Archive for the ‘Faktoider’ Category

Sverige är ett medelstort land

02 januari 2012

Ofta sägs det att Sverige är ett litet land. Men generellt sett är det vilseledande. Sverige har fler invånare, större yta och större ekologiskt fotavtryck globalt än de flesta andra länder. Å andra sidan bor de flesta i länder med fler invånare än Sverige.

Sverige är också ett glest befolkat land och svenska är ett av världens mest talade språk. Men det säger ju föga om hur stort Sverige är.

Foto: Dan Bennett

Sverige är ett litet land om man jämför med länder som USA, Ryssland, Kina och Indonesien. Sverige är ett stort land om man jämför med länder som Vatikanstaten, Irland, Estland, Luxemburg, Palau, Jamaica och Uruguay.

Sverige har fler invånare än de flesta andra länder (plats 85 av 196). I snitt har dock varje självständig stat cirka 36 miljoner invånare, jämfört med Sveriges 9,5.

Sverige har större yta än de flesta andra länder (plats 57 av 196). Sveriges yta är dock knappt 2/3 av den genomsnittliga ytan för stater.

Å tredje sidan använder Sverige stora delar av andra länders ytor för att odla mat, djurfoder, biobränslen och utvinna andra naturresurser. Totalt sett skulle det behövas cirka tre jordklot om alla använda lika mycket yta och naturresurser som Sverige (inräknat att andra länder förbrukar delar av våra ytor och naturresurser).

Sett till BNP är Sverige ett rikt land. Men när det gäller exempelvis biologisk mångfald är Sverige ett fattigt land. Det bor relativt få djur och djurarter i Sverige. Med det framtida varmare klimatet lär dock många nya djur flytta in. Även många människor i form av klimatflyktingar. Då passar det ju bra att Sverige är ett glest befolkat land (plats 158 av 196).

Dessutom är svenska redan ett av världens mest talade språk. Plats 91 av cirka 6000 om man räknar modersmål, vilket innebär att cirka 98 procent av de levande språken talas av färre. Det säger dock föga om hur stort Sverige är.

Inte heller i närområdet Norden och Europa är Sverige ett litet land. Hur vi räknar spelar givetvis roll, men sammantaget framstår Sverige generellt som ett medelstort land.

Som individer jämför vi oss allt mer med framgångsrika kändisar istället för med våra grannar, vilket gör att vi lättare blir missnöjda med det vi har. Samma tankesätt är nog en av orsakerna till att vi ser Sverige som ett litet land. Det är ett problem att politiska beslut dagligen kan påverkas av att en attityd grundad i en missuppfattning lever kvar.

Jag har skrivit om fler faktoider (sådant som ses som fakta fast det helt eller delvis inte stämmer) här.

Forskning: Hög lön ger sämre utfört arbete

01 juli 2010

Här är en video om att det finns gott om forskning som visar att flera grundläggande nationalekonomiska antaganden helt enkelt inte stämmer.

Vid ett enkelt arbete där man knappt behöver tänka, typ diskning, så leder högre lön till snabbare och bättre utfört arbete.

Men så fort ett arbete blir lite mer komplicerat, så att man måste tänka till – då är det de med högst lön som presterar sämst!

Det är främst tre faktorer som leder till bättre utfört arbete och personlig tillfredsställelse:

  1. Att få styra över sitt arbete själv.
  2. Att få utveckla sig själv genom arbetet.
  3. Att arbetet känns meningsfullt.

Andra argument mot höga löner är att hög lön varken ökar lyckan eller minskar arbetsbördan för löntagaren. Däremot är det dåligt för miljön.

Moderaterna i Lund föreslår en dubblering av de ledande politikernas arvoden. Ingen moderat har invänt mot det. Att riksdagsledamöter och andra tar emot 55 000 kr i månaden plus en rad andra förmåner, har dåliga influenser på resten av samhället och bidrar till att politiker får dåligt rykte. Riksdagsledamöterna blir med ett så högt arvode mindre representativa för befolkningen, vilket snedvrider besluten.

En lägre lön kanske leder till att vissa riksdagsledamöter inte vill stanna kvar, men vore det verkligen en försämring att istället få in fler människor med sådana värderingar att de inte kräver att bli överbetalda?

Intressant? Andra om , , , , , , . Media: ST, AB, SVT

Dagens anti-faktoid, dvs. sanning

24 april 2010

Privata företag har fler byråkrater än kommunala företag.
Källa: SCB.

Fler faktoider här, här och här.

Matmyter

12 april 2010

25 vanliga myter om mat finns här.

Dagens faktoid

27 februari 2010

93 procent av svenskarna tror att borgenär betyder borgensman och 70 procent är säkra på att de har rätt, enligt Skatteverket 2006. Liknande resultat fick man på 70-talet.

Borgenär betyder en som lånat ut pengar. Den som är skyldig pengar kallas gäldenär.

Fler faktoider finnes.

Intressant? Andra om ,


%d bloggare gillar detta: