Posts Tagged ‘Mångfald’

Bra med mångfald av mångfald

22 maj 2010

Igår var det FN:s dag för kulturell mångfald och idag är det FN:s dag för biologisk mångfald.

Det är viktiga mångfalder. Biologisk mångfald är ju faktiskt det gigantiska miljöproblem som har spårat ur mest. Bland det viktigaste vi kan göra för den biologiska mångfalden är att begränsa klimatförändringarna, för även om vi mot förmodan skulle klara tvågradersmålet, så riskerar en tredjedel av jordens biologiska mångfald att försvinna till följd av klimatförändringarna.

Men varför nöja sig med annat än en mångfald av mångfald? Jag ser ett generellt främjande av mångfald som en central del i grön ideologi. Mångfald är insikten om att det är mer stabilt och berikande att stödja sig på många mindre enheter, än på ett fåtal stora. Mångfaldstanken medför bland annat decentralisering, artrikedom och kulturell mångfald. Ur samma perspektiv blir det logiskt att se negativt på kärnkraft, superstater och storföretag.

Intressant? Andra om politik, samhälle, utveckling, engagemang, mångfald, grön omställning


%d bloggare gillar detta: