Posts Tagged ‘Demokrati’

Länkar till partiernas valmanifest för EU-valet 2014

03 maj 2014

EU-valet 2014Valkompasser är kul, men brister en hel del som underlag för att välja parti eller kandidat till EU-parlamentet. Statsvetaren Henrik Oscarsson konstaterar att det är mycket som en valkompass inte mäter, till exempel ”partiernas grad av ansvarstagande, uppnådda politiska resultat, interndemokrati, ideologisk stabilitet och kongruens, koalitionspreferenser, kapacitet att genomföra sin politik, kandidaters och ledares kompetens”.

Själv anser jag att det enskilt bästa beslutsunderlaget för väljare är att jämföra partiernas konkreta valmanifest och valplattformar. Därför har jag samlat dessa här inför valet till Europaparlamentet 2014:

Junilistan

Piratpartiet

Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Feministiskt initiativ

Socialdemokraterna

Moderaterna

Folkpartiet

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Argument för yttrandefrihet

12 april 2011

Jag vill inte att det ska vara tillåtet att kränka eller hota andra hur som helst, men i övrigt tror jag att vi skulle tjäna på ännu mer reell yttrandefrihet än idag. Liberalen John Stuart Mills argument från 1800-talet är fortfarande högst relevanta. Han menade att folk bör få uttrycka vilka åsikter de vill, eftersom:

1. De kan ha rätt och då tjänar vi alla på att få mer kunskap.

2. Även om de har fel kanske det finns någonting i deras idéer och kritik som ger oss mer kunskap.

3. Även om de inte skulle ha rätt i någonting eller inte ha någonting att lära oss, så gör deras uppträdande i debatten att vi bemöter dem och tänker över våra egna åsikter, det vill säga vi blir mer säkra på våra åsikter genom att våga låta andra kritisera oss.

Hur valet av språkrör går till på MP-kongressen

30 mars 2011

Just nu funderar de kandidater till språkrör och partisekreterare i Miljöpartiet som inte blev föreslagna av valberedningen, på om de ska kandidera i alla fall. Jag hoppas det, eftersom det vore bra för demokratin att det inte bara finns förslagen från oss i valberedningen, hur välgrundade de än må vara 🙂

Eftersom jag och Jon Karlfeldt fick igenom vår motion om hur röstningen ska gå till – nämligen med Instant Runoff Voting (IRV) – så har vi också risken minimerats att fler kandidaturer skulle riskera att någon annan än den med störst stöd blir vald.

Nu kommer ombuden nämligen att rangordna alla kandidater i den ordning de vill ha dem valda, och de kommer inte finnas någon taktisk fördel med att rangordna kandidaterna i någon annan ordning än den man verkligen tycker.

Jag har tidigare skrivit utförligt om röstsystemet IRV här. Se även den korta introvideon nedan:

Intressant? Andra om , , , , , ,

Palmemordet i siffror

28 februari 2011

Antalet personer som hittills erkänt för polisen att de är mördaren: 130.

Antalet kronor som utredningen kostat fram tills för några år sedan: 500 miljoner.

Antalet hyllmeter som utredningen tar upp: 225.

Nu – 25 år efter mordet – fortsätter det att komma in flera nya tips varje dag.

SvD: Alla talar om Olof Palme, nästan ingen talar om Palmes politik.

Media: SvD SvD2 DN DN2 DN3 GP GP2 SkD SkD2 Exp Svd3 AB AB2

Därför välja Miljöpartiet i omvalet

11 februari 2011

Nu blev det plötsligt valrörelse igen, sedan valprövningsnämnden ogiltigförklarat regionvalet i hela Västra Götaland. Som ledamot i Västra Götalands regionfullmäktige (motsvarande landstinget) bjuder jag därför på en rad argument nedan till varför Miljöpartiet de gröna förtjänar ännu fler röster den här gången.

I korthet: Miljöpartiet de gröna är det parti som satsar mest på kollektivtrafiken och att reparera småvägarna. I sjukvården är triumfkortet att vara det parti som satsar mest på folkhälsa och förebyggande insatser, samt ökar satsningarna på barn- och ungdomspsykiatrin. Miljöpartiet är det enda parti som inte accepterar några nya motorvägar, vilket är väldigt viktigt för både miljö och ekonomi.

Vi miljöpartister i Västra Götalands regionfullmäktige har i förhandlingsprocessen efter valet visat att vi förtjänar ett ökat stöd i det kommande omvalet. Mer om det i fördjupningen nedan.

Fördjupning: Regionvalet kallas ibland för det bortglömda valet. Men nu när det blir ett separat omval för Västra Götalands regionfullmäktige, så kan förhoppningsvis intresset öka. Vilket parti du väljer för den blå landstingsvalsedeln har stor påverkan på hur hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken ser ut.

Efter valet 2010 var det svårt att få ihop en fungerande politisk ledning för Västra Götalandsregionen. Miljöpartiet agerade dock mycket samarbetsinriktat, seriöst och konstruktivt under hela förhandlingsprocessen. Det har vi fortsatt med i den politiska ledningen som de rödgröna partierna till slut kunde bilda med stöd av Sjukvårdspartiet. Programförklaringen för detta styre finns att läsa här.

Eftersom vi efter omvalet mycket väl kan hamna i ett nytt läge med otydlig majoritet i regionfullmäktige, så vore det bra med ökat stöd för partier som likt Miljöpartiet verkligen försöker ta så stort ansvar för Västra Götaland som möjligt, även om det ibland sker på bekostnad av egenintresset. Som arbetsgivare för nästan 50 000 anställda har vi det ansvaret.

Miljöpartiet vill ha mångfald och helhetssyn i vårdens innehåll. Det är inte bara fråga om vård – det handlar också om hälsa, egenvård, friskvård och förebyggande insatser. Miljöpartiet vill satsa mer pengar än något annat parti på folkhälsa och är hittills det enda parti som har försökt föra in lyckoforskningen i politiken.

Vi vill utveckla närsjukvården. Det innebär en fortsatt satsning för att öka vårdcentralernas tillgänglighet och öppettider, att få in specialister i hemsjukvård och primärvård och att förbättra samverkan med och stödet till den kommunala äldreomsorgen. Särskilda medicinska äldrevårdsavdelningar ska inrättas i samtliga sjukvårdsområden. Många äldre får för mycket läkemedel. Mer natur, djur och mänsklig kontakt kan för många vara effektivare, även för rehabilitering.

Miljöpartiet vill satsa på barn och ungdomars hälsa och ge mer resurser till barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vill öka personalens kompetens så att alla människor, oavsett etnisk bakgrund, sexuell identitet, funktionsnedsättning eller kön, ska ges ett likvärdigt bemötande och en likvärdig behandling.

Den offentliga upphandlingen ska snarast styras om till att köpa in mycket större andel varor som är ekologiska, djuretiska, lokala eller produkter av rättvis handel. Skattepengar ska således inte stödja slavarbete, djurplågeri eller miljöförstöring – vilket de faktiskt gör idag.

I Västra Götaland är Miljöpartiet det parti som vill satsa mest resurser till Västtrafik och utbyggd kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är inte bara viktig för miljön, utan även för jämställdhet, folkhälsa, ekonomi och trafiksäkerhet. Att fler ställer bilen gynnar både samhälle och individer. Därför är det politikens uppgift att göra det enkelt och bekvämt att resa kollektivt.

Miljöpartiet vill bygga ut kollektivtrafiken i hela regionen, införa familjebiljett där en vuxen kan resa med fyra barn gratis, låta fritidskortet gälla från kl. 14 och låta pensionärer resa gratis i lågtrafik. Miljöpartiet är även det parti som satsar mest på det finmaskiga vägnätet.

Nya motorvägar är upp till 20 gånger dyrare än 2+1-vägar. Ändå är vi det enda parti som inte accepterar några nya motorvägar. Det räcker för att finansiera många av de förbättringar jag radat upp här.

Intressant? Andra om , , , , vård, sjukvård, landstingsfullmäktige

Media om omvalet: SvD, GP, Expr, AB, DN, SVT, GP2

Peak oil delvis orsak till upproren

03 februari 2011

Upproren i Tunisien och Egypten har delvis med peak oil att göra. Inom en snar framtid ligger därför även Yemen och Jordanien pyrt till. Kanske även Iran. Om detta skriver Effekt magasin här.

Intressant? Andra om , , , , , ,

Media: DN SvD1 SvD2 SvT CB DL MM Co HT Aa AHR Ji RM, SVT, SVT2, ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab svd svd svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn exp exp gp gp gp gp gp hd hd hd hd dag dag dag

Ge mindre makt till väljarna!

03 januari 2011

”I varje rum där man fattar beslut,
ska det finnas tre tomma stolar.
På den ena stolen föreställer vi oss våra barnbarns barn sitta.
På den andra stolen alla levande arter som finns.
På den tredje stolen de fattiga som finns redan idag.”
– K.G. Hammar, f.d. ärkebiskop

Det vore onekligen bra. Några exempel i den här riktningen:
* I den svenska miljöbalken finns paragrafer som tillåter enskilda miljöorganisationer att föra miljöns talan.
* Det finns djurförsöksetiska nämnder där människor från djurrättsrörelsen ska föra djurens talan.
* Djurskyddsmyndigheten hade som huvuduppgift att tillvarata djurens intressen.
* I Miljöpartiets partiprogram föreslås att FN:s barnkonvention blir del av Sveriges grundlag, för att tvingas inta ett barnperspektiv i alla frågor.
* Försiktighetsprincipen.

”Torsken i Östersjön har ingen rösträtt, men det har du”
– Miljöpartiet de gröna

Foto: Nanny Ålander

Därför ska vi omfördela

20 december 2010

Den rikaste procenten svenskar äger nu mer än de fattigaste 90 procenten svenskar äger tillsammans (källa: Gustav Fridolins bok Blåsta, sida 63-64). 20 procent av befolkningen har större skulder än tillgångar.

Ett problem med enorma förmögenhetsskillnader är att pengarna kan omsättas i politisk makt.

Ett annat problem är att livsstilen hos rika generellt sett är mycket mer långt från ekologiskt hållbar, än vad den är för Medel-Svensson.

Ytterligare ett problem, är att vi avstår från att frigöra stora resurser till vad vi nu vill, genom att inte omfördela.

Självklart bör vi i första hand verka för omfördelningsåtgärder som de rika inte kommer undan, som fastighetsskatten. Men även när det gäller skatter som de allra rikaste flyr, så kommer vi ju i alla fall åt andra rika med dessa skatter. Ur det perspektivet vore de bättre än ingenting tills vi skakat fram skatter eller annat som omfördelar ännu bättre.

Alla skatter har sina brister. Men när det finns en skev effekt av en skatt så är det ju i första hand den skeva effekten som ska åtgärdas – inte hela skatten som ska tas bort (exempelvis arvsskatten).

Intressant? Andra om , , regeringen, alliansen,

Kan själv! Eller?

10 december 2010

Vilka av följande har störst övertro på sin egen förmåga?

1. Alla som tror sig veta att Julian Assange är oskyldig till våldtäkt, trots att de bara har tillgång till ett fåtal uppgifter som beslutsunderlag. Låt domstolen döma! Vi vill väl inte låta Bjästafallet upprepas globalt?

X. Alla som tror sig veta att klimatkrisen bara är en bluff, eftersom vintern i Sverige är kall. Det är som att försöka förutsäga vem som vinner en fotbollsmatch efter att ha tittat på en sekund av matchen. Vilket osökt för oss in på det sista alternativet:

2. Alla som tror sig veta hur svenska herrfotbollslandslaget borde spela.

Var är allt detta självförtroende och engagemang i den politiska debatten? Få som fastnar i tågkaoset tar ens ställning för en sådan enkel sak som att uppmana regeringen att sluta skära ner på tågunderhållet.

Intressant? Andra om , , klimatet, politik, samhälle, wikileaks, julian assange

Rekordmånga unga politiskt intresserade

30 november 2010

Intresset för politik bland unga är nu större än någonsin. Bland väljare under 26 år uppger 62 procent att de är ganska eller mycket politiskt intresserade. Det är cirka 10 procentenheter fler än de två senaste generationerna.

Detta syns inte så mycket i de politiska partierna. Under 10 procent av väljarna födda efter 1977 är starkt övertygade anhängare av ett politiskt parti. Av de födda före 1918 var 38-50 procent starka partianhängare.

Ändå har Sveriges tredje största parti Miljöpartiet de gröna, Gröna Studenter och Grön Ungdom nu sina i särklass högsta antal medlemmar någonsin!


%d bloggare gillar detta: