Miljödebatt – M vs. MP

Här följer en intressant miljödebatt där jag och Åsa Romson debatterar mot Moderaternas miljöpolitiska talesperson Sofia Arkelsten. Debatten har tidigare gått här, här och här.

FRÅGA 1
Sofia: Under er förra mandatperiod under brinnande högkonjunktur la ni 15 miljarder till miljö. Vi lägger 20 under de här fyra åren. Varför satsade ni inte? Vad var viktigare att prioritera?
Göran och Åsa: 2002-2006 ville ni satsa mindre än oss på miljön. 2006-2010 vill ni fortfarande satsa mindre än oss på miljön. De planer vi hittills sett för 2010-2014 visar att ni än en gång vill satsa mindre än oss på miljön.
Sofia: Men seriöst – ni svarar ju inte. Vi har levererat. Ni har ju inte pengar till er budget och ni har inget samlat alternativ med S och V. Vad går ni till val på?

Göran och Åsa: Vi har lagt ett fullt finansierat budgetförslag tillsammans med S och V. Det finns här. Vad mer vill du ha svar på?

Vi kan med glädje konstatera att samtliga riksdagspartier har bättre klimatmål idag än för några år sedan. Det är riktigt att ni i pengar räknat satsar mer idag än vi gjorde förr i tiden, men det som verkligen skiljer nu från förr är hur långt ni moderater är beredda att gå. Förr var ni riktiga klimatskeptiker, nu har ni bytt sida – välkomna!

Vi fortsätter dock kritisera er miljöpolitik idag, som har lägre ambitioner än våra förslag idag. Det är ju den relevanta jämförelsen.

FRÅGA 2
Sofia: Vad händer med miljöskatterna om två år när er överenskommelse med S och V tar slut? Ohly vill höja, vad säger ni?
Göran och Åsa: Vi kommer givetvis att som vanligt förespråka en miljöpolitik i enlighet med vad forskarna bedömer är nödvändigt. Exakt vilka siffror det innebär i framtiden får vi se då.
Sofia: Det där låter inte långsiktigt, men ett spännande besked. Så ni låter ”forskarna” bestämma er politik. Vilka då? KVA? SEI? IPCC? Eller britterna ni bjöd hit som pratar koldioxidmotbok? Undrar vad företagarna tycker om det icke-beskedet.

Göran och Åsa: Det är tydligare för företagarna att vi säger att om utsläppen inte minskar i den takt som krävs så kommer koldioxidskatten att höjas, än att som ni inte tala om hur ni tänker göra. Ska ni göra som Kristdemokraterna förra valet och prata om bensinskattesänkningar och sedan göra tvärt om? Är det tydlighet?

När det gäller vilka utsläppsnivåer som krävs måste politiker verkligen lyssna på forskarna – alternativet är att sätta mål efter vad de åtgärder man kan acceptera politiskt kommer uppnå, men då skjuter man problemen till senare generationer och det tycker vi är fel.

FRÅGA 3
Sofia: Varför har ni övergivit skatteväxlingen?
Göran och Åsa: De senaste åren har ni sänkt skatten på arbete mycket mer än ni har höjt miljöskatterna. Därför har det blivit en obalans som gör att det nu är mer prioriterat att höja miljöskatterna.
Sofia: Men det tänket gäller ju bara för den som tror att ekonomin står stilla så att det går att flytta pengar i en jättestor S-budget och att allt annat sen är lika. Vilken naturlag säger att skattetrycket på grund av en gammal S-budget är den perfekta jämvikten i ekonomin?

Göran och Åsa: Självklart finns det ingen naturlag som säger att skattekvoten innan ni tog makten var perfekt, men vi kan konstatera att de skattesänkningar ni genomfört har fått konsekvenser för välfärden som vi inte tycker är okej. Dessutom har er politik gjort fattiga fattigare.

FRÅGA 4
Sofia: Vilka ministerplatser vill ni ge till Vänsterpartiet?
Göran och Åsa: Ministerplatser kommer vi överens om efter valet.
Sofia: Fast jag tror väljarna är nyfikna. Det vore en fin service att berätta hur förslaget till S, V, Mp-regering skulle tänkas se ut. Ni går till val på att sätta Vänsterpartiet i regering.

Göran och Åsa: Men ni har ju inte heller gett något besked om hur ni tänkt fördela ministerposterna efter valet? Kommer sådana besked innan valet? För övrigt är Vänsterpartiets politik mycket bättre än er.

FRÅGA 5
Sofia: Varför vill ni göra det dyrare att köpa tjänster?
Göran och Åsa: Om du hade läst vårt valmanifest, så hade du vetat att det är precis tvärtom. Vi vill göra det billigare att köpa tjänster.
Sofia: Ni vill ja ta bort RUT och ROT. Gillar ändå er inriktning trots att ni börjar med att ta bort de reformer som ger jobb och hyfsat miljöbra konsumtion. Men hur samlat är ert förslag, vad säger S och V?

Göran och Åsa: De rödgröna tar inte bort ROT så länge det behövs jobbförstärkningar i byggsektorn, men både RUT och ROT är dyra specialinsatser för vissa smala tjänstesektorer. Mer generell tjänstemomssänkning slår inte lika orättvist.

Vi driver sänkt tjänstemoms gentemot S och V, precis som ni driver frågor som ni inte är överens om med era borgerliga kollegor än.

FRÅGA 6
Sofia: Vill ni fortsätta avskaffa ränta och banksystemet? Och det här med att inte mäta BNP utan hellre köra på lyckoindex, är det något ni vill fortsätta jobba med?
Göran och Åsa: Vi kommer inte att gå till val på att avskaffa ränta och banksystemet. Precis som bland annat Frankrikes president Sarkozy, så tycker vi absolut att BNP bör kompletteras med andra välfärdsmått för att bättre kunna se hur ett land utvecklas.
Sofia: Fair enough, ett besked. Ni går inte till val på det. Men ni tycker så alltså.

Göran och Åsa: Varför tycker ni att det räcker med BNP? Vore det inte bra att komplettera med andra välfärdsmått?

FRÅGA 7
Sofia: Hur kunde ni inte ha en samlad havsmiljöpolitik?
Göran och Åsa: Hur kunde fyra år med fokus på havsmiljön bli så många utredningar och nya myndigheter och så lite åtgärder?Vi kommer att ha gemensamma åtgärder för bättre havsmiljö när vi bildat en rödgrön regering. Till skillnad från Alliansen kommer vi inte att underlätta för snabbare utrotning av valar, torsken i Östersjön och övergödning av densamma.
Sofia: Hur kunde ni inte ha en samlad havsmiljöpolitik?

Och torskbestånden återhämtar sig långsamt – era polare i S valde att inte förhandla och sällan eller aldrig skicka ministrar på mötena. Det finns förvaltningsplaner på plats nu. Ni gjorde det inte. Vi har fått Baltic Sea Action plan på plats. Aldrig tidigare har reningen från reningsverken varit bättre och vi ger riktade pengar för att hjälpa vännerna på andra sidan Östersjön med sina reningsverk. Jag önskar vi kommit längre i valförhandlingarna. Det är surt med kompromisser efter flera års förhandlingar. Bevarandeintressena står mot andra intressen. Blir det ingen kompromiss tappar IWC all kontroll över valjakten – och det är värre. Men berätta gärna hur ni hade gjort och vilket resultat det givit.

Göran och Åsa: En samlad havspolitik för oss innebär inte att flytta runt budgetposter utan att politiken hänger ihop. Hur gynnades havsmiljön när ni tog bort skatten på handelsgödsel som bidrog till minskad övergödning?

FRÅGA 8
Sofia: Varför förbjud ni inte båtar att dumpa avfall i våra hav?
Göran och Åsa: Vi drev bl a på för att Östersjön skulle få internationellt skydd som särskilt känsligt innanhav och därmed möjlighet att begränsa farliga oljetransporter och andra stora miljöproblem. Vi är nu gärna med och begränsar fritidsbåtar från att släppa ut toatanken i havet, även om det är en relativt begränsad miljöåtgärd är det bra att den genomförs.
Sofia: Vi har drivit att Östersjön ska klassas som särskilt känsligt också, det skiljer oss inte antagligen. Vi drev i EU att Östersjön ska bli pilotområde och det har vi lyckats med. Ni ändrade väl lite inriktning där under gång. ja visst är det viktigt med fritidsbåtarna men de stora effekterna är kryssningsfartygen. Som vi också förbjuder dumpa avfall. Ser det som att ni håller med här och är glada att vi drivit och levererat. Tack!

Göran och Åsa: Vi är alltid glada när det tas steg framåt i miljöfrågor, fisken i Östersjön ser ingen skillnad på moderater och socialdemokrater om det inte händer saker konkret. Många gånger kräver miljöfrågor många mandatperioder av arbete oavsett vem som sitter i regering. Vi tror vi påverkar en del även om vi inte sitter i regering… än.

FRÅGA 9
Sofia: Tror ni på allvar att ni hade bidragit till att västra Stockholm bebyggts om ni funnits på 50-talet?
Göran och Åsa: Allvarligt talat – att fördjupa sig i förra mandatperioden må vara hänt, men att diskutera ett hypotetiskt scenario 30 år innan vårt parti ens bildades, är inte relevant för de frågor vi har att ta ställning till idag.
Sofia: Ursäkta, men det var ni som började det resonemanget, er partiledare Peter Eriksson skrev på Newsmill och förklarade just det. Men jag tror inte på det.

Göran och Åsa: En av de största skillnaderna mellan er och vår politik är att vi har ett betydligt mer långsiktigt perspektiv. Det senaste hårresande exemplet är när er ordförande i Stockholms landstings regionplanenämnd kommenterar det faktum att Förbifart Stockholm troligen blir överbelastad redan efter 10-15 år med att ”– Någonting måste vi lämna till den tidens politiker också”.

Era försök att med nya bilvägar bygga bort trafikträngseln har inte lyckats i en enda storstad i hela världen. Varför skulle det lyckas den här gången? Trängselavgifterna som vi kämpade igenom har däremot fungerat utmärkt för att minska trängseln.

Idag driver vi spårvägssatsningar i tio av landets största städer – stödjer Moderaterna det?

FRÅGA 10
Sofia: Kommer ni förbjuda/beskatta köpcentrum?
Dem: Vi kommer fortsätta att sträva efter levande innerstäder. Med andra ord kommer miljödåliga externa köpcentrum att missgynnas av vår politik, dock inte genom förbud.
Sofia: Tidigare har ni drivit moratorium på köpcentrum och om jag inte minns fel även yrkat på det i en reservation här i riksdagen men då ser jag det som att ni drar tillbaka det.

Göran och Åsa: Ett förtydligande: Med ”inte förbud” menar vi att befintliga köpcentrum inte kommer att förbjudas. I vår senaste riksdagsmotion på området föreslår vi följande:
* Etablering av nya köpcentrum eller utbyggnad av befintliga köpcentrum ska kunna förhindras med hänsyn taget till miljömåls- och klimatmålsmålsättningar
* Etablering av nya köpcentrum eller utbyggnad av befintliga köpcentrum ska ske med hänsyn till målet om en levande landsbygd
* Etablering av nya köpcentrum eller utbyggnad av befintliga köpcentrum ska ta hänsyn till att ytterligare köpcentrum i tillväxtkommuner inte placeras så att kundunderlaget i angränsande kommuner med mindre tillväxt, ytterligare undergrävs.

FRÅGA 11
Sofia:
Vi har dubblat pengarna till järnväg. Är det inte lite pinsamt att ni inte prioriterade tågen i er förra budget?
Göran och Åsa: Kan du nämna ett enda år då ni velat satsa mer än oss på järnvägen? Att som ni göra tåget dyrare och flyget billigare är inte särskilt klimatsmart.
Sofia: Japp: nu i infrastrukturpropen! Ni säger siffror nu, men när ni är med och styr Sverige levererar ni inte. Det måste vara pinsamt för er.

Göran och Åsa: Men nu jämför du ju olika år igen. Det finns så vitt vi vet inte ett enda år då ni har velat satsa mer på järnvägen än vad vi har föreslagit för samma period. Den rödgröna budgeten för infrastrukturen nu innehåller till exempel finansiering för den viktiga norra anslutningen till Citytunneln i Stockholm som ni saknade.

FRÅGA 12
Sofia:
Äh, vi har ju ökat pengarna till infrastruktur från 100 miljarder till 145. Varför prioriterade ni inte det?
Göran och Åsa: Ni har öronmärkt mer än hälften av infrastrukturpengarna till vägar, vilket gör att klimateffekten blir obefintlig. Varför vi inte prioriterar en sådan usel klimatpolitik säger nog sig självt.
Sofia: Ja, det är bara att påpeka att vi dubblat pengarna till järnväg. Men att vi också tar ansvar för att rusta vägnätet. Kollektivtrafik går också på väg. Och vi för en politik mot utsläpp, inte mot bilen. Ni hade inte råd under förra mandatperioden att satsa på infrastrukturen. Menar ni att ni fortsätter igorerar vägarna så att de blir förfallna och trafikfarliga om ni får makten med S och V? Förstår att ni jagar storstadsväljare men hela landet måste ju kunna leva.

Göran och Åsa: Vi driver på många håll MER pengar till upprustning av vägarna på landsbygden än vad ni gör. Det vi säger nej till är nya motorvägar. Är det verkligen klokt att satsa mångmiljardbelopp på att bygga nya vägar, när vi inte har råd att reparera de som finns?

FRÅGA 13
Sofia:
Varför vill ni ge bidrag för att bygga om gamla, törstiga omoderna bilar istället för att satsa på nytt?
Göran och Åsa:
En del av en bils miljöpåverkan sker när bilen produceras. Därför är det inte alltid bra för miljön att byta till en ny och bränslesnålare bil, dessutom är det ju inte alla som har råd att köpa ny bil.
Sofia:
Så ni vill ha kvar gamla törstiga bilar med hög bränsleförbrukning. Och ge bidrag till det.

Göran och Åsa: Bidraget är ju för att minska utsläppen, var inte ni för sådant nyss?

FRÅGA 14
Sofia: Varför vill ni inte satsa på fordonsforskning?
Göran och Åsa: Det är viktigare med forskning på hållbara alternativ.
Sofia: Bilen kan bli ett hållbart alternativ. Det är utsläppen vi vill få bort. Men tack för svaren. Mycket klargörande.

Göran och Åsa: Förtydligande: Vi är inte emot personbilsforskning, men tycker det är mer angeläget att till exempel satsa på forskning på kollektivtrafikfordon. Hur som helst blir det ytterst svårt att klara klimatmålen om vi inte lyckas hejda massbilismen, särskilt i städerna.

Hittills har ju merparten av de minskade klimatutsläppen från miljöbilarna inte fått de totala utsläppen från bilar att minska eftersom trafiken ökar.

FRÅGA 15
Sofia: Hur kunde ni kompromissa bort era två kronor i skattehöjning på bensinen? De kanske kommer sen?
Göran och Åsa: I ett samarbete kan inte alla få allt. Eller är det så Alliansen fungerar att Moderaterna bestämmer allt?
Sofia: Nä, vi är fyra partier som samarbetar i Alliansen. Alltså inte som ni jobbat tidigare, som ett stort och sen mindre stödpartier. Men då håller ni kvar kravet i nästa förhandling alltså? Två spänn upp?

Göran och Åsa: Vi rödgröna bedömer att koldioxidskatten ska höjas med 17 öre under mandatperioden, vilket Reinfeldt kallade en ”råsop i magen på glesbygdsbor, låginkomsttagare och företagare”. Det följdes i sin tur upp med att er hemsida toppades med ”Har du råd med höjd bensinskatt?”.

Innebär detta att Moderaterna nu bryr sig så lite om klimatet att man inte längre vill höja bensinskatten, trots att både forskarna och Reinfeldt konstaterat att det är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen?

Vi rödgröna är beredda att gå ännu längre om det visar sig att det krävs för att nå klimatmålen.

FRÅGA 16
Sofia: Hur kan ni införa fastighetsskatten igen? Den har så bisarra miljökonskevenser och straffar alla som skaffar treglasfönster/bergvärme/tilläggsisolering/värmepump.
Göran och Åsa: Se helheten. Syftet med fastighetsskatten är förbättra fördelningspolitiken i Sverige. När vi ska lägga förslaget i skarpt som rödgrön regering hoppas vi att vi hittat en lösning så att miljöförbättringar inte höjer skatten.
Sofia: Nä, det var inte syftet med skatten. Den var djupt orättfärdig men ni har företrädare som säger att människor ska låna på sina hus för att kunna betala skatten. Det är en gräslig och inte alls liberal syn på skattepolitik, ägande och statens ansvar. Ni vill alltså återinföra fastighetsskatten och den slår särskilt hårt åt städerna och människor som har en ekonomi med små marginaler men bor i områden som blivit populära. Skärgården är helt körd mer er politik.

Göran och Åsa: Förra mandatperioden införde vi en begränsningsregel som innebar att ingen behövde betala mer än 4 procent av sin inkomst i fastighetsskatt. Ni begränsade den till att bara gälla pensionärer, men vi vill att den återigen ska gälla alla. Tillsammans med förändringen av uppskovsräntorna får de flesta minskade kostnader för fastighetsskatten än idag.

Att skärgården skulle vara körd med vår politik är bara vilseledande skrämselpropaganda som ni använder för att få igenom ännu mer av er politik som ökar klyftorna i samhället.

Det uttalande du hänvisar till var ett taskigt hopklipp där vår företrädare på frågan om fastigheter är en tillgång, svarade att så var fallet och att dessa kunde belånas, vilket sedan klipptes ihop med frågan om det var rimligt att belåna sitt hus för att betala skatten.

FRÅGA 17
Sofia: Varför vill ni beskatta allt som rör sig? Lokal flygskatt, ett tillägg med kilometerskatt på transporter, bensinskatten, osv. Det finns morötter!
Göran och Åsa: Generellt sett visar forskningen att högre skatter är effektivare för miljön än ökade bidrag.
Sofia: Vilken forskning då? Låter nationalekonomiskt. Politik handlar om mer än effektivitet och ärligt talat – kolla effekten av miljöbilsbonusen. Vilken hit! Äntligen lyfte miljöbilsmarknaden i Sverige.

Göran och Åsa: Helt rätt, det är standard inom nationalekonomin att miljöskatter som låter förorenaren betala är mer kostnadseffektiva – alltså når målen till lägre kostnad – än diverse subventioner till mindre miljöfarliga alternativ. Anders Borg kan säkert berätta mer för dig.

FRÅGA 18
Sofia: Kommer ni återkommunalisera djurskyddet? Så som det var när ni regerade, rättsosäkert och inte ens någon kontroll i vissa kommuner?
Göran och Åsa: Nej, vi tror inte att det vore bra för djuren med ytterligare en stor omorganisering nu. Däremot så kommer vi som vanligt att satsa mycket mer än er på djurskyddet.
Sofia: Men det är inte vad ni föreslår här. Ni vill återinföra en egen myndighet skild från alla andra som arbetar med djurfrågor på Jordbruksverket. Vad gäller pengarna återstår det ju att se om ni har några utan arbetslinjen.

Göran och Åsa: Du blandar ihop tillsyn och central myndighet. Vi månar om en bra tillsyn och tänker inte omorganisera den utan ge den ökade resurser genom att återinföra den avgift som ni såg till försvann.

Vårt förslag i övrigt är att införa en djuretisk ombudsperson och stärka jordbruksverkets djurskyddsarbete. Det är bra att ni äntligen ändrat er och nu gått med på att förbjuda sex med djur, men varför såg ni till att bevara pälsfarmerna? Är inte djuren värda mer än så i era ögon?

FRÅGA 19
Sofia: Snälla, berättar mer om era planer för att utreda ett ransoneringssystem för koldioxid? Hur ska staten kontrollera allas utsläpp och vad händer med dem som bryter mot ransonen?
Göran och Åsa: Miljöpartiet har inte lagt fram något förslag på att införa ransonering av koldioxid i Sverige, men det kommer säkert att diskuteras i breda kretsar framöver så du får nog tid att förstå tankegångarna.
Sofia: Åjo, här ligger motionen från er näringspolitiska talesman som vill utreda och införa dem till 2014. Och det var seminarium här i riksdagen där Per försvarar tänket. det finns även hos SVT.se/vetenskap. Jag förstår tankegångarna och är livrädd för konsekvenserna och kontrollsamhället ni vill införa.

Göran och Åsa: I Miljöpartiet får enskilda riksdagsledamöter lägga egna motioner. Det tror vi är bra för demokratin, till skillnad från den hårda partipiskan i Moderaterna.

Du säger att du är livrädd för integritetskonsekvenserna av koldioxidransonering. Om du även vore livrädd för klimatförändringarna så skulle du knappast förespråka klimatfientliga förslag som att bygga nya motorvägar, göra det dyrare att åka tåg genom att kraftigt höja banavgifterna, och ge klartecken för oljeborrning i Arktis.

FRÅGA 20
Sofia: Hur ska ni ha råd att betala miljösatsningarna när ni infört friåret och 35-timmars arbetsvecka?
Göran och Åsa: Kortare arbetstid är i sig en effektiv klimatåtgärd. Det visar bland annat rapporterna ”Tvågradersmålet i sikte?”, ”Europe’s Share of the Climate Challenge” och nya ”The effect of work hours on energy use”.
Sofia: Ni skojar, det är klart att det inte finns någon perfekt arbetstid, men ert förslag betyder att människor ska jobba mindre men till samma lön, det är ett redigt produktionsbortfall.

Göran och Åsa: Sänkt normalarbetstid kommer att leda till lägre löneökningar. Det är viktigare för både människor och miljö att vi delar på jobben och får mer tid att leva.

Att kortare arbetstid vore bra för miljön har ju till och med EU-parlamentets miljöutskott uttalat nu.

KOMMENTAR 1, Sofia:
Åh, om det sista ni skrev om Jacob från ert ungdomsförbund, jag ville ju så gärna har svar på mina frågor från honom. Men han var mer intresserad av att skriva att jag inte svarar på hans vänsterblogg.

Göran och Åsa: Se här. Vem är det som inte svarar vem?

KOMMENTAR 2, Sofia:
Jag förstår att ni vill bredda er från miljöfrågorna, men det går sådär. Det måste ändå vara tufft för er att inte ens era egna väljare håller med om er politik.

Göran och Åsa: Du vet att vi har en politik för alla områden. Angående opinionsundersökningar så vet du rimligen också att som man frågar får man svar.

KOMMENTAR 3, Göran och Åsa:
Låt oss citera Naturskyddsföreningen som kallar din miljöpolitik för okunnig: ”Regeringen har konsekvent och allvarligt försvagat skyddet av vår svenska natur. …”Regeringen sätter det privata ägandet före alla medborgares önskan om att värna naturen för kommande generationer”.

Inför valet 2006 deklarerade Reinfeldt att miljön inte var någon prioriterad fråga. Sedan blev det plötsligt högtravande tal om klimatet som vår tids ödesfråga. Nu har ni åter börjat kampanja mot högre bensinskatt, men naturen kommer inte att vänta. Vi har inte råd med ytterligare fyra förlorade år för miljön.

Intressant? Andra om , samhälle, , , , ,

Annons

Etiketter: , ,

8 svar to “Miljödebatt – M vs. MP”

 1. Göran Hådén Says:

  Nu har politikerbloggen skrivit om den här debatten också: http://www.politikerbloggen.se/2010/06/04/32438/

 2. Göran Hådén Says:

  Dessutom kan en parallell duell följas här:
  http://www.asaromson.se/?p=224

 3. Rikard Warlenius Says:

  Hon är i alla fall en ihärdig frågeställare, det måste man ge Arkelsten. Synd bara att hon så sällan ger svar på era frågor.

 4. På klimatfronten mycket nytt « Hållplats Hådén Says:

  […] Vår fossila ekonomi bygger på 270 miljoner energislavar och forskarna tror att peak oil inträffar inom 5-10 år. Tiden är ute för projekt som tunneln genom Hallandsåsen, där man satsat sju miljarder för att vinna sju minuters restid. Får se om Moderaternas miljöpolitiska talesperson Sofia Arkelsten till slut inser det angående Förbifart Stockholm i vår miljödebatt. […]

 5. Reinfeldt lovar runt, men håller tunt « Hållplats Hådén Says:

  […] miljön som de någonsin granskat. Tydligare kan det inte bli. Inte undra på att Moderaterna blev svarslösa när de själva utmanade oss på […]

 6. Spelbolagen hade helt fel igen « Hållplats Hådén Says:

  […] sammanhanget kan ju också passa på att påminna om den omfattande miljödebatt jag och Åsa Romson hade mot Moderaternas dåvarande miljöpolitiska talesperson Sofia Arkelsten […]

 7. Citat ur Moderaternas idéprogram | Hållplats Hådén Says:

  […] i en av de sämsta regeringar för miljön som de någonsin granskat. Min och Åsa Romsons bloggdebatt med Sofia Arkelsten bekräftade den […]

 8. Jag kandiderar till riksdagen | Hållplats Hådén Says:

  […] har bland annat varit biträdande kommunalråd, ledamot i MP riks partiprogramsgrupp, sammankallande i […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: