Archive for the ‘Solidaritet’ Category

Privatiseringarna har gått för långt

24 september 2010

Sverigedemokraterna får i många frågor de borgerliga partierna att framstå som mittenpartier. Men det finns ändå några frågor där borgarna kommer få svårt att få igenom sin politik i riksdagen, eftersom de rödgröna då råkar landa i samma åsikt som Sverigedemokraterna. En sådan fråga är utförsäljningen av vissa statliga bolag, som nu kanske inte blir av.

Läs gärna det här tidigare inlägget på Hållplats Hådén om att privatiseringarna är baserade på en ideologi som inte stämmer med fakta.

Intressant? Andra om , sverigedemokraterna, ,

Höga löner meningslösa

12 maj 2010

Som vanligt är det i år massor av intressant kunskap samlad och gott om goda idéer i motionerna till Miljöpartiets kongress. Några exempel:

1. Underlätta för ett nationellt e-bibliotek. Ett exempel på samverkan bibliotek emellan som redan finns är musikwebb.se

2. I Sverige säger sig 87 procent enligt Sifo vara positiva till att donera organ efter sin död. Ändå har endast 15 procent anmält att de vill det till donationsregistret. Detta eftersom det finns en psykologisk mekanism som gör att vi ofta låter den här typen av svåra val avgöras av vad som blir om vi inte utför en aktiv handling för att ändra utfallet.

Jag har tidigare bloggat om att detta är huvudorsaken till att svenskar är bland de sämsta i Europa på att donera organ. Att vi är det leder bland annat till att vartannat barn dör innan de hinner få en ny lunga, hjärta eller lever.

Nu föreslås i motionen att den som inte svarar på om de vill donera sina organ eller inte, ska räknas som donator istället för tvärtom. Utmärkt! I väntan på att det blir så kan vi uppmana var och en att anmäla sitt besked redan idag här.

3. Halvera riksdagsarvoderingarna. Miljöpartiet driver redan en sänkning med 10 000 kronor, men det finns inga bra skäl att inte gå ännu längre. Jag har massor att säga om varför, men i korthet:

Hög lön varken ökar lyckan eller minskar arbetsbördan för löntagaren. Däremot är det dåligt för miljön. Att riksdagsledamöter och andra tar emot 55 000 i månaden plus en rad andra förmåner, har dåliga influenser på resten av samhället och bidrar till att politiker får dåligt rykte. Riksdagsledamöterna blir med ett så högt arvode mindre representativa för befolkningen, vilket snedvrider besluten.

En lägre lön kanske leder till att vissa riksdagsledamöter inte vill stanna kvar, men vore det verkligen en försämring att istället få in fler människor med sådana värderingar att de inte kräver att bli överbetalda?

Intressant? Andra om , , , , , ,

Framtidens bistånd

07 maj 2010

Idag inleds Vänsterpartiets kongress (som sänds live här) och om en vecka är det dags för Miljöpartiet de Grönas kongress i Uppsala. Det blir intressant att se om det påverkar innehållet i det rödgröna samarbetet, formellt sett bestämmer ju kongressen över partiledningen.

Till Miljöpartiets kongress så har jag, Niclas Hjelm och de blivande riksdagsledamöterna Valter Mutt och Annika Lillemets motionerat om att jobba med basinkomst/medborgarlön som en del av den svenska biståndspolitiken. Detta eftersom det verkar fungera utmärkt att slopa delvis korrupta mellanhänder och villkorslöst ge pengar direkt till de behövande!

Partistyrelsen stödjer motionen, så detta kan förverkligas som regeringspolitik framöver om vi får med oss S och V på det.

Hela motionen finns här nedan. Annika har varit huvudförfattare och partistyrelsens utlåtande finns längst ner.

Namibias huvudstad Windhoek. Foto: Brian McMorrow

GÖR SOM I NAMIBIA – BISTÅ MED BASINKOMST

Ett unikt försök med basinkomst som en väg ur fattigdom, Basic Income Grant (BIG), har gett mycket goda resultat. Idén är enkel. Varje invånare under pensionsåldern i Otjivero, en fattig by i Namibia, har sedan januari 2008 fått 100 namibiska dollar, ungefär 80 svenska kronor, i månaden, utan krav och villkor.

Utvärderingen av projektet har visat att fattigdom, undernäring och brottslighet minskat kraftigt. Antalet barn som går i skolan har ökat dramatiskt. Många HIV-positiva invånare har fått det bättre då de nu har råd med mat och transport till den närmaste staden för behandlingar.

Nya företag har startats av bybor. Ett exempel är ett bageri som Frieda Nembwaya startade i liten skala när hon fick råd att köpa en säck mjöl för sina första 100 dollar. Hon fick snart konkurrens av andra entreprenörer. Verksamheten blomstrar och nu behöver hon anställa medarbetare. Hon är en av många som med mycket små medel lyft sig och sin familj ur fattigdom och därtill bidrar till andras försörjning.

När dessa utfattiga medmänniskor fick pengar att röra sig med fick de makt att själva förbättra sina liv utifrån sina egna behov. De fick också värdighet, vilket många framhållit som kanske allra mest värdefullt. De förvaltade förtroendet väl. Att lita på att fattiga medmänniskor själva vet bäst hur de kan skapa sig bättre liv, istället för att bestämma över deras huvuden vad de behöver hjälpas med är alltså inte bara respektfullt utan även effektivt. Respekterade människor kan göra underverk – inte bara i Otjivero.

Projektet har finansierats av en koalitition av namibiska och utländska frivilligorganisationer. Nu arbetar koalitionen för att BIG ska bli nationellt. Att ge alla Namibias invånare en basinkomst av samma storlek som i Otjivero skulle kosta omkring tre procent av landets bruttonationalprodukt. Pengarna föreslås tas in genom inkomstskatt.

Det finns all anledning att dra lärdom av erfarenheterna från Otjivero. Det är angeläget att svenskt försvarsbistånd utformas så det gör så mycket nytta som möjligt. Att ge pengar direkt till fattiga människor förhindrar att de försvinner genom korruption på högre nivå. Det ökar också sannolikheten att pengarna verkligen används så de kommer till nytta för de mest behövande. Det är också långsiktigt hållbart att hjälpa människor lyfta sig ur absolut fattigdom så de kan försörja sig själva på sikt.

Det finns därför all anledning att anslå en del av det svenska biståndet till basinkomst till de fattigaste, särskilt som det finns fler liknande exempel.

Därför yrkar vi
att riksdagsgruppen uppmanas att kraftigt verka för att en del av svenskt bistånd ges som villkorslös basinkomst till människor i fattiga länder.

Partistyrelsens yttrande:
Bifall
Partistyrelsen stödjer motionärernas intentioner kring ett riktat bistånd för basinkomst som förebygger fattigdom och direkt svält som del av den svenska biståndspolitiken.

Intressant? Andra om , , , , , , Namibia


%d bloggare gillar detta: