IRV bästa valsystemet

Det här inlägget handlar om vad IRV är, och varför det ofta är det bästa valsystemet när en person ska väljas och det finns fler än två kandidater.

År 2008 valde Miljöpartiet de gröna att för första gången använda IRV som valsystem för att fastställa valsedeln för valet till EU-parlamentet i en beslutande medlemsomröstning. Inför årets val har även flera lokala och regionala avdelningar i Miljöpartiet valt att fastställa sina listor genom IRV.

För Miljöpartiets riksorganisation så grundar sig det hela i en kongressmotion från mig 2008. Jag hade helhetsperspektivet, då jag även var sammankallande i Miljöpartiets riksvalberedning, som sedan också fick stöd för sitt förslag på vilka som skulle bli våra EU-parlamentariker 2009-2014.

Inför årets kongress så föreslår partistyrelsen bifall till den motion som jag och Jon Karlfeldt har lagt om att även använda IRV för val av språkrör och partisekreterare i Miljöpartiet, så IRV har nu spridit sig rejält i Miljöpartiet.

Här är en förklarande kortfilm om varför det vore så välgörande för demokratin om fler föreningar, stater och andra började använda IRV:

Här följer motionen i sin helhet:

ALTERNATIVRÖSTNING (IRV) SOM VALSYSTEM FÖR SPRÅKRÖR OCH PARTISEKRETERARE

Bakgrund
Idag föreskriver partiets stadgar inget särskilt val­system för språkrör och partisekreterare. I vart fall senast det var aktuellt beslutade dock kongressen att använda ett tvårundesystem, motsvarande det som används i till exempel Frankrikes och Polens presidentval. Ombuden har då fått rösta på en kandidat, och om någon fått en majoritet av rösterna så har den kan­didaten ansetts vald. Annars har en andra omgång hållits mellan de två kandidater som fått flest röster.

Detta system har den stora fördelen att språkrör och partisekreterare garanterat väljs genom aktivt stöd från en majoritet av de röstande. Dock har systemet fortfarande brister. Det kan till exempel tänkas att kandidaterna Astrid, Bertil, Curt och Diana kommer på första, andra, tredje respektive fjärde plats i den första omgången. Det blir då en andra omgång mel­lan Astrid och Bertil. Låt oss anta att Astrid vinner den. Det är dock tänkbart att om den andra omgång­en istället hade varit mellan Astrid och Curt, så hade Curt vunnit.

Kort sagt så riskerar en annan kandidat att bli vald än den som de röstande egentligen helst vill ha, eftersom alla kandidater utom två elimineras på en gång.

Alternativröstning
Ett sätt att lösa detta problem är genom att bara eliminera en kandidat åt gången – den med minst antal röster – och sedan genomföra en ny röstnings­omgång, och därefter fortsätta på samma sätt tills någon har fått en majoritet av rösterna.

Detta system brukar oftast kallas Instant Runoff Voting, förkortat IRV och på svenska ibland benämnt alternativröst­ning, och används bland annat för att välja Irlands president, partiledarna för brittiska Labour-partiet och kanadensiska liberala partiet, samt Grön Ung­doms språkrör.

Det är också i grunden samma sys­tem som användes för att ta fram MP:s valsedel till Europaparlamentsvalet 2009. Det är dock ännu bättre lämpat för val där en ensam vinnare ska utses än ett där en rangordnad lista ska fastställas.

I ett IRV-val rangordnar de röstande de kandidater de vill rösta på. Därefter räknas alla förstahandsröster samman. Om ingen kandidat har fått en majoritet av rösterna så elimineras den kandidat som fått minst antal röster (om sistaplatsen är delad så avgör lot­ten) och alla som röstade på henom i första hand får sitt andrahandsval uppflyttat till förstaplatsen. Detta upprepas tills någon har fått en majoritet. Om någon valsedel får samtliga sina namn strukna så räknas den därefter som en blankröst.

Fördelar
IRV behåller tvårundesystemets förtjänst att ga­rantera att vinnaren har aktivt stöd av en majoritet, samtidigt som det har fördelen att det tar hänsyn till de röstandes samtliga preferenser mellan alla delta­gande kandidater.

Dessutom har IRV betydligt mindre incitament till taktikröstning; systemet uppmuntrar till att rösta som man faktiskt tycker, eftersom det nästan alltid är det bästa sättet att få det resultat man vill ha.

Tillsammans ökar dessa egenskaper sannolikheten att valresultatet verkligen återspeglar de röstandes önskemål. Att valet går att genomföra i en istället för två omgångar är en extra bonus.

Det finns andra valsystem som på olika sätt skulle kunna anses vara bättre än IRV, men dessa är ge­nerellt ganska invecklade och därmed svårare att förstå för såväl röstande som allmänhet. IRV är dock relativt enkelt att förklara och förstå.

Sammantaget anser vi att IRV är det bästa systemet för val till parti­ets högsta ämbeten.

Mer information
Mer information om IRV finns till exempel här och här.

Vi yrkar
att valsystemet alternativröstning (Instant Runoff Voting), så som det beskrivits i motionen, an­vänds vid val av språkrör och partisekreterare.

Partistyrelsens yttrande:
Bifall
Partistyrelsen ser fördelar med att använda ett röstsystem som endast kräver en röstomgång. Partistyrelsen vill samtidigt påminna om att tidigare val av partisekreterare och språkrör fungerat väl. En viss tvekan finns inför det föreslagna röstsystemets tydlighet vad gäller antal röster. Partistyrelsen väljer ändå att tillstyrka motionen.

Intressant? Andra om , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2 svar to “IRV bästa valsystemet”

  1. Hur valet av språkrör går till på MP-kongressen « Hållplats Hådén Says:

    […] har tidigare skrivit utförligt om röstsystemet IRV här. Se även den korta introvideon […]

  2. Anonym Says:

    https://tidningensyre.se/2018/nummer-247/sa-far-vi-ett-battre-valsystem/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: