Archive for september, 2018

Utse en minister för psykisk hälsa

08 september 2018

Psyk hälsa

Allt för många lider av psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet. Till exempel flickan som på frågan varför hon skar sig själv, svarade ”för att känna något över huvud taget”.

Ända sedan Miljöpartiet bildades 1981 har vi lyft behovet av mer fokus på livskvalitet och hur vi mår, istället för politikens ensidiga fokus på hur vi här och nu ska tjäna så mycket pengar som möjligt.

Det är förstås till stor del ett individuellt ansvar att bry oss om varandra (eller åtminstone inte håna eller hota de som hjälper sina medmänniskor), men även politiken kan göra mer för att förebygga, åtgärda och hantera psykisk ohälsa – till exempel genom fler träffpunkter för sociala relationer och snabbare hjälp.

Miljöpartiet vill satsa 1500 miljoner extra varje år för att steg för steg förverkliga en köfri barn- och ungdomspsykiatri, stärka elevhälsan och den första linjens psykiatri som avlastar BUP, samt öka de tidiga insatserna från mödra- och barnavårdscentraler, socialtjänst och skola.

Vi lyssnar på forskarna och vill se en bred satsning på internetterapi och subventionerad träning för att öka det förebyggande arbetet med mental hälsa.

Samt låta skolor testa undervisning i psykisk hälsa. Ännu fler förslag här.

För att samordna och ge vikt åt allt vi vill göra, så vill Miljöpartiet ha en minister för psykisk hälsa.

Vill du veta mer om vad som påverkar vår lycka och psykiska hälsa så har jag skrivit en längre sammanfattning här.

En röst på Miljöpartiet är alltså även en röst för bättre mental miljö, där både människor, djur och natur mår bra.

Annons

Klockan klämtar för att klara klimatet

08 september 2018

Klimatet kan inte vänta.jpg

En av de starkaste filmscener jag sett var (fritt ur minnet) om ett oljebolag som skulle förstöra markerna för en ursprungsbefolkning. När oljebolagsdirektören skulle hålla ett tal för media på trappan utanför en byggnad, så passerades han av en ung kvinna från denna ursprungsbefolkning, som han sett protestera förut. Hon sa då: ”Tänk på mig när du ljuger.” Sedan satte hon sig några meter snett bakom honom och tände eld på sig själv.

Symboliskt nog kommer koldioxidbudgeten för världens klimatmål 1,5 grader att ta slut idag, precis innan det svenska valet. I samband med det hålls cirka tusen klimatdemonstrationer världen över idag.

Beroende på hur man räknar kan man säga att 1,5 grader intecknats för flera år sedan, eller att det är sju år kvar (allt med 50 % sannolikhet). Vi kan inte veta exakt, men oavsett så finns det ju grader i helvetet också, så ju mer klimatåtgärder desto bättre sannolikhet för att begränsa klimatkrisen.

Vi vet i alla fall att klimatet inte kan vänta och att en bättre framtid är möjlig. Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bromsa klimatförändringarna innan det är för sent.

Miljö har nu seglat upp som väljarnas allra viktigaste fråga i en ny undersökning. Det är logiskt med tanke på hur akut läget är och att miljön är grunden för allt annat.

Ett starkt miljöparti gör skillnad. Enbart den reform av utsläppshandeln i EU som Miljöpartiet drivit igenom – det så kallade Swedish Proposal – motsvarar 50 gånger (!) Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser.

Hur mycket Sverige som förebild i världen betyder är svårare att mäta. Till exempel när MP såg till att världens länder samlades I FN för att rädda haven. Eller när MP tog initiativ till ett globalt kemikalieavtal. Eller den här globalt virala bilden på klimatminister Isabella Lövin med medarbetare som skriver under Sveriges historiska klimatlag för ett Sverige som slutar påverka klimatet negativt.

Nu_klimatetkanintevanta_Isa.png

Bilden ovan togs kort efter fotot på när Trump omgiven av män skrev under för färre aborter, och är nu inröstad på Wikimedias globala lista med bästa delbara historiska foton!

Om du vill att det ska finnas ett starkt parti som inte bara ger en röst åt de som har det svårt här och nu – utan även för kommande generationer, världens fattiga, djuren och naturen – så är det Miljöpartiet som gäller. Vi är det enda parti som prioriterar miljön högst. Andra partier kan ibland hålla med, men det måste finnas några som prioriterar att arbeta fram och driva just miljöpolitik i riksdag, regering och EU-rådet. Nu!

Så att rösta på Miljöpartiet är inte bara rimligt för dig som tycker att Miljöpartiet är bäst, utan även rimligt om du tror att besluten totalt sett blir bättre om de andra partierna och länderna måste kompromissa med Miljöpartiet.

Statsvetare imponeras över att Miljöpartiet som litet parti i en minoritetsregering lyckats helt eller delvis genomföra de allra flesta av våra 231 förslag från valmanifestet 2014. Här är den bästa infon om vad Miljöpartiet konkret vill framöver i 100 punkter.

Om du redan röstat på ett annat parti kan du ändra din röst 9/9. Låt det här bli #klimatval2018 och #väljnaturen!

 


%d bloggare gillar detta: