Grön ideologi

Globalt är gröna partier till stor del överens, vilket röda och blåa partier inte är.

De 800 gröna från 72 länder som närvarade vid de gröna partiernas världskongress år 2001, enades i konsensus om ett omfattande politiskt program kallat Global Greens Charter. De grundläggande principer för den gröna politiken som man då enades kring var:
* Ekologisk vishet
* Social rättvisa
* Deltagardemokrati
* Icke-våld
* Hållbarhet
* Respekt för mångfald

Global Greens Charters grundläggande principer är snarlika Earth Charters, som klubbades året innan, år 2000. Earth Charter var resultatet av den kanske mest omfattande globala processen någonsin inför en internationell deklaration, där många var med och påverkade under sex år. Idag är det mer än 2500 organisationer som formellt stödjer Earth Charter, bland annat en rad städer och drygt 250 universitet.

Earth Charters grundprinciper:
* Respektera och värna livets mångfald
* Ekologisk integritet
* Social och ekonomisk rättvisa
* Demokrati, icke-våld och fred

I sista kapitlet i antologin Behövs det en grön ideologi? har Per Gahrton jämfört de flesta av världens gröna partiers åsikter och noterar att de vanligaste värderingarna i tur och ordning verkar vara:
1. Hållbarhet/kretsloppsekonomi
2. Könsjämställdhet/feminism
3. Icke-våld
4. Ekologisk vishet
5. Social rättvisa
6. Deltagande/gräsrotsdemokrati
7. Internationellt samarbete
8. Global solidaritet
9. Livskvalitet, inte kvantitet
10. Mänskliga rättigheter/frihet
11. Biologisk mångfald
12. Kulturell mångfald
13. Rättvis handel
14. Självtillit

Samtliga dessa gröna principer är troligen godtagbara för nästan alla gröna. Andra saker som förenar i den gröna ideologin är till exempel långsiktighet, djurskydd och helhetsperspektiv.

Ett exempel på enigheten är att inget grönt parti kräver mer privatisering av offentlig service i allmänhet. Givetvis sker kompromissande, till exempel i frågan om icke-våld, men i teorin verkar de allra flesta gröna överens i stort.

Det verkar också finnas ett samband där gröna partier med regeringsmakt även i grunden har mindre radikala åsikter. Ju mindre reell makt, desto mer tid till idéutveckling. Ju mer tid som tillbringas i maktens korridorer, desto svårare är det att inte påverkas av de annorlunda världsbilder som dominerar där.

Den främsta syndabocken som gröna partier pekar ut är tillväxtjakten/materialismen. De italienska gröna uttrycker det så här: ”Grön är den som i ekonomisk tillväxt ser den ursprungliga orsaken till vår planets förfall”.

Miljöpartiet de gröna i Sverige har som utgångspunkt för sin politik enats kring solidaritet med födda och ofödda människor, djuren och naturen. Partiprogrammet har stora likheter med andra gröna partiers program. Som grund utöver den bredare solidariteten, formuleras där tolv grundläggande idéer som den gröna politiken ska bygga på:
* Deltagande demokrati
* Ekologisk insikt
* Social rättvisa
* Barnens rättigheter
* Kretsloppsekonomi
* Global rättvisa
* Ickevåld
* Jämställdhet och feminism
* Djurens rättigheter
* Självtillit och självförvaltning
* Frihet
* Långsiktighet

Vi får se vilka ändringar det blir när Miljöpartiet de gröna nu ska revidera sitt partiprogram i en stor intern process som snart drar igång. De flesta medlemmar i Miljöpartiet var ju inte medlemmar vid den förra revideringen av partiprogrammet och i till exempel frågan om EU-utträde så har ju partiet redan ändrat sig.

Sammantaget framstår i alla fall den gröna globala rörelsen som den mest enhetliga större politiska kraften ideologiskt sett. Det bådar gott inför framtiden.

Intressant? Andra om politik, samhälle, solidaritet, , partiprogram

Annonser

Etiketter: ,

4 svar to “Grön ideologi”

 1. Anders Schröder Says:

  Själv har jag funderat en hel del på grön ideologi, och jag tycker att du i det här inlägget gör samma misstag som författarna till partiprogrammet har gjort. En hopblandning av ideologi och åsikter.

  En ideologi är ett system av idéer, om man ska gå tillbaka till ordboksbetydelsen. Både ditt inlägg och partiprogrammet listar en rad viktiga principer och åsikter, men förklarar inte hur vi härleder dessa åsikter, eller hur de förhåller sig till varandra. I vilket sorts system hänger åsikterna ihop? Vad är det för gemensamma grundvärderingar som förenar mps syn på barns rättigheter, kretsloppsekonomi, och integritet? Det förklaras nästan aldrig, och varje person verkar ha en egen bild av vilka dessa grundvärderingar skulle vara.

  Nu behöver inte en ideologi vara helt sammanhängande, och absolut heltäckande. Poängen med att den gröna rörelsen bildades var ju trots allt för att de gamla ideologierna inte klarade av att inkludera miljödimensionen i sina system. Men det är ändå önskvärt med en så sammanhängande och så heltäckande ideologi som möjligt. Här tycker jag hela rörelsen har ett stort jobb fram till revideringen att göra. Det räcker inte att bara ha en bra analys, och en bra inställning till natur och miljö, vi måste kunna bredda oss, och inkludera alla aspekter av samhället, och förklara hur de olika idéerna hänger samman. Jag ser fram emot att den här diskussionen kommer upp i partiet.

 2. Göran Hådén Says:

  Det är knappast en slump att gröna partier var för sig har kommit fram till så liknande slutsatser, dvs. de gröna åsikterna hänger ihop på ett logiskt sätt, vilket grundar den gröna ideologin. Den kan se lite olika ut, förklaras på olika sätt, och är inte huggen i sten. Men den är förhållandevis tydlig som ideologi.

  Ändå tycker jag precis som du att det är bra att betydligt mer diskutera hur de gröna åsikterna kan sägas hänga ihop. Alla behöver inte landa i samma slutsatser, men det är bra om så många anhängare som möjligt tänker igenom vilken hållning de själva förespråkar.

 3. Välbefinnande som mål? | Vilket Sverige vill du ha 2025? Says:

  […] mål kan även bidra till en bättre förståelse för vad den gröna ideologins olika idéer har gemensamt och hur allt hänger ihop. Dessutom kan en ledstjärna göra att vårt […]

 4. Välbefinnande som politiskt mål? | Hållplats Hådén Says:

  […] mål kan även bidra till en bättre förståelse för vad den gröna ideologins olika idéer har gemensamt och hur allt hänger ihop. Dessutom kan en ledstjärna göra att vårt […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: