Posts Tagged ‘10 797 899 941 665 875 000’

10 797 899 941 665 875 000

14 november 2009

Vad är 10 797 899 941 665 875 000?

Jo, det är hur mycket vi skulle ha av något om vi börjar med 100 idag och sedan har 4 procents tillväxt varje år i 1000 år. Jag drar mig i allmänhet för att påstå att något är omöjligt, men jag hävdar i alla fall att det är extremt osannolikt att det skulle vara möjligt med evig ekonomisk tillväxt i nämnvärd takt.

Den extrema ökningen i det här exemplet beror på exponentiell tillväxt, vilket många har lite svårt att greppa. Fyra procents tillväxt per år kan låta som en konstant ökning, men leder i mängd till en allt snabbare ökning. Kurvorna i bilden ovan symboliserar hur en rad miljöproblem har ökat exponentiellt och nu är på väg att bli ohanterliga. Läs mer om det här och här.

Just nu är det som att vi faller vi fritt från hög höjd, men eftersom vi inte slagit i backen än, så säger vi att det än så länge gått bra 🙂  Visst kan det vara kul att falla, men det finns annat som är kul också. Vi måste göra oss fria från beroendet av ekonomisk tillväxt; innan vi kraschar i backen.

Nu ska i alla fall EU komplettera BNP med ett miljöindex!


%d bloggare gillar detta: