Posts Tagged ‘Politik’

Valternativet

05 november 2010

Replikskifte i riksdagen i veckan. Snacka om att äga 🙂

Varför inte använda våra pensionspengar för att påverka samhället i önskvärd riktning, istället för tvärtom?

Anf. 194 VALTER MUTT (MP):
Herr talman! Har vi som sitter här blivit maktlösa? Finanskris, klimatkris, utfiskning, skogsskövling, ökenutbredning och artutrotning skulle kunna tolkas som att vi som är satta att förvalta människors förhoppningar om en rättvis och hållbar utveckling helt håller på att tappa kontrollen. I stället sätter ansiktslösa ekonomiska krafter den verkliga agendan i vår tid.

Vid närmare betraktande finns det – tack och lov – inte fullt fog för påståenden om att demokratin avlövas och bara i bästa fall aningen förmår bromsa negativa skeenden och inte längre äger kraft att skapa ett bättre samhälle. Få saker tror jag i själva verket är viktigare än att motverka sådana känslor av vanmakt och uppgivenhet.

Det handlar om att i såväl riksdagsdebatter som i det vidare offentliga samtalet lyfta fram de verktyg folkstyret faktiskt förfogar över. Jag tänker på till exempel vårt gemensamt förvaltade pensionskapital i AP-fonderna, vars ägardirektiv fastställs av riksdagen. Ägarmakten i dessa hundratals miljarder kronor skulle kunna bli till en hävstång för en rättvisare ekonomi som håller sig innanför naturens ramar och som satsar massivt i branscher som förnybar energi och energieffektivisering och i företag som prioriterar jämställdhet, medbestämmande och schyssta villkor för anställda också hos underleverantörer i andra länder.

På många håll i omvärlden pågår en spännande utveckling på området. I exempelvis Kalifornien finns en pensionsfond för de offentliganställda som heter Calpers som förvaltar ca 200 miljarder dollar och är en av USA:s allra största pensionsfonder. De har investerat i något som man kallar för Green Wave Initiative, som innebär riktade satsningar mot gröna företag inom solenergi och andra framtidsbranscher. Man placerar också några procent av den årliga investeringsvolymen i regioner med hög arbetslöshet.

Grundfilosofin är att pensionskapitalet bör vara investerande snarare än spekulerande och bidra till långsiktigt värdeskapande i företag som är medspelare och inte motspelare till ekosystemen. En liknande investeringsfilosofi finns också hos många kanadensiska pensionsfonder.

Ett annat verktyg med stor potential är naturligtvis offentlig upphandling, som i flertalet industriländer uppgår till en femtedel av den totala ekonomin. Vi kan naturligtvis där ställa avsevärt tuffare sociala och miljömässiga krav än hittills och på så vis gynna företag som ligger i framkant på områdena. Ja, kanske kraven rent av också kan gynna framväxten av nya typer av företag, till exempel så kallade stakeholder companies, där utöver ägare och anställda även underleverantörer, kunder, ortsbor, miljöintressen och andra som berörs av företagets verksamhet också äger reellt inflytande.

Det här är inte alls så verklighetsfrämmande som det kan låta. Lagstiftning om olika former av stakeholder companies har redan introducerats i Frankrike, Storbritannien och USA.

Jag tror, herr talman, att intresset för politik och samhällsfrågor skulle öka om den politiska debatten lite oftare slog på helljuset och belyste frågor som ligger en bit bortom den omedelbara dagspolitiken. Att inrätta ett framtidsutskott, som man redan har gjort i Finlands riksdag, kunde vara en god början.

Anf. 195 ANDREAS NORLÉN (M) replik:
Herr talman! Det var inte utan att jag fick lite kalla kårar utmed ryggraden när jag hörde Valter Mutts anförande. Han tyckte att vi skulle använda AP-fondernas hundratals miljarder för en avancerad statlig industripolitik.

Jag kan berätta för Valter Mutt att AP-fondernas ägardirektiv inte fastställs i Sveriges riksdag. Tvärtom var ambitionen när det nya pensionssystemet sjösattes att se till att varken regering eller riksdag hade något inflytande av betydelse över hur AP-fonderna placerar sina pengar. Det var mycket tydligt att AP-fondernas medel inte skulle få användas för att politiskt styra näringslivet.

Löntagarfonderna – saliga i åminnelse, eller kanske inte – vore en västanfläkt jämfört med att använda AP-fondernas hundratals miljarder för att försöka styra näringslivets utveckling. Det är inget annat än socialism.

Anf. 196 VALTER MUTT (MP) replik:
Herr talman! Nej, det är ramekonomi. Jag hänsyftar till Bertil Ohlin, folkpartiledare under 23 år och tillika Nobelpristagare i ekonomi. Det här är något som också republikaner i Amerika står för. Det handlar inte om detaljstyrning utan det handlar om ramekonomi. I stället för att AP-fonderna i dag satsar över 90 procent på fossilt bränsle och kärnkraft skulle de satsa på förnybar energi.

Det här är något som växer i många länder. Det handlar alls icke om detaljstyrning, men det handlar om att skapa nya jobb i framtidsbranscher. Det har man gjort i delstaten Quebec i Kanada sedan 1984 under en liberal delstatsregering. Det har skapat 120 000 nya jobb i Quebec. Liknande pensionsfonder har därför spritts till de övriga nio provinserna i Kanada.

Anf. 197 ANDREAS NORLÉN (M) replik:
Herr talman! Om man vill använda AP-fondernas hundratals miljarder kronor som ett aktivt politiskt verktyg för att styra utvecklingen i näringslivet är det socialism. Det finns ingen annan benämning för det. Då tar man in medborgarnas pengar, lägger dem i statligt kontrollerade fonder och låter dem agera på marknaden. Det är socialism.

Jag vill dessutom påpeka att det innebär också ett rätt avsevärt risktagande med pensionsspararnas pengar om man ska investera i det som Valter Mutt kallar framtidsbranscher. Hur vet han att de inte kraschar?

Anf. 198 VALTER MUTT (MP) replik:
Herr talman! Pensionskapitalet användes redan under det stora bostadsbyggnadsprogrammet på 60-talet, som den tidens borgerliga politiker också var för. Energisanering av miljonprogramsområdena skapar stora vinster. Om man satsar på sol och vind skapar det vinster. Om vi fortsätter som i dag med en spekulativ finanskapitalism skapar det helt ohållbara förluster.

Rödgrön triumf i Västra Götaland!

03 november 2010

Igår hölls mandatperiodens första möte i regionfullmäktige i Västra Götaland och som ledamot var jag förstås på plats.

Sedan valdagen har det länge varit på gång att de senaste tio årens majoritet (S, C och FP) skulle utökas med MP för att kunna bibehålla majoritet. Men trots att dessa fyra partier hade kommit överens om både politiken och fördelningen av poster, så låste det sig så att C och FP i förra veckan valde att avbryta försöken att enas fullt ut.

M fick då i uppdrag att försöka bilda ett fungerande styre, men inte heller det gick.  I sista stund fick då S, MP och V – med stöd av Sjukvårdspartiet – ta ansvar för att försöka styra med minoritet i fullmäktige, men med majoritet i alla nämnder, eftersom Alliansen inte har någon valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna.

Mandatfördelningen nedan (SPVG=Sjukvårdspartiet):

Hade ingen lösning nåtts i sista stund, så hade hela regionen tills vidare fått styras av ålderspresidenten, det vill säga den ledamot i regionfullmäktige som suttit längst, vilket är en folkpartist…

Igår gick det dock bättre än väntat då majoritet precis uppnåddes med 75 röster, eftersom någon från oppositionspartierna röstade med oss. Det innebar att S fick ordförandeposten i fullmäktige och MP fick andre vice ordförande. Precis som i Göteborg får Miljöpartiet nu en hel del tunga uppdrag att tillsätta inom kort.

Västra Götaland blir alltså det största fullmäktige som rödgröna får styra kommande fyra år. Regionen har nästan 50 000 anställda och det handlar om att förvalta 45 miljarder kronor åt 1,6 miljoner människor på ett ansvarsfullt sätt. Miljöpartiets politik på landstingsnivå har jag tidigare sammanfattat här.

Redan nu har de rödgröna enats om att regionens verksamheter ska vara fria från fossil energi år 2020. Mer info om samarbetet finns här och mer utvecklade politiska överenskommelser kommer så snart som möjligt.

Intressant? Andra om , , ,

De blå i det blå

30 oktober 2010


Foto: Jesse Therrien

Alliansens riksdagsledamöter har de senaste åren matat på med diverse häpnadsväckande riksdagsmotioner. Eller vad sägs till exempel om att ge kungen större politisk makt, att införa en särskild miljöblöjspremie och att i praktiken avskaffa biblioteken?

Federley vill utplåna sitt eget parti och Arkelsten ifrågasätter det svenska försäljningsmonopolet för alkohol – för miljöns skull! Hela resonemanget handlar om att tax free-spriten på flygen gör att det går åt mer flygbränsle…

Frågan är dock om inte priset tas av de fyra moderata ledamöterna i riksdagen som nu lämnat in en riksdagsmotion om att lagstifta mot jantelagen! Politisk satir blir svårt när verkligheten nu än en gång överträffar dikten.

Läs deras argumentation här. Om ens hälften är korrekta citat är det minst sagt ögonbrynshöjande.

Några intressanta saker med motionen mot jantelagen:

* Vad blir nästa steg? Lagstiftning mot tyngdlagen och egoism?

* Stora delar av motionen är inklippt från Wikipedia. Men länkar funkar inte så bra på utskrivet papper…

* Motionen leder osökt tankarna till forskarnas rön om att hög lön ger sämre utfört arbete.

* Sedan när blev det moderat politik att försöka stärka statens makt in absurdum?

* Moderaterna vill ersätta jantelagen med gnosjöandan, men sedan när blev det moderat politik att hjälpa varandra gratis, vilket är huvudingrediensen i den så kallade gnosjöandan?

* Motionärerna är ju valda till riksdagen för Moderaterna – vilka lyckades de konkurrera ut som var sämre lämpade för uppdraget? Demokratin skulle fungera bättre om fler engagerade sig partipolitiskt – då skulle det också finnas fler att välja på till olika uppdrag.

* Dessa fyras gäng kommer att få problem med punkt 8 i jantelagen: ”Du skall inte skratta åt oss”.

Intressant? Andra om , , , , , ,

Många bra förslag från Alliansen

29 oktober 2010

Bland de 3207 motioner som lämnats in i riksdagen i år, finns som vanligt en rad motioner från de borgerliga partierna som i alla fall spontant verkar vara i rätt riktning. Några exempel:

* Centerpartister vill inrätta nationellt kompetenscenter för öppen källkod och öppna standarder.

* Kristdemokrater kräver bättre klimatpolitik.

* Inför möjlighet till föräldraledighet från politiska uppdrag (FP).

* Utveckla en högskola för långsamt lärande i Mariestad (M)

* Stöd grönare tegelstenar i Bangladesh (M).

Intressant? Andra om , , , Centerpartiet, , ,

Rödgröna styret i Göteborg

28 oktober 2010

Miljöpartiet de gröna kommer tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att styra Göteborg 20102014.

Idag offentliggjordes avsiktsförklaring och tilläggsbudget. I korthet handlar det om att partierna vill minska klyftor, skapa en mer blandad bebyggelse och att fler unga ska få jobb. Göteborg ska också vara ledande när det gäller miljöarbete.

Som exempel kan nämnas att allt kött kommunen upphandlar och serverar ska vara ekologiskt. Ambitionen är att andelen miljömåltider som kommunen upphandlar och serverar i förskola, skola och omsorger ska öka till 50 procent under mandatperioden.

När det gäller Västra Götaland är det fortfarande oklart hur det blir, trots att första mötet med nya regionfullmäktige är nu på tisdag… Mer om det här.

Andra om , , , , , ,

Valrörelsens lögner

29 september 2010

En del granskning av lögner i valrörelsen finns här. Utöver det följer här ett axplock av alla de lögner och fula tricks som förekom i valrörelsen. Håll till godo!

Först en liten samling från alliansens partiledare:

* Moderaterna byggde poängen på valaffischer i Stockholm på lögner om Socialdemokraterna.

* Folkpartiet och Centerpartiet ändrade sina valmanifest i smyg.

* Höga tjänstemän sprang regeringens ärenden i media.

* Alliansens miljöpolitik är luftslott.

* Även vargjakten byggde på lögner.

* I sin tidning Svensk Jakt nr 9/2010 (som har 316 000 läsare) publicerade inte Jägareförbundet Miljöpartiets svar på deras valenkät och påstod att Miljöpartiet inte haft tid att svara. Sanningen var att svar inkommit, men Jägareförbundet krävde svar av språkrören personligen utan att berätta det!

 

* Miljöminister Andreas Carlgren: Fler bilar är bra för klimatet!

Ibland varierades lögnerna med att vända kappan efter vinden. Mats Engström skriver: ”ibland undrar jag om inte moderaternas egna partiaktivister blir snurriga av att byta budskap dag för dag efter vad partiledningen tycker passar bäst just för stunden. Kanske är det behovet av åksjukepiller som gjort det så angeläget att privatisera apoteken?”

I valrörelsens slutskede blev de fula tricksen allt mer desperata och till slut uppmanade MUF:s pressekreterare moderater att missbruka facebook-grupper till att sprida propaganda oavsett vad grupperna egentligen handlade om:

Intressant? Andra om , , , politik, val 2010, , valet 2010

Kommunismen lever

27 september 2010

Kartongaffischen ovan med utklippbar Leninmask till barn delas ut av Leninbadet i Varberg, till exempel på Bokmässan i Göteborg senast.

Hade det setts som ok även om det handlat om Hitler istället för Lenin? Barn som springer omkring utklädda till Hitler under parollen ”Jag vill också vara farbror Hitler”?

Det sägs att även den borgerliga alliansen som styr Varberg är stolta över Leninbadet – det drar ju in pengar till kommunen!

Leninbadet i Varberg är nu världens sista Leninbad. Det kommenteras så här av ägaren och Leningillaren Lasse Diding:

Kommer ni marknadsföra er som världens enda Leninbad nu?

– Nej, för jag tycker det är sorgligt. Och det kanske dyker upp nya – bada behöver man ju alltid.

Lasse Diding har även utsetts till årets företagare och delar ut Leninpriset till svenska författare som tacksamt tar emot.

Vi må vara inne i 2010-talet, men hyllande av kommunistiska ikoner och kommunismen är i högsta grad levande på en rad platser i världen, även om den förda politiken inte handlar om några nya Gulag.

Lenins födelsedag firas fortfarande officiellt i Moldavien. I Ryssland är skolböckerna nu relativt positiva till Stalin.

I Sydafrika har kommunisterna stort inflytande i det styrande ANC.

I Indien har Calcuttas delstat Västbengalen på demokratisk väg röstat fram kommunisterna till makten i varenda val sedan 1967.

I Indiens delstat Kerala har man inte kompromissat med den kommunistiska retoriken sedan murens fall. Än har de makten, men i senaste valet rasade kommunisterna, på grund av att man inte varit tillräckligt kommunistiska…

Tre förklaringar till Keralas kommunistpartis framgångar:

* De har sett till att välfärden i Kerala är på en mycket högre nivå än i övriga Indien.

* ”Kollisionen mellan ett parti som är doktrinärt marxistiskt och en statsapparat som är liberalt parlamentarisk har resulterat i en pragmatisk socialliberal politik.”

* ”Indisk politik handlar egentligen inte så mycket om höger och vänster. Snarare om partier som försvarar den sekulariserade staten och partier som vill se ett Indien där hinduer går först. Kommunisterna är tillsammans med styrande Kongresspartiet enda partiet som inte riktar sig till en kast, en religion, en etnisk eller språklig grupp, utan till alla indier.”

Programmet Obs! i Sveriges radio P1 lär oss om detta och mycket mer.

Intressant? Andra om , , , , , ,

Spelbolagen förutsåg att Alliansen skulle vända

25 september 2010

Ibland har spelbolagen helt fel i sina politiska odds, men i år har de imponerat. Spelbolagen lyckades i våras förutse att den borgerliga alliansen plötsligt skulle vända sitt tre år långa underläge i opinionsmätningarna och vinna valet.

Man förutsåg även Sverigedemokraternas intåg i riksdagen, trots att de då låg under fyraprocentsspärren, samt att Miljöpartiet skulle tappa kraftigt strax innan valet.

Nu erbjuds spelare sedan i tisdags endast 1,05 gånger pengarna om det blir en borgerlig minoritetsregering utan något annat parti. Således lär det bli  så 🙂

Intressant? Läs andra om Alliansen, Val 2010, Socialdemokraterna, politik, ekonomi

Media: SvD1, SvD2, AB, SVT

Alliansen vågmästare

20 september 2010

Några första reflektioner om valresultatet:

Att kalla Sverigedemokraterna för vågmästare leder tankarna fel – SD är inte ett mittenparti. Samtliga i högerextrema SD:s nyvalda riksdagsgrupp föredrar de borgerliga partierna enligt SVT:s valkompass. Så varför inte hellre kalla Alliansen för vågmästare?

Miljöpartiet de gröna har nu gjort sitt klart bästa riksdagsval någonsin och blivit tredje största parti med 7,2 procent. MEN – i flera år har nu de rödgröna partierna tonat ner sin egen politik och opinionsbildning extra mycket, för att istället satsa på att locka över ”mittenväljare” för att vinna valet 2010. Nu när det inte blev någon valseger så har flera års opinionsbildning offrats utan att ha fått något tillbaka. Hur säkra är vi på att det inte hade varit minst lika framgångsrikt att förskjuta debatten och därmed de andra partierna i grön riktning istället, för att sedan kompromissa i regeringsförhandlingar efter valet?

En av de större förklaringarna till att de rödgröna förlorar är att de borgerligas retorik och taktik totalt sett faktiskt fungerar bättre än de rödgrönas. Till exempel har Alliansen sett till att andra än Reinfeldt har fått stå till svars i media för diverse obekväma beslut, och sedan reducerat valet till en fråga om vem som har mest förtroende av Reinfeldt eller Sahlin. Det är mycket snack om opinioner och taktik. I den mån politiska förslag diskuteras så är det mest kortsiktiga plånboksfrågor.

Andreas Carlgrens flummiga svar kan faktiskt också vara en bra taktik för att flytta fokus från deras ohållbara politik:
Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

De rödgröna har haft en stor ledning i opinionen nästan hela mandatperioden, men de borgerliga partierna är bäst när det gäller. Ett liknande exempel är 1994 när de hand i hand med S lyckades uppbringa en majoritet för EU-inträde precis veckorna kring folkomröstningen – en majoritet som sedan inte återkom förrän ett antal år senare.

Det faktum att världen står inför en gigantisk klimatkris och peak oil, var till stor del bortblåst i valrörelsen. I Göteborg fick vi tvärtom in partiet Vägvalet i kommunfullmäktige med hela fem mandat. Deras enda fråga är att stoppa trängselavgifterna som alla andra partier utom Sverigedemokraterna redan har beslutat att införa från år 2013. Många klagar på enfrågepartier, men här i Göteborg har vi nu alltså ett nollfrågeparti i kommunfullmäktige – dessutom med ett partinamn som är en ordlek, vilket föga förvånande gick hem i Göteborg 🙂

Ett annat parti som för första gången tog sig in i ett kommunfullmäktige var Feministiskt initiativ i Simrishamn, där de med Gudrun Schyman i spetsen blev tredje största parti. I Grästorp fick Nationalsocialistisk front mandat i kommunfullmäktige genom att döpa om sig till Svenskarnas parti (via Folkfronten). Det är det första nazistpartiet i ett svenskt fullmäktige sedan 1940-talet. Inte särskilt svenskt med andra ord.

Bland det bästa som kan hända nu är nog att det blir nyval. Om en blocköverskridande regering ska bli av så vore det faktiskt bäst om M och S bildade den. Inget av det är dock särskilt troligt. Internationella erfarenheter visar att det parti som ”byter sida” för att hjälpa en regering ofta straffas hårt av väljarna i nästa val.

Apropå god retorik så hade Centerpartiet den klart bästa tv-sända reklamfilmen, vilket säkert gav en del extraröster på samma sätt som SD lär ha fått många extra röster genom TV4:s beslut att sända deras reklamfilm censurerad.

Fler förklaringar till den rödgröna förlusten på riksplanet tänker jag skriva om i separata blogginlägg längre fram. Bland annat om hanteringen av media och fakta.

Intressant? Andra om , , , , , , val 2010

Media: DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 DN9 GP1 GP2 GP3 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 SVT1 SVT2 SVT3 SVT4 SVT5

Alliansen drömmer om låga skatter. Om vad drömmer du?

19 september 2010

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

Intressant? Andra om , valet 2010, val 2010, , regeringen, alliansen


%d bloggare gillar detta: