Archive for september, 2017

WHO: 23 % dör av miljöförstöring

11 september 2017

23 procent av alla människor dör på grund av miljöförstöring. Det innebär cirka 13 miljoner människor om året som dör av miljöförstöring.

Miljoner människor beräknas redan dött av klimatförändringar. Näst efter hjärt-kärlsjukdomar med ca 17 miljoner döda per år, verkar miljöförstöring vara den vanligaste dödsorsaken för människor. Men det beror förstås också på hur man kategoriserar. Smittsamma sjukdomar kan också vara något vanligare än miljöförstöring även om vi räknar bort de fall som är både och.

Inom kategorin miljöförstöring verkar luftföroreningar vara den vanligaste dödsorsaken med 3-7 miljoner döda per år. Förtida död pga luftföroreningar drabbar drygt 5000 i Sverige årligen, många pga biltrafik i städer eller vedeldning. Samhällskostnaden för sämre hälsa pga luftföroreningarna i Sverige beräknas till 42 miljarder per år, dvs. ca 200 000 kr utslaget på en trebarnsfamilj över 10 år. 92 procent av alla människor i världen bor på platser där luftkvaliteten överskrider WHO:s gränsvärden.

Är inte det skäl nog att agera mera?

Annons

%d bloggare gillar detta: