Archive for april, 2013

Vad är välfärd?

14 april 2013

Denna debattartikel – baserad på Miljöpartiets nya välfärdsmått – har jag nyligen fått publicerad i , ÖA och Dagbladet:

Nyligen meddelade Alliansens fyra partiledare att ekonomisk tillväxt mätt i BNP behöver kompletteras med nya mått på välfärd. Det är ett mycket välkommet besked. Alliansen är varmt välkomna att ansluta till de nya välfärdsmått som Miljöpartiet tagit fram.

Redan 1968 sade presidentkandidaten Robert F Kennedy i USA att ekonomisk tillväxt mäter allt utom sådant som gör livet värt att leva. Partipolitiskt har det mest varit Miljöpartiet som lyft tillväxtkritiken i Sverige. Men de senaste åren har även internationellt tunga aktörer som FN, Världsbanken, OECD, EU och en rad enskilda länder aktivt lyft behovet av nya välfärdsmått. FN har till och med antagit en resolution om välbefinnande som globalt mål för ekonomi och politik.

Här är det viktigt att påpeka att det inte är politiken som ska göra människor lyckliga. Däremot kan och bör politiska beslut skapa bättre förutsättningar – eller åtminstone låta bli att sätta käppar i hjulet – för att människor själva ska kunna bygga sin lycka utan att det går ut över andra.

Tillväxten har det senaste seklet lyft Sverige från fattigt bondeland till högteknologiskt välfärdssamhälle. Det är fortfarande lika livsviktigt att öka sin materiella levnadsstandard för de som inte ens har råd med mat för dagen. Men för alla som nu har huset fyllt av allehanda prylar som sällan eller aldrig används, är det kanske inte ännu mer pengar som är det viktigaste. Mycket riktigt visar också undersökningar att de flesta heltidsarbetare föredrar kortare arbetstid framför högre lön.

Människor med materialistiska värderingar är i studier mindre nöjda än andra. Forskning visar också att högre lön för den som redan tjänar bra inte har någon större betydelse för det personliga välbefinnandet och inte heller ger bättre utfört jobb. Högre lön har dock ofta visat sig kunna öka vår lycka om vi använder pengarna till att gå ner i arbetstid, köper lagom doser av rätt sorts upplevelser, eller helt enkelt skänker bort pengarna. Tyvärr är det sällan sådant som pengarna används till.

Den självupplevda livstillfredsställelsen för människor i Sverige är i stort på samma nivå idag som för 30 år sedan. Den ekonomiska tillväxten, vår miljöpåverkan och den psykiska ohälsan har däremot ökat kraftigt under samma period. Mer är uppenbarligen inte samma sak som bättre.

Så vad ska vi då fokusera på för att bredare spegla samhällets utveckling? Det finns inga självklara svar på det, men Miljöpartiet har valt att prioritera följande tio välfärdsmått:

  1. Psykisk hälsa och hur vi trivs med våra liv.
  2. Tillit till varandra och social delaktighet.
  3. Utbildningsnivå.
  4. Jämställdhet, löneskillnader mellan kvinnor och män.
  5. Andel arbetslösa.
  6. Ekonomin – BNP, inkomstklyftor och hushållens skuldsättning.
  7. Klimatpåverkan, även för utsläpp Sverige orsakar utomlands.
  8. Spridning av kväve till haven.
  9. Biologisk mångfald – andel hotade arter och andel skyddad natur.
  10. Användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier.

Vi ser fram emot att regeringen också går från ord till handling och väljer välfärdsmått. Kanske kan vi uppnå viss samsyn?

Annons

%d bloggare gillar detta: