Archive for the ‘Ideologi’ Category

Tre bra samtal om den gröna rörelsen

23 december 2011
Här är tre intressanta seminarier om den gröna rörelsen av Axess tv från augusti i år. Det första är allra mest intressant.
1. Fokus Miljöpartiet. Se här.

Inledning: Åsa Romson, språkrör.
Etter 10 minuter: Birger Schlaug, fd språkör
Efter 27 minuter: Lotta Hedström, fd språkrör
Efter 43 minuter: Carl Schlyter, EU-parlamentarujer
Efter 57 minuter: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare
Efter 68 minuter: Samtal med ovanstående.

2. Seminarium med Lennart Daléus, debattör och fd partiledare för Centerpartiet, Carl Wachtmeister, LRF, Per Gahrton, fd språkrör Miljöpartiet och Stefan Edman, miljöexpert och författare. Moderator är Lotta Gröning. Se här.

3. Seminarium med Gullög Norquist, professor i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet och Björn Gillberg, Miljödebattör, grundare av stiftelsen Miljöcentrum och vd för VärmlandsMetanol. Se här.

Världens gröna i stort överens

28 juli 2011

Idag skriver jag på Miljöpartiets partiprogramsblogg om hur överens världens gröna är. Läs här.

Hur stora risker ska vi ta?

05 juni 2011

Läs mitt inlägg på partiprogramsbloggen idag! Smakprov nedan:

Vi gröna värnar om försiktighetsprincipen. Men hur mycket ska vi göra det, när den står i konflikt med andra grunder för den gröna politiken?

Det är lätt att argumentera för att riskerna som tagits med regeringens klimatpolitik är vansinne, eftersom den medför ­­­klart större risker än rysk roulette.

I vissa fall känns det däremot som att försiktighetstänkandet är onödigt stort. Ett exempel är när Kalmar kommun nu fasar ut barnens däckgungor av rädsla för att barnen ska få cancer av att tugga på däcken.

Men hur bör vi förhålla oss till att vi på bred front släpper lös ny teknologi där forskarna ännu inte vet hur farligt det är på sikt? Några exempel är nanoteknik, GMO, alla tiotusentals otestade kemikalier som finns ute på marknaden, mobiler, trådlösa nät och liknande.

Läs fortsättningen här.

Tänk grönt – om djur

12 maj 2011

Nu släpps Tänk grönt – en bok med 21 intressanta texter av lika många författare om grön ideologi och politik. Den finns bland annat att beställa här och här. Boken täcker in mycket och själv bidrar jag med en text om djurpolitik, som jag skrivit en sammanfattning av på partiprogramsbloggen.

Välbefinnande som mål

21 april 2011

Läs och kommentera gärna min färska text om varför välbefinnande bör vara det övergripande målet för den gröna politiken.

Grön ideologi

01 januari 2011

Globalt är gröna partier till stor del överens, vilket röda och blåa partier inte är.

De 800 gröna från 72 länder som närvarade vid de gröna partiernas världskongress år 2001, enades i konsensus om ett omfattande politiskt program kallat Global Greens Charter. De grundläggande principer för den gröna politiken som man då enades kring var:
* Ekologisk vishet
* Social rättvisa
* Deltagardemokrati
* Icke-våld
* Hållbarhet
* Respekt för mångfald

Global Greens Charters grundläggande principer är snarlika Earth Charters, som klubbades året innan, år 2000. Earth Charter var resultatet av den kanske mest omfattande globala processen någonsin inför en internationell deklaration, där många var med och påverkade under sex år. Idag är det mer än 2500 organisationer som formellt stödjer Earth Charter, bland annat en rad städer och drygt 250 universitet.

Earth Charters grundprinciper:
* Respektera och värna livets mångfald
* Ekologisk integritet
* Social och ekonomisk rättvisa
* Demokrati, icke-våld och fred

I sista kapitlet i antologin Behövs det en grön ideologi? har Per Gahrton jämfört de flesta av världens gröna partiers åsikter och noterar att de vanligaste värderingarna i tur och ordning verkar vara:
1. Hållbarhet/kretsloppsekonomi
2. Könsjämställdhet/feminism
3. Icke-våld
4. Ekologisk vishet
5. Social rättvisa
6. Deltagande/gräsrotsdemokrati
7. Internationellt samarbete
8. Global solidaritet
9. Livskvalitet, inte kvantitet
10. Mänskliga rättigheter/frihet
11. Biologisk mångfald
12. Kulturell mångfald
13. Rättvis handel
14. Självtillit

Samtliga dessa gröna principer är troligen godtagbara för nästan alla gröna. Andra saker som förenar i den gröna ideologin är till exempel långsiktighet, djurskydd och helhetsperspektiv.

Ett exempel på enigheten är att inget grönt parti kräver mer privatisering av offentlig service i allmänhet. Givetvis sker kompromissande, till exempel i frågan om icke-våld, men i teorin verkar de allra flesta gröna överens i stort.

Det verkar också finnas ett samband där gröna partier med regeringsmakt även i grunden har mindre radikala åsikter. Ju mindre reell makt, desto mer tid till idéutveckling. Ju mer tid som tillbringas i maktens korridorer, desto svårare är det att inte påverkas av de annorlunda världsbilder som dominerar där.

Den främsta syndabocken som gröna partier pekar ut är tillväxtjakten/materialismen. De italienska gröna uttrycker det så här: ”Grön är den som i ekonomisk tillväxt ser den ursprungliga orsaken till vår planets förfall”.

Miljöpartiet de gröna i Sverige har som utgångspunkt för sin politik enats kring solidaritet med födda och ofödda människor, djuren och naturen. Partiprogrammet har stora likheter med andra gröna partiers program. Som grund utöver den bredare solidariteten, formuleras där tolv grundläggande idéer som den gröna politiken ska bygga på:
* Deltagande demokrati
* Ekologisk insikt
* Social rättvisa
* Barnens rättigheter
* Kretsloppsekonomi
* Global rättvisa
* Ickevåld
* Jämställdhet och feminism
* Djurens rättigheter
* Självtillit och självförvaltning
* Frihet
* Långsiktighet

Vi får se vilka ändringar det blir när Miljöpartiet de gröna nu ska revidera sitt partiprogram i en stor intern process som snart drar igång. De flesta medlemmar i Miljöpartiet var ju inte medlemmar vid den förra revideringen av partiprogrammet och i till exempel frågan om EU-utträde så har ju partiet redan ändrat sig.

Sammantaget framstår i alla fall den gröna globala rörelsen som den mest enhetliga större politiska kraften ideologiskt sett. Det bådar gott inför framtiden.

Intressant? Andra om politik, samhälle, solidaritet, , partiprogram

Grön ideologi tydligare än liberalism?

17 oktober 2010

Grön ideologi kan sägas handla om att öka välbefinnandet och minska lidandet genom mycket större hänsyn till miljön, fattiga människor, djuren och kommande generationer. Bland viktiga gröna principer finns mer helhetsperspektiv, mångfald, jämställdhet, decentralisering, icke-våld och fördjupad demokrati.

Globalt är gröna partier till stor del överens. De 800 gröna från 72 länder som närvarade vid de gröna partiernas världskongress, enades i konsensus om ett omfattande politiskt program kallat Global Greens Charter.

Mer om grön ideologi finns att läsa här och här.

I början av oktober i år ställde Demoskop följande fråga till 1000 röstberättigade svenskar: ”En del människor har en politisk identitet. Är det något av följande du anser stämmer in på dig?” Svaren fördelade sig enligt följande:

• Liberal 27 procent
• Socialdemokrat 23 procent
• Socialist 8 procent
• Konservativ 6 procent
• Nationalist 2 procent
• Inget av dem/vet ej 34 procent

Det här tolkades på DN debatt idag som att 34 procent saknar ideologisk grund! Men vi vet ju inte hur många av dessa som har en annan ideologisk grund. Det finns ju många fler ideologier än de fem som nämns i undersökningen.

Dessutom är ju de flesta ideologier ganska svårdefinierade och innebörden varierar bland annat med tidsepok och olika delar av världen.

I den här undersökningen sade sig 79 procent av Folkpartiets väljare vara liberaler, men är verkligen Folkpartiet ett liberalt parti?

67 procent av S väljare föredrog socialdemokrati, men borde inte många av dem rösta på Vänsterpartiet istället, som i stor utsträckning står för gamla socialdemokratiska värderingar?

Undersökningar i all ära, men effekten kan bli värdelös eller till och med skadlig om de feltolkas.

Intressant? Andra om politik, samhälle, partiprogram, rättvisa, ,

Kommunismen lever

27 september 2010

Kartongaffischen ovan med utklippbar Leninmask till barn delas ut av Leninbadet i Varberg, till exempel på Bokmässan i Göteborg senast.

Hade det setts som ok även om det handlat om Hitler istället för Lenin? Barn som springer omkring utklädda till Hitler under parollen ”Jag vill också vara farbror Hitler”?

Det sägs att även den borgerliga alliansen som styr Varberg är stolta över Leninbadet – det drar ju in pengar till kommunen!

Leninbadet i Varberg är nu världens sista Leninbad. Det kommenteras så här av ägaren och Leningillaren Lasse Diding:

Kommer ni marknadsföra er som världens enda Leninbad nu?

– Nej, för jag tycker det är sorgligt. Och det kanske dyker upp nya – bada behöver man ju alltid.

Lasse Diding har även utsetts till årets företagare och delar ut Leninpriset till svenska författare som tacksamt tar emot.

Vi må vara inne i 2010-talet, men hyllande av kommunistiska ikoner och kommunismen är i högsta grad levande på en rad platser i världen, även om den förda politiken inte handlar om några nya Gulag.

Lenins födelsedag firas fortfarande officiellt i Moldavien. I Ryssland är skolböckerna nu relativt positiva till Stalin.

I Sydafrika har kommunisterna stort inflytande i det styrande ANC.

I Indien har Calcuttas delstat Västbengalen på demokratisk väg röstat fram kommunisterna till makten i varenda val sedan 1967.

I Indiens delstat Kerala har man inte kompromissat med den kommunistiska retoriken sedan murens fall. Än har de makten, men i senaste valet rasade kommunisterna, på grund av att man inte varit tillräckligt kommunistiska…

Tre förklaringar till Keralas kommunistpartis framgångar:

* De har sett till att välfärden i Kerala är på en mycket högre nivå än i övriga Indien.

* ”Kollisionen mellan ett parti som är doktrinärt marxistiskt och en statsapparat som är liberalt parlamentarisk har resulterat i en pragmatisk socialliberal politik.”

* ”Indisk politik handlar egentligen inte så mycket om höger och vänster. Snarare om partier som försvarar den sekulariserade staten och partier som vill se ett Indien där hinduer går först. Kommunisterna är tillsammans med styrande Kongresspartiet enda partiet som inte riktar sig till en kast, en religion, en etnisk eller språklig grupp, utan till alla indier.”

Programmet Obs! i Sveriges radio P1 lär oss om detta och mycket mer.

Intressant? Andra om , , , , , ,

Att bry sig om fler än väljarna

06 september 2010

Intressant? Andra om politik, samhälle, , , , ,

Media: SVT, DN, DN2, DN3, DN4

Ny bok om grön ideologi

09 augusti 2010

Nya böcker om grön ideologi kommer inte särskilt ofta, särskilt inte på svenska. Men nu finns boken Det gröna skiftet – från industrialism till ekologism. Den boken är dessutom mycket läsvärd. Författare är Henrik Hallgren och boken kan köpas här.

Läsvärd är även Perspektiv på grön ideologi från 2007 som finns att läsa gratis här.

Intressant? Andra om politik, samhälle, solidaritet, , , rättvisa,


%d bloggare gillar detta: