Posts Tagged ‘Försvaret’

Peak oil inom 5-10 år

31 augusti 2010


Diagrammet ovan (från rapporten Tipping point i våras) är en sammanställning över när olika aktörer tror att peak oil kommer att inträffa. Det finns också en Odell (blå ovan) som tror att peak oil inträffar år 2060. Men sammantaget bedömer alltså de flesta experter att peak oil inträffar inom 5-10 år. Till och med bilföretaget Ford tror att det blir redan nästa år.

Jag har tidigare påpekat hur oförberedda vi är inför denna gigantiska utmaning. Dessutom kommer Sveriges import av olja med en tredjedel vardera från Danmark, Norge respektive Ryssland. Både Norge och Danmark kommer att sluta exportera olja år 2015. Att inte ställa om nu blir således även en stor säkerhetspolitisk utmaning för Sverige.

Vi har allt att vinna på att ta krafttag redan nu, men några steg i rätt riktning är i alla fall klart bättre än att stå helt passivt handlingsförlamade som Sveriges än så länge borgerliga regering.

Intressant? Andra om , , , , , ,

Media: AB, DN, DN2, Ex, Ex2, SvD, GP, GP2, GP3, DN3, DN4, SVT

Har du det som krävs för att mörda? Mvh Försvarsmakten

27 juli 2010

Ickevåld fungerar

22 juli 2010

”Sammantaget från 1966 till 1999, har ickevåldsamt civilt motstånd spelat en avgörande roll i 50 av 67 övergångar från auktoritära regimer.”

Idag gästbloggar Joakim Larsson, som relativt ofta jobbar med samma uppdrag som jag (sammankallande i MP och GU riks valberedningar, GU riks valgrupp 2006, ledamot i Västra Götalands regionfullmäktige kommande mandatperiod, samma arbetsplats i valrörelsen, osv). Joakim har en egen blogg här.

Följande ord är Joakims text om ickevåldets historia, tidigare publicerad i Avtryck nr 2/2010:

Historien om ickevåld är historien om våld. Det är en farlig historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Våld är inte en naturlag
De senaste årtiondena har många ickevåldsteoretiker försökt att identifiera egenskaper hos icke-våldsamma samhällen och relationer genom tiderna. De flesta av dem tror att både våld och ickevåld är ”naturligt”. Vilket som används beror på samhället.

Dock utmanar de uppfattningen om att våld är något ”naturligt”, medan ickevåld skulle vara en extra moralisk bedrift. De refererar till etologiska och antropologiska bevis för att bland människor och många andra djur är aktiviteter som bygger på omsorg mycket vanligare än våldsamma aktiviteter. Fred är möjligt eftersom våld inte är en biologisk nödvändighet.[1]

Judendom, islam, kristendom, hinduism och buddhism – genom historien har många religioner haft delar i sina läror som avfärdar våldsanvändning som omoraliskt. Trots detta är vårt samhälles historia en historia om krig. Alla viktiga idéer och betydande förändringar av mänskligheten beskrivs som en del i ett försök att vinna en våldsam, blodig konflikt.

Foto: Francois Polito

Våldet mot ickevåldet
Men det har alltid funnits ett fåtal som har vägrat att slåss. De styrande har alltid betraktas dessa minoriteter som en fara för samhället och har fängslat, misshandlat och förföljt dem. Den som vill behålla våldsanvändning som en metod för att tillskansa sig själva makt, har alltid haft ett intresse av att nedkämpa den farliga idén om ickevåld.

Ickevåld fungerar inte och dess förespråkare ska nedkämpas. Allt för att upprätthålla sin världsordning och sin makt.[2]

Men de har alltid funnits där, de som utmanar våldsanvändandet. Runt om i hela världen, genom hela historien, så finns det många exempel på personer som stoppat och undvikit våld, beväpnade med inget annat än sitt mod och sin integritet.  Som varsin sida av den mänskliga naturen så gror ickevåldet överallt där våldet finns. Det här är ett antal nedslag i denna farliga historia som utmanar våldet.

Ungrarnas icke-militära kamp mot Habsburgs-monarkin, 1849-1867, Ungern
Österrike hade militärt besegrat Ungern 1697, men ungrarna vägrade underordna sig Österrike. Under åren fram tills 1848 försökte man använda sig av våldsamt motstånd och våldsamma revolutionsförsök. Men efter att 1848 års revolution slagits ned så byttes taktiken. Och efter 18 års civilmotstånd genom ovilja till samarbete, skattevägran och bojkotter kunde ungrarna återerövra sitt självstyre. 1867 bildades dubbelmonarkin Österrike-Ungern, och ungrarna fick eget parlament samt en egen konstitution.

Saltmarschen och Indiens självständighet, 1930-1947, Indien
Den brittiska kolonialmakten hade monopol på framställning och försäljning av salt. Mahatma Gandhi vandrade tillsammans med ett antal anhängare en sträcka på 40 mil för att själv framställa salt vid kusten.

Detta blev den första i en lång rad av civila olydnadsaktioner där indier vägrade att samarbeta med kolonialmakten. Ett aktivt ickevåldsmotstånd som ledde till Indiens självständighet 1947.

Mahatma Gandhi.

Nelson Mandela överger våldstaktiken, 1985, Sydafrika
Nelson Mandela var från 1962 ANC:s militära ledare. Från samma år och fram tills 1990 satt han även i fängelse för sitt motstånd mot regimen. Mandela övergav inte helt sin tro på våldet, men valde 1985 att gå med på president Bothas krav att villkorslöst lägga ned våld som metod för politisk förändring. Därigenom kunde han börja förhandla med den värsta rasistregimen sedan Hitler. 1990 släpptes Mandela från fängelset. 1994 blev han president.

Vithjälmarna, 1993, Argentina
Argentina startade 1993 Cascos Blancos, Vithjälmarna, som är en form av obeväpnad fredbevarande trupp. 1994 blev de delvis en del av FN-systemet genom ett beslut i generalförsamlingen och sedan dess har flera andra länder gått med.

Våld föder våld, 1999, Kosovo
Kosovokriget resulterade i cirka 12 500 mördade människor och ungefär en miljon flyktingar. Det finns dock många exempel på fungerande ickevåldsmetoder under Kosovokriget.

Kosovoalbanerna förde i åtta år ickevåldsmotstånd mot Milosevicregimen, välkänt men ignorerat av världssamfundet, innan konflikten eskalerade. Center for Peace, Nonviolence and Human Rights lyckades stoppa ett försök av den kroatiska militären att driva bort den serbiska befolkningen i en stad genom icke-våldslig intervention. Peace Brigades International använde sig av metoden att agera obeväpnade livvakter åt hotade personer. Något man tidigare använt sig av i Sri Lanka, Haiti, Colombia och Centralamerika.

Mänskliga sköldar, 00-talet, Palestina
Något som har blivit särskilt utmärkande i Palestina är närvaron av internationella organisationer. Med hjälp av den relativa säkerhet som följer av att vara en utländsk civilperson, bedrivs motstånd mot aktioner mot civila.

Som mänskliga sköldar ger man skydd för de som måste förflytta sig under utegångsförbuden, för att gå till skolan eller för att köpa mat. Med hjälparbetare som bor i flyktinglägren motverkar man den omfattande förstörelse av byggnader som förekommer där.

Den orangea revolutionen, 2004, Ukraina
Efter det ukrainska presidentvalet, som präglades av omfattande korruption, hot mot väljare och direkt valfusk så inträffade det som blivit känt som ”den orangea revolutionen”. Hundratusentals demonstrerade, ockuperade, strejkade och blockerade. Trots att trupper kallades in för stoppa demonstrationerna spilldes inget blod och den 23 januari 2005 hölls nyval.

Våld föder våld – ickevåld föder fred
En artikel i ”Journal of Peace and Conflict Resolution” 1999, undersökte effekterna av utländska militära interventioner. Inte mindre än 690 inträffade mellan 1945 och 1991. De flesta genomfördes i syfte att skapa fred. Det funkar inte så bra. I artikeln är slutsatsen att sannolikheten för krig ökar genom öppen militär intervention. Vilket vi bland annat såg i Kosovo.

Sammantaget från 1966 till 1999, har ickevåldsamt civilt motstånd spelat en avgörande roll i 50 av 67 övergångar från auktoritära regimer.[3]


[1] The Seville Statement on violence, UNESCO, 1989

[2] Nonviolence: The History of a Dangerous Idea, Kurlansky, 2006

[3] A force more powerful: a century of nonviolent conflict, Ackerman/DuVall, 2000

Andra om , , , , , , . DN, DN2, SvD

Äh, lite vapenexport har väl ingen dött av…

03 mars 2010

Den svenska krigsmaterielexporten ökade år 2009 med 7 procent, visar ny statistik. Den här exporten har ökat med över 30 procent till 13,5 miljarder under den moderatledda regeringen.

Vapenexporten går bland annat till länder som grovt och systematiskt kränker FN:s mänskliga rättigheter, bland annat Saudiarabien. Dessutom försöker ju den moderatledda regeringen att sälja övervakningssystem till en diktatur som Libyen.

Finns det då någon gräns för vilket land man kan tänka sig att underlätta för? Nej, enligt finansmarknadsminister Mats Odell (KD) är även Nordkorea tänkbart.

För övrigt gästbloggar jag på Köpstoppsbloggen idag.

Intressant? Andra om , samhälle, , , , ,

Diverse läsvärt

19 januari 2010

De rödgröna har idag presenterat sin överenskommelse om ett steg framåt för sjukförsäkringarna. Det finns att läsa om här, på DN debatt och överenskommelsen i sin helhet finns här.

Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson (M) har ju själv erkänt att de skärpta riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens skattesänkningar. Det är ärliga ord om varför döende cancersjuka skulle in på arbetsmarknaden.

Annat mycket läsvärt idag, som knappast lär nämnas i nyhetssändningarna i tv:
Helene Sigfridsson visar att det är ganska lätt att påverka politiken, även utan pengar. En rad användbara tips finns här och här.

Max Andersson noterar att DN först nu efter att Lissabonfördraget är beslutat, talar klarspråk om att Lissabonfördraget gör det svårt att behålla den militära alliansfriheten, och att DN använder det som argument för att just förespråka slopad alliansfrihet… Läs här.

En ny rapport tyder på att etanol är en större klimatbov än bensin. Läs här. Tidigare info om etanols miljöpåverkan finns här.

Filip Fors skriver om hur rika skulle kunna omsätta sin rikedom till ökad lycka. Främst genom att på allvar fundera på hur mycket ledighet, köpt massage eller annat man kan få istället för att göra ett stort inköp av bil eller ny tv, som ändå bara ger kortvarig lycka och merarbete (ting tar tid). I den tillhörande videon får vi även veta varför man på kort sikt blir lyckligare av att betala med kreditkort, vilket ökar konsumtionen och därmed miljöförstöringen. Läs här.

Själv skrev jag i torsdags om en ny rapport om att överkonsumtion är det största miljöproblemet. Nu uppmärksammas det även av Naturvårdsverket. Läs här.

Andra om , , etanol, , ,

Ja till nej till jasägare

06 oktober 2009

Försvarsminister Sten Tolgfors vill att riksdagen ska överlåta åt regeringen att nästa år storsatsa på stridsflygplanet JAS 39 Gripen.

I budgetpropositionen skriver regeringen följande: ”Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att regeringen under 2010 får besluta om anskaffning av ny radarjaktrobot, utveckling och uppgradering av JAS 39 Gripen C/D, anskaffning av taktisk obemannad flygfarkost (TUAV) samt i övrigt får fatta nödvändiga beslut beroende på oförutsedda förändrade förutsättningar.”

Det här är den största satsningen som regeringen gör i statsbudgeten och den finns gömd i några rader i en av bilagorna. Kostnaden lär bli tiotals miljarder, men inte ens militären själva anser att vi behöver nya plan. Alla riksdagens partier har dessutom gång på gång i försvarsutskottet enats om att alla stora vapenprojekt ska beslutas av riksdagen.

Tolgfors påstår ändå att beslut inte kommer att tas förrän om 6-7 år och att regeringen avser att återkomma till riksdagen i denna fråga.

Om inte vi säljer så gör någon annan det, brukar det heta. Med samma logik skulle regeringen kunna försvara statliga bordeller och statlig drogförsäljning. Själv föredrar jag att konsekvent förorda exemplets makt – att konkret genomföra alternativ, som ökar chansen att andra länder/städer följer de goda exemplen.

Hur troligt är det till exempel att vi hade fått igenom trängselavgifter i Stockholm, om ingen annan stad redan haft det? På samma sätt bör Sverige visa vägen genom att ställa om vårt försvar på allvar.


%d bloggare gillar detta: