Archive for the ‘Övrigt’ Category

Bästa årskrönikorna?

31 december 2011

Få artiklar på nyhetssidorna är mer läsvärda än årskrönikorna. Här är några om årets nyheter som jag särskilt vill tipsa om:

SVT:s extremt komprimerade.

Fokus roliga.

Alliansfritts alliansfria.

SVT:s spektakulära nyhetsklipp på fem minuter.

Från Astrid Lindgren till lök

23 oktober 2011

Topplistan på de vanligaste orden som människor har sökt på för att råka hamna här hos Hållplats Hådén sedan bloggen startade 2009:

1. 200 kr sedel
2. astrid lindgren
3. göran hådén
4. hållplats hådén
5. bamse
6. bamse kommunist
7. amazonas regnskog
8. göran håden
9. rasism
10. hemliga sällskap

Bland andra vanliga sökord märks bland annat sovrumstapeter, lyckoforskning, bästa bloggarna, ont i magen och duvmatning 🙂

Några av de unika sökningarna den senaste veckan: ”elvis presley lever inte”, ”jag vill också vara stressad”, ”куда пойти учиться после 9 класса в ярославле”, ”kalle anka satt på en planka”, ”svensk påskmusik” och ”lök”…

Sammanfattning av Sagan om ringen

21 november 2010

– Ge mig ringen!
– Nej!

Konsten att förmedla kunskap

10 november 2010

Vill du ta del av tydliga och intressanta diagram som säger mer än tusen ord? Då ska du besöka informationisbeautiful.net, veckansgraf.blogspot.com och nya politikarvackert.se.

Vill du kunna skriva eller genomskåda nyhetsartiklar om nya vetenskapliga rön? Läs då denna briljanta parodi/mall för exakt hur du ska göra. Intressant?

Bostadsfiaskot fortsätter

05 oktober 2010

Ny regeringsförklaring från den borgerliga regeringen och som vanligt inte många ord om bostadsbristen: ”Fler bostäder behöver byggas och hyresrättens ställning stärkas. Fler bostadstillfällen, inte minst för unga, skapas genom att uthyrning av privatbostad stimuleras”, samt att utrikes födda ska ha ”en bostad där man trivs och känner trygghet”.

Sedan alliansen tog makten 2006 har läget kraftigt försämrats då investeringsstödet – som stimulerade byggande av små, billiga hyresrätter – slopats. Jag har tidigare sammanfattat läget här. Att stimulera uthyrning av privatbostad är visserligen bra, men det räcker inte. Nybyggena är alldeles för få i förhållande till behoven.

Intressant? Andra om , , politik, , , , bostad

PS. Det här var mitt inlägg nr 400 på Hållplats Hådén. Det firas med att tipsa om Alliansfritt Sveriges roliga genomgång med korta fakta om den avgående regeringen, där till och med miljöministern lyckades bli omvald. Ser fram emot motsvarande genomgång med de nya ministrarna.

Uppdateringar

01 oktober 2010

Oktober. Årets längsta månad. 31 dagar och en timme tack vare övergången till vintertid.

Idag är det bland annat positiva dagen, FN:s dag för äldre och vegetariska världsdagen. Skulle du missa att uppmärksamma djuren idag, så följer Lantbruksdjurens dag imorgon och Djurens dag nu på måndag 🙂

10-10-10, det vill säga den 10 oktober 2010, arrangerar 350.org en gigantisk klimataktionsdag. Hittills planeras över 5000 aktiviteter i nästan alla världens länder. Tanken är att göra något konkret och lokalt för klimatet, till exempel plantera träd, installera solceller eller starta ett nätverk för omställning i din kommun.  Tänk globalt – agera lokalt! Anmäl dig här om du vill vara med.

Nu är det för övrigt helt klart att jag blir vald till ordinarie ledamot för Miljöpartiet de gröna i Västra Götalands regionfullmäktige. Jag har tidigare skrivit om vad vi bör göra i regionen här. Det enda större folkvalda parlamentet i Sverige är faktiskt riksdagen.

Jag har aldrig tyckt att antalet personkryss är ett särskilt bra sätt att mäta en persons lämplighet att bli vald på, så det är svårt att analysera att jag fick totalt drygt 400 personkryss i Göteborgs kommun trots att jag inte drev någon personvalskampanj.

Men eftersom jag är så pass road av siffror så kan jag inte låta bli att notera att jag fick större andel kryss än flera ministrar och många riksdagsledamöter… Eller mindre än många andra, det beror ju helt på vilka man jämför med. All statistik finns i alla fall på val.se

Förtidsröster kan ändras på valdagen

07 september 2010

Många talar om vårt viktiga val den 19 september. Men faktum är att var tredje röst i riksdagsvalet är en förtidsröst, så redan idag har kanske var tionde röst redan inkommit.

Få känner dock till att det går utmärkt att ändra sin röst på valdagen genom att då rösta som vanligt – alla som röstar har ett unikt nummer. Sprid gärna att det är så.

Mer info från valmyndigheten finns på val.se

Hållplats Hådén 1 år

01 september 2010

Idag, 1 september 2010, är inte bara Samuels namnsdag, årsdagen av andra världskrigets utbrott, eller den kalendermässigt första höstdagen. Nej, det är även den dag då Hållplats Hådén har funnits i 1 år!

Under hela detta år har Hållplats Hådén fyllts med ett nytt inlägg om dagen – varken mer eller mindre. Tack alla som på ett eller annat sätt bidrar till eller intresserar sig för mina dagliga inlägg!

Efter det första halvåret gjorde jag en sammanfattning. Sedan dess har Hållplats Hådén blivit en väldigt länkad blogg. Jämfört med halvårssammanfattningen kan jag också notera att det allra vanligaste sökordet för att hitta hit inte längre är mitt eller bloggens namn, utan ”bamse”… En väldigt vanlig sökning är också ”bamse kommunist” 🙂

Min helårssammanfattning blir i form av ett försök att på 2000 tecken nedan trycka in så mycket som möjligt av mina politiska budskap och ändå få det till en hyfsat flytande text 🙂 Håll till godo!

Vad är viktigast i ditt liv? Hur mycket tid ägnar du åt det?

Politiker gör inte människor lyckligare. Däremot kan politiken skapa bättre förutsättningar för människor att själva skapa sig en tillvaro där vi mår bra och trivs med våra liv – till exempel genom kortare arbetstid och friår.

Vetenskaplig fakta måste få en central roll i politiken. Mitt mål är att bidra till en långsiktigt lyckligare värld där alla har sina grundbehov tillfredsställda.

Vi ska börja här och nu i Västra Götaland. Sluta slösa pengar och miljö på nya motorvägar som E20 och Marieholmstunneln. Upphandla mycket mer vegetarisk, ekologisk och lokalt odlad mat. Vi har inte råd med fyra år till med en borgerlig regering som ökat fattigdomen, gjort det billigare att flyga och dyrare att åka tåg.

Viktigast för miljön är att vi kraftigt minskar den materiella konsumtionen. Köp mindre –lev mer!

Miljön är grunden för allt liv. Det som är bra för klimatet är också bra för jobben, ekonomin, jämställdheten, folkhälsan, djuren, med mera. Allt hänger ihop och det går inte att förhandla med naturens villkor. Byt politik – inte klimat!

Intressant? Läs mer om min politik här.

Andra om , , Göran Hådén, Hållplats Hådén,

Aggression hos vård- och behandlingspersonal

24 juli 2010

Idag gästbloggar Rebecca Willén, fil. mag. i psykologi. Hon ger oss en inblick i hur det kan se ut i tvångsvården för barn i Sverige. Hennes välbesökta och läsvärda psykologiblogg RMW’s blogg finns här. Berättelser från Rebeccas egna upplevelser finns på hennes hemsida Livsförändringar här.

1971 genomfördes det idag välkända Stanford Prison Experiment. Studenter stängdes in tillsammans i roller som interner och fängelsepersonal. Experimentet urartade då de studenter som tilldelats roller som fängelsepersonal blev alltför aggressiva (psykiskt) gentemot de studenter som tilldelats roller som interner. Bland annat tvingades internerna klä av sig nakna, fick sina sängar beslagtagna, några interner isolerades, och personalen införde godtyckliga belöningar och bestraffningar. Studenterna i roller som interner började må mycket psykiskt dåligt. Trots att det endast var ett experiment blev känslorna äkta och överväldigande. För alla parter. Studenten i klippet nedan beskriver hur han efteråt känner sig chockad över sitt beteende som fängelsepersonal under experimentet.

Ansvarig forskare för experimentet var psykologen Philip Zimbardo. Enligt honom är erfarenheterna från studien tillämpbara inte bara för relationen intern-fängelsepersonal, utan också för andra relationer där det råder ett maktförhållande, t.ex. vårdare-patient.

Aggressivt och kränkande beteende hos personer i maktposition har visat sig förekomma mot barn som tvångsvårdas på s.k. §12-hem (särskilda ungdomshem) i Sverige. Radio P1s Kaliber avslöjade nyligen att barn och unga på dessa institutioner bland annat har satts i isolering som bestraffning och en flicka beskriver hur hon med våld blev avklädd av hemmets personal inför att hon skulle isoleras. Andra berättar om godtyckliga bestraffningar som indragna telefonsamtal till föräldrarna, att utomhusvistelser och frisk luft var något som måste förtjänas eller som inte ens kunde förtjänas utan som endast var tillåtet för de ungdomar som rökte, och en pojke berättar om hur han nekades toalettbesök när han var isolerad och därför tvingades kissa på golvet.

Foto: Martino – NL

I början av 1995 var jag själv 14 år och tvångsvårdades på låsta avdelningar på §12-hem. Om mina erfarenheter därifrån kan man läsa lite grann här och här. När det gäller barn är det värt att notera följande:

 1. Kroppsvisitation, duschning och fråntagande av personliga tillhörigheter på det sätt jag själv var med om 1995 inleder än idag tvångsvården för barn och unga på §12-hem (se Socialstyrelsens hemsida om vad som är tillåtet). Denna procedur liknar det som de vuxna studenterna i the Stanford Prison Experiment fick uppleva (se bilder).
 2. Åldersgränsen för att behandlas på detta sätt i Sverige har sänkts sedan 1995 då jag själv tvångsvårdades. Idag kan barn så unga som 12 år vårdas på denna typ av låsta avdelningar.
 3. Barn som vårdats på §12-hem klarar sig mycket dåligt efter tvångsvården (se ett inlägg jag tidigare skrivit). I Social Rapport 2006 skriver Socialstyrelsen att orsaken till detta kan vara det faktum att de tvångsvårdats på institution. Man vet helt enkelt inte om vården hjälper eller rentav stjälper de unga.
 4. Barnen på §12-hem saknar röst i samhället. Det finns ingen som står upp för dem och kräver att dörrarna öppnas för insyn och att de ska få det stöd, den omtanke och värme de behöver för att känna sig trygga och värdefulla. Något som behövs för att de ska kunna växa upp till ansvarsfulla vuxna.
 5. År 2009 tvångsvårdades 1370 barn på §12-hem i Sverige. Den genomsnittliga vårdtiden för ett barn var 140 dagar. Det är 134 fler dagar än vad de vuxna och psykiskt friska studenterna från medelklassen i the Stanford Prison Experiment fick vara med om innan de mådde så dåligt att experimentet blev tvunget att avbrytas.

I Stanford Prison Experiment kunde tre av nio bland fängelsepersonalen identifieras som synnerligen aggressiva och kreativa när det gällde att hitta metoder som mer eller mindre subtilt förödmjukade och psykiskt skadade internerna. Det enda man hittade som skiljde dessa tre personer från de övriga var att de var mer böjda åt det auktoritära hållet. Men hur var det med de övriga i personalen? Vad gjorde de och varför stoppade inte de det hela? Jo, några försökte hjälpa internerna genom att t.ex. smyga till dem lite mat ibland medan andra var tuffa men hyfsat rättvisa ändå. Anledningen till att de inte ingrep mot sina aggressiva kollegor var väl förmodligen att det bara var ett experiment. För i verkligheten skulle ju folk faktiskt ingripa mot sina kollegor som gör övertramp. Eller?  

Tja, jag antar att det beror på ditt svar på de här frågorna: Ingriper du mot dina kollegor eller inte? Hur hög är din tröskel för vad kollegorna får göra innan du ingriper?

Vill man läsa mer om vårdpersonals bemötande av patienter rekommenderas boken Det räcker inte att vara snäll (Natur och Kultur, 1995) av Ulla Holm, psykolog och forskare, som bland annat under en längre tid följde och observerade ett antal läkare under deras tjänstgöring.

Andra om , , , , Sverige, vård, sjukvård

 

Dagens goda nyhet

19 april 2010

Idag ska jag som vanligt ägna hela mitt inlägg åt att göra reklam för en blogg som drivs av en aktiv medlem i MUF, Moderata ungdomsförbundet. Det handlar om bloggen Dagens goda nyhet, som varje dag publicerar statistik som visar på en positiv utveckling, inklusive källhänvisning. Några exempel:

 • Andelen svenskar som inte har någon nära vän halverades nästan mellan 1981 och 2006 från 26 till 14 procent.
 • Andelen svenska flickor som trivs mycket bra i skolan dubblerades från 19 procent 1984 till 38 procent 2008.
 • Det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer har minskat med 20–30 procent i Sverige sedan 1970-talet.
 • Risken per färdad kilometer för en fotgängare att omkomma i trafiken har minskat med 80 procent sedan 1960-talet i Sverige.
 • Risken att som cyklist omkomma i trafiken har minskat med 40 procent i Sverige sedan 2000.
 • Bilbältesanvändningen i Sverige har ökat från 82 till 90 procent sedan 2004.
 • Svenskarnas konsumtion av frukt och grönsaker har ökat med 57 procent mellan år 1960 och 2005.
 • Svenskarna konsumerar i dag något mindre socker än 1960, då årskonsumtionen var 45 kg per person.
 • Andelen svenska sexåringar med karies minskade från 55 procent 1985 till 27 procent 2005.
 • Under 1970-talet drunknade årligen 33 svenska barn och ungdomar i genomsnitt. Under 1990-talet omkom 12 varje år i snitt. 2009 drunknade 8 barn och ungdomar under 19.
 • Antalet barn som mördas i Sverige har halverats sedan 1990-talets första hälft; antalet minskade från i snitt tio per år till fem per år efter 1995. Detta är en fortsättning på en nedåtgående trend sedan 1950-talet.
 • År 2000 var nio procent av alla barn i åldern 5–14 sysselsatta i arbete som är skadligt för hälsa, utveckling eller säkerhet. Fyra år senare hade andelen fallit till sex procent.
 • Mängden utsläppt olja i världens hav har minskat med 90 procent sedan 1980.
 • Andelen människor med säker tillgång till vatten ökade från 76 procent 1990 till 86 procent 2006.
 • Risken att dö i krig har minskat med 95 procent jämfört med kalla krigets genomsnitt.
 • 1980 gick det 34 elever per lärare i världen. 1995 hade antalet minskat till 30, och 2007 till 24.
 • 1989 var 69 av 167 länder (41 procent) demokratier. 2008 var 119 av 193 länder (62 procent) demokratier.
 • 2005 publicerades över 700 000 vetenskapliga artiklar i världen. Det är en dubblering sedan början av 1980-talet.

Det är jättebra att visa på allt positivt som händer! Men så länge miljöproblemen förvärras, så går ju ändå utvecklingen i världen totalt sett åt fel håll om man har lite längre perspektiv. Mer om det här.

Läs bloggen Dagens goda nyhet här.


%d bloggare gillar detta: