Archive for maj, 2013

Gör som Norge – kvotera bolagsstyrelser

20 maj 2013

Många har genom åren uppmärksammat bristen på kvinnor i bolagsstyrelser. Ibland är en man bättre lämpad, ibland är en kvinna bättre lämpad, men eftersom kompetensen inte avgörs av könet så är det en uppenbar diskriminering när vi fortfarande har cirka tre gånger fler män än kvinnor som styrelseledamöter i börsbolag.

Den här diskrimineringen av kvinnor medför också stora kostnader för samhället när det inte blir de bäst lämpade som styr. Att försöka påverka attityder räcker uppenbarligen inte, så könskvotering blir därmed nödvändigt tills vi uppnått ett jämställt samhälle.

Inom Miljöpartiet har vi könskvoterat ända sedan partiet bildades. Således har vi också länge drivit frågan om att könskvotera börsbolagsstyrelserna. Det är positivt att allt fler nu börjar dela vår uppfattning. På nationell nivå har Norge och flera EU-länder redan lagstiftat om en undre skamgräns för hur stor andel kvinnor som måste ingå i börsbolagsstyrelser.

När EU-kommissionen förra året lyfte frågan så motsatte sig Sveriges borgerliga regering kvotering, utan att ha några alternativa lösningar. När förra jämställdhetsministern Nyamko Sabuni i januari svängde och blev för kvotering så avgick hon ett par dagar senare.

Nyligen har även Anders Borg ändrat sig och sagt att könskvotering till börsbolagsstyrelser troligen vore bra och nödvändigt. Eftersom Borg inte lär avgå i första taget, så får vi hoppas att han kan övertyga fler i regeringen så att Sverige inte hamnar allt för mycket på efterkälken. Annars får vi se fram emot att en grönare regering efter nästa val prioriterar jämställdheten högre.

Annons

Härnösands nej till att deläga Midlanda flygplats

04 maj 2013

Miljöpartiet Härnösands linje att kommunen inte ska gå in som delägare i Midlanda flygplats lyckades i veckan få stöd av kommunfullmäktige i en mycket jämn omröstning som gick tvärs över block- och partigränser. Det är anmärkningsvärt då de flesta kommuner sagt ja utan någon större debatt, medan det i Härnösand har debatterats i flera år. Debatten finns i efterhand att se här.

Ett ja till att deläga hade varken varit ekonomiskt eller ekologiskt hållbart. Ytterligare ett exempel på det kom samma dag som fullmäktiges beslut då Landstinget Västernorrland meddelade att de lyckats minska sina tjänsteresor med flyg till Stockholm med hela 80 procent på bara två år. Våra sammanfattade argument finns att läsa i följande debattartikel:

Kommunens uppgift är att värna våra kärnverksamheter, d.v.s. skola, vård och omsorg och inte riskera att hamna i långa och kostsamma förlustaffärer.” Så skrev Moderaterna, Centerpartiet och Sjukvårdspartiet i sin reservation om Midlanda i Härnösands kommunstyrelse den 8 januari i år. Ett argument som är lika giltigt idag.

Härnösands kommun står inför svåra prioriteringar framöver, inte minst på grund av Mittuniversitetets nedläggning. Skolan, äldreomsorgen, ridhuset och den gröna omställningen är bara några av de områden som skulle behöva mer resurser. Det vore varken ekonomiskt eller ekologiskt hållbart att över tid lägga mångmiljonbelopp på att deläga Midlanda flygplats.

Det värstascenariot man räknat med för åren 2013-2017 är att antalet passagerare vid Midlanda inte ens skulle minska hälften så snabbt som det i snitt gjort sedan både år 1990 och 2000! Även med denna glädjekalkyl räknar dock kommunerna med att få betala 42 miljoner redan de tre första åren.

Många stora frågetecken kvarstår. Vi har exempelvis bara delvis kunskap om vilka miljöföroreningar som måste hanteras på Midlanda framöver. Däremot vet vi att ett nytt miljötillstånd bland annat troligen kräver ett dyrt skydd för vattnet inom en snar framtid.

Det finns även en rad faktorer som inte nämns i beslutsunderlaget, men som talar för att det lär gå ännu sämre för Midlanda framöver. Några exempel:

* Bränslepriserna lär öka i takt med att billigare olja sinar. Samtidigt tilltar eurokrisen och hela världsekonomin är en koloss på lerfötter.

* Politiskt behövs fler åtgärder för dyrare flyg om vi ska klara miljömålen. Det innebär bland annat att flygskatt kan återinföras.

* Effektiva och resfria möten med modern videoteknik ökar lavinartat.

* Många aktörer – även Härnösands kommun – siktar nu på att minska sitt flygande genom ny resepolicy. Med en flygplats i vår ägo skulle vi hamna i en minst sagt motsägelsefull situation där vi tvingas motarbeta våra egna mål.

* Kort efter kommunfullmäktiges beslut kan vi få besked från EU om det blir olagligt att pumpa in pengar i flygplatsen som planerat från kommunerna. I så fall väntar förmodligen konkurs och en nedläggning av flygplatsen till okänd kostnad för ägarna.

Vid konferensen Hållbara resor i Örnsköldsvik nyligen, så tog det 40-tal närvarande höga politiker och tjänstemän i länet fram en gemensam målbild för år 2025. Ingen ifrågasatte då målet att vi om bara tolv år endast bör ha en flygplats i länet, istället för tre som nu.

Alla riksdagspartier utom möjligen SD är överens om att vi måste minska vår klimatpåverkan snabbt och kraftigt, för att på sikt knappt ha några utsläpp alls. Det är oförenligt med att försöka ge konstgjord andning till flyget.

Därför kommer våra partier rösta nej till att Härnösands kommun går in som delägare i Midlanda.

Göran Hådén, sammankallande Miljöpartiet Härnösand

Martin Neldén, ordförande Vänsterpartiet Härnösand

 


%d bloggare gillar detta: