Archive for augusti, 2011

Loesje

26 augusti 2011

Att låta börsen styra

19 augusti 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.

Medicin mot alla virus på gång?

12 augusti 2011

Forskare vid MIT utvecklar nu en ny medicin som ska bekämpa alla virus – allt från förkylning till hiv!

Tyska grönas alternativa välfärdsmått

07 augusti 2011

I den nordtyska delstaten Schleswig-Holstein har de gröna i delstatsparlamentet tagit fram – med hjälp av bland annat Institutet för ekologisk ekonomi i Berlin – ett alternativt välfärdsmått, omfattande 21 parametrar.

Från det konventionella BNP-måttet subtraheras här kostnader för miljöförstöring och förlust av naturresurser medan annat – till exempel ideellt arbete – adderas och hänsyn tas även till sådant som inkomstfördelning och hur mycket som satsas på hälsa och utbildning. Mäter man utvecklingen i Schleswig-Holstein från 1999 och tio år framåt så framgår att BNP stagnerat medan välfärden – mätt på det nya sättet – fortsatt att öka, medan utvecklingen i Tyskland som helhet varit precis tvärtom.

Det här initiativet har slagits upp stort i lokalmedia och uppenbarligen inte påverkat de grönas opinionssiffror i Schleswig-Holstein negativt, man ligger där nu runt 22 procent, vilket är hela 10 procent över vad man fick i det senaste delstatsvalet.

Valter Mutt
Riksdagsledamot MP

Källa med talande diagram på sida 19-20, där blå kurva markerar det nya sättet att mäta och grön kurva BNP-utvecklingen. Se även den här längre rapporten på engelska från det tyska miljöministeriet om alternativa välfärdsmått. Samt den här tidningsintervjun med de grönas gruppledare i delstatsparlamentet i Schleswig-Holstein.

Nu blir det reklam!

05 augusti 2011


%d bloggare gillar detta: