Posts Tagged ‘Fred’

Nordkorea nästa?

12 oktober 2012

Nobels fredspris går i år till EU som har upprustning inskrivet i sin grundlag. 2009 var det Obama ”som ingav hopp”. Att med satir överträffa verkligheten är inte alltid så lätt, men här är i alla fall några kandidater till kommande års Nobels fredspris:
* Världens samlade kärnvapenstater – för att de inte använder sina kärnvapen.
* Klusterbombens utvecklare – för att ha stimulerat etiska diskussioner.
* Nordkorea – för att de enligt egen utsago är ett fredsälskande land.
* Eventuella utomjordingar som känner till oss – för att de inte utnyttjat oss än.
* Delat pris mellan Birgit Friggebo för allsångsförsöket i Rinkeby och Michael Jackson postumt – för sånger som We are the world, Earth song och Heal the world.

Nästa år siktar EU på att ta hem ekonomipriset!

Media om priset: DN, AB, Svd, GP, SVT, Expr, AB2, AB3, Expr2, Svd2, DN2, DN3, DN4, DN5, GP2, Metro, SR

Intressant? Andra om:, , , , Obama, ,

Har du det som krävs för att mörda? Mvh Försvarsmakten

27 juli 2010

Ickevåld fungerar

22 juli 2010

”Sammantaget från 1966 till 1999, har ickevåldsamt civilt motstånd spelat en avgörande roll i 50 av 67 övergångar från auktoritära regimer.”

Idag gästbloggar Joakim Larsson, som relativt ofta jobbar med samma uppdrag som jag (sammankallande i MP och GU riks valberedningar, GU riks valgrupp 2006, ledamot i Västra Götalands regionfullmäktige kommande mandatperiod, samma arbetsplats i valrörelsen, osv). Joakim har en egen blogg här.

Följande ord är Joakims text om ickevåldets historia, tidigare publicerad i Avtryck nr 2/2010:

Historien om ickevåld är historien om våld. Det är en farlig historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Våld är inte en naturlag
De senaste årtiondena har många ickevåldsteoretiker försökt att identifiera egenskaper hos icke-våldsamma samhällen och relationer genom tiderna. De flesta av dem tror att både våld och ickevåld är ”naturligt”. Vilket som används beror på samhället.

Dock utmanar de uppfattningen om att våld är något ”naturligt”, medan ickevåld skulle vara en extra moralisk bedrift. De refererar till etologiska och antropologiska bevis för att bland människor och många andra djur är aktiviteter som bygger på omsorg mycket vanligare än våldsamma aktiviteter. Fred är möjligt eftersom våld inte är en biologisk nödvändighet.[1]

Judendom, islam, kristendom, hinduism och buddhism – genom historien har många religioner haft delar i sina läror som avfärdar våldsanvändning som omoraliskt. Trots detta är vårt samhälles historia en historia om krig. Alla viktiga idéer och betydande förändringar av mänskligheten beskrivs som en del i ett försök att vinna en våldsam, blodig konflikt.

Foto: Francois Polito

Våldet mot ickevåldet
Men det har alltid funnits ett fåtal som har vägrat att slåss. De styrande har alltid betraktas dessa minoriteter som en fara för samhället och har fängslat, misshandlat och förföljt dem. Den som vill behålla våldsanvändning som en metod för att tillskansa sig själva makt, har alltid haft ett intresse av att nedkämpa den farliga idén om ickevåld.

Ickevåld fungerar inte och dess förespråkare ska nedkämpas. Allt för att upprätthålla sin världsordning och sin makt.[2]

Men de har alltid funnits där, de som utmanar våldsanvändandet. Runt om i hela världen, genom hela historien, så finns det många exempel på personer som stoppat och undvikit våld, beväpnade med inget annat än sitt mod och sin integritet.  Som varsin sida av den mänskliga naturen så gror ickevåldet överallt där våldet finns. Det här är ett antal nedslag i denna farliga historia som utmanar våldet.

Ungrarnas icke-militära kamp mot Habsburgs-monarkin, 1849-1867, Ungern
Österrike hade militärt besegrat Ungern 1697, men ungrarna vägrade underordna sig Österrike. Under åren fram tills 1848 försökte man använda sig av våldsamt motstånd och våldsamma revolutionsförsök. Men efter att 1848 års revolution slagits ned så byttes taktiken. Och efter 18 års civilmotstånd genom ovilja till samarbete, skattevägran och bojkotter kunde ungrarna återerövra sitt självstyre. 1867 bildades dubbelmonarkin Österrike-Ungern, och ungrarna fick eget parlament samt en egen konstitution.

Saltmarschen och Indiens självständighet, 1930-1947, Indien
Den brittiska kolonialmakten hade monopol på framställning och försäljning av salt. Mahatma Gandhi vandrade tillsammans med ett antal anhängare en sträcka på 40 mil för att själv framställa salt vid kusten.

Detta blev den första i en lång rad av civila olydnadsaktioner där indier vägrade att samarbeta med kolonialmakten. Ett aktivt ickevåldsmotstånd som ledde till Indiens självständighet 1947.

Mahatma Gandhi.

Nelson Mandela överger våldstaktiken, 1985, Sydafrika
Nelson Mandela var från 1962 ANC:s militära ledare. Från samma år och fram tills 1990 satt han även i fängelse för sitt motstånd mot regimen. Mandela övergav inte helt sin tro på våldet, men valde 1985 att gå med på president Bothas krav att villkorslöst lägga ned våld som metod för politisk förändring. Därigenom kunde han börja förhandla med den värsta rasistregimen sedan Hitler. 1990 släpptes Mandela från fängelset. 1994 blev han president.

Vithjälmarna, 1993, Argentina
Argentina startade 1993 Cascos Blancos, Vithjälmarna, som är en form av obeväpnad fredbevarande trupp. 1994 blev de delvis en del av FN-systemet genom ett beslut i generalförsamlingen och sedan dess har flera andra länder gått med.

Våld föder våld, 1999, Kosovo
Kosovokriget resulterade i cirka 12 500 mördade människor och ungefär en miljon flyktingar. Det finns dock många exempel på fungerande ickevåldsmetoder under Kosovokriget.

Kosovoalbanerna förde i åtta år ickevåldsmotstånd mot Milosevicregimen, välkänt men ignorerat av världssamfundet, innan konflikten eskalerade. Center for Peace, Nonviolence and Human Rights lyckades stoppa ett försök av den kroatiska militären att driva bort den serbiska befolkningen i en stad genom icke-våldslig intervention. Peace Brigades International använde sig av metoden att agera obeväpnade livvakter åt hotade personer. Något man tidigare använt sig av i Sri Lanka, Haiti, Colombia och Centralamerika.

Mänskliga sköldar, 00-talet, Palestina
Något som har blivit särskilt utmärkande i Palestina är närvaron av internationella organisationer. Med hjälp av den relativa säkerhet som följer av att vara en utländsk civilperson, bedrivs motstånd mot aktioner mot civila.

Som mänskliga sköldar ger man skydd för de som måste förflytta sig under utegångsförbuden, för att gå till skolan eller för att köpa mat. Med hjälparbetare som bor i flyktinglägren motverkar man den omfattande förstörelse av byggnader som förekommer där.

Den orangea revolutionen, 2004, Ukraina
Efter det ukrainska presidentvalet, som präglades av omfattande korruption, hot mot väljare och direkt valfusk så inträffade det som blivit känt som ”den orangea revolutionen”. Hundratusentals demonstrerade, ockuperade, strejkade och blockerade. Trots att trupper kallades in för stoppa demonstrationerna spilldes inget blod och den 23 januari 2005 hölls nyval.

Våld föder våld – ickevåld föder fred
En artikel i ”Journal of Peace and Conflict Resolution” 1999, undersökte effekterna av utländska militära interventioner. Inte mindre än 690 inträffade mellan 1945 och 1991. De flesta genomfördes i syfte att skapa fred. Det funkar inte så bra. I artikeln är slutsatsen att sannolikheten för krig ökar genom öppen militär intervention. Vilket vi bland annat såg i Kosovo.

Sammantaget från 1966 till 1999, har ickevåldsamt civilt motstånd spelat en avgörande roll i 50 av 67 övergångar från auktoritära regimer.[3]


[1] The Seville Statement on violence, UNESCO, 1989

[2] Nonviolence: The History of a Dangerous Idea, Kurlansky, 2006

[3] A force more powerful: a century of nonviolent conflict, Ackerman/DuVall, 2000

Andra om , , , , , , . DN, DN2, SvD

1/3 av fredspris-Obamas ökande militärbudget kan räcka för att klara klimatet

02 juni 2010

SIPRI släppte idag sin senaste rapport om de globala militärutgifterna. Trots finanskris har militärutgifterna ökat globalt med nära 6 procent sedan föregående år (2008). Totalt har det skett en ökning i reella termer med 49 procent sedan år 2000.

USA ökade sina försvarsutgifter med 47 miljarder dollar 2009 och stod självt för 54 procent av ökningen av världens militärutgifter. Det här är alltså samma år som Obama fick Nobels fredspris för att han ingav hopp. Kanske skulle man gett det postumt till Michael Jackson istället, som också ingav hopp med sina fredssånger, men utan att storsatsa på krig 🙂

Riksdagspartierna i försvarsberedningen är däremot eniga om att ”miljöpåverkan och klimatförändringar utgör de allvarligaste globala hoten mot människors säkerhet”, samt att det inte finns något direkt militärt hot mot Sverige inom överskådlig tid. Sverigedemokraterna vill dock ge försvaret mycket mer pengar för att möta de hot som fanns förr i tiden…

Det finns en klar poäng med ett parti som hela tiden ligger steget före, som Miljöpartiet. Det vitaliserar hela den politiska debatten och underlättar verklig utveckling. Men jag måste erkänna att jag verkligen inte förstår poängen med att ge upp framsteg som redan gjorts och kämpa för bakåtsträvande politik så att vi åter hamnar steget efter. Några exempel: Sverigedemokraternas försvarspolitik, Moderaternas fördelningspolitik, Kristdemokraternas HBT-politik och Folkpartiets skolpolitik.

Lester Brown (som också borde fått Nobels fredspris 2007) visar i den bästa klimatboken Plan B 4.0 att det kan räcka med en tredjedel av USA:s militärutgifter för att globalt minska klimatpåverkan med 80 procent till år 2020.

Värt att prioritera, eller? I så fall måste vi agera nu, för senare blir det mycket dyrare och mindre sannolikt att det ens är möjligt.

Ett relaterat inlägg från mig finns här.

Intressant? Andra om, , , , Obama, ,

Media: DN, SVT, SVD, GP, SS

Hej då!

08 april 2010

Станислав Евграфович Петров är kanske den nu levande person som gjort störst insats för freden i världen, när han den 25 september 1983 trotsade reglerna och valde att inte ge order om en omedelbar storskalig attack med kärnvapen mot USA. Datorerna visade att USA hade avfyrat kärnvapenmissiler mot Sovjet, men Stanislav Petrov som vikarierade som ansvarig valde att inte tro på det. Idag sägs Petrov vara utfattig, försupen och deprimerad. Nu har han i alla fall fått tack.

Just den mänskliga faktorn och sårbar IT är det som gör att tredje världskriget när som helst kan bryta ut inom en kvart, genom kärnvapen som avfyras av misstag. Det har varit väldigt nära ett antal gånger och ingen har idag riktigt koll på vem som har kärnvapen och än mindre var det finns kärnvapnen, eftersom många är placerade på u-båtar som far runt på internationellt vatten. Däremot vet vi att de kärnvapen som finns lätt skulle räcka till att utplåna det mesta livet på jorden.

Mot bakgrund av det så är det fascinerande vilket kompakt ointresse som de flesta politiker har för kärnvapenhotet, även om Ryssland och USA idag tog några steg i rätt riktning.

Vi får helt enkelt hoppas att resten också kommer att agera som Stanislav Petrov, som inte lär få Nobels fredspris i år heller. Han räddade ju bara världen.

Intressant? Andra om politik, , , , , , kärnvapen

Media: AB, DN, DN2, DN3, DN4, SvD, SvD2, SvD3

Äh, lite vapenexport har väl ingen dött av…

03 mars 2010

Den svenska krigsmaterielexporten ökade år 2009 med 7 procent, visar ny statistik. Den här exporten har ökat med över 30 procent till 13,5 miljarder under den moderatledda regeringen.

Vapenexporten går bland annat till länder som grovt och systematiskt kränker FN:s mänskliga rättigheter, bland annat Saudiarabien. Dessutom försöker ju den moderatledda regeringen att sälja övervakningssystem till en diktatur som Libyen.

Finns det då någon gräns för vilket land man kan tänka sig att underlätta för? Nej, enligt finansmarknadsminister Mats Odell (KD) är även Nordkorea tänkbart.

För övrigt gästbloggar jag på Köpstoppsbloggen idag.

Intressant? Andra om , samhälle, , , , ,

Nytt argument för Obama

09 december 2009

Mindre köttkonsumtion gör att jordens resurser räcker till alla och då minskar riskerna för krig. Morgondagens nobelfredspristagare Obama har offentligt talat för minskad köttkonsumtion, så det stärker ju hans värdighet som pristagare i jämförelsen med Michael Jackson 😉

Andra om Obama, Nobelpriset och Michael Jackson

Inget nobelpris till Michael Jackson

09 oktober 2009

Många förvånas över att Barack Obama får Nobels fredspris, vilket han delvis får för att han inger hopp. Men allt är relativt. Tänk om Michael Jackson hade fått fredspriset postumt med motiveringen att hans fredslåtar är hoppfulla! 🙂

Nåväl, vi får se vilka åtgärder halv-vite Obama (som pga. normer kallas ”svart”, trots att han har en ljushyad och en mörkhyad förälder, till skillnad från Jackson som hade två mörkhyade föräldrar) får med sig sina landsmän på att göra för världens viktigaste fredsfråga klimatet. De extremt viktiga förhandlingarna om ett nytt globalt klimatavtal äger ju rum på COP15 i Köpenhamn både före, under och efter att fredspriset delas ut, så då kanske herr Obama kan ta en liten extrasväng dit när han ändå är i Norden? Där kan han ju också träffa företrädare för fredspristagarna från 2007 – FN:s klimatpanel IPCC.

Media: SVT, SR, AB, Expr, NM, NM2, NM3, DN, SVD, GP, GD, ETC, Dagen, Metro, SS, VK, ÖC, ÖP, PS, NK, KVP, SF

Ja till nej till jasägare

06 oktober 2009

Försvarsminister Sten Tolgfors vill att riksdagen ska överlåta åt regeringen att nästa år storsatsa på stridsflygplanet JAS 39 Gripen.

I budgetpropositionen skriver regeringen följande: ”Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att regeringen under 2010 får besluta om anskaffning av ny radarjaktrobot, utveckling och uppgradering av JAS 39 Gripen C/D, anskaffning av taktisk obemannad flygfarkost (TUAV) samt i övrigt får fatta nödvändiga beslut beroende på oförutsedda förändrade förutsättningar.”

Det här är den största satsningen som regeringen gör i statsbudgeten och den finns gömd i några rader i en av bilagorna. Kostnaden lär bli tiotals miljarder, men inte ens militären själva anser att vi behöver nya plan. Alla riksdagens partier har dessutom gång på gång i försvarsutskottet enats om att alla stora vapenprojekt ska beslutas av riksdagen.

Tolgfors påstår ändå att beslut inte kommer att tas förrän om 6-7 år och att regeringen avser att återkomma till riksdagen i denna fråga.

Om inte vi säljer så gör någon annan det, brukar det heta. Med samma logik skulle regeringen kunna försvara statliga bordeller och statlig drogförsäljning. Själv föredrar jag att konsekvent förorda exemplets makt – att konkret genomföra alternativ, som ökar chansen att andra länder/städer följer de goda exemplen.

Hur troligt är det till exempel att vi hade fått igenom trängselavgifter i Stockholm, om ingen annan stad redan haft det? På samma sätt bör Sverige visa vägen genom att ställa om vårt försvar på allvar.

Fredsdagen och vattenbristen

21 september 2009

Idag är det internationella fredsdagen, utlyst av FN. Även fast det inte är fred på jorden idag heller, så kan vi ändå glädja oss åt att det går framåt för freden! Antalet väpnade konflikter i världen har minskat kraftigt, men hittills i år uppgår världens militärutgifter ändå till cirka 1000 miljarder US dollar.

Ett vanligt antagande är att klimatförändringarna, vattenbrist och andra sinande naturtillgångar kommer att leda till en hel del krigande de kommande decennierna. Är det så?

Tja, vi har ju till exempel ”playstation-kriget” i Kongo, när den stora efterfrågan på Playstation 2 (där tantal krävs i produktionen) starkt bidrog till omfattande, blodiga strider om den knappa resursen tantal. Den snabbt ökande efterfrågan på mobiler och annan elektronik har lett till liknande elände.

Men om efterfrågan inte kommer lika plötsligt, och handlar om resurser som trots allt räcker för att fördela, så kan läget bli ett annat. I boken ”Det hettar till – forskning och spekulationer om klimat och konflikt” (Cogito 2008), så behandlar författaren Helena Tagesson denna fråga. Hon konstaterar att resursknapphet inte nödvändigtvis måste leda till krig, utan lika gärna kan tvinga fram samarbete mellan grannfolk. Hon pekar på hur länder som delar vattendrag historiskt har kunnat förhandla och samarbeta i stället för att kriga mot varandra.

Låt oss hoppas att det fortsätter så! Det verkar emellertid finnas större konkurrens om vattentillgångarna mellan städer och jordbrukare, än mellan länder.

I ökenlandet Jemen har regeringen låtit provborra efter vatten på nästan två kilometers djup, men utan resultat. Nästan halva jordens befolkning drar i dag nytta av vattenflödena från glaciärerna i Himalaya, som enligt FN:s klimatpanel IPCC kan ha smält undan till år 2035. I Afrika kan skördarna från regnbevattnat jordbruk ha minskat med upp till 50 procent år 2020. Redan idag når Nilen knappt fram till Medelhavet. Vattenbristen blir på många håll i världen allt mer akut.

Det är knappast fredsfrämjande att israelerna lagt beslag på 350 procent mer vatten per person än vad palestinierna får, samt att israelerna trots sitt ökenklimat väljer att exportera en hel del vattenkrävande jordbruksprodukter, som vi i vår tur väljer att köpa, och som politiker och företag väljer att inte göra något åt.

Lester Brown menar att konkurrensen om vattnet främst är en kraftmätning i ekonomisk rikedom som äger rum på världsmarknaden för spannmål, eftersom det krävs tusen ton vatten för att producera ett ton spannmål. Det är ändå inget mot hur mycket vatten köttproduktion kan kräva. I exempelvis USA går hela 60 procent av landets färskvattenresurser till boskapsuppfödning. Effektivare teknik för bevattning är dock på väg att spridas.

Riksdagspartierna i försvarsberedningen är eniga om att ”miljöpåverkan och klimatförändringar utgör de allvarligaste globala hoten mot människors säkerhet”, samt att det inte finns något direkt militärt hot mot Sverige inom överskådlig tid.


%d bloggare gillar detta: