Archive for januari, 2014

Miljöpartiets storsatsning på skolan

20 januari 2014

Låt eleverna få tillbaka sina lärare
Miljöpartiet tänker långsiktigt. Det gäller inte bara miljön, utan i högsta grad även skolan och hur barnen har det. Förutom det mänskliga lidandet, så kan ett enda barn som hamnar snett kosta samhället 15 miljoner kronor under sin livstid. Därför är det särskilt klokt att satsa mer på barn och unga.

Miljöpartiet vill satsa på skolan och klimatet istället för regeringens femte jobbskatteavdrag. Det skulle enbart för Västernorrland innebära 560 miljoner extra de kommande fyra åren och 243 nya jobb i skolan. För Härnösand blir det 56 miljoner extra och 24 nya jobb i skolan. För hela Sverige handlar det om 23 miljarder extra och över 10 000 nya jobb i skolan jämfört med regeringens politik.

Läs hela vår artikel om det här. Jag har också skrivit om det här i ST, och Dagbladet.

Trakasserad men nöjd

10 januari 2014

I en amerikansk undersökning studerades vad som hänt med så kallade whistle-blowers – personer som slagit larm om något de upplevt som oetiskt i sitt företag.

Samtliga hade förlorat sitt arbete, mer än hälften hade innan dess blivit trakasserade av sina arbetskamrater och mer än 80 procent fick senare försämrad psykisk och fysisk hälsa.

Ändå var nästan alla nöjda med sitt beslut om att slå larm. Känslan av att ha gjort gott och haft mod var så stark, i kombination med vår förmåga att försvara nästan alla våra val oavsett utfall.

Huvudkälla: Boken Konsten att vara snäll av Stefan Einhorn.

Vår bästa tid kan vara nu

01 januari 2014

Vad är framsteg

Det är mycket som går bättre än någonsin i världen nu. Den globala medellivslängden är cirka 70 år, våld och krig minskar och fler har tagit sig ur fattigdom än någonsin tidigare.

Men att se ett ljus i tunneln är inte alltid något positivt. Ljuset kan ju komma från ett tåg som rusar emot oss på tunnelns enda spår.

Det är också vad vi ser om vi tittar närmare på den allt större kunskapen om miljötrenderna i världen. De fantastiska mänskliga framstegen möjliggörs till stor del genom att vi skuldsätter oss ekologiskt, så att vi snart riskerar den största nedgången i mänsklighetens historia. Det finns flera stora hot mot mänskligheten, men enbart klimathotet riskerar att väga tyngre än alla positiva trender i världen tillsammans.

Det är väldigt frustrerande att många makthavare inte vågar mer när det finns ett globalt folkligt stöd för att göra mer för klimatet och vi vet vad som behöver göras. Samtidigt är det hoppingivande att vi är så nära ett genombrott. Tidigare hade vi ju varken folkligt stöd eller visste vad som behövde göras.

I nyhetssändningarna är det ofta tyst som i graven om världens viktigaste trender. Rapports årskrönika lyckades till och med överträffa sig själva den här gången genom att inte nämna klimatet med ett enda ord. Men grundläggande tillväxtkritik håller ändå på att bli folkligt.

Jag är varken optimist eller pessimist. Att vara optimist innebär att vara mer hoppfull än det finns skäl att vara. Att vara pessimist innebär att vara mindre hoppfull än vad som är rimligt utifrån fakta. Istället försöker jag göra så realistiska bedömningar som möjligt och utifrån det jobba för att vi ska ta tillvara de enorma möjligheter vi har i denna avgörande tid för mänskligheten.

Vi är den generation som både har en omfattande kunskap om miljöförstöringen, samtidigt som vi fortfarande har lite tid att på allvar göra något åt det. Just i år, supervalåret, kan därför bli det viktigaste året någonsin att engagera sig i Sverige för miljön. Vi underskattar miljöproblemen, men vi underskattar också möjligheterna att göra något åt det.

”Det är aldrig för sent att ge upp, så det behöver vi inte göra nu, det kan vi göra sen”. Dessutom kan engagemang vara bra för det personliga välbefinnandet.

Så vad ska du göra för miljön under 2014?


%d bloggare gillar detta: