Archive for the ‘Utbildning’ Category

Miljöpartiets storsatsning på skolan

20 januari 2014

Låt eleverna få tillbaka sina lärare
Miljöpartiet tänker långsiktigt. Det gäller inte bara miljön, utan i högsta grad även skolan och hur barnen har det. Förutom det mänskliga lidandet, så kan ett enda barn som hamnar snett kosta samhället 15 miljoner kronor under sin livstid. Därför är det särskilt klokt att satsa mer på barn och unga.

Miljöpartiet vill satsa på skolan och klimatet istället för regeringens femte jobbskatteavdrag. Det skulle enbart för Västernorrland innebära 560 miljoner extra de kommande fyra åren och 243 nya jobb i skolan. För Härnösand blir det 56 miljoner extra och 24 nya jobb i skolan. För hela Sverige handlar det om 23 miljarder extra och över 10 000 nya jobb i skolan jämfört med regeringens politik.

Läs hela vår artikel om det här. Jag har också skrivit om det här i ST, och Dagbladet.

En naturlig del av Folkpartiets flumskola

14 november 2011

Var nionde elev som fått MVG fick IG vid omrättning. Hälften av eleverna fick nya betyg. Siffrorna baseras på 70 000 omrättade nationella prov.

Det här känns som en naturlig del av Folkpartiets flumskola, där fokus ligger mer på betyg än kunskap. Betygskriterierna är, delvis med nödvändighet, så pass luddiga att resultaten mycket väl kan bli som i den här undersökningen. I det nya betygssystemet är det dessutom flera betygssteg som helt saknar kriterier, så det kan mycket väl bli ännu mer lotteri över betygsutdelningen framöver.

Media om det här: SvD, DN, GP

Andra bloggar om: , , , ,

Helomvändning av Jan Björklund

06 juli 2011

För ett år sedan ville utbildningsminister Jan Björklund gynna tyska, franska och spanska i skolan. Men nu ska det plötsligt storsatsas på kinesiska på samtliga grundskolor och gymnasium. Dock verkar det som att hemspråk och andra viktiga språk ska fortsätta missgynnas.

Intressant? Andra om , , , ,

Fakta om utbildning

21 februari 2011

De som börjar skolan idag går kanske i pension år 2070. Är skolan effektiv i att rusta barnen som ska leva livet och arbeta år 2020-2070? Jag är rädd att svaret är nej.

En av de egenskaper som lär behövas inför den mycket ovissa framtiden är kreativitet. Men idag har vi en skola som inte främjar kreativitet, utan till och med förstör barns medfödda kreativitet.

Grunderna för dagens skola formades i en helt annan tid än vår. Därför behövs grundläggande förändringar i skolan. Varför grupperas fortfarande de flesta klasser i stora skolor efter ålder istället för till exempel kunskap, intresse, morgontrötthet eller vilken typ av pedagogik man bäst tillgodogör sig? Om detta handlar följande mycket tänkvärda videoklipp från RSAnimate – späckad med intressanta fakta och perspektiv:

Folkpartiets flumskola

03 december 2010

Från Per Olssons blogg:

”Alliansregeringen med Björklund i spetsen har länge slagit sig för bröstet och utlovat ökad tydlighet och uppstyrning i skolan. Men retoriken faller ibland platt. Särskilt i det nya betygssystemet. Dels i det faktum att man inte kommer ha några kriterier för de två nya betygsstegen. Dels i det förslag på kriterier som nu kommer från Skolverket gällande de steg som ska ha dessa.

Vi kan ta ämnet historia som exempel. Ett av Björklunds favoritämnen då det finns tillräckligt med årtal och kunganamn att lära sig. Ingen karies här inte.  För att få betyg E i historia räcker det med att man kan beskriva ”något historiskt sammanhang” och ”ge exempel på orsaker och konsekvenser” enligt förslaget.

Det kan säkert räcka. Men de ökade kunskapskraven för betyg C är ”några historiska sammanhang” och ”koppla ihop orsaker och konsekvenser”. För högsta betyg (A) gäller också ”några historiska sammanhang” men istället ”generalisera kring orsaker och konsekvenser”.

Det är inte solklart. Lägg sen till att det inte finns kriterier för betygen D och B. Björklunds skola blir allt mer flummig.”

Fakta vs. fördomar från Folkpartiet

11 november 2010

Folkpartiets utbildningsminister Jan Björklund kör nu än en gång över experterna – den här gången om skolämnet geografis utformning.

Björklund tror han vet bäst själv och vill som så ofta tillbaka till hur skolan var när han var liten, så han struntar helt enkelt i vad experterna säger. Personligen är jag i och för sig road av den traditionella geografiundervisning där man rabblar namn, men till skillnad från Björklund skulle jag aldrig få för mig att pracka på andra en hobby på bekostnad av det som är betydligt mer angeläget att lära ut.

Foto © Kuniri

För några veckor sedan skickade jag följande brev till Jan Björklund:

Nossebro skola har de senaste tre åren gått från att vara landets näst sämsta skola när det gäller andelen behöriga till gymnasiet, till att vara den bästa. Den här extremt positiva utvecklingen har åstadkommits helt utan extra pengar eller extra arbetstid för lärarna. Man har helt enkelt tillämpat vad forskningen säger om vad som faktiskt behövs i skolan.

Bland annat har man individanpassat undervisningen med en rad nya metoder och sett till att alla elever så långt som möjligt är kvar i klassrummet, dit hjälplärare kommer istället för tvärtom. Man ser en elevs misslyckande som i första hand skolans ansvar, inte elevens.

Hur avser du som utbildningsminister att verka för att de forskningsbaserade goda exemplen från Nossebro skola får den spridning de förtjänar över landet?

Nyligen kom svaret:

Hej Göran,

Utbildningsminister Jan Björklund vill tacka för ditt meddelande och dina intressanta synpunkter. Han har bett mig, en av hans medarbetare i din politiska staben, att skriva tillbaka till dig.

Det är alltid kul med skolor som lyckas vända en negativ utveckling och jag är inte främmande för att andra skolor kan lära av deras exempel. I medierapporteringen kring vändningen har jag bland annat tagit fasta på att skolan arbetar med tydliga mål för varje enskild elev. Att våga ställa tydliga krav på elever är något som utbildningsministern ofta återkommer till och jag vill inte utesluta att Nossebro skulle kunna användas som ett framtida exempel.

Med vänliga hälsningar

Namn m.m.

Intressant? Andra om , , , , , ,

Om skolmiljön

20 oktober 2010

En ny undersökning från Skolverket visar hur kraftigt skolorna brister i miljöundervisningen. 4 av 10 svarande skolor har nästan ingen miljöundervisning alls, 0-10 timmar per termin. Ännu fler hade inte ens en ansvarig för miljöundervisningen. Utöver den särskilda miljöundervisningen, så bör givetvis miljöperspektivet integreras mycket mer även i andra ämnen.

Ett halvtimmeslångt intressant program om det här från UR finns här.

Intressant? Andra om , , , , ,

Öppet brev till Jan Björklund (FP)

11 oktober 2010

Foto © Kuniri

Nossebro skola har de senaste tre åren gått från att vara landets näst sämsta skola när det gäller andelen behöriga till gymnasiet, till att vara den bästa. Den här extremt positiva utvecklingen har åstadkommits helt utan extra pengar eller extra arbetstid för lärarna. Man har helt enkelt tillämpat vad forskningen säger om vad som faktiskt behövs i skolan.

Bland annat har man individanpassat undervisningen med en rad nya metoder och sett till att alla elever så långt som möjligt är kvar i klassrummet, dit hjälplärare kommer istället för tvärtom. Man ser en elevs misslyckande som i första hand skolans ansvar, inte elevens.

Hur avser du som utbildningsminister att verka för att de forskningsbaserade goda exemplen från Nossebro skola får den spridning de förtjänar över landet?

Folkpartiet: Tyska viktigare än arabiska

15 juni 2010

Miljöpartiet de grönas skolpolitiska talesperson Mats Pertoft vill att hemspråk ska räknas in vid intagningen till gymnasiet. Utbildningsminister Jan Björklund vill i stället ge extra poäng till elever som läser de gamla främmande språken tyska, franska och spanska.

Det är ännu ett tydligt exempel på hur fast Björklund är i en hopplöst förlegad världsbild. Det lär ju vara minst lika användbart i framtiden att kunna till exempel arabiska eller kinesiska, som de språk som var viktigast här när Björklund var liten.

Så går det när man baserar sin politik på tyckande istället för fakta, och inte är öppen för att ta konsekvenserna av att världen förändras.

Intressant? Andra om , , , ,

Jag om lycka i Skolvärlden

13 juni 2010

I senaste numret av lärartidningen Skolvärlden debatterar jag med Johan Norberg om lyckoforskningens roll i skolan. Läs här.

Intressant? Andra om lyckoforskning, lycka, , , , ,


%d bloggare gillar detta: