Mina reservationer till MP-kongressen 2017

Göran valkampanj

Hela 783 yrkanden har ombuden att ta ställning till i motionshäftet till MP-kongressen. Det finns många välskrivna motioner och även många kloka kommentarer från partistyrelsen (PS). Med det sagt så håller jag förstås inte med om alla svar PS lämnat på kongressmotionerna. Som ledamot i PS har jag reserverat mig i vissa särskilt viktiga frågor, vilket innebär att jag är fri att förespråka ett annat beslut på kongressen. Mina reservationer (utan rangordning) är följande:

Motion 7.11: Öppna upp processerna i MP. Yrkandet är ”att partistyrelsen öppet i kongresshandlingarna som utsänds inför kongresserna redovisar de reservationer som har lagts vid behandling av kongressmotioner respektive propositioner”. PS vill avslå, men jag stödjer och därav det här blogginlägget. 

Motion 2.12: Stoppa ofrivillig telefonförsäljning. Yrkandet lyder: ”att MP verkar för att telefonförsäljning endast ska vara tillåten till dem som aktivt begärt det”. Vilket vore rimligt, eftersom endast en enda procent ser det som positivt att bli kontaktade av telefonförsäljare som ringer från företag som de inte är kunder hos.

Många konsumenter känner sig lurade och irriterade, många onödiga prylköp ökar jordens feber och till och med statsvetare klagar nu på den omfattande telefonförsäljningen eftersom den bidragit till att många inte längre svarar okända nummer i telefon, vilket gör att det blir stort bortfall i opinionsundersökningar.

Motion 3.12: Drivmedlens roll i omställningen till ett hållbart transportsystem. Här reserverade jag mig emot att partistyrelsen avslog alla förslag om ökad klimathänsyn för regler och efterföljande av höga hastighetsgränser. Faktum är att inte ens hela klimatklivet väger upp den klimatpåverkan som fortkörningar i högre hastigheter medför, då bränsleförbrukningen per mil ökar snabbt efter cirka 80 km/h.

Motion 3.17: Minska klimatpåverkan i närtid främst. PS menar att vi redan gör det och vill ha besvarat, men jag vill bifalla då de största effekterna av dagens MP-klimatpolitik väntas i framtiden. Då det inte går att kompromissa med naturens villkor, måste vi i mycket högre grad även satsa på åtgärder som ger stor och snabb effekt direkt, och som andra länder enkelt kan ta efter.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC:s försiktiga beräkningar så kommer vi redan om tre år med nuvarande utsläppstakt inte ens ha 67 % chans att klara 1,5-gradersmålet, och detta även om alla klimatskadliga utsläpp i världen sedan skulle försvinna över en natt. Vilket de förstås inte kommer göra.

Motion 4.12: Arbetstidsförkortning som en klimat- och välfärdsfråga inför valet 2018. PS vill ha besvarad, dvs menar att vi redan driver detta. Vilket jag inte håller med om, så jag vill bifalla. Arbetstidsförkortning kan ha mycket stor betydelse för minskad klimatpåverkan då den minskar rekyleffekten.

Motion 5.9: Befria oss från maktförskjutande avtal av typen CETA/TTIP/TISA. Det här är väldigt viktiga frågor där det inte räcker att vi har kritik, vi måste också driva ett hårt motstånd. Det finns väldigt mycket att säga om varför, så läs gärna ttippen.se (även om CETA) och den här rapporten. Båda är skrivna av Rikard Allvin som länge jobbat med de här frågorna för MP i EU-parlamentet. Jag har reserverat mig till förmån för följande: 

att kongressen antar det som Miljöpartiets hållning att verka emot CETA-avtalet

att MP verkar för att regeringen skickar en förfrågan till EU-domstolen kring huruvida CETA-avtalet är förenligt med EU:s fördrag

att MP inom ramen för regeringssamarbetet verkar för att regeringen inte lägger fram propositioner till riksdagen med investeringsavtal där Sverige och/eller EU är part som ger företag möjlighet att ensidigt och utanför nationella domstolar stämma stater

att MP inom ramen för regeringssamarbetet verkar för att propositioner inte innehåller avtal till vilket Sverige och/eller EU är part som har eller delvis baserar sig på en negativ förteckning och/eller innehåller så kallade ratchetklausuler

Motion 13.8: Solidarisk ekonomi, att-sats 24: ”att MP tar fram en handlingsplan för ekonomisk jämlikhet”. PS vill inte prioritera detta, men jag vill bifalla. De extrema ekonomiska klyftorna skadar samhället djupt. Vi kan inte bara säga nej till olika förslag för ökad ekonomisk jämlikhet utan att i tillräcklig utsträckning ha egna förslag.

Motion 14.4: Seniorliv. Här reserverade jag mig emot partistyrelsens nya att-sats 6 om att höja pensionsåldern utan att villkora det med tidsväxling mot minst lika lång ökad fri tid tidigare i livet.

Partiprogrammet är tydligt här: ”Vår vision är ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans mellan arbete och fritid. En viktig reform är att sänka arbetstiden. I ett första steg har vi som målsättning att sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor.”

Motion 15.4: Tågtrafiken och infrastrukturens roll i omställningen till ett hållbart transportsystem. Här vill PS avslå att-sats 14 och 15, men jag stödjer.

Att-sats 14: ”att MP verkar för att start- och landningstider på trafikstarka flygplatser utauktioneras, så att kapaciteten på befintliga flygplatser utnyttjas effektivt. Regionala hänsyn bör tas”.

Dessa klimatsmarta ”trängselavgifter” för flyget har drivits av bland andra Karin Svensson Smith, vår ordförande i riksdagens trafikutskott, där alla partier var för det redan 2008. Själv drev jag det ofta när vi motiverade nedläggningen av Bromma flygplats. Bra argument emot saknas, så vi borde kunna förverkliga förslaget.

Att-sats 15: ”att MP verkar för att inga nyetableringar eller kapacitetsutbyggnader av flygplatser tillåts”. Vilket också skulle underlättas av nyss nämnda att-sats 14.

Motion 16.1: Automatisk registrering i donationsregistret. Förslaget är att det är de som inte vill donera sina organ och vävnader efter döden som ska säga till, istället för tvärtom. PS vill avslå, men jag stödjer.

Det är rimligt att det alternativ som både räddar liv och som flest föredrar, också är det alternativ som i regel gäller om medborgaren under hela sitt liv inte brytt sig om att uttrycka sin vilja i frågan. Självklart ska det då upprepade gånger mycket tydligt framgå för alla vad som gäller.

Det har visat sig i andra länder att vad som är ”default-valet” spelar stor roll även i denna fråga. Vi kan således rädda många liv med denna enkla åtgärd. Det är en extra intressant fråga då den väcker starka känslor hos både förespråkare och motståndare längs en ideologisk skiljelinje som annars sällan är synlig i politiken.

Ett svar to “Mina reservationer till MP-kongressen 2017”

  1. Anne Ringborg Says:

    Du är klok du Göran. Vidare, klimathänsyn borde ta mera plats i all skolundervisning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: