Rödgröna vände samma läge i Norge

Idag är det sju år sedan Anna Lindh dog i valrörelsen om EMU. Ett mord som snart kan ha avgjort till den borgerliga alliansens fördel två riksdagsval i rad.

Anna Lindh var ju mycket populär och många tror att Anna Lindh hade tagit över som statsminister redan innan valet 2006. Då hade inte Alliansen haft sitt triumfkort ”pensionera Persson”.

I den här valrörelsen hade hon troligen också varit statsminister och då har jag ännu svårare att se hur Alliansen skulle vinna det här valet.

Om de nu gör det – vilket i högsta grad är en öppen fråga. I Norge låg de rödgröna under med fem procentenheter i opinionsundersökningarna en dryg vecka före valet. Ändå vann de.

1,2 miljoner kan tänka sig att byta block, många bestämmer sig först på valdagen och slutdebatten kan avgöra.

Det är bedrövligt att det är sådant fokus på person istället för politik. Visst spelar det roll vem som blir statsminister, men det är ju inte alls lika viktigt som den politiska inriktningen.

Vill vi att de som redan har det bra får det ännu bättre, på bekostnad av att de som har det svårt får det ännu svårare? Eller vill vi ha det tvärtom? Hur stora risker ska vi ta när det gäller klimat, miljö och peak oil? Det är i grunden vad det här valet handlar om.

Intressant? Andra om valet, Socialdemokraterna, , val 2010, Anna Lindh

Media: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN1, DN2, Expr1, Expr2, AB1, AB2

Annonser

Etiketter:

20 svar to “Rödgröna vände samma läge i Norge”

 1. Daniel Says:

  ”Vill vi att de som redan har det bra får det ännu bättre, på bekostnad av att de som har det svårt får det ännu svårare? Eller vill vi ha det tvärtom?”

  Nej, helt fel. Du har precis som alla andra fastnat i floskler-träsket där samma mantra upprepas om och om igen tills du tror på det själv. Alliansens politik skor sig inte på de som har det svårt. Alliansens politik riktar sig mot låg-medel inkomsttagare genom att öka antal jobb och således minska arbetslöshet och öka konsumption och skatteintäkter. Vad tjänar en höginkomsttagare på att fler jobb skapas? Inte mycket.
  Alliansen har själva hävdat att de inte kommer förändra skattesatserna. De skattesänkningar som gjorts har visserligen varit bra för både hög och låg inkomsttagare, men samtidigt lett till ÖKADE(!) skatteintäkter och därför gett mer pengar till välfärd, vårt och skola. Det här redovisas tydligt i statistik från SCB.

  En rödgrön politik saknar finansiering till deras välfärdsatsningar då höjda skatter leder till lägre skatteintäkter (Titta både på statistik från SCB och den s.k. Lafferkurvan), och avskaffning av RUT-avdraget inte alls innebär den besparing som de Rödgröna planerat enligt KI. Detta kommer alltså både slå mot välfärden pga mindre pengar att spendera, samtidigt som det ökar arbetslösheten då konsumption försämras och företagen inte kan anställa mer.

  Sluta rabbla samma gamla mantra om och om igen, öppna ögonen, läs valmanifesten och ta reda på vad varje block faktiskt står för. Sund ekonomisk politik är nyckeln till både välfärd och tryggade statsfinanser.

 2. Erik Hansson Says:

  Logiskt sett borde det alltså betyda, att om man vill ha högre skatteintänktet, ska man sänka skatterna. Högst skatteintäkter blir det alltså om skatterna sänks till ingenting! (0)

 3. En bluff är en bluff är en bluff… « Ett hjärta RÖTT Says:

  […] Högbergs tankar, In your face, Hållplats Hådén, […]

 4. Daniel Says:

  Haha. God tanke, men tyvärr inte! Lafferkurvan bygger på en optimal skattesats, och alla höjningar över den skattesatsen innebär en förlust i skatteintäkter av ett flertal skäl (t.ex en ovilja att betala skatt, ökade skattesmitningar etc). Sveriges skattetryck på 46% innan Socialdemokraternas senaste mandatperiod är ett bra exempel. En skattehöjning med 3% ledde till en vinst på ca 245 miljarder, men Alliansens sänkningar (med 2 eller 1%?) i början av 2006 ökade intäkterna med ytterligare 245 miljarder. Sedan dess har skatteintäkterna ökat år efter år under hela mandatperioden, undantaget 2009 och finanskrisen. Värt att notera är dock att till och med under finanskrisen fick vi in högre skatteintäkter än under Socialdemokraternas tidigare regim 2005.

  Man kan således spekulera i om det här är en av anledningarna till att Anders Borg inte vill sänka skatterna ytterligare, då vi möjligen har börjat närma oss en optimal nivå. Han har flera gånger antytt detta då han påstår att Sveriges skattetryck är på en bra nivå.

 5. Björn Lindgren Says:

  Daniel, om det är så att ditt påstående om att skatteintäkterna är större nu än under sossarnas tid vid makten stämmer (orkar inte kolla upp det nu…) så är det ju verkligen en falsk jämförelse eftersom BNP under den perioden har ökat.

  För att den borgerliga alliansens resonemang om att skattesänkningar mest för de rikaste kommer förbättra välfärden krävs det att två antaganden uppfylls.

  1. Skattesänkningarna skapar jobb. Det gör de kanske till viss del, men inte alls lika effektivt som satsningar på välfärd och en grön omställning.

  2. En oändligt ekonomisk tillväxt och medföljande ständigt ökande resursförbrukning är möjlig på en begränsad planet. Detta är ju enkelt så att ett dagisbarn kan förstå, men trots det förnekas detta av de flesta.

  P.S. Bra inlägg Göran!

 6. Gunnar Löfgreen Says:

  I Norge förlorade de Rödgröna valet, men då en röst i NordNorge är dubbelt värd mot en i Oslo vann de mandatstriden. I Sverige har vi en man en röst, dvs våra röster är lika värda och här lär de Rödgröna ha svårare ta makten.

 7. Göran Hådén Says:

  Fakta: Rent ekonomiskt har de cirka 20 procent som har det sämst i Sverige fått det ännu sämre under Alliansregeringens styre, se
  https://hallplatshaden.wordpress.com/2010/02/22/vad-har-reinfeldt-emot-fattiga-kvinnor-miljon-och-en-fungerande-tagtrafik/

  Dessutom så har vi ju fått det sämre på många sätt som inte omedelbart kan mätas i pengar, t.ex. sämre miljö, omänskliga sjukförsäkringsregler, ökat djurplågeri, m.m.

  • Mattias Says:

   Min bror var en av de ”fattigaste” under förra regeringen. Långtidsarbetslös och alltid ont om pengar. Han fick jobb för cirka tre år sedan och har det mycket bättre nu. Det är många i Sverige som honom.

 8. Daniel Says:

  Vad jag förstår så har BNP faktiskt sjunkit under den här perioden, med 5% om jag inte missminner mig, vilket skulle göra det ännu mer imponerande.

  Skattesänkningarna skapar jobb genom att konsumptionen ökar och företag kan anställa mer. Jag ser inte riktigt hur ”satsningar” på välfärden kan skapa jobb som finns kvar i längden. Det som skapas är ”fejk-jobb” inom den offentliga sektorn som det egentligen inte finns någon efterfrågan på, vilket kräver kontinuerliga satsningar. Poängen med alliansens politik är att dom skapar en efterfrågan inom den privata sektorn vilket leder till jobb som finns kvar utan regeringens inblandning.

  2. Stämmer. Men inget parti tar i den frågan på allvar. Miljöpartiet för en helt nationell politik på området vilket är i princip värdelöst då Sverige står för 0.2% av världens utsläpp. Att då ta bort 30% av utsläppen som MP vill leder alltså till en förbättring på 0.16% ungefär…tror någon räknade ut att kolkraftverken i Kina släpper ut lika mycket på ca 4 dagar. En seriös miljöpolitik måste föras på global nivå eftersom det är en global fråga som rör hela världen. Därför är det extra viktigt att vi har en regering som är för EU (inte emot, som V) och har stort inflytande inom EU. Sverige är idag ett sådant land dels tack vare vårt starka finansiella läge, och dels tack vare Anders Borg som definitivt höjt respekten för Svenska politiker utomlands. Goda relationer med Kina är också av vikt i den här frågan, då det innebär att vi har bättre möjligheter att påverka dom riktiga miljöbovarna att förbättra resultatet. Sverige är redan mycket stort på det här området inom Kina och har flera miljöcentran där. En fortsatt god relation med Kina kan således vara den absolut mest klimatsmarta vägen Sverige kan ta.

  • Mats Says:

   1. Skattesänkningarna ökar företagens vinstmarginaler, genom att de håller nere löneutvecklingen. Det är sant att det här KAN leda till fler jobb, men det är så beroende av rörliga variabler att det inte är tal om något linjärt, kausalt samband.

   Att konsumtionen ökar med lägre skatt är inte heller det självklart. De extra hundralappar som blir över i plånboken kan gå till ökad varukonsumtion, ökad tjänstekonsumtion eller ökat sparande. Ökad varukonsumtion är (generellt sett) inte bra ur en miljösynpunkt. Ökad tjänstekonsumtion KAN vara miljöneutral, beroende på tjänster – man kan tänka sig att det exempelvis leder till ökad konsumtion av privata (men ändock till största delen skattefinansierad) ”offentliga” tjänster. Ökat sparande vore klokt, eftersom den sänkta skattesatsen slår mot de gemensamma socialförsäkringarna, vilket ställer krav på större sparkaptial om något oförutsett (arbetslöshet, sjukdom etc) inträffar.

   De som verkligen gynnas av skattesänkningar och avregleringar (vilket är den andra delen av regeringens nyliberala linje) är givetvis företag, företrädesvis större sådana. De jobb som skapas är inte ”säkra” jobb – utan snarare osäkra låglönejobb. Visst, om man ser till människor som en statistisk massa ser det ut som om arbetslösheten går ner, men ser man till vilka FAKTISKA personer som har ett FAKTISKT jobb ser det dystrare ut. Det må vara ”riktiga” jobb, men de är kortsiktiga, lågavlönade och osäkra.

   2. Att påstå att en nationell politik är värdelös eftersom miljöpåverkan är global är bara korkat. Att påstå att Miljöpartiet dessutom enbart för en nationell miljöpolitik är lika korkat och felaktigt det med.

   Ett av Alliansens största problem är att de för en politik helt och hållet utifrån ekonomiska teorier baserade på en ”global kapitalism”. Till skillnad från ”klassisk kapitalism” – som bygger på en marknadslogik (”tillgång och efterfrågan”), bygger den ”globala kapitalismen” enbart på maximering av vinst, i form av maximerad avkastning för aktieägare. Det här innebär att alla sociala och ekologiska hänsyn försvinner, till förmån för enbart ekonomiska hänsyn.

   Därmed inte sagt att politiken inte bör ta hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna, men att låta dessa utgöra grunden för politik är att sätta ekonomin – och i förlängningen ”maximerad avkastning för aktieägare” – i förarsätet. Allting utvärderas utifrån huruvida det är gynnsamt för aktiekursen, i den naiva tron att om vi bara kan generera en hiskelig massa pengar åt ett fåtal kommer dessas rikedom sippra ner i resten av samhället och komma alla till del. Alldeles bortsett de katastrofala sociala och ekologiska konsekvenserna av detta, fungerar det inte. Det har visats med all önskvärd tydlighet av hur det gått i USA och Storbritannien efter Reagan och Thatcher, och deras ”trickle-down theory”.

 9. *Jörgen Says:

  Nu ligger de under med 8% enheter….

  och Sosseriets valskolor i invandrartäta områden, byggnads rösttågande på arbetsplatserna och sosse röstning på demens och äldreboende ger nog några 100.000 valfuskröster men detta är nu ute i dagsljuset och S kommer tappa 300.000 röster på detta , tyvärr 150.000 rakt ttill SD som får 8-10% men tack o love lika mycket till alliansen som därmed kan ta majoriteten…sosseriets hycklande 25%?? i stockholm ca 15% …

 10. Sanningen om samhället – 2010-09-11 EM Says:

  […] Rödgröna vände samma läge i Norge […]

 11. Göran Hådén Says:

  Daniel: Att se till att det finns gott om personal i t.ex. skolan är mycket lönsamt för samhället i längden. Förnekar du det?

  Den moderatledda regeringen hade tidernas chans att som EU-ordförande driva på för ett globalt klimatavtal i december 2009. Istället gav man upp på förhand och tonade ner förväntningarna. Internationellt har man också främjat storsatsningar på kolkraft och öppnat för oljeborrning i Arktis.

  Och det vi gör här i Sverige påverkar givetvis andra genom det goda exemplets makt.

 12. Daniel Says:

  Jag håller i stort sett med dig om det du säger i 1, Mats, men allt du argumenterar för kan som sagt slå åt båda hållen. Jag tror personligen att det kommer slå väl ut för Sverige med ett bättre företagarklimat, jag tror på att alla får det lite bättre när företagen får det bättre. Vissa får det mycket bättre, men nästan alla får det lite bättre. Jag skulle dessutom vilja hävda att företagsjobb, dvs privat sektor, är säkrare än offentlig. Hela iden att skapa jobb genom att utöka den offentliga sektorn är en kvarleva från tiden då vi hade ett industrisamhälle, medan vi idag har övergått nästan helt till ett tjänstesamhälle. Således fungerar inte Socialdemokraternas plan att helt enkelt ”skapa” jobb. Vi kan tillsätta flera tjänster vad gäller t.ex lärare och vårdpersonal, men behövs dom verkligen?

  Göran, att det är bra med gott om personal i skolan är jag inte övertygad om. Det är kvaliten som räknas när det gäller utbildning. Svenska lärare är i min mening ganska undermåliga, det förändras inte av att dom fördubblas i antal. Möjligen kan jag hålla med om att fler lärare innebär att barn som har det svårare får det stöd dom behöver, på det sättet är det bra. Men jag håller inte med om, vilket de flesta partier verkar anse, att alla skolproblem löses av att barnen som har det svårt får mer hjälp. Svenska skolan generellt är extremt dålig på att ta hand om särskilt begåvade barn också, vilket även det är ett problem. Skolan behöver engagera elever mer, och det är inget som fler lärare kommer lösa.

  Att påstå att en nationell miljöpolitik är värdelös är inte alls korkat. Jag skulle vilja att du kommer med motargument istället. Miljön är global, därför måste allt miljötänk vara globalt. Att öka svensk bensinskatt är inte särskilt globalt, och att ta bort kärnkraften är rent av miljöfarligt. Se vad som hände i tyskland, där blev dom beroende av kolkraftverk efter sitt försök att avveckla kärnkraft.

  Att alliansen för en global ekonomisk politik är en av anledningarna att jag röstar på dom. Allt blir mer och mer globaliserat i världen, att försöka hålla sin egen ekonomi utanför den är ohållbart. Jag håller inte med om att en global kapitalism får de följder du menar på. Alliansen följer den svenska välfärdsmodellen, vilket USA bl.a inte gjort, därför kan man både dra nytta av den globala kapitalismen samtidigt som man aktivt ser till att pengarna faktiskt sipprar ner. Det går att reglera med skatter och bidrag, det har USA heller inte lagt något större fokus på. Att välja en politik som inte är ekonomisk gångbar, så som de rödgröna presenterar, är för mig inte ett alternativ.

  • Mats Says:

   Men det är ju precis det – du, Daniel, *tror* att alla får det bättre när företagen får det bättre, jag *tror* inte att det är så enkelt. Oavsett vad vi tror, är sambandet inte linjärt kausalt – och att bedriva nationalekonomi på samma sätt som man investerar sina privata pengar, d.v.s. baserat på kvalificerade gissningar, är varken ansvarsfullt eller hållbart.

   Det finns heller ingen rak motsättning mellan en offentlig sektor och ett tjänstesamhälle. Däremot blir en fungerande offentligt finansierad välfärd svår (för att inte säga omöjlig) att upprätthålla med en politik som bygger på global kapitalism.

   För min del spelar det dock inte så våldsamt stor roll om nya jobb är i privat, statlig eller kommunal regi – det viktiga är vilken rationalitet eller logik de följer. Det ensidiga fokuset på att skapa värde åt aktieägare, där ekologiska och sociala hänsyn endast är sekundära och ses som ännu ett sätt att öka aktievärdet (genom t.ex. PR och annan good-will), är det stora problemet.

   Givetvis behöver miljöpolitiken vara global i sitt omfång, men det innebär inte att man kan bortse från nationell miljöpolitik. Det ”korkade” är att mena att eftersom miljöfrågorna är globala, kan vi strunta i vilka gifter vi pumpar ut i närmiljön, vilka kemikalier vi sätter i oss, hur vi utformar vår energipolitik, hur vi behandlar våra djur o.s.v. Allt detta spelar givetvis roll, oavsett om vi kan påverka den internationella politiken eller inte. Precis som påpekats har vi alla möjligheter att fungera som ett föregångsland för andra.

   Men ännu viktigare är att vår politik behöver anpassas efter den ekologiska verkligheten – i ännu högre grad än den ekonomiska. Vi kan inte bedriva nationell miljöpolitik separat från den globala. Ta oljan som exempel – om vi inte på allvar gör upp med oljeberoendet, kommer vi stå fruktansvärt illa rustade när oljepriset skjuter i höjden. Eller kärnkraften som du också tar upp – att bara avveckla kärnkraften rakt av är inte något som förespråkas. Det som behövs är att minska vår energiförbrukning i kombination med att vi bygger ut hållbara energiformer. Att behålla kärnkraften – och vår extremt höga energiförbrukning – är helt enkelt inte ett alternativ.

   Att världen blir mer och mer global håller jag med om. Men att tro att det går att tygla, eller dra nytta av, global kapitalism på lång sikt är naivt och farligt. Att hävda att Alliansen följer den svenska välfärdsmodellen är väl ungefär lika naivt. Man må använda samma, eller liknande, språkbruk – men i grund och botten marknadsanpassas den mer och mer, för att anpassa även den efter den globala kapitalismens spelregler.

 13. Behrang Says:

  ”Den moderatledda regeringen hade tidernas chans att som EU-ordförande driva på för ett globalt klimatavtal i december 2009. Istället gav man upp på förhand och tonade ner förväntningarna.”

  Ja, för alla vet att en enskild Ordförande i Europeiska rådet har så fruktansvärt mycket inflytande över EU som helhet (klimatmötesstrategin spikades i samband med triumviratet Frankrike-Sverige-Tjeckiens tillträde till ordförandeposten), för att inte tala om USA och BRIC-länderna…

  Oavsett hur det går i riksdagsvalet så är det glädjande att vänstergänget förlorar makt på lokalt plan (http://www.dagenssamhalle.se/nyheter/moderaternas-makt-okar-dramatiskt-17241). Föga förvånande så lyder de rödgrönas strategi mot detta att man ska minska lokalstyrets makt på bästa Sydafrikanskt manér (ANCs plan efter att Democratic Alliance vann Western Cape förra året).

  körbäret på grädden på moset på valnatten kommer att vara en webbrunda bland indignerade vänsterbloggar som bergis spår världens undergång och som skriker om att media riggade valet. moset och grädden är valvinsten resp. Sahlins avgångsbesked.

 14. Göran Hådén Says:

  Till Daniel:
  1. Det behövs givetvis både kvalitet och kvantitet i skolan.

  2. Varför röstar du? Med ditt resonemang om att det inte spelar någon roll vad vi i Sverige gör för miljön för att vi är ett så litet land, så blir det ju med samma resonemang ingen mening med att lägga en röst av miljontals i valet.

  Till Behrang:
  Reinfeldt kunde valt att driva på för ett vettigt globalt klimatavtal. Han valde att inte göra det. Ur miljösynpunkt är det här den sämsta regeringen på många år, som bland annat Naturskyddsföreningen konstaterat.

 15. Daniel Says:

  Jag röstar av principiella skäl. Jag tror inte att min röst påverkar, den är bara en av ~9 miljoner. Innan du kommer dragande med ‘tänk om alla tänkte som du…’, så vill jag sticka in att jag faktiskt tror att dom flesta gör det. 1/9000000 är väldigt liten påverkan, men när alla röstar av principiella skäl så leder det till ett resultat, vilket dom flesta säkerligen är medvetna om.

  Mats, jag har ingenstans påstått att vi ska strunta i den nationella närmiljön. Däremot, när man profilerar sig som ett parti som ska lösa miljöproblemen så kan man inte fokusera på nationella problem, i synnerhet inte när vi i Sverige har bland världens minsta utsläpp. Det tycker jag är oseriöst och skickar en falsk bild till många väljare.

  Det här är kanske något som Göran också skulle vara intresserad av, för övrigt. Jag har väldigt många vänner som blir förvånande när de hör hur låga Sveriges utsläpp är, relativt sett mot övriga världen. Den vanligaste reaktionen blir att de funderar över varför miljöpartiet fokuserar så mycket på nationella frågor när det i själva verket inte alls kommer rädda vår planet, vilket är något miljöpartiet står för och ofta använder som uttryck. Ni profilerar er väldigt vilseledande, det är ett problem när potentiella väljare blir lite mer informerade. Av den anledningen vore det i ert bästa intresse att föra en starkare internationell politik, inledningsvis på EU nivå, snarare än att sammarbeta med partier som vill dra tillbaka globaliseringen och få Sverige att stå på egna ben. Det är inte en sund miljöpolitik, och för övrigt precis vad som debatterades i kvällens partiledar debatt som ni säkert följde.

 16. Göran Hådén Says:

  Daniel: Det enda relevanta är ju att mäta utsläpp per invånare, och där ligger Sverige på en ekologiskt ohållbar nivå, vilket vi måste förändra om vi ska ha trovärdighet internationellt.

  Personligen skulle jag inte ha något emot om MP fokuserade ännu mer globalt. MP är förvisso redan bästa parti på det, men det räcker inte att vara bäst, det gäller att vara så bra som möjligt.

  Men den kanske största missuppfattningen i miljödebatten är att det skulle vara en stor uppoffring att miljöanpassa Sverige mycket mer. Det är tvärtom något som vi skulle må bra av – till exempel är människor med materialistiska värderingar mindre lyckliga än andra.

 17. Mats Says:

  Håller med Göran. Vill dessutom tillägga att du tycks se miljö- och klimatpolitik som en isolerad fråga, och ensidigt fokusera på just utsläpp. Det är inte hållbart.

  Fattigdomsbekämpning och fiskekvoter är exempel på andra områden som hängar ihop med miljöfrågor, liksom behovet av en politik som inte bygger på den rena aktievinstmaximeringen.

  Men ta utförsäljningen av Vattenfall – ingenting blir bättre av att kolkraftverk övergår från statlig ägo till privat. Istället behöver vi en energiaktör som tar ett reellt ansvar, både nationellt och globalt.

  Med risk för att upprepa mig, handlar klimatpolitiken dessutom om att anpassa svensk nationell politik efter den ekologiska verkligheten. Även om det i sig inte skulle lösa några globala miljöproblem är det vår moraliska skyldighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: