Archive for the ‘Klimat’ Category

Sluta förhandla på natten!

12 december 2013

– Sista dygnet arbetade vi utan sömn och dygnet före fick vi sova tre timmar.
Indiens förhandlare Jayanthi Natarajan om COP17-avtalet för klimatet. Världens viktigaste frågor avgörs av förhandlare vars trötthet gör att de har en skärpa som om de vore fulla.

Jag skrev nyligen en debattartikel här om hur denna galenskap blivit norm. Läs även Andreas Cervenka på samma tema här.

Miljöpartiets klimatprinciper

20 september 2012

Miljöpartiet de grönas kongress 2012 beslutade om grundläggande principer för en kraftfull klimatpolitik. Beslutet följde i stort partistyrelsens förslag. Resultatet blev att Miljöpartiet som grund för utvecklingen av sin klimatpolitik ska utgå ifrån:

1. De långsiktiga mål som måste nås för att undvika skador till följd av ett förändrat klimat och därefter utforma de reformer och åtgärder som krävs för att ta oss dit och stämma av de kortsiktiga politiska förslagen mot de långsiktiga målen.

2. Klimatåtgärder ska göras med hänsyn till biologisk mångfald och får inte underminera ekosystemtjänster.

3. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka åtgärdernas utformning och genomförande så att jämställdhet, utöver att vara ett mål i sig, även blir ett redskap för att nå klimatmålen.

4. En skarp klimatpolitik kräver många människors delaktighet och måste för att vara lyckosam, kombineras med en aktiv fördelningspolitik.

5. En fortsatt pådrivande roll i internationella klimatförhandlingar för Sverige ska ske genom en kombination av: utveckling av klimatdiplomatin, rollen som föregångare, som visar på lösningar som genomförts i Sverige och solidaritet i handling genom kraftfullt stöd till utvecklingsländers gröna omställning och anpassning till rådande klimatförändringar.

6. Sveriges ekologiska fotavtryck per person ska snarast minska till en globalt hållbar nivå.

7. Ekonomiska styrmedel, som skatter och investeringsstöd, ska i större utsträckning än
hittills kombineras med juridiska styrmedel i form av regler och samhällsplanering.

8. Den totala energi- och resursförbrukande konsumtionen måste minska, särskilt genom en politisk omställning som underlättar en övergång till en mer hållbar livsstil.

9. Arbetet mot klimatförändringarna ska genomsyras av våra tre grundvärderingar om solidaritet med alla människor, med kommande generationer, samt med djur, natur och det ekologiska systemet.

10. Miljöpartiet ska verka för ett moratorium mot all nyexploatering av olja, kol, oljesand, naturgasfyndigheter med fler fossila bränslen.

11. Den ekonomiska politiken ska anpassas till att fungera även när resursbrist gör att tillväxt som metod att skapa arbete och välfärd försvåras.

12. Miljöpartiets klimatpolitik ska se stad och landsbyggd som en helhet för att åstadkomma en hållbar utveckling.

13. Miljöpartiet ska verka för att takytor utnyttjas bättre, till exempel genom att ta tillvara solenergi, genom dagvattenfördröjning, för biologisk mångfald, för att reducera skadliga ämnen, som friyta eller åtminstone som reflekterande istället för absorberande ytor.

14. Forskning och vetenskap, för att förstå klimateffekterna och för att förstå hur man ska få människor att vilja agera mer klimatvänligt, men också för att hitta de mest rationella och effektiva lösningarna på klimatproblematiken.

Det är uppenbart att regeringen inte tar samma ansvar för klimatet i dagens budget: RoD, DA, 2, SvDAb, DN, BTAlDN 12SVTGPSvDExpr2AbSvD 1234SR 123456DAVGP 12

Biokol, terra preta

28 februari 2012

Det räcker inte att snabbt och kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. För att klara klimatmålen måste vi även binda tillbaka delar av det vi redan släppt ut.

En enkel metod för detta som kan tillämpas i många former och på bred front är biokolmetoden. Det är en variant av fotosyntesen som använts i tusentals år och som även kan ge mycket större skördar.

Läs mer i dagens inlägg på partiprogramsbloggen.

Nyheter lär oss vad som är viktigt

02 januari 2012

Noterar att Rapports årskrönika ägnade en hel mening åt att världens länder på COP17 enats om att inte ens försöka rädda världen som vi känner den. Kritik mot överenskommelsen fick inte plats. Motsvarande utrymme gavs istället åt det faktum att Eric Saade har en namne i Umeå.

Relaterat lästips.

Reinfeldt: Är verkligen köphets livets mening?

21 oktober 2011

Statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt tal till moderatstämman igår:

”Rätt omfattande funderingar finns i vårt svenska samhälle kring konsumtionssamhället. Är det livets mening? Flest prylar när vi dör vinner – är det det som är syftet? Också den här tanken: om alla konsumerade lika mycket som vi, klarar världen av det totalt sett?

Känslan av att vara lite mer försiktig med konsumtionen, göra den mer hållbar, bli mer rädd om man det man har. Ett ökat intresse för att sälja på Blocket och allt vad det heter, via nätet, det man har haft till någon annan. Familjer som diskuterar att avstå att ha julklappar på julafton. Stressen som många känner av, en sorts hets att konsumera och kanske ännu värre för de som inte alls har råd. Den typen av frågor är oerhört viktiga att lyssna in för ett nyfiket parti som lyssnar på människors vardag.”

Lyssna och titta här, 10.18-11.25 in i talet uttalas orden ovan. Intressant resonemang även i P1:s Studio ett idag om de här uttalandena från Reinfeldt. Tolv minuter långt från 1.17.40 här.

Att en svensk statsminister säger så här är en milstolpe för den konsumtionskritiska rörelsen. Ord är ett avgörande steg på vägen till handling och även om orden aldrig skulle leda till handling för just Reinfeldt, så kan de göra det för andra. Hela debatten förskjuts i vår riktning och gör det lättare för andra makthavare att öppet våga ifrågasätta köphetsen.

Ett steg framåt och tio tillbaka

19 september 2011

”För närvarande lägger världens regeringar ungefär 500 miljarder dollar om året på att subventionera användningen av fossila bränslen. Man kan jämföra detta med subventionerna till förnybar energi som endast är 46 miljarder dollar om året. ”

Källa: Nya boken Civilisationens väg av Lester Brown.

Därför kan du lita på Röda korset o.d.

21 juli 2011

Alla välgörenhetsorganisationer med 90-konton som Röda korset, övervakas av ett oberoende organ som bland annat garanterar att minst 75 procent av det som skänks når ända fram till insamlingens ändamål. En mindre del måste dock bekosta kostnaderna för insamling, information och administration.

Så sms:a nu AKUT TORKA till 72900 om du vill bli en givare av 100 kr som kan rädda fem människoliv från svältkatastrofen på Afrikas horn, som delvis kan bero på klimatförändringarna.

M och KD sänkte EU:s klimatmål

05 juli 2011

Europaparlamentet hade i dag chansen att kräva en skärpning av EU:s utsläppsmål, men förslaget föll.

– De närvarande svenska moderaterna och kristdemokraterna avgjorde den här omröstningen. Det är bedrövligt, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna.

Omröstningen gällde en resolution om att EU:s utsläpp av växthusgaser måste minska med 30 procent till 2020, istället för dagens mål på 20 procents minskning.

Men ett konservativt ändringsförslag som vattnade ur de här ambitionerna vann med endast tre rösters marginal, tack vare stöd från de tre närvarande svenska moderaterna och kristdemokraterna. Resultatet blev nu så försvagat att gröna, socialister och liberaler röstade emot hela resolutionen och den föll.

– Det här är svagt av företrädare för de svenska regeringspartierna, och det bekräftar att den svenska klimatpolitiken har för låga ambitioner, säger Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet.

Efter det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn har EU behållit sitt mål på 20 procent utsläppsminskning till 2020. Sedan dess har kostnaden för att möta klimatmålen gått ner och vi ligger redan nära dagens mål.

– Att då fortsätta insistera på 20 procent är att sakta ner utvecklingen när vi desperat behöver ambitiösa klimatmål. Allt annat är oansvarigt mot kommande generationer, säger Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

+9° i Arktis

03 maj 2011

År 2100 kan det bli upp till nio grader varmare i Arktis jämfört med innan temperaturökningen började.

Ökningen kommer dock bli mindre ju närmare ekvatorn vi jämför med, men det innebär ändå att havsnivåhöjningen blir dubbelt så stor som tidigare beräknats, samt att mer metangas från permafrosten kommer att frigöras. Det här visar en ny stor rapport som sammanställts av närmare 200 forskare från hela världen.

Programmet Medierna i P1 har nyligen tagit upp frågan om varför det är så tyst i media om den allt allvarligare klimatkrisen nu för tiden.

Om köttkonsumtionens stora miljöpåverkan

05 mars 2011

Även den som tidigare läst om köttkonsumtionens miljöpåverkan tycker nog att dokumentären ”Stek åt alla” nedan är intressant. Men se den snarast, för den finns bara kvar till 22 mars.

Jag har tidigare samlat fakta om köttkonsumtionens miljöpåverkan här och föreläser gärna i frågan.

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

%d bloggare gillar detta: