Archive for the ‘Forskning’ Category

Mänsklighetens åsikter

19 juli 2011

Källa: den globala undersökningen Nation Brands Index (NBI) 2008, där 20 000 människor i 20 länder har svarat. De svarande är över 18 år och utgör ett representativt tvärsnitt av befolkningen i länderna, även om de – i och med att de besvarat en webbenkät – måste ha tillgång till internet och vara läskunniga på landets språk.

Svaren har avgivits på en skala 1-7, där 7 innebär att fullt ut hålla med om påståendet.

Vetenskapens värld

25 maj 2011

Vårens sista avsnitt av Vetenskapens värld blev väldigt sevärt på bästa sändningstid med rejält fokus på den extrema svårigheten med evig ekonomisk tillväxt på en begränsad planet, samt nya rön om hur lik människan är andra djur och hur människan gjort elefanten till en mer aggressiv art. 

Hela SVT vetenskaps hemsida är nu som en grön oas i medievärlden.

Valet står mellan rött och blått

14 maj 2011

Om du ska göra något som kräver skärpa och noggrannhet – sätt dig med röda kläder i ett rött rum med lågt i tak.

Om du behöver vara kreativ – sätt dig utomhus eller med blåa kläder i ett blått rum med högt i tak och stora fönster.

Källa: Den här forskningen, publicerad i Science 2009

Den som förflyttar sig uppåt blir mer givmild

17 april 2011

En studie visar att dubbelt så många skänker pengar till Frälsningsarmén om de just åkt uppför en rulltrappa, än om de just åkt nedför en rulltrappa. En annan studie visar att de som just tagit en trappa upp till ett auditorium ägnade mer än 50 procent längre tid åt en serie frivilliga enkäter, än de som just letts ner till ett orkesterdike.

Det här tros bero på att höjd förknippas med godhet i vårt språk: exempelvis hög moral, Gud i höjden, att se upp till goda människor, och så vidare.

Givetvis finns det andra faktorer som påverkar vårt beteende i samma situation, men allt annat lika så verkar det finnas en effekt som ovan. Det kan vara värt att fundera lite på vad användande av denna kunskap kan göra för de som har en övervåning i sitt boende, eller som bor i ett höghus. Eller för den delen folk som samlar in pengar på stan, kontorsplaceringar i flervåningshus, med mera.

Ungdomens källa funnen?

03 april 2011

Forskare verkar nu ha hittat en ungdomens källa. Den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Nature rapporterar, så det är trovärdigt.

Med hjälp av färgämnet thioflavin kunde maskarna i undersökningarna leva 60 procent längre. Forskarna ska nu jobba vidare för att även människor ska kunna bli äldre och friskare med hjälp av thioflavin. Om de lyckas skulle vi i Sverige med samma proportioner som idag jobba tills vi blir cirka 100 år.

Det här kan vara den största nyheten sedan upptäckten av bakterien som livnärde sig på gift, vilket nu är cirka fyra månader sedan. Utvecklingen av mänsklig kunskap går verkligen rasande fort nu.

Hur sprida forskning bättre?

04 januari 2010

Efter att jag föreläst om lyckoforskning idag så fick jag frågan varför lyckoforskningens resultat inte är mer kända än de är.

Jag svarade att det nog behövs fler som ägnar sig åt att sprida forskarnas resultat, inte bara de som är ute efter att tjäna pengar.

Jag tror ändå att lyckoforskningen är relativt väl spridd jämfört med mycket annan forskning. Det har kommit ganska många böcker om lyckoforskning och lycka de senaste åren som har fått en hyfsad spridning. Akademisk utbildning i hur man gör andra lyckligare har blivit mycket populärt i både Skövde och USA. Charity International har startats just för att sprida lyckoforskarnas resultat – se bland annat lyckobloggen.se

Det lär finnas studier om att mer än 99 procent av all publicerad forskning enbart läses av författaren själv, någon granskare och eventuellt någon stackars anhörig.

Mycket forskning slår dock inte fast något särskilt avgörande och även om bara en hundradel av all forskning resulterar i något värdefullt, så är det väl ändå värt det?

Andra om: , , ,


%d bloggare gillar detta: