Archive for september, 2012

Media om Miljöpartiets nya partiprogram

25 september 2012

Förslaget:
https://partiprogram.mp.se

Nuvarande partiprogram:
http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=166045

Hundratals inlägg på partiprogramsbloggen, även nya:
http://partiprogram.mpbloggar.se

Klippen från partiprogramsgruppens rundabordssamtal:
http://www.youtube.com/user/Sverige2025

Miljöpartiets egna debattartiklar:
http://www.dn.se/debatt/miljopartiet-vill-ta-ansvar-for-jobben-och-ekonomin
http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/24/d-rf-r-l-ter-vi-alla-vara-med-och-skriva-v-rt-partiprogram

Medias rapportering:
http://www.expressen.se/nyheter/sa-blir-mps-nya-partiprogram
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5282614
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article15497394.ab
http://bloggar.aftonbladet.se/ledarbloggen/2012/09/mp-vi-tycker-varken-det-ena-eller-det-andra-om-ditt-eller-datt
http://www.dn.se/nyheter/sverige/birger-schlaug-motsattningarna-star-som-spon-i-backen
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/men-allt-hos-mp-ar-inte-bytt-till-nytt_7526462.svd
http://www.dagensopinion.se/mp-lyfter-fram-f%C3%B6rkortad-arbetstid
http://www.rod.se/mp-tonar-ner-tillv%C3%A4xtkritik

Om ordet hen:
http://www.svt.se/nyheter/sverige/mp-valjer-hen-i-nytt-partiprogram
http://www.expressen.se/nyheter/mps-nya-program-ar-fyllt-av-hen
http://www.dn.se/nyheter/sverige/statsvetare-mp-kan-tappa-valjare-med-hen
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15494169.ab
http://www.spraktidningen.se/blogg/miljopartiet-valjer-hen
http://www.mariawetterstrand.se/artiklar/hendiskussionen-kraftigt-overdramatiserad-2782877

Debatter:
Inger Arenander, Susanna Birgersson och Lennart Fernström i Studio ett:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5282429

Jenny Madestam, Annika Lillemets och Anders Wallner i Godmorgon Sverige:
http://www.svtplay.se/klipp/312459/gomorron-sverige-mp-s-hallbara-tillvaxt

Anders Wallner och Birger Schlaug i P1 Morgon:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5283049

Media inför förslaget:
SVT, DN, DN2, Sydsv, Expr, SchlaugSchlaug2, Schlaugs artikelserie, Eva B, GA, ppg, SVT rapport

Media efter förslaget:
DO, DD, Ekot, DI, AB, Expr2, HP, SvD, BT, Schlaug3, VLT, KA, NA, TA, HD, HNNT, JR, GD, SMP, SS, GP, Fria, FF, BP, FN, NN, UNT, HW, Tankesmedjan i P3, Cogito – Gahrton, Cogito – ledare, Makthavare, Kärnborg, Edenborg, Dagens medicin

Vad tycker du om Miljöpartiets nya partiprogram?

24 september 2012

Äntligen! Från och med nu kan alla – även du som inte är medlem i MP – tycka till om den första offentliga versionen av Miljöpartiets nya partiprogram! Ta chansen direkt här.

Nu hoppas jag och resten av partiprogramsgruppen på massor av arbete med att besvara era frågor och begrunda alla era kloka förslag och synpunkter. Det är fortfarande en lång väg kvar tills de kongressombud medlemmarna väljer slutligen beslutar hur det nya partiprogrammet ska se ut i maj 2013, men ju tidigare du argumenterar och delar med dig av dina genomtänkta förslag, desto större chans lär du ha att påverka.

Påverka beteenden enkelt utan tvång

23 september 2012

På Innovationsrådets konferens i veckan valde 90-95 procent av de cirka 380 deltagarna att äta vegetarisk lunch! Knepet? Anmälningsblanketten var formulerad med vegetariskt som norm, det stod tydligt att man bara behövde ange där om man ville ha en kötträtt (vilket bara tar några sekunder), medan de som inte angav något fick vegetariskt. Tänk så mycket vi kan förbättra utan tvång med sådan fantastisk miljöpsykologi!

Change of heart av Nick Cooney är en bok som samlat en rad sådana spännande studier om hur människors beteenden enkelt kan påverkas utan tvång. Utdrag finns här.

Storbritanniens regering har satsat stort på att undersöka dylika smarta metoder med sitt Behavioural insights team. I Sverige finns nu en lovande rapport om nudging från Naturvårdsverket, samt nätverk för nudging här och här.

Hur nudging påverkar på lång sikt vet vi ännu inte, så se även valuesandframes.org för det övergripande långsiktiga arbetet, samt om klimatpsykologi här och här.

Hur pengar skapas och fördelas

22 september 2012

De rikaste 1 procenten äger nu lika mycket som de fattigaste 90 procenten gör tillsammans, trots att nio av tio svenskar är emot ökade klyftor. Så inte heller här är det fakta som avgör politiken.

Klyftorna fortsätter att öka både nationellt och globalt. En ljuspunkt är dock att det börjar bli mer offentligt känt att mer än 95 procent av alla pengar skapas i och av privata banker när de beviljar lån.

Dr Stein for president

21 september 2012

USA:s grönas presidentkandidat Dr Jill Steins chanser att slå ut Barack Obama är ungefär lika stora som att Alliansens politik kommer att vända trenden med ökade ekonomiska klyftor i Sverige, med andra ord mikroskopisk.

Men det är inte på grund av Dr Steins budskap, som många människor i USA i stora delar håller med om. Till exempel visar en undersökning i USA från 2008 att 87 procent anser att vi måste behandla planeten som ett levande ekosystem och att 55 procent är med på att vi behöver sol- och vindenergi, inte kol och kärnkraft.

Var åttonde svensk lever under eller nära fattigdomsgränsen, vilket är en mycket snabb ökning de senaste 10 åren. Men i USA är motsvarande siffra nu nästan hälften.

Dr Stein har inget att förlora, så hon för fram en politik som på allvar drastiskt kan minska de stora bankernas makt och hon arresterades förra månaden i en civil olydnads-aktion.

Dr Stein i all ära, men The Green Party i USA skulle behöva Gapminder och fler psykologiska knep för att påverka mer med den alarmerande statistiken om läget i USA.

Miljöpartiets klimatprinciper

20 september 2012

Miljöpartiet de grönas kongress 2012 beslutade om grundläggande principer för en kraftfull klimatpolitik. Beslutet följde i stort partistyrelsens förslag. Resultatet blev att Miljöpartiet som grund för utvecklingen av sin klimatpolitik ska utgå ifrån:

1. De långsiktiga mål som måste nås för att undvika skador till följd av ett förändrat klimat och därefter utforma de reformer och åtgärder som krävs för att ta oss dit och stämma av de kortsiktiga politiska förslagen mot de långsiktiga målen.

2. Klimatåtgärder ska göras med hänsyn till biologisk mångfald och får inte underminera ekosystemtjänster.

3. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka åtgärdernas utformning och genomförande så att jämställdhet, utöver att vara ett mål i sig, även blir ett redskap för att nå klimatmålen.

4. En skarp klimatpolitik kräver många människors delaktighet och måste för att vara lyckosam, kombineras med en aktiv fördelningspolitik.

5. En fortsatt pådrivande roll i internationella klimatförhandlingar för Sverige ska ske genom en kombination av: utveckling av klimatdiplomatin, rollen som föregångare, som visar på lösningar som genomförts i Sverige och solidaritet i handling genom kraftfullt stöd till utvecklingsländers gröna omställning och anpassning till rådande klimatförändringar.

6. Sveriges ekologiska fotavtryck per person ska snarast minska till en globalt hållbar nivå.

7. Ekonomiska styrmedel, som skatter och investeringsstöd, ska i större utsträckning än
hittills kombineras med juridiska styrmedel i form av regler och samhällsplanering.

8. Den totala energi- och resursförbrukande konsumtionen måste minska, särskilt genom en politisk omställning som underlättar en övergång till en mer hållbar livsstil.

9. Arbetet mot klimatförändringarna ska genomsyras av våra tre grundvärderingar om solidaritet med alla människor, med kommande generationer, samt med djur, natur och det ekologiska systemet.

10. Miljöpartiet ska verka för ett moratorium mot all nyexploatering av olja, kol, oljesand, naturgasfyndigheter med fler fossila bränslen.

11. Den ekonomiska politiken ska anpassas till att fungera även när resursbrist gör att tillväxt som metod att skapa arbete och välfärd försvåras.

12. Miljöpartiets klimatpolitik ska se stad och landsbyggd som en helhet för att åstadkomma en hållbar utveckling.

13. Miljöpartiet ska verka för att takytor utnyttjas bättre, till exempel genom att ta tillvara solenergi, genom dagvattenfördröjning, för biologisk mångfald, för att reducera skadliga ämnen, som friyta eller åtminstone som reflekterande istället för absorberande ytor.

14. Forskning och vetenskap, för att förstå klimateffekterna och för att förstå hur man ska få människor att vilja agera mer klimatvänligt, men också för att hitta de mest rationella och effektiva lösningarna på klimatproblematiken.

Det är uppenbart att regeringen inte tar samma ansvar för klimatet i dagens budget: RoD, DA, 2, SvDAb, DN, BTAlDN 12SVTGPSvDExpr2AbSvD 1234SR 123456DAVGP 12


%d bloggare gillar detta: