Posts Tagged ‘Faktoider’

Sverige är ett medelstort land

02 januari 2012

Ofta sägs det att Sverige är ett litet land. Men generellt sett är det vilseledande. Sverige har fler invånare, större yta och större ekologiskt fotavtryck globalt än de flesta andra länder. Å andra sidan bor de flesta i länder med fler invånare än Sverige.

Sverige är också ett glest befolkat land och svenska är ett av världens mest talade språk. Men det säger ju föga om hur stort Sverige är.

Foto: Dan Bennett

Sverige är ett litet land om man jämför med länder som USA, Ryssland, Kina och Indonesien. Sverige är ett stort land om man jämför med länder som Vatikanstaten, Irland, Estland, Luxemburg, Palau, Jamaica och Uruguay.

Sverige har fler invånare än de flesta andra länder (plats 85 av 196). I snitt har dock varje självständig stat cirka 36 miljoner invånare, jämfört med Sveriges 9,5.

Sverige har större yta än de flesta andra länder (plats 57 av 196). Sveriges yta är dock knappt 2/3 av den genomsnittliga ytan för stater.

Å tredje sidan använder Sverige stora delar av andra länders ytor för att odla mat, djurfoder, biobränslen och utvinna andra naturresurser. Totalt sett skulle det behövas cirka tre jordklot om alla använda lika mycket yta och naturresurser som Sverige (inräknat att andra länder förbrukar delar av våra ytor och naturresurser).

Sett till BNP är Sverige ett rikt land. Men när det gäller exempelvis biologisk mångfald är Sverige ett fattigt land. Det bor relativt få djur och djurarter i Sverige. Med det framtida varmare klimatet lär dock många nya djur flytta in. Även många människor i form av klimatflyktingar. Då passar det ju bra att Sverige är ett glest befolkat land (plats 158 av 196).

Dessutom är svenska redan ett av världens mest talade språk. Plats 91 av cirka 6000 om man räknar modersmål, vilket innebär att cirka 98 procent av de levande språken talas av färre. Det säger dock föga om hur stort Sverige är.

Inte heller i närområdet Norden och Europa är Sverige ett litet land. Hur vi räknar spelar givetvis roll, men sammantaget framstår Sverige generellt som ett medelstort land.

Som individer jämför vi oss allt mer med framgångsrika kändisar istället för med våra grannar, vilket gör att vi lättare blir missnöjda med det vi har. Samma tankesätt är nog en av orsakerna till att vi ser Sverige som ett litet land. Det är ett problem att politiska beslut dagligen kan påverkas av att en attityd grundad i en missuppfattning lever kvar.

Jag har skrivit om fler faktoider (sådant som ses som fakta fast det helt eller delvis inte stämmer) här.

Dagens faktoid

27 februari 2010

93 procent av svenskarna tror att borgenär betyder borgensman och 70 procent är säkra på att de har rätt, enligt Skatteverket 2006. Liknande resultat fick man på 70-talet.

Borgenär betyder en som lånat ut pengar. Den som är skyldig pengar kallas gäldenär.

Fler faktoider finnes.

Intressant? Andra om ,

Faktoider

10 januari 2010

På 90-talet drev Niclas Johansson sidan missuppfattningar.se, där han tog kål på diverse vanliga myter. Det blev aldrig någon bok av den sidan, så istället spann Peter Olausson vidare på samma tema och skrev Faktoider. För den som vill ha täta uppdateringar finns faktoider.blogspot.com och på engelska finns snopes.com

Det finns många faktoider. Här är några med politisk koppling som tas upp i boken Faktoider:

 • Alliansen badade aldrig i badtunna hos Maud Olofsson. De hittade ingen tunna.
 • Miljörörelsens populära historia om den kokande grodan är en myt. Om en groda hamnar i vatten som sakta värms upp, så hoppar den visst ur när det blir för varmt.
 • Om en struts stoppar huvudet i sanden, så är det för att söka rötter eller vatten.
 • Exempel på livsförstärkande medel som används i det biodynamiska jordbruket:
  Nr 502: Röllekablommor pressas in i urinblåsor från kronhjort, placeras i solen under sommaren, i marken under vintern och grävs upp på våren.
  Nr 505: Småhackade barkbitar av ek läggs i en skalle från något husdjur, omges av torv och grävs ned i marken på hösten på ett ställe där mycket regnvatten rinner förbi.
 • Läkemedel provas lika gärna på kvinnor som på män. Eventuellt har det varit annorlunda för länge sedan. I USA var det dock mest test på män ändå till 1993, eftersom man var rädd för att kvinnans ”hormonella cykler” kunde göra resultaten opålitliga, samt att man kunde orsaka framtida missfall och inte kunde bevisa att en kvinna inte var gravid (och abortmotståndet är ju högljutt i USA).

  Ett problem med att försöka ta kål på myter är att efter några månader så minns vi ofta inte vad som var sant och inte. Vi minns bara påståendet i sig. Men här kommer ändå en till gedigen samling från engelska Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_misconceptions

Andra om , , , ,


%d bloggare gillar detta: