samlade elanvändningen.
  http://www.desertec.org

 15. Michael Karnerfors Says:

  Men en sak är säker – om vi inte ens försöker ställa om energisystemet, så lär vi heller inte lyckas.

  Givetvis behövs beslutsamhet och åtaganden, därom inget tvivel. Men beslutsamhet och åtaganden alena löser inte problemen, speciellt inte om man blint postulerar att den förslagna lösningen garanterat kommer att lyckas utan att grundligt undersöka om det antagandet är rimligt.

  Bland annat så planerar ju tjugo tyska industrikoncerner att bygga ett gigantiskt soldrivet kraftverk i Sahara.

  Jag tror på det och accepterar det som en dellösning… när jag ser det i drift. Osäkerheterna är inte obetydliga i det här fallet.

  /Micke

 16. Göran Hådén Says:

  Jag håller med om att fakta är viktigt 😉

 17. It takes a fool to remain sane? « Hållplats Hådén Says:

  […] idag finns ett globalt stöd för radikalare […]

 18. Starkare klimatrörelse än någonsin « Hållplats Hådén Says:

  […] världen. En viktig del på den vägen är att ofta påminna om att det redan finns ett globalt stöd för radikal klimatpolitik och att det stödet har ökat mycket kraftigt de senaste fem åren. De […]

 19. Konsumentmaktens bristande resultat « Hållplats Hådén Says:

  […] Att ägna några timmar åt att gå i en manifestation har en viss påverkan. Men det är proportionellt sett för få som sprider info om att manifestationer över huvud taget har ägt rum och kopplar det till en större kampanj. Så kanske vore det bättre om någon av aktivisterna stannade hemma och istället ägnade motsvarande tid åt att sprida info om manifestationen? Eller spred annan central info. […]

 20. Bloggens bästa « Hållplats Hådén Says:

  […] hittills är: Lista på regeringens usla klimatpolitik Det näst mest kommenterade inlägget är: Globala opinionen stödjer radikalare klimatpolitik Det tredje mest kommenterade inlägget är också det klart mest lästa, troligen för att det låg […]

 21. Rekordstor klimataktionsdag globalt « Hållplats Hådén Says:

  […] träd, installera solceller eller starta ett nätverk för omställning i kommunen. Det finns en enorm kraft i klimatrörelsen globalt och den gemensamma utmaningen klimathotet är något som starkt kan bidra […]

 22. Hur stora risker bör vi ta?­­­­ | Vilket Sverige vill du ha 2025? Says:

  […] istället för att bromsa så gasar vi och hoppas på tur. Trots att det finns ett globalt folkligt stöd för radikalare […]

 23. Vår bästa tid kan vara nu | Hållplats Hådén Says:

  […] är väldigt frustrerande att många makthavare inte vågar mer när det finns ett globalt folkligt stöd för att göra mer för klimatet och vi vet vad som behöver göras. Samtidigt är det […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: