Posts Tagged ‘Jämställdhet’

Statistik om våldtäkter

22 september 2013

Var fjärde man medgav att han har begått våldtäkt. Det visar FN:s nya studie med drygt 10 000 män i åldern 18-49 år i sex länder. I en av städerna var det 62 procent av männen som våldtagit. Att våldtäkt är vanligt globalt har fler studier visat, så totalt lär det finnas hundratals miljoner våldtäktsmän i världen. De allra flesta är ostraffade.

I den nya FN-studien hade totalt sett var tionde man våldtagit utanför förhållandet (varav drygt hälften som tonåringar), var tjugonde man hade begått flera våldtäkter och ungefär var tjugonde man hade också våldtagit en eller flera män. I många länder är våldtäkt inom äktenskapet inte ens förbjudet, som den här kartan visar:

Marital_rape_criminalized_mapMarital_rape_text

Orsaker männen själva uppgav till att ha våldtagit (av samtliga fall): 73 procent ansåg sig ha rätt till det, 59 procent angav underhållning som ett skäl och 38 procent såg våldtäkten som ett straff. I 27 procent av fallen var alkohol inblandat.

Orsaker till våldtäkterna enligt studien: ”Associated factors included poverty, personal history of victimisation (especially in childhood), low empathy, alcohol misuse, masculinities emphasising heterosexual performance, dominance over women, and participation in gangs and related activities.”

Per invånare har Sverige dock näst flest anmälda våldtäkter i världen, men troligen är anmälningsbenägenheten betydligt större här än globalt och vi definierar också fler händelser som våldtäkt, vilket i sig är en feministisk framgång. Därför är det utifrån det här svårt att dra slutsatser om våldtäktsfrekvensen i Sverige jämfört med andra länder.

I ett av de undersökta länderna ovan, Indonesien, anser de flesta att arbeten i första hand ska tilldelas män – och då är både kvinnor och män tillfrågade om sin åsikt om detta. Den åsikten delas av 89 procent i Egypten, 35 procent i EU-landet Rumänien, 18 procent i Tyskland, 6 procent i Etiopien och 2 procent i Sverige.

Med tanke på hur mycket sexism det fortfarande finns i ojämställda Sverige, så är det bedrövligt när andra länder är ännu sämre. Det gäller även främlingsfientlighet, där ”bara” 12 procent i Sverige anser att inrikes födda ska ha företräde till arbeten. Näst ”minst sämsta” land på samma fråga är Andorra med 30 procent. Nedan har länderna placerats utifrån svaren på dessa två frågor från World Values Survey:

Sverige är extremt minst sämstAlla kan vi varje dag påverka vilka normer och värderingar som präglar vårt samhälle. Män har förstås en avgörande roll i nyckelfrågan att förändra mansrollen. Vi får aldrig nöja oss med att vara bäst, så länge vi inte är tillräckligt bra. Det centrala är inte hur bra vi är jämfört med andra, utan hur bra vi är jämfört med våra ideal.

Olika kön, olika värde

15 november 2012

Skillnaden i nettoinkomst mellan kvinnor och män har ökat med cirka 40 procent sedan Alliansen tog över 2006.

 

Sagostund

10 juni 2011

”Men hon kunde ej få in stortån, och skon var för liten för henne; då räckte modern henne en kniv och sade: ‘Skär av tån; när du blir drottning behöver du aldrig mer gå till fots.’ Flickan skar av tån, pinade in foten i skon, tvingade tillbaka smärtan och gick ut med konungasonen. Då tog han upp henne som sin brud på hästen och red bort med henne.”

Ur Askungen

Se även den här essän om utvecklingen av sagan om Törnrosa – från våldtäktsoffer till disneyfigur.

Tal för jämställdhet

24 maj 2011

Genom hela livet behandlas och skildras kvinnor och män olika, och blir därför långt mer olika än vad som naturligt skulle ske.

Det första vi frågar om ett nyfött barn är inte om barnet och föräldrarna mår bra, utan om vilket kön barnet har. Sedan anpassar vi, mest omedvetet, vårt beteende efter denna kunskap. Det finns dock ingen särskild ”biltvättargen” eller naturlag som gör flickor passiva och pojkar aktiva.

Våra cementerade könsroller missgynnar kvinnor som grupp mer än män som grupp. I snitt har gruppen kvinnor lägre lön, utför mer obetalt hushållsarbete, blir sedda som tjatmostrar om de talar lika mycket som män i en grupp, går inte raka vägen hem av rädsla för våldtäkt, misshandlas av män i mycket större utsträckning än män misshandlas av kvinnor, kvinnor i idrottslag får mindre resurser och mindre uppmärksamhet än män i idrottslag, på stockholmsbörsen finns fler vd som heter Johan än som är kvinnor. Och så vidare. Trots vissa undantag är mönstret totalt sett mycket tydligt.

Glöm nidbilden av feminister. Feminist är den som håller med om ovanstående – att gruppen män generellt sett är överordnade gruppen kvinnor och som verkar för att gruppen kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som gruppen män.

Idag lever vi i ett samhälle där en pojke som har rosa kläder på dagis ofta blir mobbad och i något fall till och med knivskuren. Dessa könsroller är vidare en starkt bidragande orsak till problemen för homo- bi- och transpersoner, som inte alls passar in i våra fack och normer. Våra attityder har förbättrats, men än är det långt kvar till det samhälle där var och en får leva som de vill så länge det inte går ut över andra.

Vi är i första hand människor – inte kvinnor eller män.

Bild av Iago4096 (eget verk) via Wikimedia Commons

Vanligare att en vd heter Johan än att det är en kvinna

18 mars 2011
Jag noterar att det nu finns nästan dubbelt så många vd för företag på Stockholmsbörsen som heter Johan, än som är kvinnor.Det är ändå ett steg framåt jämfört med förra året, då antalet vd-Anders var nästan fyra gånger så stort som antalet vd-kvinnor…

Kuriosa: Tidigare var namnet Göran vanligast i det här sammanhanget, vilket jag kunde referera till när jag presenterade mig inför politiska debatter, men nu har ju de flesta 40-talister gått i pension.

Föga förvånande är den borgerliga regeringen fortfarande emot att kvotera till bolagsstyrelser som i Norge.

 

Ditt namn spelar roll

28 januari 2011

Flera undersökningar i USA, Sverige och andra länder visar att förnamnets status påverkar omdömen från lärare. Likvärdiga insatser bedöms olika enbart beroende på förnamn. Skillnaden är störst bland pojkar.

I Sverige döper höginkomsttagare främst sina pojkar till Erik, Carl och Gustav. Låginkomsttagare döper däremot främst sina pojkar till Kevin, Mohammed och Alexander.

Källor:
Kevins konnotationer – skillnader i högstadielärares associationer till tio olika namn, Örebro universitet, 2007.
 

Måste alla heta som Svensson? Stockholms universitet, 2006.

1 av 1000 vill flytta till Sverige

21 oktober 2010

Väldigt intressant statistik om hur olika människor från olika länder tycker om invandring och jämställdhet – det är nog svenskarna Sverigedemokraterna borde vara rädda för:

Cirka 90 procent av världens människor vill inte flytta permanent till ett annat land. Av de 700 miljoner som vill byta land, så är det en procent som vill flytta till Sverige, det vill säga sju miljoner. Eftersom de flesta inte har tänkt närmare på frågan, så kan det vara ännu färre. Motsvarande siffror för världens övriga länder finns här. I Afrika söder om Sahara vill 40 procent byta land. De procentuellt sett mest attraktiva länderna att flytta till är Singapore, Nya Zeeland och Saudiarabien.

Skillnaden i synen på invandrare och jämställdhet är rejält mycket bättre i Sverige än i alla andra länder. I Sverige tycker endast 2 procent att män ska ha företräde framför kvinnor till arbeten. Motsvarande siffror i några andra länder: Näst bäst är Andorra med 4 procent och tredje bäst Etiopien med 6 procent. Sämst är Egypten med 89 procent,  men även EU-landet Rumänien har 35 procent och Tyskland 18 procent som tycker att män ska ha företräde framför kvinnor till arbeten.

”Inrikes födda ska ha företräde framför immigranter till arbeten.” I det påståendet instämmer endast 12 procent av svenskarna. Näst bäst är även här Andorra med 30 procent och tredje bäst Norge med 35 procent. I Finland är det 55 procent och i EU-landet Slovenien 74 procent. I Egypten är det endast 0,2 procent som inte håller med om att inrikes födda ska ha företräde framför immigranter till arbeten.

Undersökningar visar också att värderingar i muslimska länder inte skiljer sig så mycket från Västeuropas. Vad säger motståndarna till att Turkiet ska få bli EU-land om det?

Det land i världen vars invånares värderingar sticker ut allra mest är Sverige. I alla fall i den här undersökningen. Här spelar religionen inte så stor roll. Samma sak gäller familjen i traditionell mening. Svensken avvisar också tydligt idén om starka ledare och tror på öppenhet, frihet och demokrati som inga andra.

Sverigedemokraternas värderingar är därmed inte särskilt svenska.Intressant? Andra om invandring, sverigedemokraterna, , , ,

Sch!

09 juli 2010

Här kommer ett till väldigt sevärt seminarium från Almedalen. Gudrun Schyman, Carl Schlyter och Birger Schlaug diskuterade kortare arbetstid. Salen var späckad av publik, kunskap och snygg retorik.

Seminariet med Schyman, Schlyter och Schlaug var knappt två timmar långt och finns att se i efterhand här.

Intressant? Andra om , , samhälle, almedalen, sextimmarsdag, arbetstidsförkortning, klimat

Myggsilning och kamelsväljning

06 juli 2010

När Miljöpartiet de gröna år 2004 antog nya grundvärderingar så uppmärksammades det bara med någon enstaka notis i media. För att synas i media måste man följa medialogiken, som INTE handlar om vad som är viktigast.

Således blev det förstanyhet när Feministiskt initiativ idag eldade upp 100 000 kr för att visa att det är så mycket som Sveriges kvinnor förlorar varenda minut på ojämställda löner. Det var ett billigt pris för så mycket uppmärksamhet och pengarna var dessutom skänkta just för detta ändamål. FI hade inte kunnat välja att göra något annat med dessa pengar som många tror.

Det är ju också mycket bättre att elda upp pengar eller kasta de i sjön, än att som den moderatledda regeringen använda många miljarder till saker som är direkt skadliga för samhället – som att bygga motorvägar, exportera vapen och stödja djurplågeri.

Ett litet parti som Feministiskt initiativ kan i huvudsak endast få mycket media på att göra något extremt. Alternativet är att inte synas. Därför framstår FI som ett mycket extremare parti än de är.

Medielogiken innebär också att det är svårt för Miljöpartiet att få uppmärksamhet för något annat än miljö, vilket leder till en bild som inte alls stämmer om att ”MP bara pratar miljö”.

Medielogiken skapar bilder av konflikter där sådana knappt finns. Idag rapporterar DN om att forskare ”hittat ännu ett fel” i FN:s klimatrapporter. Som om annan forskning var helt felfri. Det nya felet förändrar inte det grundläggande klimatläget ett dugg.

Samtidigt väljer DN att inte skriva om att våra regeringspartier gång på gång använder rena lögner, trots att det borde tillhöra medielogiken. Istället spär de på fokuset att valet till stor del handlar om vilken statsminister som är bäst, eftersom det är borgarnas kanske enda reella chans att vinna. Tur att DN försäkrar att sådant givetvis inte har något att göra med att DN vill att regeringspartierna ska vinna valet.

Dagens Centerpartiet: Andreas Carlgren har med överlägsen marginal utsetts till årets miljöhycklare för uttalanden i stil med att Sveriges största motorvägssatsning genom tiderna är det bästa för miljön. MJV:s färska rapport om greenwash finns här.

Dagens Folkpartiet: Folkpartiet öppnar för kärnvapen i Sverige.

Dagens Moderaterna – en variant av deras nya valaffisch:

Dagens Kristdemokraterna: Nej, i takt med att KD:s borgerliga kollegor spårar ur allt mer, så är frågan om inte KD nu framstår som det minst dåliga borgerliga partiet? Trots nya förslag som detta.

Intressant? Andra om , , samhälle, almedalen, feministiskt initiativ, gudrun schyman,

Media: Sydsvenskan , Skånskan, HD, HDs ledarblogg, DN, SvD, AB debatt, Exp, Metro, UNT, GP, SVT

Bloggar: Daniel Helldén , Martin Moberg, Claes Krantz, Sara tänker högt, Full mental straightjacket, HBT-sossen, Michaela’s, Alltid rött alltid rätt, Svensson, Magnihasa, tianmi, Norah4you, Monas universum, Rasmus Lenefors, Ann Helena Rudberg, Karlpedalsbloggs, Kulturbloggen/I want to believe, Kildén & Åsman, Svensson

Stöd Astrid Lindgren!

16 juni 2010

Sverige ska få en sedel värd 200 kr och ett mynt värt 2 kr. Riksbanken efterfrågar nu allmänhetens synpunkter, så passa på och ge ditt stöd till att det blir Astrid Lindgren på sedeln värd 200 kr!

Mejla dina synpunkter till sedlarmynt@riksbank.se

Det finns också en grupp på facebook för ändamålet.

Uppdatering 2011-03-16: En färsk opinionsundersökning visar att Astrid Lindgren nu stöds av fyra gånger så många som närmaste konkurrent Alfred Nobel, angående vem som ska få pryda sedeln värd 200 kr.


%d bloggare gillar detta: