Grön ideologi (del 3 av 7)

Det här är del 3 av 7 i en serie blogginlägg som ska presentera Miljöpartiet de grönas grundvärderingar och 12 grundläggande idéer som de uttrycks i partiprogrammets första kapitel.

Barnets rättigheter
Barnets rättigheter måste tillgodoses utifrån barnets egna utgångspunkter och få stort utrymme i allt beslutsfattande. I en barnvänlig värld tillgodoses barnets grundläggande behov av kärlek, mat, sömn, trygghet, utveckling, kultur och hälsa. Barn och unga ska ha möjlighet att i växande grad påverka samhället och det som sker runtomkring dem. All samhällsplanering ska utgå från barnets bästa och FN:s barnkonvention. Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till en trygg uppväxt, sin eller sina vårdnadshavares tid och ansvar och rätt till en god utbildning. Det är viktigt att man i frågor som rör umgänge och vårdnad alltid ser till barnets bästa, och inte i första hand utgår från vårdnadshavarnas eller föräldrarnas rättigheter.

Kretsloppsekonomi
Vi vill bygga ett samhälle där ekonomin utgår från sociala och ekologiska hänsyn, ett samhälle där resurser fördelas rättvist och där hänsyn tas till djurens välfärd och naturens begränsningar. Det innebär att vi sätter den ekologiska balansen och människors och djurs välbefinnande före kortsiktig ekonomisk vinning. Ekonomisk utveckling måste ske inom naturens ramar, utan att människor slits ut. Vi anser därför att tillväxt i konventionell mening varken är möjlig eller eftersträvansvärd. Vi förespråkar ett ekonomiskt system där vi lever på avkastningen av naturresurserna, i stället för att ständigt tära på dem. Vi måste lära oss att leva på ett sätt som är möjligt för alla, nu och i framtiden. Tron på människans skaparkraft och kreativitet är grundläggande för vår syn på ekonomi. Ett företagande med delaktighet och personligt ansvar gör det möjligt att skapa mer än endast ett ekonomiskt värde.

Global rättvisa
En trygg värld är en plats där varje människa har sina grundläggande sociala, ekonomiska och politiska rättigheter tillgodosedda. I en rättvis värld är resurserna likvärdigt fördelade. Vi har bara en jord och vi är alla beroende av varandra. Vår livsstil påverkar andra människors möjligheter. Vi vill verka för en rättvis och miljömässigt hållbar fördelning av jordens resurser. Vi bejakar fritt kulturutbyte med möjlighet att arbeta och studera var man vill. Människor som behöver fly ska ha rätt till asyl. Vårt långsiktiga mål är att alla ska få bo och verka var helst i världen de önskar.

Det här var idé 4-6 av 12. Fortsättning följer…

Andra om politik, samhälle, partiprogram, rättvisa, ,

Annonser

Etiketter: ,

2 svar to “Grön ideologi (del 3 av 7)”

 1. Martin Says:

  Kretsloppsekonomi…. Ni motsäger ju er själva med det beskriver det med. Eran politik kommer ödelägga landsbyggden. Vad är det för samhälle där det bara finns storstadsregioner? Det genereras inte en enda krona i Stockholm. Varför ska norrland vara bidragsgivare till storstäderna? Varför straffbeskatta diesel då det är en mycket renare alternativ än bensin? Ni borde lära er lite om miljö system. Läs Gagnons artikel om Energy payback.

  http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2W-4SV6PKN-5&_user=650452&_coverDate=09%2F30%2F2008&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1419948775&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000035038&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650452&md5=e0eac35c49093769bb34e48ffb68086c

  Den säger lite om att man måste fatta beslut på riktig fakta och inte på lösryckta känslor.

 2. Göran Hådén Says:

  Hej Martin!

  Hur menar du att kretsloppsekonomin är självmotsägande? Vi måste minska oljeberoendet nu om landsbygden ska hinna anpassa sig och på sikt vara välmående. Både städer och landsbygden bidrar till vår välfärd.

  Mgh Göran

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: