Archive for oktober, 2013

Miljöpartiets partiprograms inledningar genom åren

30 oktober 2013

Egentligen antogs det första samlade partiprogrammet 1994, men de idéprogram vi hade innan dess är i sammanhanget jämförbara. 

1982
Sverige är ett rikt land med unika möjligheter. Vår materiella standard är jämfört med förr och med de flesta andra länder enastående hög. Kunskap och politisk medvetenhet finns i alla folkgrupper. Vår nationella handlingsfrihet är fortfarande betydande tack vare vår fredliga nutidshistoria och alliansfria utrikespolitik.

De ansträngningar som gjorts för att bygga upp vår välfärd är värda mycken respekt. Men någonstans på vägen förlorades de fina målen om frihet, rättvisa, solidaritet, trygghet och inflytande ur sikte. En ständigt ökande ekonomisk tillväxt kom att bli ett självändamål för att först och främst nå en hög materiell levnadsstandard.

Vår oro för framtiden är stor…

1985, 1987 och 1988
Sverige är ett rikt land med ovanligt stora möjligheter. Vår materiella standard är mycket hög jämfört med förr och med de flesta andra länder. Många människor i Sverige har kunskap och politisk medvetenhet. Vår nationella handlingsfrihet är fortfarande ganska stor tack vare vår fredliga nutidshistoria och alliansfria utrikespolitik.

De ansträngningar som gjorts för att bygga upp vår välfärd är värda all respekt. Men någonstans på vägen förlorade vi de fina målen ur sikte, målen om frihet, rättvisa, solidaritet, trygghet och inflytande. En ständigt ökande ekonomisk tillväxt kom att bli ett självändamål, först och främst för att nå en hög materiell levnadsstandard.

Vår oro för framtiden är stor…

1994
Vår ideologi
Miljöpartiet de grönas vision är långsiktigt uthålliga, demokratiska samhällen som lever och verkar inom naturens ramar, lokalt och globalt. Dessa samhällen lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete.

Miljöpartiet de grönas idé är:
solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
solidaritet med kommande generationer
solidaritet med världens folk
solidaritet med människor i vårt eget land

Vår grundsyn är att människan är aktiv och skapande och vill och kan ta ansvar. Varje människa har positiva utvecklingsmöjligheter.

Vår ideologi…

1997
Vår ideologi
Vår vision är långsiktigt uthålliga, demokratiska samhällen som lever och verkar inom naturens ramar, lokalt och globalt. Dessa samhällen lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete.

Vår politik vilar på en fyrfaldig solidaritet
solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
solidaritet med kommande generationer
solidaritet med världens folk
solidaritet med människor i vårt eget land

Vår grundsyn är att människan är aktiv och skapande och vill och kan ta ansvar. Varje människa har positiva utvecklingsmöjligheter.

Vår ideologi…

2001
Våra grundvärderingar
Vår ideologi

Vår vision är långsiktigt hållbara, demokratiska samhällen som lever och verkar inom de ramar naturen sätter, både lokalt och globalt. Dessa samhällen lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete.

Vår politik vilar på fyra solidariteter:
– solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
– solidaritet med kommande generationer
– solidaritet med världens folk
– solidaritet med människor i vårt eget land

Vår grundsyn är att människan är aktiv och skapande och vill och kan ta ansvar. Varje människa har positiva utvecklingsmöjligheter.

Vår ideologi…

2005
Grön ideologi – solidaritet i handling
I det här första kapitlet presenterar vi vår ideologiska grundsyn, våra grundläggande idéer, hur vi ser på världen och vårt partis historia.

Miljöpartiet de Gröna är en del av en världsomspännande grön politisk rörelse. Tillsammans kämpar vi för långsiktigt hållbara, demokratiska samhällen, där människor tar ansvar, både lokalt och globalt. Vår vision är samhällen som lever i fredlig samexistens, verkar i jämlikt samarbete och där människor, djur och natur respekteras.

Alla människor har samma värde och likvärdiga, grundläggande rättigheter. Människor måste ges frihet att utifrån sina förutsättningar och möjligheter utvecklas till egna individer. Kulturell mångfald och olika livsval ska uppmuntras. Människans frihet att bestämma över sig själv ska bara begränsas av hänsyn till andra människors frihet och säkerhet, hänsyn till kommande generationers rätt till en god livsmiljö och hänsyn till andra kännande varelser.

Människan är en aktiv och skapande varelse som vill och kan ta ansvar. Människors kreativitet och vår ständiga förmåga att finna nya lösningar är en förutsättning för att vi ska nå ett långsiktigt hållbart samhälle. Med aktiva, ansvarstagande medborgare utvecklas och stärks det demokratiska arbetet. Vi anser att individer och grupper har ett ansvar som sträcker sig utöver dem själva.

Värdet av solidaritet vilar på vår övertygelse om att människan förmår se sig själv i andra, känna medkänsla och ta ansvar för allt levande. Vår ideologi vilar på en solidaritet som kan uttryckas trefaldigt:

* solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
* solidaritet med kommande generationer
* solidaritet med världens alla människor

Utifrån vår solidaritet formulerar vi en politik som kan uttryckas i ett antal grundläggande idéer:

2013 (hela kapitel 1)
Grön ideologi – solidaritet i handling

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt:

  • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • solidaritet med kommande generationer
  • solidaritet med världens alla människor

En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn – allt hänger ihop och är beroende av varandra. Miljöpartiet de gröna uppstod ur rörelser för miljö, solidaritet, jämställdhet och fred. Vi är ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag.

Vi vill bryta ner alla diskriminerande och ohållbara maktstrukturer i samhället. Vi är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget. Varje människa har rätt att vara och växa till den individ som hen vill vara. Vi är övertygade om att olikheter berikar och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för ett rättvist samhälle. Tillsammans kan vi skapa framtidstro och livskvalitet.

Världen och mänskligheten är mitt i en förändring. Många har redan börjat göra medvetna val för att leva solidariskt och miljövänligt. Människor, företag och organisationer lanserar idéer för en bättre värld. Politikens koppling till forskning är viktig och forskningens resultat bör tas tillvara för att utveckla lösningar på samhälls- och klimatutmaningar. Förändringar kräver engagemang men hela ansvaret kan inte ligga på enskilda individer. Samhället är något människor skapar tillsammans. Politiken är nyckeln till förändring och måste visa vägen till ett hållbart samhälle.

Vi tror på mångfald, och det är en av den gröna rörelsens styrkor. Det finns många sätt att vara grön på. Vi förenas av den gemensamma uppgiften att forma vårt samhälle för en ny tid. Vi välkomnar alla som vill vara med i detta arbete.

Annons

Citat ur Moderaternas idéprogram

15 oktober 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I helgen ska Moderaternas arbetsstämma troligen ändra den uppmärksammade historieförfalskningen i sitt idéprogram. Det lär dock inte stoppa skämten kring #stuffmoderaternadid

Mindre känt är hur många andra häpnadsväckande citat som finns i Moderaternas idéprogram. Den röda tråden i det blå programmet är att glappet mellan ord och handling är enormt.

SvD beskrev det som ”ett idéprogram för ett parti som helst inte vill ha något program”. Katrine Kielos beskrev det som ”ett floskelmaraton på speed” med ”obegripliga hurtigheter som i någon skruvad värld hade kunnat stå på lappen i en lyckokaka om hattmakaren från Alice i Underlandet startade Kinarestaurang tillsammans med Per Schlingmann”.

I min genomgång av citat ur Moderaternas idéprogram nedan så markeras citat ur idéprogrammet med ”M:” och mina kommentarer till citaten med ”GH:”.

M: ”Moderaterna ska alltid vara sin tids bästa miljöparti.” och ”Hela samhällsbygget måste genomsyras av insikten att vi bara har en planet och att kommande generationer ska kunna leva vidare här med goda livsvillkor.”

GH: Efter sin granskning av alla riksdagspartier inför valet 2010 dömde oberoende Naturskyddsföreningen ut Moderaterna som det sämsta miljöpartiet i en av de sämsta regeringar för miljön som de någonsin granskat. Min och Åsa Romsons bloggdebatt med Sofia Arkelsten bekräftade den bilden.

M: ”Moderaterna strävar efter en värld utan fattigdom.” och ”Sverige ska alltid vara en tydlig internationell röst för de mänskliga rättigheterna.”

GH: Alltid? Även när moderata handelsministern Ewa Björling försökte sälja övervakningssystem för att diktaturen i Libyen skulle kunna jaga flyktingar? Även när förra moderata biståndsministern Gunilla Carlsson slaktat vilt i biståndet? Även när moderata utrikesministern Carl Bildt knappt ifrågasätts fast det utreds om hans inblandning i folkmord? Listan kan göras obehagligt lång.

När FN:s generalförsamling röstade igenom tillgång till rent vatten och sanitär utrustning som grundläggande mänskliga rättigheter, så lade den moderatledda regeringen ner Sveriges röst. Moderaterna kanske har en helt egen definition av mänskliga rättigheter?

M: ”Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.”

Det här är det omtalade och enda citatet som nu föreslås strykas.

GH: Moderaterna motarbetade rösträtt, var för apartheid, mot jämställdhet och för diskriminering. Här försöker de ge sken av motsatsen. En hel lista med nedslag i Moderaternas mörka förflutna finns här. Den handlar dock enbart om beslut, inte klassiska citat som när Reinfeldt som 28-årig riksdagsledamot skrev i sin bok Det sovande folket att svenskarna är mentalt handikappade.

M: ”De som hävdar att ekologi och ekonomi står i motsatsförhållande till varandra lever kvar i det förflutna.”

GH: Jag har aldrig hört någon påstå att ekonomi är motsatsen till ekologi. Har du? Nu när Moderaterna har börjat acceptera vindkraftverk, så kan de väl även sluta slåss mot väderkvarnar?

M: ”Moderaterna ska värna integritetsbegreppet”

GH: Vore det inte bättre om Moderaterna värnade den konkreta politiken för integritet, än bara själva begreppet? Oberoende Privacy international är ”mycket oroade” över utvecklingen för integriteten i Sverige som de beskriver som ”systematisk oförmåga att upprätthålla skydd mot övervakning som kränker den personliga integriteten”.

M: ”Vi är ett parti för hela Sverige och alla människor. Det betyder inte att vi eftersträvar att alla ska tycka som vi, men det är ett löfte om att alltid företräda allmänintresset framför särintresset.”

GH: Det minsta man kan begära för att Moderaterna ska leva upp till den här skrivningen är att man öppet redovisar vilka särintressen de får miljoner ifrån. Mellan 2000 och 2008 tog Moderaterna emot drygt 80 miljoner kronor i hemliga bidrag. När det gäller senaste valrörelsen är även den siffran hemlig. Att Moderaterna har låtit sin politik direkt påverkas av sådana bidrag är bevisat.

Är det en slump att de flesta miljonärer vid förra valet valde Moderaterna eller att medelinkomsten för ledamöterna i partistyrelsen för allmänintressets Moderaterna vid förra valet var 88 000 kronor i månaden? Nio av tio svenskar är emot de ökade klyftor som Moderaternas politik främjat.

M: ”Vår övertygelse är att arbete har ett egenvärde.”

GH: Därför anser Moderaterna att även jobb som minkfarmare bör försvaras till varje pris.

M: ”För Moderaterna är strävan mot full sysselsättning det främsta sättet att förbättra samhället.” och ”Strävan mot full sysselsättning är det bästa sättet att skapa sammanhållning och minska klyftorna i ett samhälle.”

GH: Moderaterna har lyckats med konststycket att både driva en arbetslinje där till och med cancersjuka tvingats ut i arbete OCH samtidigt till och med ökat arbetslösheten något sedan de tog makten 2006. Man har alltså misslyckats med det man anser vara viktigast för att förbättra samhället. Reinfeldts reaktion? Att börja räkna arbetslösa i antal istället för procent…

Fredrik-Siffertrixaren-ReinfeldtReella åsikter förekommer också i idéprogrammet. Främst när det gäller dess extrema och grundlösa attacker på ”tillväxtens fiender” som i idéprogrammet framstår som Moderaternas huvudfienden alla kategorier. Det skulle knappast hända om inte Moderaterna känt hur starka dessa tillväxtkritiska strömningar nu är och hur mycket det hotar deras politik.

M: ”De som säger nej till tillväxt förnekar hungriga mat, sjuka från att botas och miljöproblem från att lösas. Tillväxtens fiender är också motståndare till tanken på att ge så många människor som möjligt chansen att få ut så mycket som möjligt av sina liv.”

GH: Fascister, terrorister och människor med idéer kan slänga sig i väggen – det verkar nu inte finnas några som Moderaterna är så arga på som ”tillväxtens fiender”. Det var kanske därför som Reinfeldt tog sista chansen att flörta rejält med just ”tillväxtens fiender”, ett dygn innan idéprogrammet med ovanstående skrivning antogs? Moderaterna har ju även tidigare visat att det går utmärkt att vinna val även när man byter politik lite fram och tillbaka.

M: ”Uthållig tillväxt kan aldrig komma ur kortsiktighet, rovdrift på naturresurser eller genom att lämna många människor att leva på litet.”

GH: Helt sant, eftersom uthållig tillväxt på en begränsad planet över tid knappast är möjligt över huvud taget. För att citera Nationalencyklopedin: ”Ekonomisk tillväxt enligt ett konstant procenttal leder till exponentiell tillväxt med i längden orimliga följder.”

M: ”Ett samhälle utan tillväxt blir hårt och kallt.”

GH: Tja, det blir ju i alla fall kallt i bemärkelsen begränsad global uppvärmning 🙂 Allvarligt talat måste vi tänka mer långsiktigt – vad gör vi när vi inte längre förmår upprätthålla tillväxten, vare sig vi vill eller inte?

M: ”Bara genom tekniska och naturvetenskapliga landvinningar kan vi befria världen från beroende av fossila bränslen.”

GH: Nej. Gärna ny teknik som används på vettiga sätt, men det räcker knappast och är definitivt inte ”enda vägen”. Till exempel har en av världens främsta klimatexperter Lester Brown i boken Plan B 4.0 visat hur vi med befintlig teknik kan minska klimatpåverkan med 80 procent globalt på tio år, till en kostnad av endast en tredjedel av USA:s militärbudget. Även om Brown bara till hälften skulle ha rätt, så skulle det ändå räcka med råge för att nå de klimatmål politikerna själva vill uppnå.

M: ”Bara genom att arbeta för en hållbar tillväxt kan urskogar, regnskogar, korallrev, klimatet och hela den biologiska mångfalden räddas”

GH: Med andra ord fanns det inga regnskogar, arter eller ens klimat innan Moderaterna satte igång den ekonomiska tillväxten. Eller? #stuffmoderaternadid

Även Moderaterna borde kunna inse att den miljösituation vi har idag till stor del är en följd av en värld där ekonomisk tillväxt har blivit den övergripande ledstjärnan. Fakta är att koldioxidutsläppen globalt i stort ökar i takt med den ekonomiska tillväxten.

tillväxt ökar utsläppen

Det kan förstås invändas att det här verklighetsfrånvända idéprogram inte har någon större betydelse för dagspolitiken. Men det som främst oroar är den breda uppslutningen. Moderater över hela landet och på olika nivåer har röstat för de här skrivningarna. Nu i helgen lär de göra det igen, trots två års betänketid. Nya partisekreteraren Kent Persson var till och med en av dem som skrev idéprogrammet.

Hade Twitter funnits 1990 så hade kanske #stuffmoderaternadid startat redan då när blivande statsministern Carl Bildt (9.35 in i den här partiledarutfrågningen i tv) sa att Moderaterna var det första parti som i den svenska debatten tog upp koldioxidhotet och de globala klimatförändringarna.

Nuvarande statsminister Reinfeldt är antingen uppseendeväckande ofta dåligt påläst, eller så vilseleder och ljuger han värre än en stridshingst travar. En lång lista på det finns här. Två av de vanligaste exemplen är att han gång på gång lyfter fram statistik som ger sken av att både arbetslösheten och vår totala klimatpåverkan minskat under hans styre.

Vad blir då konsekvensen av allt siffertrixande och förvrängningar? Ja, inte minst att när väljarna försöker följa debatten mellan partierna så handlar det till stor del om vad som är sant och inte, istället för en klargörande diskussion om ideologiska skillnader.

Intressant? Andra om och

Media om Moderaternas idéprogram: SVT debatt / AB / AB2 / AB3 / SvD / SvD2 / SvD3 / DN / DN2 / DN3SvD3

Bloggar om Moderaternas idéprogram:
Röda Berget / Martin Moberg / Ockulta ögat / Jinge / Carls konsumentblogg / Jonas Sjöstedt / Tokmoderaten / Svensson / Lasses blogg / Mer vänster i Uppsala / Badlands Hyena / Min politiska sida / Storstad / (S)ebastians tankar / Zac´s åsikter på ett fat / Peter Högberg / Helene Björklund / Halmdockan / Andrines vapensmedja / Anna Starbrink / Peter Andersson / Alltid rött alltid rätt / Det perfekta livetPeter Högberg2Alliansfritt Sverige / Alliansfritt Sverige2 

Hur man når 280 000 personer med 1 flygblad

04 oktober 2013

Inspireras av WWF i Ungern och kom ihåg att människor donerar mer när de just åkt upp för en rulltrappa, än när de just åkt ner 🙂

Apropå rulltrappor så är de ju likt det allra mesta i köpcentrum en del i att få oss att handla mer än vi tänkt. Mer om det här.


%d bloggare gillar detta: