Archive for the ‘Demokrati’ Category

Länkar till partiernas valmanifest för EU-valet 2014

03 maj 2014

EU-valet 2014Valkompasser är kul, men brister en hel del som underlag för att välja parti eller kandidat till EU-parlamentet. Statsvetaren Henrik Oscarsson konstaterar att det är mycket som en valkompass inte mäter, till exempel ”partiernas grad av ansvarstagande, uppnådda politiska resultat, interndemokrati, ideologisk stabilitet och kongruens, koalitionspreferenser, kapacitet att genomföra sin politik, kandidaters och ledares kompetens”.

Själv anser jag att det enskilt bästa beslutsunderlaget för väljare är att jämföra partiernas konkreta valmanifest och valplattformar. Därför har jag samlat dessa här inför valet till Europaparlamentet 2014:

Junilistan

Piratpartiet

Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Feministiskt initiativ

Socialdemokraterna

Moderaterna

Folkpartiet

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Argument för yttrandefrihet

12 april 2011

Jag vill inte att det ska vara tillåtet att kränka eller hota andra hur som helst, men i övrigt tror jag att vi skulle tjäna på ännu mer reell yttrandefrihet än idag. Liberalen John Stuart Mills argument från 1800-talet är fortfarande högst relevanta. Han menade att folk bör få uttrycka vilka åsikter de vill, eftersom:

1. De kan ha rätt och då tjänar vi alla på att få mer kunskap.

2. Även om de har fel kanske det finns någonting i deras idéer och kritik som ger oss mer kunskap.

3. Även om de inte skulle ha rätt i någonting eller inte ha någonting att lära oss, så gör deras uppträdande i debatten att vi bemöter dem och tänker över våra egna åsikter, det vill säga vi blir mer säkra på våra åsikter genom att våga låta andra kritisera oss.

Palmemordet i siffror

28 februari 2011

Antalet personer som hittills erkänt för polisen att de är mördaren: 130.

Antalet kronor som utredningen kostat fram tills för några år sedan: 500 miljoner.

Antalet hyllmeter som utredningen tar upp: 225.

Nu – 25 år efter mordet – fortsätter det att komma in flera nya tips varje dag.

SvD: Alla talar om Olof Palme, nästan ingen talar om Palmes politik.

Media: SvD SvD2 DN DN2 DN3 GP GP2 SkD SkD2 Exp Svd3 AB AB2

Därför välja Miljöpartiet i omvalet

11 februari 2011

Nu blev det plötsligt valrörelse igen, sedan valprövningsnämnden ogiltigförklarat regionvalet i hela Västra Götaland. Som ledamot i Västra Götalands regionfullmäktige (motsvarande landstinget) bjuder jag därför på en rad argument nedan till varför Miljöpartiet de gröna förtjänar ännu fler röster den här gången.

I korthet: Miljöpartiet de gröna är det parti som satsar mest på kollektivtrafiken och att reparera småvägarna. I sjukvården är triumfkortet att vara det parti som satsar mest på folkhälsa och förebyggande insatser, samt ökar satsningarna på barn- och ungdomspsykiatrin. Miljöpartiet är det enda parti som inte accepterar några nya motorvägar, vilket är väldigt viktigt för både miljö och ekonomi.

Vi miljöpartister i Västra Götalands regionfullmäktige har i förhandlingsprocessen efter valet visat att vi förtjänar ett ökat stöd i det kommande omvalet. Mer om det i fördjupningen nedan.

Fördjupning: Regionvalet kallas ibland för det bortglömda valet. Men nu när det blir ett separat omval för Västra Götalands regionfullmäktige, så kan förhoppningsvis intresset öka. Vilket parti du väljer för den blå landstingsvalsedeln har stor påverkan på hur hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken ser ut.

Efter valet 2010 var det svårt att få ihop en fungerande politisk ledning för Västra Götalandsregionen. Miljöpartiet agerade dock mycket samarbetsinriktat, seriöst och konstruktivt under hela förhandlingsprocessen. Det har vi fortsatt med i den politiska ledningen som de rödgröna partierna till slut kunde bilda med stöd av Sjukvårdspartiet. Programförklaringen för detta styre finns att läsa här.

Eftersom vi efter omvalet mycket väl kan hamna i ett nytt läge med otydlig majoritet i regionfullmäktige, så vore det bra med ökat stöd för partier som likt Miljöpartiet verkligen försöker ta så stort ansvar för Västra Götaland som möjligt, även om det ibland sker på bekostnad av egenintresset. Som arbetsgivare för nästan 50 000 anställda har vi det ansvaret.

Miljöpartiet vill ha mångfald och helhetssyn i vårdens innehåll. Det är inte bara fråga om vård – det handlar också om hälsa, egenvård, friskvård och förebyggande insatser. Miljöpartiet vill satsa mer pengar än något annat parti på folkhälsa och är hittills det enda parti som har försökt föra in lyckoforskningen i politiken.

Vi vill utveckla närsjukvården. Det innebär en fortsatt satsning för att öka vårdcentralernas tillgänglighet och öppettider, att få in specialister i hemsjukvård och primärvård och att förbättra samverkan med och stödet till den kommunala äldreomsorgen. Särskilda medicinska äldrevårdsavdelningar ska inrättas i samtliga sjukvårdsområden. Många äldre får för mycket läkemedel. Mer natur, djur och mänsklig kontakt kan för många vara effektivare, även för rehabilitering.

Miljöpartiet vill satsa på barn och ungdomars hälsa och ge mer resurser till barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vill öka personalens kompetens så att alla människor, oavsett etnisk bakgrund, sexuell identitet, funktionsnedsättning eller kön, ska ges ett likvärdigt bemötande och en likvärdig behandling.

Den offentliga upphandlingen ska snarast styras om till att köpa in mycket större andel varor som är ekologiska, djuretiska, lokala eller produkter av rättvis handel. Skattepengar ska således inte stödja slavarbete, djurplågeri eller miljöförstöring – vilket de faktiskt gör idag.

I Västra Götaland är Miljöpartiet det parti som vill satsa mest resurser till Västtrafik och utbyggd kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är inte bara viktig för miljön, utan även för jämställdhet, folkhälsa, ekonomi och trafiksäkerhet. Att fler ställer bilen gynnar både samhälle och individer. Därför är det politikens uppgift att göra det enkelt och bekvämt att resa kollektivt.

Miljöpartiet vill bygga ut kollektivtrafiken i hela regionen, införa familjebiljett där en vuxen kan resa med fyra barn gratis, låta fritidskortet gälla från kl. 14 och låta pensionärer resa gratis i lågtrafik. Miljöpartiet är även det parti som satsar mest på det finmaskiga vägnätet.

Nya motorvägar är upp till 20 gånger dyrare än 2+1-vägar. Ändå är vi det enda parti som inte accepterar några nya motorvägar. Det räcker för att finansiera många av de förbättringar jag radat upp här.

Intressant? Andra om , , , , vård, sjukvård, landstingsfullmäktige

Media om omvalet: SvD, GP, Expr, AB, DN, SVT, GP2

Peak oil delvis orsak till upproren

03 februari 2011

Upproren i Tunisien och Egypten har delvis med peak oil att göra. Inom en snar framtid ligger därför även Yemen och Jordanien pyrt till. Kanske även Iran. Om detta skriver Effekt magasin här.

Intressant? Andra om , , , , , ,

Media: DN SvD1 SvD2 SvT CB DL MM Co HT Aa AHR Ji RM, SVT, SVT2, ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab svd svd svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn exp exp gp gp gp gp gp hd hd hd hd dag dag dag

Ge mindre makt till väljarna!

03 januari 2011

”I varje rum där man fattar beslut,
ska det finnas tre tomma stolar.
På den ena stolen föreställer vi oss våra barnbarns barn sitta.
På den andra stolen alla levande arter som finns.
På den tredje stolen de fattiga som finns redan idag.”
– K.G. Hammar, f.d. ärkebiskop

Det vore onekligen bra. Några exempel i den här riktningen:
* I den svenska miljöbalken finns paragrafer som tillåter enskilda miljöorganisationer att föra miljöns talan.
* Det finns djurförsöksetiska nämnder där människor från djurrättsrörelsen ska föra djurens talan.
* Djurskyddsmyndigheten hade som huvuduppgift att tillvarata djurens intressen.
* I Miljöpartiets partiprogram föreslås att FN:s barnkonvention blir del av Sveriges grundlag, för att tvingas inta ett barnperspektiv i alla frågor.
* Försiktighetsprincipen.

”Torsken i Östersjön har ingen rösträtt, men det har du”
– Miljöpartiet de gröna

Foto: Nanny Ålander

77,77 – var har du tagit vägen nu?

30 december 2010

Nu är det bara ett drygt dygn kvar tills ska vara avvecklad i Sverige – åtminstone om vi ska följa folkomröstningen där 77,77 procent av svenska folket i praktiken röstade för att avveckla all kärnkraft i Sverige omedelbart eller senast år 2010.

Men kanske är det som i spännande filmer, böcker och tv-program – att allt ordnas i sista minuten för dramatikens skull? 🙂

Povel Ramel – The Nej Tack Jump

Kan själv! Eller?

10 december 2010

Vilka av följande har störst övertro på sin egen förmåga?

1. Alla som tror sig veta att Julian Assange är oskyldig till våldtäkt, trots att de bara har tillgång till ett fåtal uppgifter som beslutsunderlag. Låt domstolen döma! Vi vill väl inte låta Bjästafallet upprepas globalt?

X. Alla som tror sig veta att klimatkrisen bara är en bluff, eftersom vintern i Sverige är kall. Det är som att försöka förutsäga vem som vinner en fotbollsmatch efter att ha tittat på en sekund av matchen. Vilket osökt för oss in på det sista alternativet:

2. Alla som tror sig veta hur svenska herrfotbollslandslaget borde spela.

Var är allt detta självförtroende och engagemang i den politiska debatten? Få som fastnar i tågkaoset tar ens ställning för en sådan enkel sak som att uppmana regeringen att sluta skära ner på tågunderhållet.

Intressant? Andra om , , klimatet, politik, samhälle, wikileaks, julian assange

Rester

19 november 2010

Nöjesguidens sista nummer inför valet såg ut så här:

En centerpartist i Vårgårda gick till val på Ny demokratis gamla slagord ”Sunt förnuft i politiken”:

Socialdemokraterna i Göteborg ville ha en konstigare stad:

Gröna Studenter slog medlemsrekord efter följande budskap:

Intressant? Andra om , , , , valaffischer, politiska partier, valet 2010.

Kalle Anka-partiernas kamp

02 oktober 2010

Kalle Anka-partiet är välkänt, men vad desto färre vet är att det vid riksdagsval dyker upp en rad olika Kalle Anka-partier som tillsammans drar hem hundratals röster till Ankeborg!

Bäst utveckling har Kalle Anka Partiet, som fick 10 röster år 2002, 39 röster 2006 och 90 röster 2010. I den här ökningstakten kommer Kalle Anka Partiet att vara riksdagens största parti år 2050 🙂

Partiet Kalle Anka minskar dock i år jämfört med 2006, från 44 till 32 röster. Några övriga Kalle Anka-partier särredovisas inte i år, vilket gör att förra årets vinnare Kalle Anka partiet (med litet p) nu är ett minne blott.

Annat var det 2006 – då fanns hela 24 utbrytargrupper, däribland det grammatiskt korrekta Kalle Anka-partiet. Hela listan 2006:

Kalle Anka partiet 93 röster
Kalle Anka 44
Kalle Anka Partiet 39
KALLE ANKA 11
KALLE ANKA PARTIET 9
Kalle Ankapartiet 7
Kalle Anka-partiet 5
kalle anka 2
Kalle Ankas parti 2
Kalle Anka paritet 2
K. Anka 1
K Anka partiet 1
Kalla Anka skogsparti 1
Kalle Anka För En Önskad Bättre Framtid 1
Kalle Anka P 1
Kalle Anka Parti 1
Kalle anka partiet 1
kalle anka partiet 1
Kalle-Anka partiet 1
KALLEANKAPARTIET 1
Kalle Anka Satt på en planka partiet 1
Karl A. Anka 1
Karlle Anka-Partiet 1
Liberala Kalle Anka Partiet 1
Ankeborgs vänner 1
Arne Anka-partiet 1
Arne Ankas Parti 1

Andra seriefigurer utklassades totalt. Musse Pigg, Lilla My, Fantomen, Pelle Svanslös, Batman, Askungen, Scooby Doo och Homer Simpson fick bara en röst var. Mupparna fick en röst att dela på. Kalle & Hobbe likaså. Robin Hood samlade dock hela tre röster.

Mer obehagligt var att någon 14 år efter Miljöpartiets språkrör Jan Axelssons avgång valde att lägga sin röst på Döda Jan Axelsson partiet. I år fick istället Ryska Maffian sin första röst.

En förklaring till Kalle Anka-partiernas stora framgång och tillika stora splittring, kan vara att kristdemokratiska ungdomsförbundet i flera skoldebatter ägnade tid åt att förespråka röster på just Kalle Anka. Tanken var att om någon mot förmodan inte ville rösta på Kristdemokraterna (eller något annat parti), så skulle man ändå ta en blank valsedel och skriva dit ”Kalle Anka eller vad som helst”, för att minska Sverigedemokraternas chanser att komma in i riksdagen, genom att de då skulle få färre procent av det totala antalet röster. Kanske blev därför Kalle Anka-partierna i någon kommun orsaken till att Sverigedemokraterna inte kom in där. Underskatta inte Kalle Ankas politiska makt.

Intressant eller? Andra om , , , , ,

Andra noteringar från årets riksdagsval:
Monarkin är i kris! Kungen fick 40 procent färre röster i år än 2006!
Junilistans 30 röster utklassade Alliansen som bara fick sju röster…
Det blev helt jämnt skägg mellan Gud, Jesus och Jesus Kristus som fick två röster var.
Dött lopp blev det också mellan de två partierna Med Söderhamn i tiden och För Söderhamn i tiden.
Filipstads dragspelsklubb förlorade i år sin enda röst, men å andra sidan fick Din mamma sin första röst.

Vissa använde sin röst till att göra reklam för en hemsida. Skulle även ett kommersiellt företag godkännas som röst?

Rikshushållarna samlade endast tre röster, trots att de bland annat hade Prins Daniel, statsministern, Lars Ohly och Jimmie Åkesson som kandidater på sin valsedel [sic!].


%d bloggare gillar detta: