Archive for augusti, 2014

Budgetkris i naturen

19 augusti 2014

Politiken måste bli varmare - inte klimatet

Idag 19 augusti tar den förnybara delen av jordens resurser slut för i år. Resten av året lever vi istället på resurser som tas ifrån kommande generationer. Denna brytpunkt kallas den ekologiska skuldens dag (Earth Overshoot Day) och signalerar att vi snarast måste börja ta ekologin på samma allvar som ekonomin.

Genom att använda för mycket naturresurser förstör vi den känsliga balansen i naturen och får hela ekosystem att kollapsa. Vi förstör jordbruksmark, överfiskar haven och hugger ner skogar i en takt som om vi vore de sista generationerna på jorden.

Om alla på jorden förbrukade lika mycket naturresurser som vi gör i Sverige hade situationen varit ännu värre. Då hade vi redan i våras överskridit vårt rättvisa miljöutrymme för i år.

Vi vet hur vi kan leva hållbart, men det krävs modiga politiska beslut för att klara det. Sverige har en stor möjlighet att påverka andra länder genom att vara ett föredöme som på olika områden visar hur vi kan leva hållbart, samtidigt som vi mår bra och trivs med våra liv.

Miljöpartiet vill att det som är bra för människor och miljö ska vara billigt, det som är dåligt ska vara dyrt och det som är alltför skadligt ska förbjudas. Det kan låta självklart, ändå är det idag ofta tvärtom. Flyg är ofta billigare än tåg, det är i regel billigare att köpa nytt än att reparera elektronik och i vanliga produkter används tusentals olika kemikalier som vi ännu inte har någon aning om hur de påverkar oss på sikt.

Klimatet är ett av de tydligaste exemplen på hur vi lever på kommande generationers bekostnad. Sveriges klimatpåverkan är flerdubbelt högre än vad som är hållbart. För att få ordning på klimatpolitiken i Sverige behöver vi hantera klimatet med samma allvar som den ekonomiska politiken, där vi har en budgetlag som skapar ordning och reda i ekonomin.

På motsvarande sätt har Storbritannien sedan 2008 en klimatlag där politiker över blockgränserna enats om ett långsiktigt mål, med periodvisa utsläppstak på vägen dit. Sedan får regeringen föra vilken politik som helst, så länge dessa utsläppstak inte överskrids.

Den brittiska klimatlagen har hittills varit lyckosam i att minska utsläppen. Därför bör även Sverige införa en motsvarande övergripande klimatlag för att komma ifrån den passivitet och det siffertrixande som tyvärr länge präglat svensk klimatpolitik.

Kommande generationer har ingen rösträtt när vi nu väljer nya politiker till riksdagen, landstingen och kommunerna. Därför behöver vi alla väga in även deras intressen – både i politiken och i vår vardag. På så sätt kan vi snarast börja leva inom naturens ramar.


%d bloggare gillar detta: