Archive for mars, 2018

Jämställdhet ger frihet

08 mars 2018

Pojke eller flicka.png

Genom hela livet behandlas och skildras kvinnor och män olika, och blir därför långt mer olika än vad som naturligt skulle ske.

Det första som frågas om ett nyfött barn är inte om barnet och föräldrarna mår bra, utan oftare om vilket kön barnet har. Sedan anpassar vi – mest omedvetet – vårt beteende efter denna kunskap. Det finns dock ingen särskild ”biltvättargen” eller naturlag som gör flickor passiva och pojkar aktiva.

Exempel: Flickor föds inte med rosa täcken. Vilka färger som förknippats med vilket kön har varierat med tid och kultur. För 100 år sedan förknippades inte rosa med kvinnor, och tids nog lär det svänga igen. Självklart kan en flicka välja rosa kläder, och en pojke kan avstå. Problemet är att förväntas bete sig på ett visst sätt bara på grund av ens kön. Det kan handla om allt ifrån hur vi visar/döljer känslor, till vilka yrken vi väljer.

Så vad är poängen med att följa meningslösa normer som någon annan hittat på? När det till exempel lanseras särskilda pennor för flickor – är det då för att flickor krävt andra pennor än pojkar, eller för att företagen vill öka sin försäljning?

Begränsande könsroller drabbar både män och kvinnor, men missgynnar kvinnor som grupp mer än män som grupp. I snitt har gruppen kvinnor lägre lön, gör mer av hushållsarbetet, går inte raka vägen hem av rädsla för våldtäkt, känner större oro än män och utsätts oftare för sexuella trakasserier. På de högsta maktpositionerna är det fortfarande män som dominerar, kvinnor i idrottslag får mindre resurser, kvinnor blir sedda som tjatiga om de talar lika mycket som män i en grupp, och så vidare.

Feminist är den som ser att gruppen kvinnor generellt sett missgynnas mer än gruppen män, och som verkar för att gruppen kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som gruppen män.

Sedan finns det ju andra diskrimineringsgrunder också som samverkar, och det är inte svårt att hitta enskilda män som missgynnas, vilket också behöver åtgärdas. Men även när män drabbas värre är ofta könsrollerna en central bov i dramat.

Så poängen här är att kvinnor drabbas hårdare i snitt, men att både män och kvinnor skulle tjäna på jämställdhet och frihet från pressen att anpassa sig till sin könsroll.

Allt hänger ihop. På samhällsnivå går vi miste om mycket kompetens på grund av all meningslös diskriminering. Globalt är det främst kvinnor som drabbas av den miljöförstöring som främst män orsakar. Historiska orättvisor går också i arv.

Alla kan vi varje dag påverka vilka normer och värderingar som präglar vårt samhälle. Män med makt har en avgörande roll i att förändra hur män förväntas bete sig, och ta oss bort från dagens destruktiva mansroll med macho, anti-plugg och egoism.

Mycket har blivit bättre över tid för jämställdheten, men än är det långt kvar till det samhälle där var och en kan leva som de vill, så länge det inte går ut över andra. Så låt kvinnodagen 8 mars bli ett startskott för frihet från könsrollerna!

#WeDo

Annons

Alternativ till fyra procent

04 mars 2018

Idag är jag med i radio P1: Godmorgon, världen! (från 6.37)

De ringde upp mig om alternativ till spärren på fyra procent i riksdagsvalet, utifrån ett blogginlägg jag skrev 2010 med klickbetesrubriken ”Jag vill ha sämre villkor för mitt parti!” – eftersom Miljöpartiet som anti-populister först lyfte förslaget på den tiden det tydligt skulle missgynna det egna partiet 

Bakgrunden är att många väljare röstar på partier som inte kommer in i riksdagen, så hur kan deras röster ändå påverka? Det alternativ jag lyfter är att det ska bli möjligt att göra ett andrahandsval (som lämnas in samtidigt som förstahandsvalet). Om det parti du i första hand röstar på inte klarar fyraprocentsspärren, så tillfaller din röst istället det parti du röstat på i andra hand (om du inte röstat blankt i andrahandsvalet).

På så sätt blir färre röster ”bortkastade” och fler väljares röster blir representerade i riksdagen, vilket stärker demokratin. Det finns då normalt ingen taktisk nackdel med att rösta på det parti du faktiskt tycker är bäst.

I inslaget i radio idag, så kommenterade Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap, att sådan här alternativröstning som jag lyfte, vore fullt möjligt och att det kanske kommer vara verklighet om 10-20 år.

Systemet används redan i flera länder och i Miljöpartiets interna val. På MP-kongressen 2007 var vi många som drev igenom ”att mp börjar driva frågan om en förändring av valsystemet till någon form av preferensvalsystem”.

Än finns inget svenskt parti(?) som håller med om detta, men om 2-4 partier hamnar strax under 4 procent i höstens val, så kanske debatten får fart igen?

Det finns för- och nackdelar med alla system. Nästan alla länder har ju alternativ till fyraprocentsspärren, och varje land vill behålla just sina regler. Så varför inte tänka fritt och mer oberoende av hur det är just nu?


%d bloggare gillar detta: