Archive for augusti, 2013

Besatt av lägre skatt?

28 augusti 2013

Bild

Moderaterna föreslår ännu ett jobbskatteavdrag. Men enligt en undersökning från Novus är det endast sex procent av svenska folket som gör samma prioritering. Nästan tio gånger så många vill hellre satsa mer på skolan eller sjukvården. Inte ens Moderaternas egna väljare stödjer Reinfeldts val av lägre skatt.

Alliansens 15 miljarder i kommande skattesänkningar motsvarar kostnaden för över 30 000 undersköterskor eller grundskolelärare. Eller om man så önskar en tredubbling av statens miljöbudget. Fler jämförelser på Grön Ungdoms kampanjsida.

Sverige behöver en ny regering.

Annons

Naturens årsbudget slut redan idag

20 augusti 2013

Detta meddelar Global Footprint Network genom utlysandet av Earth Overshoot Day, vilket i år sker tidigare än någonsin. Till och med Fox news skriver om det. Nu krävs åtgärder! Inte minst en klimatlag likt Storbritanniens Climate Change Act som sätter ett utsläppstak och tvingar alla departement att anpassa sina ageranden efter det.

Läs gärna min debattartikel om Earth Overshoot Day i Sundsvalls tidning, som jag skrivit med MP Västernorrlands språkrör Eva Andersson och Mattias Näsman.

Media: AB, SVT, WWF, SvD, DI, UNT, SMB, MA

Kompromissernas gräns

11 augusti 2013

Följande kapitel om vägval för Miljöpartiet, den gröna rörelsen och dess individer skrev jag till antologin som gavs ut vid Per Gahrtons 70-årsdag i februari i år.

Kompromissernas gräns

– Stå på dig!

Det var de sista orden från en vän till mig. Rösten var lugn, blicken var fast och vi visste båda att det här var slutet av vårt sista möte.

Orden var som ett mentalt testamente, vars intryck på mig växte med tiden. Det är så mycket som faller tillbaka på denna enkla mening. Budskapet är kärnfullt även jämfört med dagens orgie av snuttifieringar i sociala medier och nyhetsförmedlingar. En tidlös uppmaning till engagerade, vars värde givetvis förutsätter en öppenhet att väga in nya fakta.

Min vän var aldrig miljöpartist, men hon var en mormor med lång erfarenhet av livet och föreningar. Hon visste att demokratin aldrig kan tas för given så hon gillade mitt engagemang, även om hon själv röstade på ett annat parti. Hon visste hur centralt det är att stå på sig om  man vill åstadkomma förändringar. Det tar ju ofta lång tid innan förändringsarbete bär frukt och när det väl sker så är det ofta svårt att veta hur mycket ens egen insats egentligen påverkat.

Det är så lätt att bara följa normen och fort backa från konflikter även i viktiga frågor. Det krävs mod för att rakryggat stå upp för att vidga solidariteten i tid, rum och art – även när något annat är modernt.

Självklart genomsyras politiken av kompromisser, men det är svårt att kompromissa om att bevara livsförutsättningarna. När forskarna bedömer att mänskligheten snarast måste börja minska sin klimatpåverkan kraftigt för att undvika att klimatförändringarna börjar skena bortom vår kontroll – kan vi då acceptera att göra mindre än så? Eller är den enda rimliga avvikelsen att göra ännu mer än vad forskarna rekommenderar med tanke på försiktighetsprincipen?

Jag tror inte att vi ska nöja oss med att vara det bästa miljöpartiet. Det är mänskligt att i första hand jämföra sig med andra, men om vi ska klara de avgörande utmaningarna för mänskligheten behöver vi i första hand jämföra oss med våra ideal. Det behövs krafter som förskjuter debatten och står upp även för obekväma sanningar. Både i samhället i stort och inom varje beslutande grupp.

Vi måste inte välja mellan att vara trogna våra grundläggande ideal eller att bli ett verkligt stort parti. I längden väcker det respekt att konsekvent stå upp för det man tror på. Frågor som miljö, tillväxtkritik och livskvalitet lär knappast bli mindre aktuella framöver heller. Jag tror också att vi kan växa kraftigt utan att urvattna vår politik om vi fördjupar oss i miljöpsykologiska kunskaper om hur vi bäst får människor med oss.

Även en tusenmilafärd startar med ett första steg och även Sveriges viktigaste parti startade med ett mindre möte. Vi miljöpartister har nog extra stor erfarenhet av att en stor majoritet kan landa fel i grundläggande frågor, gång på gång. En rad studier har dock visat att det som framstår som norm eller trend oftast påverkar beteenden mer än argument om etik eller privatekonomi. Det märks.

Schopenhauer lär ha sagt att alla nya idéer genomgår tre stadier: först förlöjligas de, sedan bekämpas de och till slut betraktas de som självklara. Idén att miljöhänsyn ska genomsyra hela samhället har nu tagit sig till det självklara stadiet i den officiella retoriken, men i praktisk politik är miljöns motkrafter fortfarande starkare.

Varje opinionsbildare behöver därför se över sin roll ur ett helhetsperspektiv. Jag tror att effektiviteten skulle öka i den gröna rörelsen om fler aktiva valde att även engagera sig partipolitiskt.

Historien är full av rörelser med goda intentioner som spårat ur eller tynat bort. En levande grön ideologi kräver kontinuerlig koll på den ideologiska kompassen. Ibland måste vi förutsättningslöst våga stanna upp, reflektera och ifrågasätta även våra egna idéer, strukturer och metoder. På så sätt kan vi försäkra oss om att vi fortsätter på rätt väg, förhoppningsvis med minskad friktion.


%d bloggare gillar detta: