Archive for the ‘Politik’ Category

Moderaternas Sverige växer fram

04 april 2011

Nio av tio svenskar är emot ökade klyftor. Fem av tio svenskar röstar på Alliansen som ökat klyftorna. Än större kan glappet bli nu när hela regeringskansliet – alltså även de opolitiska tjänstemännen – ska börja kampanja för regeringen.

Det finns inga perfekta skatter

12 februari 2011

Alla skatter och skatteavdrag har sina för- och nackdelar. Det finns alltid någon konsekvens som framstår som orimlig. Men om fördelarna totalt sett är större än nackdelarna så är skatteregeln ändå bra.

Fastighetsskatten har varit ett av de bästa verktygen för att beskatta de allra rikaste. Pengar kan gömmas undan i skatteparadis, men det är svårt att dölja ägandet av en fastighet. De rika fick ändå en majoritet av de rättviseälskande svenskarna att vara emot fastighetsskatten genom att fokusera på det som kan uppfattas som orättvist med skatten.

Med RUT-avdraget får fattiga vara med och betala rikas privata lyxkockar. En absurd konsekvens – särskilt i ett samhälle där man inte anser sig ha råd att upprätthålla varken miljöarbete, tågunderhåll eller global solidaritet. Ändå lär RUT-avdraget bli kvar oförändrat, då de fattiga inte har samma resurser för att skapa ett tryck för förändring i frågan. Som diagrammet ovan visar, så har den moderatledda regeringen gjort fattiga fattigare och rika rikare. Marika Lindgren Åsbrink har skapat diagrammet ovan av SCB:s statistik.

Den halva av befolkningen som tjänar mest har sedan Reinfeldt blev statsminister fått 80 procent av regeringens skattesänkningar. Det som de ”gamla moderaterna” föreslog på Bo Lundgrens tid 2002, var att den rikaste halvan ”bara” skulle få 72 procent av skatte-sänkningarna. Källa: Riksdagens utredningstjänst.

Socialdemokrater – börja opinionsbilda!

14 november 2010

Kära socialdemokrater!

Ni har väldigt mycket fokus på att bilda regering, och inte särskilt mycket fokus på att bilda opinion. Men nu är det snart fyra år kvar till nästa val och en ny partiledare ska utses – läget är utmärkt för att äntligen börja opinionsbilda på allvar igen.

Stå rakryggat upp för den politik och de värderingar ni verkligen tror på, istället för att anpassa er till vad ”mittenväljarna” påstås vilja ha just nu. Då kan hela samhällsdebatten vridas lite i rätt riktning och det vore bra oavsett hur det sedan går i valen 2014.

Media: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, Expr1, Expr2, Expr3, Expr4, Expr5, AB1, AB2, SVT, GP, SDS

Intressant? Andra om , , , ,

Dålig HDI-prognos för Sverige

08 november 2010

Enligt FN:s välfärdsmått Human development index, så kommer Sverige att få en sämre utveckling än de flesta andra länder fram till år 2030 om nuvarande trender fortsätter.

Även till skillnad från våra nordiska grannländer, så förutspås Sverige till och med bli ett sämre land att leva i om man ser till de tre hörnstenarna i HDI – livslängd, utbildning och inkomst.

Hur mycket ska borgarna hinna försämra på fyra år till?

Intressant? Andra om politik, samhälle, Alliansen

Rödgrön triumf i Västra Götaland!

03 november 2010

Igår hölls mandatperiodens första möte i regionfullmäktige i Västra Götaland och som ledamot var jag förstås på plats.

Sedan valdagen har det länge varit på gång att de senaste tio årens majoritet (S, C och FP) skulle utökas med MP för att kunna bibehålla majoritet. Men trots att dessa fyra partier hade kommit överens om både politiken och fördelningen av poster, så låste det sig så att C och FP i förra veckan valde att avbryta försöken att enas fullt ut.

M fick då i uppdrag att försöka bilda ett fungerande styre, men inte heller det gick.  I sista stund fick då S, MP och V – med stöd av Sjukvårdspartiet – ta ansvar för att försöka styra med minoritet i fullmäktige, men med majoritet i alla nämnder, eftersom Alliansen inte har någon valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna.

Mandatfördelningen nedan (SPVG=Sjukvårdspartiet):

Hade ingen lösning nåtts i sista stund, så hade hela regionen tills vidare fått styras av ålderspresidenten, det vill säga den ledamot i regionfullmäktige som suttit längst, vilket är en folkpartist…

Igår gick det dock bättre än väntat då majoritet precis uppnåddes med 75 röster, eftersom någon från oppositionspartierna röstade med oss. Det innebar att S fick ordförandeposten i fullmäktige och MP fick andre vice ordförande. Precis som i Göteborg får Miljöpartiet nu en hel del tunga uppdrag att tillsätta inom kort.

Västra Götaland blir alltså det största fullmäktige som rödgröna får styra kommande fyra år. Regionen har nästan 50 000 anställda och det handlar om att förvalta 45 miljarder kronor åt 1,6 miljoner människor på ett ansvarsfullt sätt. Miljöpartiets politik på landstingsnivå har jag tidigare sammanfattat här.

Redan nu har de rödgröna enats om att regionens verksamheter ska vara fria från fossil energi år 2020. Mer info om samarbetet finns här och mer utvecklade politiska överenskommelser kommer så snart som möjligt.

Intressant? Andra om , , ,

De blå i det blå

30 oktober 2010


Foto: Jesse Therrien

Alliansens riksdagsledamöter har de senaste åren matat på med diverse häpnadsväckande riksdagsmotioner. Eller vad sägs till exempel om att ge kungen större politisk makt, att införa en särskild miljöblöjspremie och att i praktiken avskaffa biblioteken?

Federley vill utplåna sitt eget parti och Arkelsten ifrågasätter det svenska försäljningsmonopolet för alkohol – för miljöns skull! Hela resonemanget handlar om att tax free-spriten på flygen gör att det går åt mer flygbränsle…

Frågan är dock om inte priset tas av de fyra moderata ledamöterna i riksdagen som nu lämnat in en riksdagsmotion om att lagstifta mot jantelagen! Politisk satir blir svårt när verkligheten nu än en gång överträffar dikten.

Läs deras argumentation här. Om ens hälften är korrekta citat är det minst sagt ögonbrynshöjande.

Några intressanta saker med motionen mot jantelagen:

* Vad blir nästa steg? Lagstiftning mot tyngdlagen och egoism?

* Stora delar av motionen är inklippt från Wikipedia. Men länkar funkar inte så bra på utskrivet papper…

* Motionen leder osökt tankarna till forskarnas rön om att hög lön ger sämre utfört arbete.

* Sedan när blev det moderat politik att försöka stärka statens makt in absurdum?

* Moderaterna vill ersätta jantelagen med gnosjöandan, men sedan när blev det moderat politik att hjälpa varandra gratis, vilket är huvudingrediensen i den så kallade gnosjöandan?

* Motionärerna är ju valda till riksdagen för Moderaterna – vilka lyckades de konkurrera ut som var sämre lämpade för uppdraget? Demokratin skulle fungera bättre om fler engagerade sig partipolitiskt – då skulle det också finnas fler att välja på till olika uppdrag.

* Dessa fyras gäng kommer att få problem med punkt 8 i jantelagen: ”Du skall inte skratta åt oss”.

Intressant? Andra om , , , , , ,

Många bra förslag från Alliansen

29 oktober 2010

Bland de 3207 motioner som lämnats in i riksdagen i år, finns som vanligt en rad motioner från de borgerliga partierna som i alla fall spontant verkar vara i rätt riktning. Några exempel:

* Centerpartister vill inrätta nationellt kompetenscenter för öppen källkod och öppna standarder.

* Kristdemokrater kräver bättre klimatpolitik.

* Inför möjlighet till föräldraledighet från politiska uppdrag (FP).

* Utveckla en högskola för långsamt lärande i Mariestad (M)

* Stöd grönare tegelstenar i Bangladesh (M).

Intressant? Andra om , , , Centerpartiet, , ,

Rödgröna styret i Göteborg

28 oktober 2010

Miljöpartiet de gröna kommer tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att styra Göteborg 20102014.

Idag offentliggjordes avsiktsförklaring och tilläggsbudget. I korthet handlar det om att partierna vill minska klyftor, skapa en mer blandad bebyggelse och att fler unga ska få jobb. Göteborg ska också vara ledande när det gäller miljöarbete.

Som exempel kan nämnas att allt kött kommunen upphandlar och serverar ska vara ekologiskt. Ambitionen är att andelen miljömåltider som kommunen upphandlar och serverar i förskola, skola och omsorger ska öka till 50 procent under mandatperioden.

När det gäller Västra Götaland är det fortfarande oklart hur det blir, trots att första mötet med nya regionfullmäktige är nu på tisdag… Mer om det här.

Andra om , , , , , ,

Spelbolagen förutsåg att Alliansen skulle vända

25 september 2010

Ibland har spelbolagen helt fel i sina politiska odds, men i år har de imponerat. Spelbolagen lyckades i våras förutse att den borgerliga alliansen plötsligt skulle vända sitt tre år långa underläge i opinionsmätningarna och vinna valet.

Man förutsåg även Sverigedemokraternas intåg i riksdagen, trots att de då låg under fyraprocentsspärren, samt att Miljöpartiet skulle tappa kraftigt strax innan valet.

Nu erbjuds spelare sedan i tisdags endast 1,05 gånger pengarna om det blir en borgerlig minoritetsregering utan något annat parti. Således lär det bli  så 🙂

Intressant? Läs andra om Alliansen, Val 2010, Socialdemokraterna, politik, ekonomi

Media: SvD1, SvD2, AB, SVT

Reinfeldt bör avgå eller förklara sig

21 september 2010

För mindre än ett år sedan meddelade Reinfeldt att han tänker avgå om han behöver stöd från SD. Det löftet kan han fortfarande hålla, men se vad som står i riksdagens protokoll efter valet 2002:

”En majoritetsregering som får förnyat förtroende av väljarna ska självfallet inte behöva avgå. På samma sätt är det självklart att en majoritetsregering som förlorar sin majoritetsställning i ett val ska avgå. För den som vill undvika att … minoritetsregeringar enväldigt och själva tolkar valresultat borde det enligt min mening vara självklart att en minoritetsregering ska avgå om ett val resulterar i att det parlamentariska underlaget skiftar eller är oklart.

I detta anförande instämde […] Fredrik Reinfeldt”

Ännu ett exempel på hur herr Reinfeldt ändrar sig beroende på vilken åsikt som för tillfället gynnar honom själv. Det minsta man kan begära när en statsminister ändrar sig i en central fråga är en förklaring.

Fredrik Reinfeldt blir allt mer lik Göran Persson i sin självgodhet. Reinfeldt brinner inte längre för att förändra, utan verkar mest intresserad av makten som ett självändamål.

Reinfeldt säger sig vara ”otroligt nöjd” med att bara 3 procent av de utförsäkrade har fått arbete. Vad krävs egentligen för att han ska bli åtminstone lite självkritisk?

Reinfeldts vägran att erkänna sina misslyckanden har lett till sådana absurda uttalanden som att han tycker det är ointressant att mäta sysselsättning och arbetslöshet som en andel av befolkningen. Han tycker det är bättre att tala om sysselsättning i absoluta tal. Därmed tycker också Reinfeldt att Kinas sysselsättning är 150 gånger högre än Sveriges…

När inget annat hjälper tar han till rena lögner.

Forskning visar att långa män med mörk röst inger betydligt större förtroende som ledare än andra. Så Reinfeldts popularitet har sina förklaringar. Till dessa hör att det blir väldigt lite uppmärksamhet kring Reinfeldts alla logiska kullerbyttor.

Några fler dumheter från Reinfeldt som jag tidigare skrivit om:

Tycker folket är mentalt handikappade

Vill misshandla företagare

Vill inte prioritera miljön

Gör fattiga fattigare

Edit: 2004 motionerade Reinfeldt om att regeringen alltid bör avgå efter ett val.

Intressant? Andra om , , , politik, val 2010, , valet 2010

Media: SvD3 DN AB Sydsv GP Exp Exp2 Exp3


%d bloggare gillar detta: