Archive for februari, 2012

Jakten på lycka ger lycka

29 februari 2012

En rätt vanlig föreställning är att de som tycker det är viktigt med lycka och aktivt strävar efter lyckan, mår sämre än andra. Men det stämmer inte. De som värderar lycka högt är faktiskt lite lyckligare än andra. Hur lyckliga ska då inte de vara som använder sig av lyckostrategier som faktiskt fungerar?

Biokol, terra preta

28 februari 2012

Det räcker inte att snabbt och kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. För att klara klimatmålen måste vi även binda tillbaka delar av det vi redan släppt ut.

En enkel metod för detta som kan tillämpas i många former och på bred front är biokolmetoden. Det är en variant av fotosyntesen som använts i tusentals år och som även kan ge mycket större skördar.

Läs mer i dagens inlägg på partiprogramsbloggen.

3D i 2D

24 februari 2012

1988

19 februari 2012

Nyanserad och strikt faktabaserad information till väljarna från S och LO inför riksdagsvalet 1988. Eller? 🙂

Återvändsgränden många drömmer om

17 februari 2012

”I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamed of, so they will know that it’s not the answer.”

– Jim Carrey

Jag har tyvärr inte hittat grundkällan till det här citatet, så det är inte säkert att Jim Carrey sagt så, men fullt tänkbart och hur som helst ett fyndigt citat.

Info om framtiden

16 februari 2012

Min recension/sammanfattning av David Jonstads nya bok Kollaps – livet vid civilisationens slut, har nu publicerats i Miljömagasinet och hos Cogito.

Läs den! En möjlig kollaps snart är faktiskt inte lika illa som det låter 🙂

Boken har också väckt positiv nyfikenhet i media.

Vi vill ha sex timmars arbetsdag

10 februari 2012

Miljöpartiets nyss genomförda rådslag Makten över tiden visar att 85 procent av Miljöpartiets medlemmar vill ha kortare arbetstid och att cirka 70 procent tycker det är ett ganska eller mycket prioriterat krav att driva.

Fråga till 1325 svenskar (representativt urvalda) år 2010: Vilken är Din åsikt om förslaget att införa sex timmar arbetsdag för alla förvärvsarbetande? 48 procent var positiva och 35 procent var negativa.

Källa: sidan 26 i rapport 2011:3 från valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Utgiven 2011-12-21.
Mycket annan intressant statistik finns i samma rapport.

Samma fråga ställdes 1976 då stödet var lika stort som idag, trots att man då nyligen kortat normalarbetstiden. Sedan har samma fråga upprepats vid varje val sedan 1985, då 62 procent tyckte att det var ett mycket eller ganska bra förslag. I takt med att Sverige sedan dess blivit mycket rikare och den upplevda tidspressen ökat kraftigt, så har det folkliga stödet för sex timmars arbetsdag ändå varit svagt fallande på grund av all politisk propaganda om att vi inte skulle ha råd.

Idag skriver jag i Dagens Arena om varför Miljöpartiet borde driva kortare arbetstid mer. Jag skriver med EU-parlamentariker Carl Schlyter, riksdagsledamot Annika Lillemets och partistyrelseledamot Akko Karlsson. Läs här.

Ännu fler argument finns här.


%d bloggare gillar detta: