Archive for maj, 2019

Från Hådén till Löfven

29 maj 2019
Stefan Löfven
Jag frågade statsministern en utvecklad variant av samma fråga jag ställde till vuxna redan som barn. Frågan vars svar gjorde att jag insåg att vuxenvärlden inte hade kontroll över det allra mest grundläggande – miljön. Vilket lade grunden för mitt politiska engagemang och stärkte mitt fritänkande.

Frågan var och är varför vi inte prioriterar miljön i första hand när det är grunden för allt annat. Redan som barn visste man ju av egen erfarenhet att om man bygger ett torn av klossar och inte har säkrat grunden, då spelar det ingen roll hur fint och stabilt man än bygger där uppe – tornet kommer ändå rasa för att grunden är försummad.

FRÅGAN
Att kompromissa är ju en självklarhet i politiken, men just när det gäller planetens gränser så går det ju inte att förhandla med naturen. Där måste vi anpassa oss till 100 procent. För varje år som vi fortsätter misslyckas med det, så blir det ju både svårare och dyrare när mer måste göras på kortare tid. Mycket går inte ens att ställa till rätta i efterhand. Klimatet kan inte vänta som vi brukar säga.

Så att få ihop den ekologiska budgeten borde vara minst lika självklart som att få ihop den ekonomiska budgeten. Den partiskiljande frågan borde då inte vara OM, utan HUR vi ska hålla oss inom planetens gränser.

Det räcker ju inte att bara närma sig miljömålen eller vara bättre än andra – vi måste nå hela vägen med marginal för den osäkerhet som finns om hur snabbt omställningen måste ske. Vi behöver åtminstone en flerdubbelt snabbare takt än hittills och då finns inget utrymme för nya motorvägar och annat ohållbart.

Därför undrar jag hur Socialdemokraterna som Sveriges största parti har tänkt sig att vi i tid ska klara allt som måste klaras för miljön? Borde inte miljön som grunden för allt annat prioriteras allra högst?

SVARET
Utifrån att S aldrig haft någon tillräcklig plan för planetskötandet, så tycker jag ändå att Stefan Löfven svarade så gott han kunde – med exempel på MP-politik som S gått med på att tillsammans förverkliga i regeringen, att vi ses som ett föredöme i den internationella miljöpolitiken, att vi satsar på att utveckla och sprida viktig ny teknik som stål utan kol och att vi måste göra ännu mer för att Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen.

REFLEKTION
För en blomstrande framtid på den här planeten krävs att många fler än de traditionellt gröna krafterna börjar bygga broar till framtiden som räcker ända fram. Tiden måste vara förbi när bara Miljöpartiet i riksdagen och bara miljörörelsen i samhället tar konsekvenserna av att alla andra politiska frågor är beroende av att vi klarar miljön. De globala förutsättningarna finns.

Bästa EU-valet någonsin för gröna partier

27 maj 2019

EGP tack

En grön våg sveper över Europa. Nästan var tionde person i EU har röstat på Miljöpartiets systerpartier, så den Gröna gruppen i EU-parlamentet ser ut att öka med cirka 40 procent och bli större än någonsin! Bland väljare under 30 år i Tyskland är De gröna mer än dubbelt så stora som näst största parti.

MP i riksdagvalet 2018: 4,4 %.
MP för tre månader sedan, i första opinionsmätningen inför EU-valet: 6,4 %.
MP i EU-valet 2019: 11,4 %.

Denna ökning gör att Miljöpartiet är på väg mot lika många mandat i EU-parlamentet som SD och vem hade trott det för ett drygt år sedan, innan rekordvärmen och de globala skolstrejkerna? Då var prognosen att gröna i hela Europa skulle backa i det här valet.

Valresultatet visar på två mandat för MP, men tack vare allt extra kämpande från miljöpartister och oberoende miljövänner så kommer Miljöpartiet med 11,4 % mycket sannolikt även få det extra mandat i EU-parlamentet som Sverige får vid Brexit. Helt klart blir det nog på fredag. Rösträkningen alltså, knappast Brexit 🙂

I mätningarna inför valet har miljö/klimat varit väljarnas klart viktigaste fråga, men i stora SVT valu-undersökningen på valdagen, så hade miljö fallit till fjärde plats.

Ändå lyckas MP överträffa alla opinionsmätningar. Vid flera vallokaler i landet var MP till och med största parti. Den kommun där det gick allra bäst för MP är preliminärt Jokkmokk där MP fick 17,8 %. Grön Ungdom såg också till att MP ökade till att bli näst största parti i skolvalen.

EU-valet 2019 jämförs mycket med EU-valet 2014, men är det inte minst lika intressant att även jämföra nuet mot början av den här EU-valrörelsen respektive riksdagsvalet 2018? Det är ju väldigt mycket som hunnit hända sedan EU-valet 2014, bland annat två riksdagsval.

Så när Hanif Bali på valvakan och senare Mats Knutsson på SVT vinklar sin analys av Sveriges EU-val till att det blåser tydliga högervindar, så är det förvisso sant jämfört med 2014 (särskilt bland unga), men inte jämfört med 2018. Den bruna vågen är tyvärr ett faktum, men den blev mindre än befarat, så den stora nyheten här är den gröna vågen. Nu tar vi den vidare

Fem partier gjorde rekordval

27 maj 2019

5 av de 8 partier som nu tar plats för Sverige i EU-parlamentet gör det efter sitt bästa eller sämsta EU-val någonsin. 

Socialdemokraterna gör nu sitt sämsta nationella val någonsin. I jämförelse med de länder där S kollapsat har dock svenska S klarat sig relativt bra.

Även Liberalerna gör sitt sämsta EU-val någonsin. Sällan har väl ett partis huvudbudskap mött så lite stöd bland de egna väljarna: Bara hälften av L-väljarna håller med om att fler frågor borde avgöras på EU-nivå, och bara 9 % av svenska folket i stort tycker det.

Centerpartiet gör däremot sitt bästa EU-val någonsin. Det underlättas förstås av att de är extremt rika, men det har de ju varit ett antal val nu sedan de sålde sina dagstidningar 2005, så i den här valrörelsen var kanske största hjälpen andra partiers problem.

KD gör också sitt bästa EU-val någonsin trots tappet i slutet med abortfrågan.

SD gör som alltid sitt bästa EU-val någonsin. Men det här är också första gången någonsin som stödet för SD minskar mellan två nationella val, då man fick högre stöd i riksdagsvalet 2018 än nu. SD har nu inte ökatpå snart fyra år och frågan är hur det kommer påverka partiet att deras ”eviga” tillväxt nu inte finns längre?

Miljöpartiet slog inte rekord, men ser med extramandatet från Brexit ut att få lika många EU-parlamentariker som SD och vem hade trott det för ett år sedan? Däremot blev miljöpartiernas gröna grupp i EU-parlamentet större än någonsin.

För första gången sedan förra årtusendet blev inget nytt parti invalt för Sverige i EU-parlamentet. Inget parti utanför riksdagen kom ens över 1 %. Cirka 20 partier samlar ändå åtminstone några tusen röster vardera och totalt cirka 100 partier kandiderar. Kanske tycker väljarna att det blivit för många olika partier? 

Jämförelse mellan V och MP:s EU-politik för djuren

25 maj 2019
Det här är en jämförelse utan de partier som ligger väldigt långt från spärren för att bli valda, och utan de partier som inte brukar toppa jämförelser om bästa parti för djuren.

Här följer Vänsterpartiet och Miljöpartiets avsnitt om djurpolitik i sin ordagranna helhet från respektive EU-valmanifest. Båda valmanifesten är på 28 sidor totalt. Så blir V eller MP bästa svenska parti i EU-parlamentet för djuren? Döm själva.

MILJÖPARTIET
1.4 Friska och glada djur

Många djur är sociala och intelligenta varelser som kan känna glädje och smärta.

Stress, rädsla, frustration, smärta, skador och sjukdomar hos djuren måste undvikas, och djuren måste få möjlighet att leva ett naturligt liv i hela EU. Den svenska djurskyddslagen och det svenska arbetet för friska djur och minimal användning av antibiotika bör stå som föredöme. Det ska vara förbjudet inom EU att använda burar för att hålla lantbruksdjur, inklusive kaniner och fjäderfä.
EU har en viktig roll att spela internationellt, till exempel för att bekämpa djurförsök och för att se till att krav på djurskydd och djurhälsa inte ska ses som handelshinder. EU bör arbeta för att bindande minimiregler om djurskydd tas fram inom FN och WTO.

Det här vill Miljöpartiet:
 • Skärp kraven på djurhållning så att djuren får rätt att bete sig naturligt. Lantbrukare med bättre djurhållning ska inte missgynnas i konkurrensen.
 • Säkra att länder har möjlighet att införa en antibiotikaskatt på kött från djur som rutinmässigt behandlats med antibiotika.
 • Förbjud osund avel som gör att djuren blir sjuka och lider.
 • Skärp sanktioner mot medlemsländer som bryter mot djurskyddslagstiftningen. EU-bidrag ska snabbt kunna dras tillbaka från dem som inte uppfyller kraven.
 • Skärp EU:s försöksdjursdirektiv och främja utvecklingen av djurfria metoder så att EU:s målsättning om att ersätta djurförsök uppnås i samtliga EU-länder. Fram tills målet har uppnåtts ska djurens lidande minimeras.
 • Åtta timmar ska vara absolut maxgräns för djurtransporter inom EU.
 • Stoppa djurplågeri i form av till exempel tjurfäktningar och produktion av gåslever. Förbjud att lantbruksdjur hålls i bur.
 • Utöka EU:s arbete med att bekämpa handel med elfenben, lejontroféer och andra handelsvaror som kommer från utrotningshotade djur.
 • Avveckla all pälsfarmning inom EU.
  https://www.mp.se/eu-valmanifest-2019#1.4

  VÄNSTERPARTIET
  När mäktiga ekonomiska intressen gör allt för att öka sin lönsamhet på djurens bekostnad driver Vänsterpartiet på för att ändra EU:s regler. Vi vill avveckla EU:s subventioner till storskalig animalieindustri eftersom de bland annat bidrar till långa djurtransporter och att djur tvingas till oacceptabla livsvillkor, som avsaknad av utevistelse. Istället bör satsningar ske på växtbaserad mat, bra djurhållning och en levande landsbygd. Vi vill att djurförsök ersätts med djurfria metoder så långt det är möjligt.
  https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2019/04/EU_valp_2019.pdf

Mot nya äventyr

05 maj 2019

MP 2018

Idag sker en stor förändring i mitt liv. Nu slutar jag nämligen i Miljöpartiets partistyrelse, efter att inte ha ställt upp till omval. Det innebär att jag då också lämnar mina uppdrag i partistyrelsens presidium och den politiska ledningsgruppen, vilket tillsammans utgör en stor del av det jag gör idag. Detta utan att söka någon ny riksroll.

Jag har blivit vald till olika riksuppdrag i Miljöpartiet konstant sedan 2004 (2001 om vi räknar med Grön Ungdom). Det är förstås tacksamt med ett så långvarigt förtroende, men i ett parti som har bra regler för hur länge man får ha samma uppdrag, så är det här väldigt lång tid att växla mellan olika centrala uppdrag. Formellt får jag kandidera för två år till, men nu efter regeringsbildningen är ett bättre läge för nya krafter att ta över, och jag tror mig faktiskt kunna göra ännu större nytta genom att nu spela andra strängar på min lyra.

Det är ett långt och noga övervägande som ligger bakom det här vägvalet. Många fler bör pröva engagemang i ett politiskt parti – förutom de stora möjligheterna att påverka kan det också utveckla en som person mycket – men politiskt aktiva bör också pröva en del nya former för sitt engagemang ibland.

För egen del har jag som vanligt fler idéer än vad jag hinner förverkliga, eller ens hitta någon annan som tar sig an (hör gärna av dig om du vill ha en idé eller två). Så jag kommer ta mig tid att sortera och prioritera innan jag mer specifikt väljer väg framåt. Men mitt fokus kommer fortfarande vara att hjälpa de som har det svårt att må bra oavsett tid, rum och art. Troligen genom någon form av opinionsbildning och effektiv altruism.

Min känsla inför det som komma skall är förväntansfull, och jag önskar mina efterträdare varmt lycka till!

GH hopp


%d bloggare gillar detta: