Archive for februari, 2015

Stoppa nedskärningarna av biståndet

09 februari 2015

Här är en viktig motion jag står bakom till Miljöpartiet de grönas kongress i Örebro, 14-16 juni 2015. Lokalavdelningar i Miljöpartiet som vill stödja kongressmotionen nedan kan skicka in stöd fram till 28/2.

Stoppa nedskärningarna av biståndet

Miljöpartiet de gröna har alltid ansett att Sverige ska ha ett generöst bistånd med god kvalitet. Styrning och uppföljning måste vara tydlig. Jakten på kortsiktiga och mätbara resultat får inte överskugga långsiktighet. Höga krav ska ställas på alla aktörer och gälla lika oavsett sektor – dubbla måttstockar får inte tillämpas. Mänskliga rättigheter, fattiga människors behov och hållbarhet ska vara givna ledstjärnor för biståndspolitiken och inriktningen för Sida och Utrikesdepartementets alla verksamhetsområden.

I valmanifestet 2014 lovade vi att verka för “att återställa målet om att en procent av BNI ska avsättas till bistånd”. Men vad ska räknas som bistånd?

I opposition har vi ifrågasatt den borgerliga regeringens tolkning av de internationellt överenskomna OECD/DAC-reglerna för vad som kan kallas bistånd. Enligt OECD/DACs praxis är det möjligt att räkna en viss del av flyktingmottagandet som bistånd. Att avräkna så mycket som Sverige gör innebär dock att Migrationsverket blir Sveriges i särklass största mottagare av svenskt bistånd och att biståndet betalar cirka 90 procent av vårt flyktingmottagande.

OECD-länderna gör olika uttolkningar av regelverket och Sverige tillhör de länder som gör störst avräkningar enligt OECD. Några räknar bara dem som fått flyktingstatus, andra räknar bara dem som söker asyl. Sverige räknar båda och räknar fram kostnader enligt en schablon. Tyvärr fortsätter nu vår rödgröna regering på den inslagna vägen vi förra mandatperioden kritiserade.

I den rödgröna budgeten för 2015 skulle hela 21 procent eller 8,4 miljarder kronor tas från biståndsbudgeten för att finansiera svenska migrationskostnader. Det är nästan en fördubbling jämfört med året innan. Prognosen för 2016 pekar på ytterligare avsevärd ökning av migrationskostnaderna. Om regeringen inte ändrar politik riskerar även dessa kostnader att tas från biståndet.

Självklart ska vi fortsätta verka för att det ska bli lättare att få asyl i Sverige, men varför ska just världens fattiga betala de initiala kostnaderna? Dessa utsatta grupper måste sluta ställas emot varandra.

Ett bra bistånd kännetecknas av långsiktighet och förutsägbarhet. Miljontals människor drabbas nu när Sverige drar ner biståndet med 8,4 miljarder kronor. Risken är också att andra länder följer efter Sveriges exempel. Därför måste vi visa att Sverige som ett rikt land har råd med både en human flyktingpolitik och att klara biståndsmålet på 1 procent av BNI utan urholkning via avräkningar.

Vi yrkar på att Miljöpartiet kraftfullt ska verka för
att inga migrationskostnader ska finansieras genom biståndsbudgeten
att minst en procent av Sveriges BNI, utan avräkningar, avsätts till bistånd
att avräkningar från biståndsbudgeten ska börja minska snarast och nå noll senast år 2018

Pernilla Stålhammar
Göran Hådén
Valter Mutt
Annika Lillemets
Tomas Frejarö

Annons

Hur du förblir aktivist

01 februari 2015

Du som är samhällsengagerad: Känns det svårt ibland att orka och hinna med aktivismen och allt annat? Det gäller inte bara småbarnsföräldrar.

Här finns tips om hur du kan försöka styra ditt liv för att må bra och samtidigt fortsätta vara engagerad även på lång sikt – om så bara några effektiva timmar i månaden. Tipsen är en svensk sammanfattning av Hillary Rettigs bok The lifelong activist.

Du som inte anser dig ha tid att läsa och reflektera över sammanfattningen eller boken är kanske den som behöver det mest. För att citera Abraham Lincoln: ”Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.”

Hitta tillbaka till glädjen och engagemanget i aktivismen! Läs här.


%d bloggare gillar detta: