Hur mycket hänsyn bör vi ta till djuren?

05 april 2015

Här är en sammanfattning av min text om djurpolitik i boken Tänk grönt – en bok med 21 intressanta texter av lika många författare om grön ideologi och politik.Frågan är inte om de kan tänka.
Frågan är inte heller om de kan tala.
Frågan är om de kan lida.


Så skrev Jeremy Bentham om djuren redan 1789.

Idag vet vi sedan länge att djur i högsta grad kan lida. I försök har de flesta torskar som en gång nappat på en krok, inte tagit ett bete på krok igen ens efter att ha fått svälta. Kycklingarna som plågas i våra svenska djurfabriker väljer foder med smärtstillande medel om de kan.

De senaste årtiondenas forskning har visat att skillnaden mellan djur och människor även på andra sätt är mycket mindre än vad många tidigare trott. Det har visat sig att till och med råttor kan uppvisa egenskaper som tvivel, avundsjuka, empati, altruism, rättvisekänslor och medvetenhet om sina kunskapsgränser. Råttor skrattar och reagerar på kittling, men på frekvenser för höga för det mänskliga örat att uppfatta.

Sveriges djurskyddslag är mycket bra i sina skrivningar om att djuren har rätt att bete sig naturligt och slippa utsättas för onödigt lidande, men lagen tillämpas dåligt. Istället har vi trånga burar, sönderavlade broilerkycklingar som tvingas ligga i sin egen lösa avföring, fiskar i fiskodlingar som tvingas leva så tätt att de skaver sönder varandra, minkar som får beteendestörningar och börjar äta på varandra på grund av sina extremt onaturliga liv. Det här är inga enskilda undantag, utan numera naturliga inslag både vardag och helg för de flesta djur som föds upp i Sverige.

Bäst regler för djuren finns i den ekologiska djuruppfödningen. Men inte heller där är reglerna bättre än att till exempel sex hönor per kvadratmeter är tillåtet. Är det tillräckligt bra?

I den svenska köttindustrin föds det varje år upp omkring 80 miljoner kycklingar, cirka 3 miljoner ”odlade” fiskar, samt miljoner andra djur. En genomsnittlig svensk äter under sin livstid mer än 600 kycklingar, 4 kor, 2 får, 30 grisar och tusentals fiskar.

Den rekordhöga köttkonsumtionen i Sverige är inte bara något som drabbar djuren. Den har även en stor negativ påverkan på miljön, vår hälsa och antalet svältande människor.

Redan 1997 konstaterade Naturvårdsverket i rapporten Att äta för en bättre miljö, att köttkonsumtionen bör minska med 75 procent för miljön och rättvisans skull. Istället ökade köttkonsumtionen i Sverige med mer än 40 procent enbart mellan år 1990 och 2012. EU spär på genom att varje år satsa motsvarande 35 miljarder kronor på att göra kött billigare.

Attityderna pekar dock mot en bättre framtid. För samtidigt som köttätarna äter mer kött, så har antalet vegetarianer och veganer ökat kraftigt. Enligt en färsk undersökning är det nu var tionde svensk som säger sig inte äta kött. Drygt 60 procent menar att det är väldigt viktigt (5 av 5 på en skala 1-5) hur djuren föds upp, transporteras och slaktas. Endast 4 procent tycker inte att det är viktigt. 

Enligt en annan undersökning menar cirka hälften av svenskarna att djur och människor har samma värde. Tre procent anser att djur är mer värda än människor. Andra studier har visat på både fler och färre som likställer djur och människodjur, men hur som helst är det många som tänker så. I en svensk studie visade också människor minst lika stor sympati för katter och hundar som for illa, som för människor som for illa.

Det kanske vanligaste argumentet för att fortsätta med pälsfarmer och annat djurplågeri i Sverige är att andra länder annars kommer ta över vår andel av marknaden, så då kan lika gärna vi hålla på. Frågan är om de resonerar likadant när frågan gäller bordeller eller drogförsäljning?

Historiskt sett är det ju nästan alltid de få som vågat gå före, som sedan fått med sig resten på förändring av olika slag. Inte att alla enas om att ändra sig samtidigt. Historien visar också att förskjutningar i värderingar och handlande kan ske mycket snabbt.

För att citera Margaret Mead: ”Tvivla aldrig på att en liten grupp omtänksamma och engagerade människor kan förändra världen. Det är faktiskt det enda som någonsin fungerat.”

Många lyckliga i Biskopsgården

20 mars 2015

Nya mord vid mitt gamla hem i Biskopsgården i Göteborg. Det rapporteras att många är rädda för att gå ut efter mörkrets inbrott. Det var bilden i media under min tid där också, även om det finns mer grund för den nu. Men min erfarenhet från området säger att de som inte bor där är mycket mer rädda för området än de som bor där.

Det är inte så konstigt när segregerade göteborgare kanske inte ens känner någon i Biskopsgården – en stadsdel med fler invånare än hela min nuvarande hemkommun Härnösand. Stadsdelen förknippas då mest med mord, rån och misshandel – något jag själv aldrig mötte med egna ögon under mina cirka sju år i stadsdelen. En tid då jag likt många andra varken undvek platser eller tider ute.

Som politiker i stadsdelsnämnden var jag medveten om att Biskopsgårdens rykte var oförtjänt – statistiken visade tydligt att många andra delar av stan var farligare. Ju fler som rör sig ute, desto tryggare blir det ju dessutom. Det är större risk att skadas i trafiken.

Det är förståeligt om många utifrån mediabilden ser stadsdelar som Biskopsgården som de farligaste platserna i Sverige. Det negativa vägs ju inte heller upp av positiva nyheter. Men det är fortfarande lång kö till lägenheterna i Biskopsgården och det sker fler våldsbrott i centrum än i stadsdelarna med sämst rykte.

Det sägs att vi människor är så känslostyrda att vi mest är förnuftsstyrda när förnuftet bara råkar sammanfalla med våra känslor. Men jag hoppas att jag med detta inlägg ändå förmått nyansera bilden lite. Just nu är det förstås mycket rädsla, men rädslan får inte segra. Även Biskopsgården är en del av Sverige där människor skrattar, älskar och trivs med sina liv.

Stoppa nedskärningarna av biståndet

09 februari 2015

Här är en viktig motion jag står bakom till Miljöpartiet de grönas kongress i Örebro, 14-16 juni 2015. Lokalavdelningar i Miljöpartiet som vill stödja kongressmotionen nedan kan skicka in stöd fram till 28/2.

Stoppa nedskärningarna av biståndet

Miljöpartiet de gröna har alltid ansett att Sverige ska ha ett generöst bistånd med god kvalitet. Styrning och uppföljning måste vara tydlig. Jakten på kortsiktiga och mätbara resultat får inte överskugga långsiktighet. Höga krav ska ställas på alla aktörer och gälla lika oavsett sektor – dubbla måttstockar får inte tillämpas. Mänskliga rättigheter, fattiga människors behov och hållbarhet ska vara givna ledstjärnor för biståndspolitiken och inriktningen för Sida och Utrikesdepartementets alla verksamhetsområden.

I valmanifestet 2014 lovade vi att verka för “att återställa målet om att en procent av BNI ska avsättas till bistånd”. Men vad ska räknas som bistånd?

I opposition har vi ifrågasatt den borgerliga regeringens tolkning av de internationellt överenskomna OECD/DAC-reglerna för vad som kan kallas bistånd. Enligt OECD/DACs praxis är det möjligt att räkna en viss del av flyktingmottagandet som bistånd. Att avräkna så mycket som Sverige gör innebär dock att Migrationsverket blir Sveriges i särklass största mottagare av svenskt bistånd och att biståndet betalar cirka 90 procent av vårt flyktingmottagande.

OECD-länderna gör olika uttolkningar av regelverket och Sverige tillhör de länder som gör störst avräkningar enligt OECD. Några räknar bara dem som fått flyktingstatus, andra räknar bara dem som söker asyl. Sverige räknar båda och räknar fram kostnader enligt en schablon. Tyvärr fortsätter nu vår rödgröna regering på den inslagna vägen vi förra mandatperioden kritiserade.

I den rödgröna budgeten för 2015 skulle hela 21 procent eller 8,4 miljarder kronor tas från biståndsbudgeten för att finansiera svenska migrationskostnader. Det är nästan en fördubbling jämfört med året innan. Prognosen för 2016 pekar på ytterligare avsevärd ökning av migrationskostnaderna. Om regeringen inte ändrar politik riskerar även dessa kostnader att tas från biståndet.

Självklart ska vi fortsätta verka för att det ska bli lättare att få asyl i Sverige, men varför ska just världens fattiga betala de initiala kostnaderna? Dessa utsatta grupper måste sluta ställas emot varandra.

Ett bra bistånd kännetecknas av långsiktighet och förutsägbarhet. Miljontals människor drabbas nu när Sverige drar ner biståndet med 8,4 miljarder kronor. Risken är också att andra länder följer efter Sveriges exempel. Därför måste vi visa att Sverige som ett rikt land har råd med både en human flyktingpolitik och att klara biståndsmålet på 1 procent av BNI utan urholkning via avräkningar.

Vi yrkar på att Miljöpartiet kraftfullt ska verka för
att inga migrationskostnader ska finansieras genom biståndsbudgeten
att minst en procent av Sveriges BNI, utan avräkningar, avsätts till bistånd
att avräkningar från biståndsbudgeten ska börja minska snarast och nå noll senast år 2018

Pernilla Stålhammar
Göran Hådén
Valter Mutt
Annika Lillemets
Tomas Frejarö

Hur du förblir aktivist

01 februari 2015

Du som är samhällsengagerad: Känns det svårt ibland att orka och hinna med aktivismen och allt annat? Det gäller inte bara småbarnsföräldrar.

Här finns tips om hur du kan försöka styra ditt liv för att må bra och samtidigt fortsätta vara engagerad även på lång sikt – om så bara några effektiva timmar i månaden. Tipsen är en svensk sammanfattning av Hillary Rettigs bok The lifelong activist.

Du som inte anser dig ha tid att läsa och reflektera över sammanfattningen eller boken är kanske den som behöver det mest. För att citera Abraham Lincoln: ”Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.”

Hitta tillbaka till glädjen och engagemanget i aktivismen! Läs här.

Tio sätt att köpa lycka

06 januari 2015

köpglädjeFlest prylar när hen dör vinner? Nej, forskning visar att materialistiska värderingar inte är något bra recept för lycka. Ju mer du vill äga allt, desto mer äger allting dig och ting tar tid.

Men om pengarna används på rätt sätt så går det faktiskt att öka sitt välbefinnande med pengar, även om man har sina grundbehov tillfredsställda.

Övergripande så bör ett eventuellt överflöd av pengar ses som en bonus som används långsiktigt och till lagom dos av rätt sorts upplevelser, till att dela med sig och till att lönearbeta mindre om så önskas.

Vanföreställningen att mer är samma sak som bättre är direkt skadlig. Forskning visar till och med att hög lön ofta ger sämre utfört arbete. Däremot ökar prestationen om anställda eller idrottslag får pengar att spendera på varandra.

Det är helt enkelt roligare att ge än att få. Dock oklart om detta faktum skulle kvarstå om vi tog konsekvenserna av det på så sätt att den som ger en gåva tackar istället för tvärtom… 🙂

Folk köper med pengar de inte har...TIO SÄTT ATT KÖPA LYCKA
Dessa tips är inte rangordnade och baseras lyckoforskning.

1. TRYGGA DINA GRUNDBEHOV
Det enklaste sättet att köpa lycka är förstås om du inte har dina grundbehov tillfredsställda. Det finns exempel på människor som förmår hålla humöret uppe oavsett omständigheter, men det är förstås betydligt enklare om du har mat i magen, tak över huvudet och nödvändiga mediciner.

2. TRYGGA DIN FRAMTID
Investera i sådant som stärker din förmåga att klara kommande kriser som kan hota dina grundbehov. Se till att vara skuldfri och ha en ekonomisk buffert. Små marginaler stressar och gör det svårare att agera långsiktigt. Öka inte dina utgifter även när du kan, för det är mycket svårare att sedan sänka utgifterna igen vid behov. Närma dig frivillig enkelhet.

3. KÖP LAGOM DOS AV RÄTT SORTS UPPLEVELSER
Lagom kan till exempel handla om att köpa massage ibland och mer sällan mer extrema upplevelser som bungeejump. Vad som är rätt för dig känner du själv. Harmoni är ett bra ledord till vardags, men åtminstone en gång i veckan bör du våga kliva ur din bekvämlighetszon.

4. JÄMFÖR DIG INTE MED STJÄRNOR
För vems skull köper du ännu ett nytt modeplagg? Jaga inte ouppnåeliga ideal du möter i media och reklam. Det kommer alltid finnas någon att vara avundsjuk på, så sluta jämför dig med andra – särskilt kändisar. Skillnaden är avgörande mellan att vara lyckad eller lycklig. Tänk noga efter vad som verkligen spelar roll för just dig och fokusera på den konsumtion som behövs för det. Undvik distraherande reklam så här.

5. MINSKA NEGATIV STRESS
För många människor är maskiner som bilen inget som totalt sett sparar tid – tvärtom. Däremot kan du köpa dig tid genom att korta din arbetstid om du vill och kan. Mindre negativ stress ökar utrymmet för fler genomtänkta val som kan minska stressen ytterligare och så vidare i en positiv spiral.

6. FÅNGA DAGEN
Så länge du har råd med dina nödvändiga utgifter, så är det bättre att göra många mindre inköp som förgyller vardagen, än att spara till något stort, eftersom vi vänjer oss snabbt vid det mesta. Det innebär också att det ofta är bättre att jobba mindre varje dag, än att jobba slitsamt mycket och sedan ta en så lång semester att du hinner bli rastlös.

7. SE FRAM EMOT UPPLEVELSER LÄNGRE
Se till att du alltid har varierade upplevelser att se fram emot både på kort och lång sikt. Men boka inte upp dig för så mycket att du inte hinner njuta av upplevelserna innan och efter. Köp upplevelser som konsertbiljetter lång tid innan, så att du kan se fram emot upplevelsen längre.

8. GRÄSET ÄR SÄLLAN GRÖNARE PÅ ANDRA SIDAN
Upptäck smultronställen i din närhet och var närvarande här och nu med alla dina sinnen. Det kan vara minst lika givande som att flyga till Thailand.

9. STÄRK LOKALSAMHÄLLET
Dyra saker som sällan används kan vi inte bara istället hyra och köpa begagnat, utan även äga tillsammans med grannarna. Delandets ekonomi stärker sociala relationer, ökar tryggheten och sparar pengar och miljö.

10. GE
Skänk pengar till vänner, främlingar och välgörenhet. Summan spelar nästan ingen roll för känslan av själva givandet. Till exempel kan du skänka en slant till Max Gustafsons bankgiro 5275-5709 hos Länsförsäkringar, så att Max får råd att fortsätta göra briljanta bilder som den som illustrerar detta blogginlägg överst. Nästa gång kan du sedan använda den här listan över vilken välgörenhet som är mest effektiv.

Det går alltså att köpa lycka till en viss gräns, men generellt sett är inte pengar så avgörande för lyckan. Det enskilt bästa lyckoknepet verkar fortfarande vara skicklig meditation och det tålamod som krävs för att bli riktigt bra på det kan du än så länge inte köpa för pengar.

Astrid Lindgrens åsikter

31 december 2014

Astrid Lindgrens sedelAstrid Lindgren är Sveriges populäraste person genom tiderna. Hennes böcker har gett upphov till många magiska stunder för barn och vuxna runt om i världen. Hon har också kallats efterkrigstidens viktigaste svenska politiska författare. Den nya dokumentärserien och biografin sprider insikter om varför.

Själv sade hon: ”Något budskap har jag inte. Men jag vill gärna sprida en allmän tolerans för mänskligt vansinne”.

Sagorna talar dock för sig själva – istället för att till exempel läsa upp torra fakta om jämställdhet, så kan roliga och berörande berättelser om starka flickor som bryter normer påverka mycket mer – oavsett intention.

Med åren blev hon mer specifik med politiska texter som kunde avgöra riksdagsval. Som höginkomsttagare betalade Astrid Lindgren gärna över 90 % i skatt, men när det blev 102 % fick det vara nog.

Lindgren engagerade sig bland annat för:
Barn
Djur
Miljö
Flyktingar
Kreativitet
Jämställdhet
Rimliga skatter
Medmänsklighet

Hon var emot:
Diskriminering
Nationalism
Kärnkraft
Dryghet

– Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv, sade Lindgren. Hon var ofta lagom kontroversiell som samhällsdebattör på så sätt att hon förblev väldigt folkkär även när hon ibland sade saker som de flesta först inte höll med om.

På 60-talet blev 9 av 10 barn i Sverige slagna i uppfostringssyfte. När Sverige som första land i världen förbjöd barnaga 1979 så var Astrid Lindgrens engagemang i frågan en starkt bidragande orsak. Kartan nedan visar hur fler länder sedan följt initiativet. Indirekt påverkade av Lindgren, men hon argumenterade även direkt på plats som i Tyskland. Hennes påverkan slutade inte vid Sveriges gränser, vilket förefaller logiskt för en som avskyr all nationalism så innerligt”.

Barnens världskartaHennes mångåriga engagemang för bättre djurskydd fick dock begränsad effekt på lagarna då regeringen förhalade och svek sina löften om ”Lex Lindgren”.

Ett ställningstagande där hon kanske fortfarande är före sin tid var när hon gav stöd till civil olydnad mot ett motorvägsbygge (Häggviksockupationen på 90-talet) genom debattartikel och att betala böter för aktivisterna. Att det kan vara rätt att vara olydig – och om nödvändigt bryta mot lagen – är en moral som de allra flesta stödjer när våra hjältar gör det i sagor.

Lindgren var också tydligt skeptisk till överflöd. I hennes böcker idylliseras ofta det enkla och småskaliga livet. Privat bodde hon också kvar i samma lägenhet genom hela sitt författarskap och delade med sig mycket, ofta i det tysta.

På uppmaning gav hon ett gott råd till andra barnboksförfattare: ”Skär ner hälften och skriv om den andra halvan”. Ett bra tips även för opinionsbildare.

Decemberöverenskommelsen kan rädda liv

30 december 2014

Nu är det 100 år sedan julfreden 1914 – då många soldater vid jul spontant avbröt massdödandet vid första världskrigets västfront för att istället vänskapligt umgås med fienderna – sjunga julsånger, utbyta gåvor och till och med spela fotboll i vissa fall.

Det är förstås mycket svårare att fortsätta döda när man genomskådat propagandan som utmålar ”de andra” som fruktansvärda och konstaterat att ”de andra” förstås är som folk är mest – rätt lika oss själva. Så på sina håll tog det veckor för officerarna att tvinga soldaterna att börja döda varandra igen.

Exakt 100 år efter julfreden 1914, enades Sveriges rödgröna regering med allianspartierna om hur landet ska kunna styras så vi slipper extra val. Denna decemberöverenskommelse och politiken i stort handlar i slutändan inte bara om några kronor hit eller dit. Det handlar även om liv och död. För de flyktingar som får asyl. För de som drabbas av klimatförändringarna. För de som får leva längre till följd av folkhälsopolitiken. Och många fler.

Politik kan vara så otroligt viktigt. Därför är det värt att fundera över vad vi lägger vår tid på.

Viktig nyhet

Recension av Lycka på fullt allvar

02 november 2014

Lycka på fullt allvar, bokomslag

Lycka på fullt allvar är en nyutgiven, nyanserad och lättillgänglig introduktionsbok till positiv psykologi, skriven av sakkunniga Katarina Blom och Sara Hammarkrantz.

Med hundratals vetenskapliga källhänvisningar är den här boken något radikalt annorlunda än den uppsjö av självhjälpsböcker som översvämmar boklådorna med alltför svag vetenskaplig grund. I kategorin introduktionsböcker till positiv psykologi är Lycka på fullt allvar det bästa jag läst efter Sonja Lyubomirskys Lyckans verktyg. Sedan den boken utgavs 2007 har det ju också hänt en hel del i vårt ännu unga lyckoforskningsfält.

Den största behållningen med Lycka på fullt allvar är de konkreta övningarna som sammanfattas mycket bra, och kompletteras med ett välbehövligt sista kapitel om hur vi den här gången kan gå från ord till handling och tillämpa lyckostrategierna istället för att bara läsa om dem, som det annars lätt blir.

Har du länge varit en trogen läsare av Lyckobloggen så känner du förmodligen igen mycket av bokens innehåll eftersom det är en introduktionsbok, men repetition är ju kunskapens moder. Kanske har du inte heller som författarna tänkt på vilken roll bland andra kronprinsessan, kulturministern och ett fotbollsförbund kan ha i att lära oss om lycka :)

Om du redan tipsat dina vänner om min sammanfattning av lyckoforskningen, så rekommenderar jag Lycka på fullt allvar som ett lämpligt nästa steg in i lyckoforskningens fascinerande värld.

Invald i partistyrelsens arbetsutskott

28 oktober 2014

I helgen valdes jag till ledamot i partistyrelsens arbetsutskott (ps-au) för Miljöpartiet de gröna på riksnivå. Arbetsutskottet består av sju ledamöter och är den beslutsnivå i Miljöpartiet som först hanterar övergripande politiska och organisatoriska vägval, m.m.

Övriga ledamöter i arbetsutskottet är ministrarna Åsa Romson, Gustav Fridolin och Per Bolund, sammankallande Jon Karlfeldt, vice sammankallande Karin Thomasson, samt Miljöpartiets ena gruppledare i riksdagen, Maria Ferm.

Nu när jag inte kan skänka bort halva riksdagslönen, så får jag i alla fall fortsätta att ge av min tid – för en grönare värld. Arbetsutskottet är inget heltidsuppdrag, men ett mycket bra uppdrag, så jag känner mig både glad och hedrad över förtroendet!

Media om att jag blivit invald: , SR och TÅ:s ledare.

Miljöpartiets utbildningssatsningar för Härnösand

13 september 2014

Här är Miljöpartiets viktigaste rikspolitik för fortsatt högre utbildning i Härnösand:

1.  En ny regering bör inleda ett särskilt arbete för att se hur man kan garantera framtida högre utbildning av hög kvalitet i Härnösand. Det handlar om utbyggd yrkeshögskola och om akademisk verksamhet inom ramen för Mittuniversitetet. Flytten pågår ju redan, men när nya utbildningsplatser fördelas till Mittuniversitetet kan nya utbildningar så klart förläggas till Härnösand där det redan finns lokaler och tradition.

2.  Vi behöver fler nya platser till den högre utbildningen. Alliansen har skurit ner, vi vill istället satsa.

3.  De regionala universiteten och högskolorna ska få en större del av de nya platserna, de har en väldigt viktig roll att spela för lokalt näringsliv och arbetsmarknad och det är där alliansens nedskärningar slagit som hårdast.

Dessutom innebär Miljöpartiets skolsatsningar på riksnivå drygt 16 miljoner extra till Härnösand enbart första året med vår politik jämfört med alliansregeringen. Det tycker vi är viktigare än att som alliansen motsätta sig att banker och höginkomsttagare får finansiera dessa utbildningssatsningar.

Gustav Fridolin, språkrör
Göran Hådén, förstanamn på MP Västernorrlands riksdagslista


%d bloggare gillar detta: