Archive for oktober, 2009

Alla ska med!

21 oktober 2009

Svenska läkarförbundet är initiativtagare till en global klimatpolicy. Det är precis sådant som behöver hända – att fler än miljöorganisationer högprioriterar klimatfrågor.

För klimatfrågan är ju inte bara en av de viktigaste vårdfrågorna, det är ju faktiskt även en av de viktigaste frågorna för
* rättvisan
* jämställdheten
* demokratin
* ekonomin
* asylpolitiken
* jobben
* djuren
* friheten
* lyckan
osv.

Vad gör DIN förening för klimatet?

Torgmöte för klimatet?

Djurförsökens paradox

20 oktober 2009

I Sverige utnyttjas bland annat apor, hundar och katter i djurförsök. Totalt utnyttjas miljoner djur i svenska djurförsök varje år. Tyvärr görs varken särskilt mycket för att använda de alternativ som finns, eller för att utveckla alternativen mer. Djurens Rätt kampanjar nu för att påverka revideringen av djurförsöksdirektivet i EU-parlamentet.

”För att rättfärdiga djurförsök vetenskapligt måste vi hävda att människor och andra djur är likadana, men för att rättfärdiga dem moraliskt måste vi hävda att det är en himla skillnad.”
Helena Leander, riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna

(Helena har för övrigt även myntat det i hbt-kretsar numera klassiska uttrycket ”All kärlek är bra kärlek”.)

Flicka med råtta

Nya moderaterna – nu med orättvisare skatter än på länge!

19 oktober 2009

Vad regeringen säger verkar på allt fler områden inte ha någon som helst koppling till vad de gör. Efter uttalandena om att det är det bästa för miljön att bygga en ny motorväg för sisådär 30 miljarder, så vet jag knappt vad som skulle kunna förvåna längre.

Reinfeldt har ju själv enligt DN den 14 augusti 2005 sagt att han inte har några gränser och att de som har det bör hålla sig borta från politiken: ”Allt är förhandlingsbart, annars ska man inte syssla med politik”. Uppenbarligen har regeringen bland annat förhandlat bort grundläggande ärlighet sedan dess.

Krig är fred, slaveri är frihet och miljöförstöring är bra för miljön.

Hur som helst så konstaterar nu riksdagens utredningstjänst att den halva av befolkningen som tjänar mest har sedan Reinfeldt blev statsminister fått 80 procent av regeringens skattesänkningar. Det som de ”gamla moderaterna” föreslog på Bo Lundgrens tid 2002, var att den rikaste halvan ”bara” skulle få 72 procent av skattesänkningarna.

Läs mer om regeringens företrädare här, här och här.

CITAT

”Allt är förhandlingsbart, annars ska man inte syssla med politik.”

Fredrik Reinfeldt,

Dagens Nyheter 2005-08-14

”En kändis är en person som hela livet igenom arbetat hårt för att bli känd och som bär solglasögon för att ingen ska känna igen honom.”

Fred Allen

”Ett folk är en grupp människor som förenas av gemensamma vanföreställningar om sitt förflutna.”

Göran Hägg

”Om vi disciplinerar oss redan i vår fantasi, hur tråkig ska då inte verkligheten bli?”

Angela Aylward

”Västeuropa skulle behöva 700 miljoner immigranter de närmaste 50 åren för att bevara dagens åldersfördelning i befolkningen.”

Frans Willekens, Interdisciplinära demografiska institutet i Nederländerna

Bilar dödar

Antal människor som dödats i krig i Jerusalem sedan staten Israel bildades: 21 000

Antal människor som dödats i trafikolyckor i Jerusalem under samma tid: 22 500

Sara Stridsberg

”För att rättfärdiga djurförsök vetenskapligt måste vi hävda att människor och andra djur är likadana, men för att rättfärdiga dem moraliskt måste vi hävda att det är en himla skillnad.”

Helena Leander, riksdagsledamot MP

Hoppfull klimatbok

18 oktober 2009

Recension av boken Vår beskärda del, av David Jonstad (Ordfront, 2009). Även publicerat i Grönt.

Vår beskärda del är en hoppfull, ny klimatbok med i huvudsak minnesvärda liknelser, tänkvärda reflektioner och övertygande argumentation från pärm till pärm.

När andra världskriget bröt ut förbjöds privatbilism i Sverige redan nästa dag. Snart följde ransoneringar av olika livsmedel. När USA gick med i kriget ställde deras bilindustri om på några månader och producerade sedan helt andra saker för krigsindustrin istället.

Det fanns ett stort folkligt stöd för dessa åtgärder. Två viktiga skäl var att det var lika för alla och att det fanns en krismedvetenhet.

Klimatkrisen är en ännu större utmaning än något krig varit. Idag anser 72 procent av svenskarna att klimatförändringarna är ett väldigt allvarligt problem, enligt Eurobarometern.

David Jonstad visar i boken Vår beskärda del, hur den helt nödvändiga snabba omställningen idag bäst kan gå till. Många argument är från Storbritannien, som på många områden nått längst i klimatdebatten.

Ny teknik behövs, men utsläppen måste ju främst minska NU och då behövs även minskad konsumtion. Sveriges energimyndighet menar att om bensinförbrukningen ska ner minst 20 procent, så måste vi ransonera.

Undersökningar visar på ett mycket större stöd för koldioxidransonering (individuella utsläppsrätter) än för koldioxidskatt. Ransonering garanterar att alla får sin beskärda del och att utsläppsminskningarna verkligen blir lika stora som beslutat. Även WWF öppnar nu för global ransonering.

Norge och Finland har ganska moderna ransoneringssystem som kan tas i bruk direkt om behov uppstår. Sverige skrotade sitt i början av 00-talet, men kan ändå verkställa ransonering på 100 dagar, enligt Energimyndigheten.

Kapitlet med räknandet på hur vi ska agera fram till år 2030 kan nog upplevas som lite tråkigt. Och alla delar av Jonstads beskrivning av det framtida Sverige känns inte helt trovärdiga, om än underhållande – som att Allianspartiets ordförande Jan Björklund skulle föreslå nolltaxa i kollektivtrafiken i hela landet…

Totalt sett är det ändå en mycket bra och hoppfull bok, som ibland påminner om utmärkta Plan B 4.0 av Lester Brown. Som pricken över i går Jonstad igenom på vilka sätt klimatkampen kan göra oss lyckligare.

Lycka på tre minuter

17 oktober 2009

Vodpod videos no longer available.

Se även hur man kan bli lyckligare på jobbet.

Vägval

16 oktober 2009

Idag är det årsdagen av folkomröstningen 1955 om huruvida Sverige skulle övergå till högertrafik. 83 procent ville då behålla vänstertrafiken, men det hade de inte mycket för.

Tänk om vi nu skulle få rösta om lite viktigare trafikfrågor. Det sägs att stockholmarna vill att minst 27 miljarder ska satsas på två mil sexfilig motorväg. Men man får en helt annat bild av opinionsläget om man istället formulerar frågan som: Vill du att vi i första hand utvecklar kollektivtrafiken så här (med beskrivning) eller bygger en ny motorväg så här (med beskrivning)?

Hur frågan formuleras har stor betydelse för vilket svar man får.

Gissa vilka!

15 oktober 2009

Vilka menar att köttkonsumtionen i hög grad bidrar till de globala klimatförändringarna och har lanserat åtgärder?

1. Nuvarande moderatledda regering
x. Förra regeringen (S)
2. Scan

Rätt svar hittar du här.

Färgad himmel

Ibland går det väldigt fort

14 oktober 2009

När det blev dags att mobilisera för andra världskriget, så tog det bara några månader för de flesta bilfabriker i USA att ställa om och istället producera för krigsindustrin. År 1944 höjdes skatten i USA med 132 procent, men allt detta accepterades eftersom det var krigstider.

1961 bestämde sig USA för den till synes omöjliga uppgiften att skicka folk till månen innan decenniets slut och lyckades. Därmed inte sagt att det var en klok prioritering, men det är ännu ett exempel på massiv mobilisering.

När hela Sovjetunionen plötsligt rasade ihop som ett korthus, så gick det åter väldigt fort.

För ett år sedan behövde världens regeringar bara några veckor för att trolla fram enorma summor för att stävja finansförändringarna. Pengar som skulle räckt flera gånger om för att rädda klimatet.

Förändringar kan självklart ske väldigt fort även idag. Det är rentav vanligt med tipping points i allehanda processer. Ändå är tron på snabba förändringar nästan obefintlig. TINA (There Is No Alternative) lägger sig som en våt filt över många brinnande visioner. Till och med att Sverige skulle rösta Nej till EMU 2003 gav 3,25 gånger pengarna ett halvår innan valet.

Listan kan göras lång och ingen av de här händelserna är ju helt jämförbara med läget idag, men alla lär de oss något som vi lätt glömmer bort ibland – att definitionen av vad som anses politiskt möjligt och realistiskt kan ändras oerhört snabbt. I alla fall när det finns mod.

Därför är det så bråttom

13 oktober 2009

Nu dör 300 000 människor om året på grund av klimatförändringarna och 325 miljoner är direkt påverkade. Det är illa nog, men om världens länder inte förhandlar fram ett starkt klimatavtal på COP15 i Köpenhamn 7-18 december, så är det bara början.

Redan på 70-talet varnade FN för en ”möjlig katastrofal uppvärmning”. Att värma upp jorden är som att värma upp vatten i en kastrull på elspis. Även efter att vi stängt av plattan, så fortsätter det att bli varmare – i många år till när det gäller världen. Vi kan inte veta exakt hur bråttom det är, men vi vet att läget är akut och att vi som lever nu därför har chansen att påverka utvecklingen och bli tidernas största hjältar!

Det skulle endast kosta några få procent av BNP att klara klimatet om vi agerar nu, men ju längre vi väntar, desto dyrare kommer det att bli. När som helst kan vi passera den kritiska gräns då det är för sent att agera annat än med desperata åtgärder som geoengineering, vilket kan innebära att skicka upp speglar i rymden som ska göra att färre solstrålar når jorden…

De mål som den moderatledda regeringen driver i förhandlingarna, innebär att det troligen kommer krävas en rejäl portion tur för att de flesta människor och djur ska överleva. Det är forskarnas bedömning som vi måste förhålla oss till.

Globala opinionen stödjer radikalare klimatpolitik

12 oktober 2009

När drygt 18 000 människor i 19 länder tillfrågades, så var det  fem gånger vanligare med stöd för att prioritera klimatåtgärder högre (60 procent), än stödet för att prioritera klimatåtgärder lägre (12 procent).

I USA
87 procent anser att vi måste behandla planeten som ett levande ekosystem.
73 procent menar att vi har en moralisk plikt att skydda alla Guds djur från utrotning.
70 procent ser sig själva lika mycket som världsmedborgare som amerikan.
55 procent är med på att vi behöver sol- och vindenergi, inte kol och kärnkraft.
51 procent vill jobba ideellt för att rädda planeten.
Men bara 25 procent är beredda att betala mer i skatt för att bidra till minskad global uppvärmning.

I EU
När det gäller vilket problem som är allvarligast för världen just nu, så svarar 82 procent av svenskarna klimatförändringarna, vilket är den högsta siffran av alla EU-länder. Vi är också det enda EU-land där den siffran ökar. Man kunde ange flera alternativ, men endast 33 procent av svenskarna svarade den globala ekonomikrisen, vilket för det är den lägsta siffran i EU.
72 procent av svenskarna, 94 procent av grekerna, 51 procent av britterna och 67 procent i EU totalt, tycker att klimatförändringarna är ett väldigt allvarligt problem.
Övriga 6 procent av grekerna ansåg att klimatförändringarna var ett ganska allvarligt problem. Kanske de återkommande skogsbränderna har bidragit till denna stora uppslutning för klimatoro i Grekland.
9 procent i Sverige tycker inte klimatförändringarna är något allvarligt problem.
Kanske är det den omfattande klimatdebatten i Storbritannien som lett till att endast hälften av britterna verkar tro att vi inte är på väg att lösa klimatkrisen.
Skillnaderna i svaren om klimatet blir större beroende på nationalitet, än på ålder, kön, utbildningsnivå, eller var man står på höger-vänster-skalan.
De skillnader som ändå finns inom Sverige kan du läsa om här och här. De som är minst oroliga för klimatkrisen är sverigedemokrater och äldre män.


%d bloggare gillar detta: