Posts Tagged ‘Härnösand’

Härnösands nej till att deläga Midlanda flygplats

04 maj 2013

Miljöpartiet Härnösands linje att kommunen inte ska gå in som delägare i Midlanda flygplats lyckades i veckan få stöd av kommunfullmäktige i en mycket jämn omröstning som gick tvärs över block- och partigränser. Det är anmärkningsvärt då de flesta kommuner sagt ja utan någon större debatt, medan det i Härnösand har debatterats i flera år. Debatten finns i efterhand att se här.

Ett ja till att deläga hade varken varit ekonomiskt eller ekologiskt hållbart. Ytterligare ett exempel på det kom samma dag som fullmäktiges beslut då Landstinget Västernorrland meddelade att de lyckats minska sina tjänsteresor med flyg till Stockholm med hela 80 procent på bara två år. Våra sammanfattade argument finns att läsa i följande debattartikel:

Kommunens uppgift är att värna våra kärnverksamheter, d.v.s. skola, vård och omsorg och inte riskera att hamna i långa och kostsamma förlustaffärer.” Så skrev Moderaterna, Centerpartiet och Sjukvårdspartiet i sin reservation om Midlanda i Härnösands kommunstyrelse den 8 januari i år. Ett argument som är lika giltigt idag.

Härnösands kommun står inför svåra prioriteringar framöver, inte minst på grund av Mittuniversitetets nedläggning. Skolan, äldreomsorgen, ridhuset och den gröna omställningen är bara några av de områden som skulle behöva mer resurser. Det vore varken ekonomiskt eller ekologiskt hållbart att över tid lägga mångmiljonbelopp på att deläga Midlanda flygplats.

Det värstascenariot man räknat med för åren 2013-2017 är att antalet passagerare vid Midlanda inte ens skulle minska hälften så snabbt som det i snitt gjort sedan både år 1990 och 2000! Även med denna glädjekalkyl räknar dock kommunerna med att få betala 42 miljoner redan de tre första åren.

Många stora frågetecken kvarstår. Vi har exempelvis bara delvis kunskap om vilka miljöföroreningar som måste hanteras på Midlanda framöver. Däremot vet vi att ett nytt miljötillstånd bland annat troligen kräver ett dyrt skydd för vattnet inom en snar framtid.

Det finns även en rad faktorer som inte nämns i beslutsunderlaget, men som talar för att det lär gå ännu sämre för Midlanda framöver. Några exempel:

* Bränslepriserna lär öka i takt med att billigare olja sinar. Samtidigt tilltar eurokrisen och hela världsekonomin är en koloss på lerfötter.

* Politiskt behövs fler åtgärder för dyrare flyg om vi ska klara miljömålen. Det innebär bland annat att flygskatt kan återinföras.

* Effektiva och resfria möten med modern videoteknik ökar lavinartat.

* Många aktörer – även Härnösands kommun – siktar nu på att minska sitt flygande genom ny resepolicy. Med en flygplats i vår ägo skulle vi hamna i en minst sagt motsägelsefull situation där vi tvingas motarbeta våra egna mål.

* Kort efter kommunfullmäktiges beslut kan vi få besked från EU om det blir olagligt att pumpa in pengar i flygplatsen som planerat från kommunerna. I så fall väntar förmodligen konkurs och en nedläggning av flygplatsen till okänd kostnad för ägarna.

Vid konferensen Hållbara resor i Örnsköldsvik nyligen, så tog det 40-tal närvarande höga politiker och tjänstemän i länet fram en gemensam målbild för år 2025. Ingen ifrågasatte då målet att vi om bara tolv år endast bör ha en flygplats i länet, istället för tre som nu.

Alla riksdagspartier utom möjligen SD är överens om att vi måste minska vår klimatpåverkan snabbt och kraftigt, för att på sikt knappt ha några utsläpp alls. Det är oförenligt med att försöka ge konstgjord andning till flyget.

Därför kommer våra partier rösta nej till att Härnösands kommun går in som delägare i Midlanda.

Göran Hådén, sammankallande Miljöpartiet Härnösand

Martin Neldén, ordförande Vänsterpartiet Härnösand

 

Rycker in som bitr. kommunalråd

25 december 2011

I veckan hade jag mitt första möte med Härnösands kommunstyrelses arbetsutskott och senare under 2012 kommer jag att tillträda ett vikariat som biträdande kommunalråd för Miljöpartiet de gröna i Härnösands kommun, där Miljöpartiet styr tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Uppdraget är formellt på 40 procent, men om jag känner mig själv rätt så kommer jag inte att gå hem efter 40 procents tjänstgöring 🙂

Om du har tips eller önskemål om kommunala frågor som du vill att jag engagerar mig i, så är det bara att höra av dig.

Parallellt kommer jag att fortsätta jobba som ledamot i Miljöpartiets partiprogramsgrupp, vilket tidsmässigt lär innebära att jag kommer ligga ovanligt lågt med andra politiska engagemang under kommunalrådstiden.


%d bloggare gillar detta: