Archive for december, 2012

Nina Björks bok Lyckliga i alla sina dagar

30 december 2012
 

Här är min recension/sammanfattning av Nina Björks omtalade bok Lyckliga i alla sina dagar: om pengars och människors värde. Texten är tidigare publicerad i Grönt nr 5/2012.

Vilken politik ligger bakom färgen på en potatisskalare eller Disneyfilmer som Lejonkungen?

Nina Björk är en uppfriskande fritänkare och skarp analytiker. Med eleganta formuleringar och subtil humor öppnar hon för nya synsätt i centrala frågor. Till sin hjälp tar hon både vardagsnära berättelser och akademiska teorier.

Björk belyser konsumismen – tron på ökad konsumtion som något bra i sig – som den kanske mest framgångsrika ismen någonsin. Hon beskriver absurda konsekvenser av konsumismen som planerat åldrande – att medvetet begränsa hållbarheten för varor, så att vi fortare tvingas köpa nytt igen.

Ekonomismen är också i hennes skottglugg. Vi mäter det som är lätt att mäta, inte det som är rätt att mäta. Men allt varken kan eller bör värderas i pengar.

Idag har vi enligt Nina Björk ett samhälle där de som förespråkar en mer solidarisk livsstil ses som moraliserande. Anammande av reklamens livsstilspropaganda för egoism ses däremot inte som moraliserande pekpinnar. Det här ser hon till stor del som en effekt av normer och vårt ekonomiska system.

Björk menar att den politiska debatten utgår ifrån att väljarna är egoister som är mer intresserade av att lyckas än att vara lyckliga. När partier anpassar politiken mer till opinioner än till sin ideologi, riskerar valet mellan allt mer lika partier att reduceras till en personfråga om vem som är bäst på att administrera och nå de gemensamma målen om jobb och tillväxt in absurdum – Reinfeldt eller Löfvén?


%d bloggare gillar detta: