Posts Tagged ‘Djurrätt’

Hur mycket hänsyn bör vi ta till djuren?

05 april 2015

Här är en sammanfattning av min text om djurpolitik i boken Tänk grönt – en bok med 21 intressanta texter av lika många författare om grön ideologi och politik.Frågan är inte om de kan tänka.
Frågan är inte heller om de kan tala.
Frågan är om de kan lida.


Så skrev Jeremy Bentham om djuren redan 1789.

Idag vet vi sedan länge att djur i högsta grad kan lida. I försök har de flesta torskar som en gång nappat på en krok, inte tagit ett bete på krok igen ens efter att ha fått svälta. Kycklingarna som plågas i våra svenska djurfabriker väljer foder med smärtstillande medel om de kan.

De senaste årtiondenas forskning har visat att skillnaden mellan djur och människor även på andra sätt är mycket mindre än vad många tidigare trott. Det har visat sig att till och med råttor kan uppvisa egenskaper som tvivel, avundsjuka, empati, altruism, rättvisekänslor och medvetenhet om sina kunskapsgränser. Råttor skrattar och reagerar på kittling, men på frekvenser för höga för det mänskliga örat att uppfatta.

Sveriges djurskyddslag är mycket bra i sina skrivningar om att djuren har rätt att bete sig naturligt och slippa utsättas för onödigt lidande, men lagen tillämpas dåligt. Istället har vi trånga burar, sönderavlade broilerkycklingar som tvingas ligga i sin egen lösa avföring, fiskar i fiskodlingar som tvingas leva så tätt att de skaver sönder varandra, minkar som får beteendestörningar och börjar äta på varandra på grund av sina extremt onaturliga liv. Det här är inga enskilda undantag, utan numera naturliga inslag både vardag och helg för de flesta djur som föds upp i Sverige.

Bäst regler för djuren finns i den ekologiska djuruppfödningen. Men inte heller där är reglerna bättre än att till exempel sex hönor per kvadratmeter är tillåtet. Är det tillräckligt bra?

I den svenska köttindustrin föds det varje år upp omkring 80 miljoner kycklingar, cirka 3 miljoner ”odlade” fiskar, samt miljoner andra djur. En genomsnittlig svensk äter under sin livstid mer än 600 kycklingar, 4 kor, 2 får, 30 grisar och tusentals fiskar.

Den rekordhöga köttkonsumtionen i Sverige är inte bara något som drabbar djuren. Den har även en stor negativ påverkan på miljön, vår hälsa och antalet svältande människor.

Redan 1997 konstaterade Naturvårdsverket i rapporten Att äta för en bättre miljö, att köttkonsumtionen bör minska med 75 procent för miljön och rättvisans skull. Istället ökade köttkonsumtionen i Sverige med mer än 40 procent enbart mellan år 1990 och 2012. EU spär på genom att varje år satsa motsvarande 35 miljarder kronor på att göra kött billigare.

Attityderna pekar dock mot en bättre framtid. För samtidigt som köttätarna äter mer kött, så har antalet vegetarianer och veganer ökat kraftigt. Enligt en färsk undersökning är det nu var tionde svensk som säger sig inte äta kött. Drygt 60 procent menar att det är väldigt viktigt (5 av 5 på en skala 1-5) hur djuren föds upp, transporteras och slaktas. Endast 4 procent tycker inte att det är viktigt. 

Enligt en annan undersökning menar cirka hälften av svenskarna att djur och människor har samma värde. Tre procent anser att djur är mer värda än människor. Andra studier har visat på både fler och färre som likställer djur och människodjur, men hur som helst är det många som tänker så. I en svensk studie visade också människor minst lika stor sympati för katter och hundar som for illa, som för människor som for illa.

Det kanske vanligaste argumentet för att fortsätta med pälsfarmer och annat djurplågeri i Sverige är att andra länder annars kommer ta över vår andel av marknaden, så då kan lika gärna vi hålla på. Frågan är om de resonerar likadant när frågan gäller bordeller eller drogförsäljning?

Historiskt sett är det ju nästan alltid de få som vågat gå före, som sedan fått med sig resten på förändring av olika slag. Inte att alla enas om att ändra sig samtidigt. Historien visar också att förskjutningar i värderingar och handlande kan ske mycket snabbt.

För att citera Margaret Mead: ”Tvivla aldrig på att en liten grupp omtänksamma och engagerade människor kan förändra världen. Det är faktiskt det enda som någonsin fungerat.”

Kronfågels djurplågeri

08 oktober 2012

Ingen big deal?

Som djurpolitiskt ansvarig i Miljöpartiets partistyrelse skriver jag idag i Aftonbladet med Djurens Rätts ordförande Camilla Björkbom om djurplågeriet i svensk kycklinguppfödning.

Läs debattartikeln här.

Missa inte heller Tankesmedjan i P3:s satir om kycklingindustrin.

Andra om , , , , ,

Politisk autokorrekt för apor

06 maj 2012

Mer etisk offentlig upphandling på gång

25 oktober 2011

EU-parlamentet ställde sig idag bakom en resolution som öppnar för en mer miljöanpassad upphandling. Det är inte längre lägsta pris som ska vara viktigast utan att få valuta för pengarna på längre sikt, menar parlamentarikerna.

– Det är ett stort steg åt rätt håll, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna.

Lagen om offentlig upphandling i Sverige som bygger på EU:s direktiv upplevs av både upphandlare och anbudsgivare som krånglig och likadant är det i alla EU-länder. Vid årsskiftet väntas kommissionen komma med ett nytt lagstiftningspaket för att modernisera lagarna.

Parlamentet säger sin mening inför det väntade lagförslaget och uttalar sig för en tydligare lag, mindre krångel och mer långsiktigt hållbar upphandling.

Ansvarig rapportör är Heide Rühle från gröna gruppen.

– Parlamentet har ställt sig bakom att även sättet en vara eller tjänst produceras på, kan tas med som krav i upphandlingen. Det ger möjlighet att ställa krav på långtgående miljömässig och social hållbarhet, säger hon.

I Sverige pågår just nu flera rättsliga processer där kommuner ställt krav på djurvälfärd när de handlat upp kött.

– Parlamentet har tröttnat på att kommuner inte får eller vågar upphandla det som gynnar människor och miljö på lång sikt och försvarar entydigt rätten att ta hänsyn t ex till djurskydd och etik, säger Carl Schlyter.

Sverige näst sämst i EU på att inspektera djurtransporter

23 september 2011

Antal kontroller av djurtransporter i EU 2010 under själva transporten:

Polen: 35 244
Sverige: 12

Alliansfritt Sverige kommenterar: Varje gång det kommer fram att djurskyddet fortfarande är katastrofalt så beklagar Eskil Erlandsson sig, det har han gjort en, två, tre, fyra och fem gånger, följt av ett löfte om att åtgärda problemen. Därefter brukar i regel nya nedskärningar följa.

Tänk grönt – om djur

12 maj 2011

Nu släpps Tänk grönt – en bok med 21 intressanta texter av lika många författare om grön ideologi och politik. Den finns bland annat att beställa här och här. Boken täcker in mycket och själv bidrar jag med en text om djurpolitik, som jag skrivit en sammanfattning av på partiprogramsbloggen.

Äntligen en ljusglimt för Sveriges grisar

24 april 2011

Snart kommer en majoritet i riksdagen att rösta för ett förbud mot kastrering utan bedövning av grisar! Cirka 4000 små kultingar per dag kommer nu att slippa detta djurplågeri.

Om köttkonsumtionens stora miljöpåverkan

05 mars 2011

Även den som tidigare läst om köttkonsumtionens miljöpåverkan tycker nog att dokumentären ”Stek åt alla” nedan är intressant. Men se den snarast, för den finns bara kvar till 22 mars.

Jag har tidigare samlat fakta om köttkonsumtionens miljöpåverkan här och föreläser gärna i frågan.

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

Att välja sina strider

04 mars 2011

Djurrättsrörelsen som i grunden har väldigt starka argument – hur lyckas de misslyckas?

En stor orsak tror jag är oförmågan för många i rörelsen att välja sina strider och verktyg. I Umeå har vi just nu ett klockrent exempel när Djurrättsalliansen gång på gång demonstrerat utanför butiken Art & Eco som säljer etiskt, ekologiskt, lokalt och fair-trade-tillverkade kläder, samt second hand. Två (2) av de begagnade plaggen är pälsar och det är därför Djurrättsalliansen gång på gång blockerar skyltfönstret och skrämmer bort människor från butiken.

Miljöförstöring som drabbar djur verkar större delen av djurrättsrörelsen inte bry sig så mycket om. Men borde inte allt onödigt lidande som vi utsätter djur för vara lika illa?

Art & Ecos kläder är alltså miljöanpassade och gynnar därför djuren. Missgynnar då Djurrättsalliansens demonstrationer djuren? Till en början absolut, men sedan media upprepade gånger uppmärksammat frågan så har ju Art & Eco faktiskt fått massor av gratis reklam.

Sammanfattningsvis försökte alltså Djurrättsalliansen göra något bra för djuren, men åstadkom istället något dåligt, vilket sedan ändå vändes till något bra tack vare media. Det hela kanske var en riktigt listig plan från Djurrättsalliansen? 🙂 Eller inte…

Låt mig därför avsluta med några tips för den som vill vara så effektiv som möjligt i att göra något för djuren:
1. Påverka partierna direkt till bättre lagstiftning. Här finns en stor outnyttjad potential. De flesta svenskar är ju redan emot päls till exempel. Hur man kan gå till väga har jag tidigare skrivit om här.
2. Läs de här råden för radikala rörelser.
3. Punkt 2 kan på individnivå kompletteras med att bjuda köttätare på god vegetarisk mat.

På riksnivå har Djurrättsalliansen genomfört en fantastisk lobbyism för grisarna och minkarna. Radikala krafter är också nödvändiga för att förskjuta debatten. Men man måste ändå försöka se helheten och välja sina strider för att nå maximal framgång eller åtminstone ta sig framåt.

Intressant? Andra om , , , , , ,

Bonus: Johnny, 39, tvingades äta vegetarisk lunch

FN-konferens om djurrätt

09 januari 2011

Frågan är inte om de kan tänka.
Frågan är inte heller om de kan tala.
Frågan är om de kan lida.

Jeremy Bentham, 1789

För att det ska anses bevisat att någon kan känna smärta, måste den individen ha nociceptorer (nervceller som tar emot smärtsignaler), ett centralt nervsystem som behandlar informationen, samt reagera med sitt beteende på smärtan.

Idag vet vi att djur – även djur som fiskar, råttor och fåglar – både kan tänka, kommunicera och lida. Varje år dödas drygt 80 miljoner djur efter livslånga lidanden enbart i den svenska köttindustrin. Ändå handlar nästan all politisk debatt om människor. När blir det en FN-konferens om djurrätt?

Intressant? Andra om , , , , ,


%d bloggare gillar detta: