Posts Tagged ‘Opinion’

Lista på årliga aktionsdagar

17 januari 2012

De vanligaste aktionsdagarna för gröna brukar vara kvinnodagen 8 mars, världsmiljödagen 5 juni och en köpfri dag sista lördagen i november. Det finns dock många fler dagar som kan kopplas till aktioner, insändare och annat.

Kalendariet nedan innehåller ett grönt urval av dagar som man kan göra en politisk poäng av att uppmärksamma. Den ursprungliga versionen av den här listan skrevs av Anders Wallner cirka 2004 och har sedan dess reviderats av mig.

Fördjupning: Förutom länkarna i listan, så finns en helt osållad lista här. Se även den Mångkulturella almanackan, länkar till alla myndigheter, samt alla dagar som FN uppmärksammar – inklusive deras kampanjveckor, kampanjår och kampanjårtionden…

JANUARI
1 Sverige gick med i EU 1995.
27 Förintelsens minnesdag.
30 Mahatma Gandhis dödsdag 1948.
Från 1966 till 1999, har ickevåldsamt civilt motstånd spelat en avgörande roll i 50 av 67 övergångar från auktoritära regimer. Nu senast under den arabiska våren.

FEBRUARI
1 Adoption för samkönade par blev lagligt 2003.
6 Samernas nationaldag.
14 Alla hjärtans dag.
All kärlek är bra kärlek. Rättvisemärkta rosor.
20 Världsdagen för social rättvisa (FN).

MARS
8 Internationella kvinnodagen (FN).
21 FN:s dag mot rasism.
22 Vattenbristdagen (FN).

APRIL
1 Första april. Tid för skämt.
7 Världshälsodagen (FN).
13 Lyckodagen.
22 Internationella dagen för Moder Jord (FN).
24 Försöksdjurens dag.

MAJ
1 Arbetardemonstrationer.
3 Pressfrihetsdagen (FN).
9 Europadagen – EU:s nationaldag.
15 Internationella familjedagen (FN).
Vad är en familj?
21 FN:s dag för kulturell mångfald.
22 FN:s dag för biologisk mångfald.
31 Internationella dagen mot tobak (WHO).
Tobak förstör även miljön.

JUNI
1 Mobilfria dagen.
4 Internationell dag mot våld mot barn (FN).
Psykiskt våld mot barn kan vara minst lika farligt.

5 Världsmiljödagen (FN).
6 Sveriges nationaldag.
12 Internationella dagen mot barnarbete (ILO).
17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka (FN).
20 Flyktingdagen (FN).
26 Internationella dagen mot drogmissbruk och smuggling (FN).

JULI
Första lördagen: Kooperativens dag (FN).
4 USA:s nationaldag.
5 Första klonade däggdjurets födelsedag.
Fåret Dolly föddes 1996 och dog redan 2003.
21 Första människan på månen, 1969.
30 Internationella dagen för vänskap (FN).

AUGUSTI
6 Hiroshimadagen, 1945.
Uppmärksamma kopplingen kärnkraft-kärnvapen.
9 Ursprungsbefolkningsdagen (FN).
12 Ungdomsdagen (FN).
Snällt att ge ungdomar en egen dag, men vilken framtid får de?
23 Dagen för att minnas slavhandeln och dess upphörande (FN).
Slavhandeln har dock inte upphört. Sätt fokus på rättvis handel.

SEPTEMBER
1 Andra världskriget börjar 1939.
10 Internationell dag för att förebygga självmord (WHO).
11 Terrorattacken i USA 2001.
14 Svenska folket röstade nej till euron 2003.
15 Internationella demokratidagen (FN).
17 Alliansen vann riksdagsvalet 2006.
21 Världsfredsdagen (FN).
22 Bilfri dag.
Flera EU-städer brukar stänga av innerstan för biltrafik.

OKTOBER
1 Internationell dag för äldre (FN).
1 Vegetariska världsdagen.
2 Lantbruksdjurens dag.
4 Djurens dag.
10 FN:s dag för mental hälsa.
11 FN:s flicka-dag.
16 Svenskarna röstar nej till högertrafik 1955.
Nu har vi väl kommit så
långt att vi kan få rösta om viktigare trafikfrågor än höger eller vänster?
17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom (FN).
20 Världsstatistikdagen (FN).
24 FN-dagen. FN-stadgan gick igenom 1945.
26 Unionen med Norge upplöstes 1905.
27 Ha på sig något lila för unga HBT-personer.

NOVEMBER
6 FN:s dag för förhindrande av miljöförstöring i krig.
9 Kristallnatten (1938).
Starten för nazisternas hetsjakt av judar.
9 Berlinmuren rivs 1989. Kommunismen faller.
16 Dagen för tolerans (FN).
21 Filosofidagen (FN).
23 Dödsstraffet användes för sista gången i Sverige 1910.
25 Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor (FN).
Bär ett vitt band denna dag.
29 FN:s dag för solidaritet med det palestinska folket.
30 Globaliseringsrörelsens första stora protest, Seattle 1999.
Sista fredagen: Pälsfria fredagen.
Sista lördagen: En köpfri dag.

DECEMBER
1 Internationella aidsdagen (FN).
3 Internationell dag för människor med funktionsnedsättning (FN).
5 Manifestationsdag för anti-rasistiska 5i12-rörelsen.
5 Internationella dagen för frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling (FN).
9 Sveriges första ungdomsgård invigs 1955.
10 Nobeldagen.
10 Mänskliga rättighetsdagen (FN).
18 FN:s dag för att invandring är bra.
21 Sverige förklarar sig som neutral stat vid händelse av krig 1912.
21 Sovjetunionen upphör att existera 1991.
28 Värnlösa barns dag.
Agera mot barnarbete eller mobbning.

Fyll gärna på med viktiga dagar som missats!

Grön regeringschef i Tyskland om det vore val idag

07 april 2011

Enligt en ny opinionsmätning skulle det bli en grön regeringschef efter Angela Merkel om det vore nationellt val i Tyskland idag – väljarstödet för De gröna är nu uppe i 28 procent, två procentenheter från att vara största parti! Så kan det gå när man radikaliserar sin politik och får andra bitar att falla på plats…

I deras senaste nationella valplattform hade de tyska gröna bland annat återinförande av förmögenhetsskatt, införande av aktieomsättningsskatt och höjd inkomstskatt för höginkomsttagare. Afghanistanpoliiken ändrades radikalt efter en extra partikongress som kallades in på begäran av minst 10 procent av lokalavdelningarna.

Tyskland var det första landet där De gröna kom in i parlamentet och det första av de större europeiska länderna där De gröna tog plats i regeringen. Nu är de tyska gröna föregångare igen! En grön regeringschef i Europas största ekonomi – det vore något det…

Kommer blogga mindre nu

01 mars 2011

Efter att ha bloggat här dagligen i ett och ett halvt år, så tänkte jag nu dra ner på takten. Jag fortsätter blogga, men inte lika ofta.

Istället tänkte jag ägna den frigjorda tiden till mitt uppdrag att vara med och ta fram Miljöpartiet de grönas nya partiprogram. Den närmsta tiden ska också jag och de andra riksvalberedarna bestämma oss för vilka vi ska föreslå till Miljöpartiets nya språkrör, partisekreterare, partistyrelse, med mera.

Hållplats Hådéns guldkorn har jag tidigare samlat här och här. Från och till har Hållplats Hådén varit den mest länkade MP-bloggen. Tips om andra bra bloggar har jag samlat här.

Grön succé i Tyskland efter radikalisering

18 november 2010

Världens gröna partier blir allt större. De socialdemokratiska partierna blir däremot mindre. I Tyskland har det nu gått så långt att De gröna har varit större än Socialdemokraterna i vissa mätningar! Båda partierna ligger nu på 20-30 procent var. En majoritetsregering där det gröna partiet utgör halva regeringen är alltså inom räckhåll.

Noterbart är att denna stora ökning skett efter att det gröna partiet blivit mer radikalt. Därmed inte sagt att det skulle vara den enda förklaringen. En fyllig artikel om De grönas uppgång i Tyskland finns här. En fyllig artikel om S nedgång i Europa finns här.

Tyskland var även det första landet där De gröna kom in i parlamentet och det första av de större europeiska länderna där De gröna tog plats i regeringen. Blir Tyskland också det första landet där De gröna blir det klart största alternativet till de borgerliga partierna? I så fall kanske det äntligen blir ett slut på att försöka gruppera in partierna enbart på en höger-vänster-skala.

Fler som skriver om det pågående tronskiftet: DN, EP, DA och Christian Valtersson.

Intressant? Andra om , , , , , ,

1 av 1000 vill flytta till Sverige

21 oktober 2010

Väldigt intressant statistik om hur olika människor från olika länder tycker om invandring och jämställdhet – det är nog svenskarna Sverigedemokraterna borde vara rädda för:

Cirka 90 procent av världens människor vill inte flytta permanent till ett annat land. Av de 700 miljoner som vill byta land, så är det en procent som vill flytta till Sverige, det vill säga sju miljoner. Eftersom de flesta inte har tänkt närmare på frågan, så kan det vara ännu färre. Motsvarande siffror för världens övriga länder finns här. I Afrika söder om Sahara vill 40 procent byta land. De procentuellt sett mest attraktiva länderna att flytta till är Singapore, Nya Zeeland och Saudiarabien.

Skillnaden i synen på invandrare och jämställdhet är rejält mycket bättre i Sverige än i alla andra länder. I Sverige tycker endast 2 procent att män ska ha företräde framför kvinnor till arbeten. Motsvarande siffror i några andra länder: Näst bäst är Andorra med 4 procent och tredje bäst Etiopien med 6 procent. Sämst är Egypten med 89 procent,  men även EU-landet Rumänien har 35 procent och Tyskland 18 procent som tycker att män ska ha företräde framför kvinnor till arbeten.

”Inrikes födda ska ha företräde framför immigranter till arbeten.” I det påståendet instämmer endast 12 procent av svenskarna. Näst bäst är även här Andorra med 30 procent och tredje bäst Norge med 35 procent. I Finland är det 55 procent och i EU-landet Slovenien 74 procent. I Egypten är det endast 0,2 procent som inte håller med om att inrikes födda ska ha företräde framför immigranter till arbeten.

Undersökningar visar också att värderingar i muslimska länder inte skiljer sig så mycket från Västeuropas. Vad säger motståndarna till att Turkiet ska få bli EU-land om det?

Det land i världen vars invånares värderingar sticker ut allra mest är Sverige. I alla fall i den här undersökningen. Här spelar religionen inte så stor roll. Samma sak gäller familjen i traditionell mening. Svensken avvisar också tydligt idén om starka ledare och tror på öppenhet, frihet och demokrati som inga andra.

Sverigedemokraternas värderingar är därmed inte särskilt svenska.Intressant? Andra om invandring, sverigedemokraterna, , , ,

Bästa valanalysen?

09 oktober 2010

Valforskaren Henrik Oscarsson har sammanfattat opinionens blocksvängningar de senaste fyra åren i Sverige här. Ska du bara läsa en valanalys så rekommenderar jag den.

Intressant? Andra om , , ,

Hälften: djurs och människors lidande är lika viktigt

26 september 2010

En ny, ännu opublicerad undersökning, bekräftar i stort en tidigare undersökning som visar att cirka hälften av svenskarna tycker att människors och djurs lidande bör ges samma vikt.

Detta trots att människor i praktiken inte alls agerar i enlighet med denna moraluppfattning. Se bara på riksdagsvalet. Kanske tänker många som svarar bara på sina husdjur? Inte ens Djurens Rätt som förespråkar veganism, säger att människors och djurs lidande bör ges samma vikt.

Den här nya undersökningen visar i alla fall att
49 procent anser att människor och djurs lidande bör ges samma vikt.
3 procent anser att djurens lidande ska ges högre vikt.
30 procent anser att djurens lidande bör ges något mindre vikt.
13 procent anser att djurens lidande bör ges betydligt mindre vikt.
4 procent anser att djurens lidande inte bör ges någon vikt alls eller enbart som ett medel för människans välbefinnande.

Lever vi verkligen som vi lär?

Intressant? Andra om , , ,

Spelbolagen förutsåg att Alliansen skulle vända

25 september 2010

Ibland har spelbolagen helt fel i sina politiska odds, men i år har de imponerat. Spelbolagen lyckades i våras förutse att den borgerliga alliansen plötsligt skulle vända sitt tre år långa underläge i opinionsmätningarna och vinna valet.

Man förutsåg även Sverigedemokraternas intåg i riksdagen, trots att de då låg under fyraprocentsspärren, samt att Miljöpartiet skulle tappa kraftigt strax innan valet.

Nu erbjuds spelare sedan i tisdags endast 1,05 gånger pengarna om det blir en borgerlig minoritetsregering utan något annat parti. Således lär det bli  så 🙂

Intressant? Läs andra om Alliansen, Val 2010, Socialdemokraterna, politik, ekonomi

Media: SvD1, SvD2, AB, SVT

Rödgröna vände samma läge i Norge

11 september 2010

Idag är det sju år sedan Anna Lindh dog i valrörelsen om EMU. Ett mord som snart kan ha avgjort till den borgerliga alliansens fördel två riksdagsval i rad.

Anna Lindh var ju mycket populär och många tror att Anna Lindh hade tagit över som statsminister redan innan valet 2006. Då hade inte Alliansen haft sitt triumfkort ”pensionera Persson”.

I den här valrörelsen hade hon troligen också varit statsminister och då har jag ännu svårare att se hur Alliansen skulle vinna det här valet.

Om de nu gör det – vilket i högsta grad är en öppen fråga. I Norge låg de rödgröna under med fem procentenheter i opinionsundersökningarna en dryg vecka före valet. Ändå vann de.

1,2 miljoner kan tänka sig att byta block, många bestämmer sig först på valdagen och slutdebatten kan avgöra.

Det är bedrövligt att det är sådant fokus på person istället för politik. Visst spelar det roll vem som blir statsminister, men det är ju inte alls lika viktigt som den politiska inriktningen.

Vill vi att de som redan har det bra får det ännu bättre, på bekostnad av att de som har det svårt får det ännu svårare? Eller vill vi ha det tvärtom? Hur stora risker ska vi ta när det gäller klimat, miljö och peak oil? Det är i grunden vad det här valet handlar om.

Intressant? Andra om valet, Socialdemokraterna, , val 2010, Anna Lindh

Media: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN1, DN2, Expr1, Expr2, AB1, AB2

Konsten att manipulera en opinionsundersökning

15 juli 2010

Gustav Fridolin skriver idag på DN Debatt om hur Shell kan ha stått för årets mest vilseledande opinionsmätning. Man har använt sig av fem olika knep:

1. Använt vilseledande ord.
2. Ställt en rad ledande frågor.
3. Endast presenterat svaret på den avslutande frågan.
4. Tigit om att andra frågor ställts.
5. Mörkat att undersökningen gjorts av Shells egen PR-byrå.

Jesper Strömbäck har tidigare skrivit en slags uppförandekod för hur opinionsmätningar bör presenteras i medierna. Vi får hoppas att ansvariga journalister tids nog tar till sig hans sju råd.

DN Debatt har också släppt egen statistik och analys över vilka som publiceras hos dem här.

Intressant? Andra om , media, politik, , . Andra om ämnet: DNSvD, Expressens opinionsblogg, Proffstyckarna, HBT-sossen, Rasmus Lenefors, Kent Persson, Gustav Fridolin, Lena Sommestad


%d bloggare gillar detta: