Archive for the ‘Kongress’ Category

Min presentation inför valet till partistyrelsen

26 april 2012

Här är min skriftliga presentation inför valet till partistyrelsen 26 maj. Samma text här som i kongresshandlingarna. Se även riksvalberedningens motivering till varför de föreslår mig.

Mina politiska hjärtefrågor är miljö, välbefinnande och djur. Jag kan bredda debatterna i partistyrelsen genom radikala, kreativa och konstruktiva förslag.

Sedan 2001 har jag varit aktiv i många olika roller i Miljöpartiet och den gröna rörelsen. Nu är jag med i partiprogramsgruppen och ska vikariera som biträdande kommunalråd på 40 procent fram till 2013 i Härnösand, Västernorrland. Jag är även sammankallande för Miljöpartiet i Härnösand – den stad i Sverige där högst andel av befolkningen är medlemmar i Miljöpartiet.

Det måste bli fler i partistyrelsen som driver olika miljörelaterade frågor utifrån skilda åsikter och perspektiv. Som grönt parti behöver vi driva politik som inte bara närmar sig, utan även klarar miljömålen. Det kräver bland annat en konkret handlingsplan för minskad konsumtion, vilket kan gå hand i hand med ökad livskvalitet när vi ser till att alla kan trygga sina grundbehov.

När ekonomins villkor nu krockar med naturens villkor så är det ekonomin som måste anpassas, eftersom det är omöjligt att kompromissa med naturens villkor. Ju snabbare vi bryter nuvarande tillväxtberoende, desto smidigare blir övergången till en ekonomi som inte sliter ut människor och miljö.

Organisatoriskt vill jag främst verka för att goda idéer, centrala fakta, one-liners, manualer och motioner sprids till fler miljöpartister runt om i landet. Generellt vill jag även satsa mer på kvalitet än kvantitet. Det vi gör ska vi göra riktigt bra.

Vi behöver också en balans mellan behovet av konkreta förslag och en ödmjukhet inför hur oviss framtiden faktiskt är. Prestige får inte hindra oss från att förutsättningslöst stanna upp, reflektera och ifrågasätta även våra egna tankar, strukturer och metoder.

Vår politik bör baseras på grön ideologi, helhetssyn och inte motsägas av forskning om vad som faktiskt fungerar. Det ska också finnas stora möjligheter för alla medlemmar att påverka partiet.

Kontakta mig gärna på goran@mp.se eller 070 95 66 208. Jag bloggar på hallplatshaden.wordpress.com, lyckobloggen.se och enkopfridag.wordpress.com


%d bloggare gillar detta: