Archive for maj, 2012

Inröstad i partistyrelsen

29 maj 2012

I helgen blev jag inröstad i Miljöpartiet de grönas partistyrelse med tredje högst röstsiffror av de 22 kandidaterna. Jag fick stöd av 143 ombud, jämfört med 39 som högst för de som inte blev valda. Stort tack för allt stöd och alla gratulationer!

Jag har tidigare publicerat min skriftliga presentation här. På kongressen fick jag en minut för en muntlig presentation som tyvärr inte verkar finnas på SVT Play där en del annat finns från Miljöpartiets kongress, men i skrift finns den nedan:

Gröna vänner!

Efter elva intensiva år i den gröna rörelsen och Miljöpartiets många delar, så vill jag nu bidra till att bredda mångfalden av åsikter i partistyrelsen, så att de ännu bättre speglar hela partiet.

Vi bör snarast utveckla konkret politik som inte bara närmar sig miljömålen, utan även klarar målen. Det innebär bland annat att göra partipolitik av det som till och med Reinfeldt nu kallar för den rätt omfattande kritiken mot konsumtionssamhället. 

Samtidigt ska vi visa hur alternativen kan trygga allas grundbehov och möjligheter till livskvalitet. För det behövs lyckoforskning som ger hopp och psykologisk kunskap om hur vi bäst får människor med oss.

Så här skrev lokaltidningen:

Hådén invald i MP-styrelse

Han ska inte bara vikariera som kommunalråd. I helgen blev 31-årige Göran Hådén från Härnösand invald i Miljöpartiets partistyrelse – partiets högsta beslutande organ.

Göran Hådén är, enligt valberedningen, profilerad inom partiet som radikal politisk tänkare inom en rad frågor, bland annat klimatpolitik och lyckoforskning.

Det känns verkligen hedrande att bli invald i partistyrelsen. Jag fokuserar främst på miljö-, livskvalitets- och djurfrågor, säger han efter Miljöpartiets kongress som hölls i Umeå i helgen.

Göran Hådén sitter sedan tidigare med i den grupp som tar fram ett nytt partiprogram, som ska ut på remiss hos medlemmar och andra organisationer.

Partiprogrammet kommer vara det största arbetet under det kommande året. Sedan kommer det vara att ta fram ett valmanifest med vad vi konkret kommer jobba för om vi vinner valet 2014, säger han.

Under det här året kommer Göran Hådén att gå in på ett föräldravikariat som kommunalråd i Härnösand. Det är den stad där partiet har flest medlemmar per capita – något som också visar sig på nationell nivå.

Vi finns och hörs mycket inom organisationen. På riksplanet är vi i opposition, men lokalt är vi i majoritet och kan genomföra vår politik. Det inspirerar många i Härnösand att engagera sig.

Ledamöterna i MP:s partistyrelse väljs på två år och varje år väljs ledamöter till hälften av platserna. I partistyrelsen ingår också språkrören.

Därför gillar vi fredag bättre än söndag

21 maj 2012

Vi mår ibland bättre av att se fram emot saker än att uppleva saker. Tre exempel från USA på hur det tar sig uttryck:

* Våra favoritdagar i veckan är:
1. Lördag
2. Fredag
3. Söndag

* Forskarna lät fråga människor: Hur mycket skulle du betala för en kyss av en kändis beroende på när kyssen skulle ske? (Är det bara jag som reagerar över valet av fråga?) Frågan hade inga svarsalternativ, men de flesta svarade högst summa om det skulle ske om tre dagar. Skälet var att hinna se fram emot det utan att behöva vänta för länge.

* Uppskjuten konsumtion är ett av de sätt som pengar kan öka ens lycka. Istället för att impulsshoppa, så har vi allt att vinna på att vänta några dagar och sedan fråga oss själva igen, om det vi tänkt köpa verkligen är värt att köpas, eller om varan förlorar sin magi så fort den använts ett par gånger. Om det är en upplevelse är det bra att hinna se fram emot det också. Att oftast ha en del att se fram emot är viktigt för lyckan, men att som regel stressa mellan olika upplevelser är kanske inte det bästa.

Människor är optimistiska – i alla fall om sig själva

20 maj 2012

Är du allmänt optimistisk om din egen framtid i stort och smått? Hela 80 procent är det, i alla fall i USA. Det är bra på så sätt att det ökar vår chans till framgång och god hälsa. Men det innebär också att vi tar till oss information om risker mycket bättre, om informationen innebär att risken för oss är lägre än vi tidigare trott. Det medför även att de flesta tror att de är bättre än de flesta på område efter område…

Däremot är vi inte lika optimistiska när det gäller hur det ska gå för samhället och världen. I Sverige såg vi nyligen ett exempel i FOI:s undersökning där klart färre chefer och politiker i kommunerna var övertygade om att just deras kommun skulle drabbas negativt av klimatförändringarna, jämfört med landet som helhet. Dessutom var fler övertygade om att världen skulle drabbas negativt än att Sverige skulle göra det. Som om Sverige inte skulle påverkas negativt av om stora delar av övriga världen krisar…

Insikterna ovan får en hel del politiska konsekvenser:

Är en del av Facit

17 maj 2012

Jag intervjuas som lyckoaktivist och ger goda råd i nya boken Facit – en guide till makten över dina studier, din tid och ditt liv.

Boken lanserades först här i Härnösand med en mycket uppskattad föreläsning av Gabriel Liljenström som har skrivit boken tillsammans med sin språkrörskollega i Gröna Studenter, Erika Karlénius. Boken kan till exempel köpas här.

Glädjebud från regeringen

16 maj 2012

Ända sedan Miljöpartiet bildades 1981 har vi velat prioritera ner BNP och prioritera upp fokus på livskvalitet och välbefinnande. Fram till för några få år sedan var motståndet hårt från övriga partier. Nu är plötsligt hela världen för.

En färsk och intressant riksdagsdebatt på temat lycka och politik mellan Miljöpartiets Annika Lillemets och finansminister Anders Borg  finns att läsa här och se här.

Anders Borg bjöd bland annat på följande citat:
”Jag tror inte att man kommer att föredra att gå runt på kulturaftnar och bokkaféer i stället för att arbeta. Jag tror att man vill vara i skogen och göra gallring. Jag tycker att det finns en skönhetskänsla i en ny lastbil som kommer ut från Scania och rullar ut för att klara av timmertransporter. Jag tror på produktion. Jag tror på arbete. Jag tror på tillväxt. Det är det samhälle jag vill ha.”

Hittills har lyckoforskningen mig veterligen inte undersökt eventuella samband mellan lastbilar och lycka, men det är hur som helst oklart varför människor ska tvingas arbeta om de nu vill göra det frivilligt…

Framför allt så avslöjade dock finansministern att regeringens framtidskommission ska ”utforska nya metoder för att följa och mäta bland annat livskvalitet och välbefinnande. Den ska undersöka vilka indikatorer som kan ge en bild av välbefinnandet i Sverige och i vilken utsträckning de kan användas som underlag för politiska beslut.” Uppdraget till kommissionen ska redovisas senast den 1 mars 2013. Fantastiskt! Ta chansen att gå gratis på deras seminarium om detta om du är i Stockholm 14 juni:

Vad säger karln?

14 maj 2012

Det kom en ny typ av skrämmande argumentation från Sveriges statsminister idag: ”Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet.”

Arbetslösa som inte är etniska svenskar mitt i livet är således inte några fullvärdiga medborgare värda att räkna, tycks Reinfeldt resonera. Så vilka syftade egentligen Reinfeldt på när han skrev att svenska folket är ”mentalt handikappade”?

Plötsligt blev ungdomsarbetslösheten mindre viktig och citatet låter också som att Reinfeldt anser att trovärdigheten för arbetslinjen är viktigare än att inte låta som en rasist.

Bakgrunden är också att när Reinfeldt tog makten 2006 så var arbetslösheten lika hög som idag, men kallades då för massarbetslöshet av Moderaterna. De gick till val på att göra massarbetslösheten till sin paradfråga att bekämpa, och nu vägrar Reinfeldt erkänna att de misslyckats med detta.

Här finns fler citat från Sveriges statsminister.

Intressant? Andra om politik, samhälle, regeringen, alliansen, borgarna

Länkar: DN, DN, DN, DNSvD, SvD, SVT, AB
Bloggar: PA, MA, LJ, TB, DHE, PH, MH, JH, PLC

Miljölinjen vs. arbetslinjen

09 maj 2012

Trots medias och partiernas prioriteringar, så är det olika miljöproblem som flest svenskar är mycket oroade för. Det är till och med fler som är mycket oroade för försämrad havsmiljö än för stor arbetslöshet.

Tack för tack!

08 maj 2012

Lyckoforskningen visar att människor som uttrycker tacksamhet:

  • Har starkare immunförsvar och lägre blodtryck
  • Har högre nivåer av positiva känslor
  • Upplever mer glädje, optimism och lycka
  • Är mer generösa och empatiska
  • Känner sig mindre ensamma och isolerade

Tacksamhet främjar även positiva relationer och skapar gott arbetsklimat inom organisationer.

Text från lyckoaktivist.se

Referens: Wood, A. M., et al., Gratitude and well-being: A review and theoretical integration, Clinical Psychology Review (2010), doi:10.1016/j.cpr.2010.03.005

Politisk autokorrekt för apor

06 maj 2012


%d bloggare gillar detta: