Posts Tagged ‘Carsten Palmaer’

Tålamodstest

24 oktober 2009

Från Carsten Palmaers bok ”Liten ordlista för nusvenskar” (Ordfront, 2003):

”Kosmologi -n, -er – av grekiskans kosmos, >världen<, >världsaltet< och logia, >lära<; den vetenskap som söker beskriva universums byggnad och utveckling.

Sedan urminnes tider har människan betraktat natthimlen och försökt förstå den utifrån sin mer eller mindre utvecklade kunskapsnivå. Under de hundratusentals år som våra förfäder försörjde sig som jägare och samlare föreställde de sig gärna himlen som en vidsträckt jaktmark, där den store himlajägaren – som grekerna kallade Orion – strövade med sina hundar.

När människan lärt sig smälta och smida metaller tänkte hon sig att universum tillverkats av en gudomlig smed och att himlen välvde sig över jorden likt en ofantlig kopparkittel.

Under den feodala medeltiden utvecklar kyrkan kosmologin vidare: I toppen på världsalltet sitter himlens Gud och härskar över sina änglar och ärkeänglar som en jordens kejsare över sina vasaller, med Kristus som arvfurste och helgonen som länsherrar. Kejsarens makt är en reflex av den gudomliga världsordningen; att ifrågasätta den himmelska hierarkin är lika fåfängt och ohälsosamt som att utmana den jordiska.

Så följer reformationen, upplysningen och de stora mekaniska uppfinningarna; 1700-talets fritänkare ser universum som ett urverk, ett väldigt precisionsmaskineri där stjärnor och planeter rör sig i eviga, förutbestämda banor, mekaniskt som visarna på en klocka.

Befriade från religion och vidskepelse kan vi i dag le åt dessa primitiva föreställningar, eftersom vetenskapen en gång för alla slutgiltigt slagit fast att universum expanderar, alltså likt ett framgångsrikt företag befinner sig i ständig tillväxt och att varje försök att bromsa eller hindra tillväxten skulle leda till en kosmisk katastrof av oanade dimensioner.”


%d bloggare gillar detta: