Archive for the ‘Arbetslöshet’ Category

Vi vill ha sex timmars arbetsdag

10 februari 2012

Miljöpartiets nyss genomförda rådslag Makten över tiden visar att 85 procent av Miljöpartiets medlemmar vill ha kortare arbetstid och att cirka 70 procent tycker det är ett ganska eller mycket prioriterat krav att driva.

Fråga till 1325 svenskar (representativt urvalda) år 2010: Vilken är Din åsikt om förslaget att införa sex timmar arbetsdag för alla förvärvsarbetande? 48 procent var positiva och 35 procent var negativa.

Källa: sidan 26 i rapport 2011:3 från valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Utgiven 2011-12-21.
Mycket annan intressant statistik finns i samma rapport.

Samma fråga ställdes 1976 då stödet var lika stort som idag, trots att man då nyligen kortat normalarbetstiden. Sedan har samma fråga upprepats vid varje val sedan 1985, då 62 procent tyckte att det var ett mycket eller ganska bra förslag. I takt med att Sverige sedan dess blivit mycket rikare och den upplevda tidspressen ökat kraftigt, så har det folkliga stödet för sex timmars arbetsdag ändå varit svagt fallande på grund av all politisk propaganda om att vi inte skulle ha råd.

Idag skriver jag i Dagens Arena om varför Miljöpartiet borde driva kortare arbetstid mer. Jag skriver med EU-parlamentariker Carl Schlyter, riksdagsledamot Annika Lillemets och partistyrelseledamot Akko Karlsson. Läs här.

Ännu fler argument finns här.

Vi reagerar helt olika på arbetslöshet

06 november 2011

Svensk studie: 24 procent av unga fick högre livskvalitet av arbetslöshet, 35 procent fick lägre, 41 procent fick oförändrad livskvalitet. Med bra livskvalitet menas här bra hälsa, hög självkänsla, att vara nöjd med sin fritid och att ha bra möjligheter att fatta egna beslut om sin framtid.

Det visar folkhälsoforskaren Lars Axelsson i en avhandling från Lunds universitet 2005. Studien bygger på 158 intervjuade 20-25-åringar i Kristianstad som varit arbetslösa i minst tre månader. Det gör att siffrorna i stora drag är tillförlitliga, men inte exakt. Resultaten kanske skulle blivit delvis annorlunda för andra åldrar?

Utifrån de intervjuer han har gjort delar han upp de unga arbetslösa i fyra grupper:
* Optimisterna, som mår bäst, har bra självförtroende och stora planer för framtiden.
* De obekymrade tycker att det viktiga är att ha roligt i livet.
* De kämpande är aktiva, men frustrerade i sin jakt på arbete.
* De utsatta har låg självkänsla och ekonomiska bekymmer.

Vi måste således lämna synen på att arbetslöshet automatiskt gör att människor mår sämre. Vi är olika, och frågan är hur siffrorna skulle se ut om vi skulle leva i ett samhälle där arbetsfrihet ses som ett ideal och där ledighetslinjen – inte arbetslinjen – är en stark politisk ledstjärna? Troligen skulle då livskvaliteten i snitt bli ännu högre vid arbetslöshet, eftersom det finns forskning på att effekten av arbetslöshet i snitt är mest negativ för lyckan i de regioner där arbetsnormen är stark.

Lyckoforskning visar att arbetslöshet i snitt ger lägre upplevd lycka när människor ser på sitt liv i stort, men när den självupplevda lyckan mäts i enskilda ögonblick så har individer som förvärvsarbetar högre välmående på kvällar och helger, men de arbetslösa kompenserar detta genom att ha roligare på vardagarna. De individuella skillnaderna är dock stora även här. Rätt logiskt om man tänker efter.

Inom de rådande samhällsnormerna bör Axelssons studie i alla leda till att arbetslösa bemöts mer individuellt än idag.

Hellre kortare arbetstid än högre lön

27 oktober 2011

Reklamen ger oss dyrare varor, sämre miljö och ständig propaganda om att vi inte duger. Men trots all reklam vill många hellre ha kortare arbetstid än högre lön.

Källa: Christer Sannes bok Keynes barnbarn (2007). Material från FSI, Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier.

Däremot kan bara en av sex svenskar tänka sig att individuellt sänka sin arbetstid (Sanne 1995). Flockdjuret människan…

Samtal om arbete

02 april 2011

Ett intressant samtal om lönearbete finns att lyssna på här. Det är 40 minuter långt, från Filosofiska rummet i P1.

Har lönearbete ett egenvärde? Är det bättre att ligga hemma på sofflocket än att vara sur i ett serviceyrke, sälja vapen eller underlätta miljöförstöring genom reklam? Handlar lönearbete oavsett innehåll bara om att ge konstgjord andning åt ett dödsdömt ekonomiskt system, eller finns det även idéhistoriska rötter som spelar roll? Det är några frågor som ställs i programmet.

Sänkt skatt ger ej fler jobb

08 september 2010

Den borgerliga regeringen motiverar ju sin hjärtefråga lägre skatter främst med att det leder till fler jobb – ”det måste löna sig mer att arbeta”.

Men opinionsinstitutet Novus har frågat svenska folket: Om du får ytterligare sänkt inkomstskatt, kommer du då att arbeta mer, arbeta mindre eller arbeta lika mycket som i dag?

Hela 86 procent uppger att de skulle arbeta lika mycket som i dag om de får ytterligare skattesänkningar. Fem procent säger att de skulle arbeta mindre med ytterligare skattesänkningar. Bara fyra procent uppger att de skulle jobba mer. Fem procent vet inte.

Mer oekonomisk jobbpolitik från borgarna finns här. Vettigare jobbpolitik från det rödgröna regeringsalternativet finns här.

Intressant? Andra om , , politik, rödgröna, högern, jobb, skatter, skattesänkningar

25-30 % ungdomsarbetslöshet? Äsch, det är bara en synvilla enligt Reinfeldt

28 maj 2010

Reinfeldt menar nu att den höga ungdomsarbetslösheten bara är en synvilla. För om alla bara skulle räkna på Reinfeldts sätt så skulle ju ungdomsarbetslösheten inte vara så hög. Smidigt, va? Så talar Sveriges mest förtroendeingivande partiledare.

Det ligger ju också i linje med tidigare Reinfeldt-citat som att ”en viktig orsak till att många ungdomar inte får jobb är att de inte söker jobb”. Om det bara var ännu fler sökande per jobb, så skulle ju plötsligt massor av nya jobb skapas i Sverige! Eller?

Istället för att vissa ska jobba för mycket och andra för lite, så skulle vi kunna dela på jobben genom kortare arbetstid. Det är snart 40 år sedan sist nu.

Reinfeldt är också stabil i sina åsikter. Sommaren 2006 förklarade han att miljön inte var någon prioriterad fråga. Men redan i regeringsförklaringen i oktober samma år, så var klimatet plötsligt en ödesfråga enligt samme Reinfeldt. I samma anda höjde han också den så kallade bensinskatten lite  eftersom han konstaterade att det var ett nödvändigt och effektivt styrmedel.

Men när de rödgröna nu föreslår höjd bensinskatt så är det plötsligt inte alls bra och ”en råsop i magen på glesbygden”. Men det är väl så med ett påklistrat engagemang – det blåser lätt bort.

Vissa må tycka att två helomvändningar i den viktigaste frågan på fyra år är mycket, men allt är ju relativt. Rent teoretiskt sett skulle ju Reinfeldt ha kunnat ändra sig mycket oftare än så, så istället kanske vi ska vara glada för att det inte varit ännu värre?

Samtidigt ser det här året ut att bli det varmaste globalt sedan mätningarna inleddes på 1800-talet.

Det enda mål som går att urskilja för vindflöjeln Reinfeldt verkar vara att till varje pris styra Sverige och sänka skatter. För om han på allvar var intresserad av att förändra till det bättre, så borde han väl bry sig om vad forskarna säger? Men det är klart, det ses väl som mycket enklare att trixa med siffror och retorik, än att göra Sverige bättre på riktigt.

Intressant? Andra om , , , samhälle, , ,

Andra bloggar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9101112, 13

Arbeta mindre – lev mer!

20 februari 2010
Foto: Fredrik Hjerling

Miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter har släppt en ny mycket läsvärd broschyr, vid namn ”Arbetstid & klimat”. Den handlar om varför arbetstidsförkortning vore så bra för människor och miljö.

Några tyska forskare menar i broschyren att ”den tillgängliga mängden lönearbete fördelad på antalet tyskar i förvärvsaktiv ålder är endast 25 timmar i veckan och fortsätter att sjunka” och ”vi kommer aldrig att lyckas avskaffa arbetslösheten så länge vi envisas med att hålla fast vid 40-timmarsveckan”.

I Frankrike ansåg 70 procent av löntagarna att 35-timmarsveckan under 00-talet ökade deras livskvalitet betydligt.

De flesta svenskar vill hellre ha kortare arbetstid än högre lön. Om vi i Sverige tagit ut hälften av den produktivitetsökning som ägt rum sedan 1980 i form av arbetstidsförkortning istället för högre lön så hade vi idag varit nere i 32-timmars arbetsvecka.

Forskning visar också att ”ju mer utfört arbete, desto större miljöbelastning”.

Läs hela texten här. Carls gamla broschyrer i olika frågor finns här.

En annan rapport från New Economics Foundation lyfter tanken att nästan halvera normalarbetstiden till 21 timmar i veckan. Men den är inte lika läsvärd 🙂

Mer info finns hos nätverket för kortare arbetstid.

Intressant? Andra om nyordning, ,, ,,

Ett år kvar till en rödgrön regering

19 september 2009

Idag är det ett år kvar till valet 2010, då vi äntligen kan byta regering. Bland allt dåligt som den nuvarande moderatledda regeringen har gjort, så är en av de saker som fascinerat mig mest kravet på att den som blir arbetslös ska tvingas söka jobb på annan ort redan från första dagen som arbetslös. Som om en människas lokala förankring, sociala kontaktnät och kanske till och med familj inte betydde något. Dessutom är det ju just genom ett bra kontaktnät som man ofta får jobb. Men det är klart, det förutsätter ju att vi tänker långsiktigt, på helheten och tar hänsyn till människors välbefinnande. Eller åtminstone anammar något av dessa tre perspektiv. Är det för mycket begärt?%d bloggare gillar detta: