Archive for februari, 2022

Medelstora Sverige kan påverka mer än vi tror

02 februari 2022

Tidigare publicerad i liknande version i Sans nr 2/2021.


Det påstås ofta att Sverige måste saker eftersom vi är ett litet land. Men Sverige är snarare ett medelstort land som har fler invånare, större yta och påverkar världen mer än de flesta andra länder. Så låt oss bli modigare.

Sverige har fler invånare än de flesta andra länder (plats 88 av 195). De flesta bor i större länder än Sverige, men Sverige har flest invånare i Norden. Befolkningen växer inte lika snabbt här som i majoriteten av världens länder, men förändring tar tid.

Sverige har större yta än de flesta andra länder (plats 55 av 195). Sveriges yta är knappt 2/3 av den genomsnittliga ytan för stater. Det lär inte ändras så mycket i första taget.

Dessutom använder Sverige stora delar av andra länders ytor för bland annat odlingar och utvinning av naturresurser till våra prylar. Visst exporterar vi också, men det skulle behövas cirka fyra jordklot om alla konsumerade lika mycket som svenskar i snitt.

Sett till BNP är Sverige ett rikt land (plats 24 av 195) och ännu högre om vi räknar BNP per person. Fast i biologisk mångfald är Sverige fattigare. Det bor relativt få djur och arter i kalla Sverige. Men i det framtida varmare klimatet lär ju många nya djur flytta hit. Allt fler klimatflyktingar blir det också. Då passar det att Sverige är ett glest befolkat land (bara 38 av 195 länder är mer glest befolkade).

Cirka 98 procent av alla levande språk är mindre vanliga än svenskan, men de flesta har ändå modersmål som är vanligare än svenska.

Olika fakta går ju som synes att vinkla åt olika håll, så därför redogör jag för argument både för och mot. Men sammantaget framstår onekligen Sverige som ett medelstort land. Så vad gör det med vår självbild och våra vägval att vi ändå tror oss vara ett litet land?

Att jämföra sig med de som har mer istället för de som har mindre, är ett mänskligt och därmed globalt fenomen. Över hela världen avstår länder från nödvändiga klimatåtgärder och pekar på något ännu större land som viktigare. Till slut har vi USA och Kina som skyller på varandra, istället för att alla gör vad de kan.

Men det kan också stärka stoltheten att se sig som ett litet land. Ett förväntat utfall av prestationer kan då ses som bragder. Genom att dela ut nästan tusen medaljer i varje enskilt sommar-OS kan de flesta människor glädja sig åt att någon från deras land var bäst i världen på något.

Sverige toppar Good Country Index och det går att räkna upp en hel del områden där Sverige är världsledande och våra värderingar är unika. Men vi är också sämst på en del. Ju fler områden vi vågar sticka ut på, desto mer kommer övriga världen att jämföra sig med oss – både som förebild och avskräckande exempel. I båda fallen förskjuter vi den globala debatten.

Ett av många exempel är när Sverige blev det första landet i världen att förbjuda aga mot barn, där bland annat Astrid Lindgren var tongivande i debatten. Sedan vi visade att det både kan accepteras och lyckas, så har många andra länder följt efter. Som så ofta var grannländerna först med att följa.

Ibland är det först genom att lyfta blicken från det dagsaktuella som det blir tydligt hur ett land sticker ut. Hur många vet att medelstora Sverige är det åttonde mest framgångsrika landet genom tiderna i OS? Eller att Sverige i VM i världens största sport fotboll är bland de tio mest framgångsrika länderna genom tiderna för både damer och herrar?

Men fakta kan också hamna i skymundan genom att starka krafter har egenintresse av att sprida en annan bild. Hur ofta har vi inte hört att Sverige som litet land måste få ett mycket bättre företagsklimat? Samtidigt visar internationella rankingar att Sverige är ett av världens bästa länder för företag. Det kan förstås ändå vara rätt att satsa på något man redan är framstående inom, men det ska i så fall inte baseras på missuppfattningar.

Vi gillar berättelser om personer som lyckas trots svåra förutsättningar. Som att någon från lilla Sverige lyckas i stora världen. Men bara att komma från ett litet land gör det ju inte i sig svårare att till exempel komponera musik. Däremot har ju fattiga med färre kontakter svårare att få spridning på det som skapas, även om internet nu underlättar.

Även i direkt påverkan i internationella förhandlingar har Sverige länge haft hög status, inte minst när vi förr oftare allierade oss med fattiga länder. Genom EU har vi nu mindre möjligheter att själva gå före i olika frågor, men å andra sidan har EU-länderna större möjlighet att påverka varandra och i vissa lägen världen.

Nu är det hög tid att räta på ryggarna och sluta gömma oss bakom faktoiden att Sverige skulle vara ett litet land. Sverige rankas som ett av världens mest kreativa länder och vi har både möjlighet och ansvar att påverka mycket mer än vi tror.

Ett pyttelitet virus kan hålla hela mänskligheten gisslan. Och när människor förändrar världen börjar det alltid med att en enskild person agerar på en tanke. Hur mycket kan då inte ett medelstort land påverka?

Annons

%d bloggare gillar detta: